Lý thuyết + BT countable uncountale nouns

thuyết + BT countable uncountale nouns

Lý thuyết + BT countable uncountale nouns
... dụ: + To have a wide knowledge of literature, we need read much Þ Để có kiến thức rộng rãi văn học, phải đọc sách nhiều + This book is a great help to our study Þ Cuốn sách có ích cho việc học + ... đếm số không theo sau a/an Ví dụ: + Those students don't want (any) help They only want (some) knowledge Þ Các sinh viên không cần giúp đỡ Họ cần kiến thức mà + I have no experience in this field ... từ vừa đếm vừa không đếm được, ví dụ + She has a long and black hair(Chị có mái tóc dài đen), There are two hairs in my soup (có hai sợi tóc bát súp tôi) + Her house has six rooms (Nhà cô có...
 • 8
 • 82
 • 0

thuyết+bt Hóa vô cơ

Lý thuyết+bt Hóa vô cơ
... - Chất oxi hóa ion H+, oxi hóa Fe thành Fe2+ GV: Fe tác dụng với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội hay khơng ? Hỏi: HNO3đ, nóng; H2SO4đặc nóng chất oxi hóa mạnh, oxi hóa Fe mức oxi hóa ? HS: viết ... lượng: phương pháp hóa học phương pháp cơng cụ Phương pháp hóa học dựa vào pư hố học dùng dụng cụ, thiết bị đơn giản để xác định lượng chất khơng q nhỏ Phương pháp vật lí hóa lí ( p2 cơng cụ) thường ... máy móc, thiết bị phức tạp để xác định lượng nhỏ lượng nhỏ chất sở phương pháp phân tích hóa học phương pháp cơng cụ phản ứng hóa học dùng phân tích I Phân tích khối lượng phân tích thể tích:...
 • 48
 • 365
 • 6

Hai mặt phẳng vuông góc (lý thuyết+bt+đáp án)

Hai mặt phẳng vuông góc (lý thuyết+bt+đáp án)
... để mặt phẳng vuông góc Ví dụ 8: Mệnh đề sau đúng? (A) Hai mặt phẳng vuông góc với đường thẳng nằm mặt phẳng n vuông góc với mặt phẳng (B) Hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng vuông góc ... Cho mặt phẳng (P) (Q) cắt theo giao tuyến a Góc mặt phẳng (P) (Q) góc sau đây? (A) Góc đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (B) Góc đường thẳng nằm mặt phẳng vuông goác với đường thẳng a (C) Góc ... Trong hình chóp cụt mặt bên hình thang cân B.Kĩ bản: Chứng minh mặt phẳng vuông góc Phương pháp: Chứng minh mặt phẳng chứa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Xác định tính góc mặt phẳng Phương pháp:...
 • 12
 • 27,787
 • 158

thuyết & BT Tiếng Anh 7

Lý thuyết & BT Tiếng Anh 7
... 6 You (be)………………… in class 7A ? - No I (be)……………………in class 7D II Em nhìn vào thẻ hội viên sau sử dụng thông tin để hoàn thành đoạn hội thoại ... CARD NAME : Nguyen Van Son AGE : 14 GRADE : SCHOOL : Ngo Si Lien Secondary School HOME ADDRESS : 1 37 Ngo Quyen Street Foreigner : Good evening What’s your name? Son : My name is Son Foreigner : ... Si Lien Secondary School Foreigner : And the last question Where (5)…………………………………………………? Son : 1 37 Ngo Quyen street III Em chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào chỗ trống 1.There are ………………...
 • 2
 • 239
 • 2

