Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016

Điều tra, thống ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016

Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016
... dụ: Tổng cục Thống kê, ) BIỀU ĐIỀU TRA VÀ BẢNG GIẢI THÍCH GHI BIỂU Phiếu điều tra: Ý KIẾN SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “ TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT TRÁI PHÉP DÀN KHOAN HD-981 TẠI VÙNG BIỂN VIỆT NAM” A Lời nói ... hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 Trung Quốc Suy nghĩ lập trường riêng sinh viên vấn đề Phiều điều tra Cuộc điều tra sử dụng 01 loại phiếu: Phiếu điều tra ý kiến sinh viên vấn đề Trung Quốc hạ ... DUNG ĐIỀU TRA, PHIẾU ĐIỀU TRA 3.1 Nội dung điều tra Cuộc điều tra thu thập thông tin mức độ nhận thức sinh viên vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD-981 vùng biển thuộc chủ quyền Việt...
 • 15
 • 238
 • 0

thong ke y kien sinh vien K33 pdf

thong ke y kien sinh vien K33 pdf
... nhiều lý thuyết, thực hành… Các môn chuyên ngành tài liệu tham khảo 115 69.6 131 79.3 Tổ chức gặp mặt sinh viên để phổ biến lưu ý quy chế trường Chưa gần gũi, giải đáp thắc mắc cho sinh viên 24 ... thưởng khuyến khích cho sinh viên tham gia Đề tài không phù hợp với chuyên ngành Tổ chức hội thảo, giải đáp thắc mắc sinh viên có đam mê NCKH Thiếu giảng viên hướng dẫn III Công tác sinh viên ... • Nên cố định để sinh viên chủ động thời gian Thời gian kiến tập ngắn Địa điểm kiến tập, thực tập phải phù hợp với hoàn cảnh sinh viên Hỗ trợ thực hành giảng d y phát triển chuyên môn nghiệp vụ...
 • 5
 • 93
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu và sự thõa mãn của sinh viên đối với vấn đề nhà trọ.doc

Nghiên cứu nhu cầu và sự thõa mãn của sinh viên đối với vấn đề nhà trọ.doc
... cho dự án sinh viên thành phố Đà Nẵng + Đánh giá chung sinh viên nhà trọ + Nhu cầu sinh viên nhà trọ + Nhu cầu nhà trọ tương lai + Các mức sinh viên chấp nhận + Mong muốn sinh viên nhà trọ Phương ... cho nhà ngày thu hẹp số lượng sinh viên đổ ngày nhiều Chính việc nghiên cứu tìm hiểu thõa mãn phận sinh viên vấn đề nhà trọ cần thiết - Nhu cầu sống tăng cao nhịp độ phát triển kinh tế tăng đều, ... tiêu dùng – Nhóm Lucky Stars Vấn đề nghiên cứu Dự án đặt nhằm xác định nhu cầu hài lòng sinh viên Đà Nẵng vấn đề nhà trọ Mục tiêu cần đạt - Thông tin đối tượng nghiên cứu: Giới tính, độ tuổi, thu...
 • 56
 • 922
 • 15

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU NHU CẦU VÀ SỰ THÕA MÃN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÀ TRỌ

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU NHU CẦU VÀ SỰ THÕA MÃN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÀ TRỌ
... Lan Hương -7- Đề án nghiên cứu hành vi người tiêu dùng – Nhóm Lucky Stars + Đánh giá chung sinh viên nhà trọ + Nhu cầu sinh viên nhà trọ + Nhu cầu nhà trọ tương lai + Các mức sinh viên chấp nhận ... tiêu dùng – Nhóm Lucky Stars Vấn đề nghiên cứu Dự án đặt nhằm xác định nhu cầu hài lòng sinh viên Đà Nẵng vấn đề nhà trọ Mục tiêu cần đạt - Thông tin đối tượng nghiên cứu: Giới tính, độ tuổi, thu ... cho nhà ngày thu hẹp số lượng sinh viên đổ ngày nhiều Chính việc nghiên cứu tìm hiểu thõa mãn phận sinh viên vấn đề nhà trọ cần thiết - Nhu cầu sống tăng cao nhịp độ phát triển kinh tế tăng đều,...
 • 55
 • 448
 • 4

Thái độ của sinh viên đối với vấn đề tệ nạn xã hội

Thái độ của sinh viên đối với vấn đề tệ nạn xã hội
... 300 sinh viờn tõm lý hc (QTNS) trng i Hc Hng c, Thanh Húa Trong ú: - 80 sinh viờn k11 - 100 sinh viờn k12 - 80 sinh viờn k13 - 40 sinh viờn k14 Gii hn ca ti ti i sõu vo nghiờn cu thỏi hc ca sinh ... chiu sõu dn n hc sinh, sinh viờn sa sỳt v phm cht v li sng v vi phm phỏp lut Thiu phong tro hot ng lnh mnh, ớt t chc giao la húa tinh thn cho hc sinh, sinh viờn Vỡ vy hc sinh, sinh viờn tỡm n ... thỏi ca sinh viờn v nh hng tng lai ni dung ti xoay quanh nhn thc, thỏi ca sinh viờn v nh hng tng lai Tỏc gi - sinh viờn Lờ Minh Tin lp 05 X1- i Hc Vn Hin - H Ni thỏi ca hc sinh, sinh viờn...
 • 50
 • 1,144
 • 3

Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường Đại học Khoa học X155006

Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường Đại học Khoa học X155006
... HNH VI A SINH VI N I VI VN QUAN H TèNH D TR HễN NHN A SINH VI N HIN NAY 2.1 NHN TH , THI , HNH VI QUAN H TèNH D A SINH VI N I VI VN TR HễN NHN A SINH VI N HIN NAY 2.1.1 Nhn thc v thỏi ca sinh ... nờn quan im thỏi ú - Tỡm hiu s la chn hnh vi tỡnh dc sinh vi n - Tỡm hiu mi quan h gia cỏc yu t dn ti s la chn hnh vi tỡnh dc sinh vi n - Tỡm hiu hnh vi ca sinh vi n i vi vic QHTDTHN sinh vi n ... 2.1.2 Hnh vi quan h tỡnh dc trc hụn nhõn sinh vi n 54 2.1.3 Hnh vi ca sinh vi n i vi QHTDTHN sinh vi n 64 2.2 