Ôn tập HKI-Lý thuyết+BT

Ôn tập HKI-Lý thuyết+BT
... 2/ Hệ qua điện đònh mức công suất đònh mức Nếu đoạn mạch cho điện trở R công suất điện tính công thức: VII/ ĐIỆN NĂNG – CÔNG DÒNG ĐIỆN A/ ĐIỆN NĂNG A1 1/ Điện gì? 100 % Công thức: H = Dòng điện ... điện B/ CÔNG DÒNG ĐIỆN (điện tiêu thụ) 1/ Công dòng điện Công dòng điện sinh đoạn mạch số đo lượng điện chuyển hóa thành dạng lượng khác đoạn mạch Công thức: A = P.t = U.I.t Trong đó: A: công dòng ... VI/ CÔNG SUẤT ĐIỆN 1/ Công suất điện U2 P = I2.R P = Công suất điện đoạn mạch R tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường 3/ Chú ý độ dòng điện qua  Số oát ghi dụng cụ điện cho biết công suất...
 • 8
 • 91
 • 0

HOA 10 LY THUYET BT NANG CAO ppt

HOA 10 LY THUYET BT NANG CAO ppt
... hc 1O nõng cao Cõu 47: Ion ( O2-) c to thnh t nguyờn t O Ion oxi ny cú: A 10 proton, notron, electron B proton, 10 notron, electron C proton, 10 notron, 10 electron D proton, notron, 10 electron ... cỏc ng v trờn? A 18 B 12 C D 11 10 Cõu 13: Nguyờn t Bo cú ng v t nhiờn l: B v B ng v chim 80% ng v chim 20% Nguyờn t ca nguyờn t Bo l: A 10, 2 B 10, 6 C 10, 8 D 10, 4 Cõu 14: Nguyờn t nguyờn t Y ... cu bng 63,546.S nguyờn t 63Cu cú 32 gam Cu l ( bit s Avogaro = 6,022 .102 3) A 12,046 .102 3 B 1,503 .102 3 C 2,205 .102 3 D 3,0115 .102 3 Cõu 7: Tng s ( p, n, e) ca nguyờn t nguyờn t X l 21 Tng s obitan...
 • 50
 • 120
 • 0

thuyết-bt ôn thi hk2-T6

Lý thuyết-bt ôn thi hk2-T6
... name of my school It’s on Tran Phu street It is very beautiful and big This is Hoa She is my new friend She lives at Vo Thi Sau street She is 11 years old , too Questions: What is her name? …………………………………………………………… ... often (do) ……………….aerobics after school She (visit ) ………………………… Da Lat this summer vacation You can't (park)………………… here because this sign says "No parking" Mary (not work)………………….… today because ... afternoon? My father and I (visit)…………………….… ……….Ha Long Bay this summer vacation Lan (drink)………………… orange juice at the moment 10 I (be)……………………… thirsty now 11 My father is going (visit)……………………… Ha...
 • 8
 • 80
 • 0

thuyết + BT

Lý thuyết + BT
... Iocos(ωt + ϕi) u = Uocos(ωt + ϕi + ϕ) Nếu u = Uocos(ωt + ϕu) i = Iocos(ωt + ϕu - ϕ) Trường hợp điện áp hai đầu đoạn mạch u = U ocos(ωt + ϕ) Nếu đoạn mạch có tụ điện i = π π Iocos(ωt + ϕ + ) = - ... (đoạn mạch NB gồm R C ) Hệ thức đúng? 2 2 2 2 A U = U R + U C + U L B U C = U R + U L + U 2 2 2 2 C U L = U R + U C + U D U R = U C + U L + U 92 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, ... độ dòng điện xoay chiều Nếu i = Iocos(ωt + ϕi) u = Uocos(ωt + ϕi + ϕ) Nếu u = Uocos(ωt + ϕu) i = Iocos(ωt + ϕu - ϕ) U Z − ZC Với Io = o ; tanϕ = L Z R + Cộng hưởng đoạn mạch RLC: Khi Z L = ZC...
 • 21
 • 99
 • 0

Ly Thuyet & BT VL 11 CN

Ly Thuyet & BT VL 11 CN
... ? c Tính công nguồn điện sinh 10 phút công suất tỏa nhiệt R2 12 Bài tập Vật Lý 11 Bài 8: (Bài 9.4/23 SBT Vật lý 11 CB) Khi mắc điện trở R1 = Ω vào cực nguồn điện dòng điện mạch có cường độ I1 ... 150V ? Bài 9: Dùng nguồn điện có HĐT U= 110 V để nối vào tụ điện tích điện cho tụ Sau thời gian tách tụ điện khỏi nguồn xác định tụ điện có điện tích q = 0,00011C a Hãy xác định điện dung tụ điện ... điện ? -o0o Bài: Điện – Công suất điện  Bài 1: Một bóng đèn có ghi 110 V – 50W Mắc bóng đèn vào mạng điện với hiệu điện 110 V a Tính điện trở bóng đèn trên? b Cường độ dòng điện định mức để đèn...
 • 44
 • 313
 • 1

THUYẾT + BT + CHỮA CHI TIẾT câu điều KIỆN

LÝ THUYẾT + BT + CHỮA CHI TIẾT câu điều KIỆN
... D had Giải: ==> Vì vế đằng sau chia S + would + have + V3/ed ==> ÁP DỤNG ĐẢO NGỮ CÂU ĐK 3: Had + S + V3/Ved, S + would + have + V3/ed ==> Loại BC ==> Nếu chọn A câu phải là: “If Jonh HAD worked ... If D Has Giải: ==> Vì vế đằng sau chia S + would/could + have + V3/ed ==> ÁP DỤNG ĐẢO NGỮ CÂU ĐK 3: Had + S + V3/Ved, S + would + have + V3/ed ==> Nếu chọn C câu phải là: “If the employee HAD ... – Câu điều kiện tập ==> ĐẢO NGỮ: Were + S + to V/V(nguyên thể), S + would + V Ex: If I were you, I would not behave like that - Were I you, I would not behave like that - LOẠI 3: Câu điều kiện...
 • 13
 • 178
 • 1

thuyết + BT + CHỮA CHI TIẾT từ LOẠI toeic

Lý thuyết + BT + CHỮA CHI TIẾT từ LOẠI  toeic
... ==> Loại ADJ ==> Loại A D - GIỚI TỪ + N/Ving ==> Chọn Ving đằng sau có TÂN NGỮ/CỤM DANH TỪ/DANH TỪ (KHÁC GIỚI TỪ) ==> Hay GIỚI TỪ + VING + TÂN NGỮ/CỤM DANH TỪ/DANH TỪ ==> CT CẦN NHỚ: GIỚI TỪ + ... REMAIN, STAY, FEEL, FIND/MAKE + O +ADJ, + Dùng adv: Khi trước V - Mạo từ + N + giới từ - A/an + Danh từ đếm số - THE + Danh từ đếm số ít/nhiều/Danh từ không đếm ==> Tất danh từ người (có đuôi - ar, ... + V3/Ved + (adv) (Đằng sau CHỖ TRỐNG Danh từ) - GIỚI TỪ + N/Ving ==> Chọn Ving đằng sau có TÂN NGỮ/CỤM DANH TỪ/DANH TỪ (KHÁC GIỚI TỪ) ==> Hay GIỚI TỪ + VING + TÂN NGỮ/CỤM DANH TỪ/DANH TỪ ==> CT...
 • 16
 • 132
 • 9

thuyết + BT + cách làm từ LOẠI đào m cường

Lý thuyết + BT + cách làm từ LOẠI  đào m cường
... Hay: M o t /TH /TTSH (+ .+) +N +Gi i t /Gi i t (+ .+) +N +Gi i t 10 ng t m khuy t (Can/could/should/might/have to/must + V-nguyên th ) ==> CT: Can/could/should/might/have to/mustầ + (Adv) + V-nguyên ... 13 More/most + ADV/ADJ ( ng sau ch tr ng KHỌNG CÓ DANH T ) + Dùng adj: Khi tr c TOBE, BECOME, REMAIN, STAY, FEEL, FIND/MAKE/KEEP/DEEM/SEEM/CALL + O +ADJ, + Dùng adv: Khi tr c V 14 M o t + N + ... ==> Ch có: N + N + N ==> N ghép ==> ADJ + M O T /TTSH/TH (a/an/the/ầ) + N + (SAI) ==> Ch có: M O T + ADJ + N ==> N + M O T /TTSH/TH (a/an/the/ầ) + N + (SAI) ==> Chi có: M O T + N + N B BÀI T P ÁP...
 • 13
 • 122
 • 0

thuyết + BT + cách làm từ LOẠI đào m cường

Lý thuyết + BT + cách làm từ LOẠI  đào m cường
... Hay: M o t /TH /TTSH (+ .+) +N +Gi i t /Gi i t (+ .+) +N +Gi i t 10 ng t m khuy t (Can/could/should/might/have to/must + V-nguyên th ) ==> CT: Can/could/should/might/have to/mustầ + (Adv) + V-nguyên ... 13 More/most + ADV/ADJ ( ng sau ch tr ng KHỌNG CÓ DANH T ) + Dùng adj: Khi tr c TOBE, BECOME, REMAIN, STAY, FEEL, FIND/MAKE/KEEP/DEEM/SEEM/CALL + O +ADJ, + Dùng adv: Khi tr c V 14 M o t + N + ... ==> Ch có: N + N + N ==> N ghép ==> ADJ + M O T /TTSH/TH (a/an/the/ầ) + N + (SAI) ==> Ch có: M O T + ADJ + N ==> N + M O T /TTSH/TH (a/an/the/ầ) + N + (SAI) ==> Chi có: M O T + N + N B BÀI T P ÁP...
 • 13
 • 49
 • 0

Tóm tắc thuyết và cách giải BT : IA,IIA, Al, Fe

Tóm tắc lý thuyết và cách giải BT : IA,IIA, Al, Fe
... kết tủa không tan SẮT - Fe cho Fe( II) tác dụng với :HCl, H2SO4loãng, muối , S, Fe + Fe3 + - Fe cho Fe( III) tác dụng với :, Cl2 H2SO4 đặc, HNO3 ,Ag+ + Fe2 + - Hợp ch ất Fe( II) có tính khử tác HNO3, ... Cl2  Fe( III) - Hợp ch ất Fe( III) có tính oxi hóa - Fe, Al, Cr không phản ứng với HNO3đặc nguội , H2SO4đặc nguội - Điều chế Fe : từ hợp chất nào? Phương pháp ? - Bài tập tìm: + FexOy  x: y = ... ( 2ptr) : nNaOH (nOH) = 4nAl3+ - n Al(OH)3 BT : Cho HCl tác dụng với muối amol AlO2- thu b mol kết tủa Al(OH)3 > trường hợp + TH 1: nH+ = n kết tủa + TH2 : nH+ = 4n Al3+ - n kết tủa BT : - Hỗn...
 • 2
 • 631
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: bt và lý thuyết thi vlxdbt cơ lý thuyết chương 3bt co ly thuyet chuong chuyen dong song phang cua vat ranbt lý thuyết độ tin cậylý thuyết countable và uncountablelý thuyếtlý thuyết trò chơicơ sở lý thuyếtlý thuyết dâylý thuyết phân tíchlý thuyết điều khiểnlý thuyết an toàn điệnlý thuyếtlý thuyết đồ thịlý thuyết trườngĐề tài TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG HTNT CHÒM SANH - NGẠCH THÔN HÒA BÌNH XÃ QUẢNG HƯNG Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC LỢIĐề tài Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 10 đến năm 2020Đề tài Yếu tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra ngoài của nước đi đầu tưNghiên cứu về chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất Việt NamPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phàn nàn của khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Quản lý giáo viên tại trường tiểu họcĐề tài Thiết kế trạm biến áp trung gian 1103522kV E313 Giao Thủy - Nam ĐịnhĐề tài Tìm cây khung có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật PrimGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTCĐề tài Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VICTừ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Tài liệu hướng dẫn làm đồ dùng dạy học Vật lýĐề tài nghiên cứu khoa học Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập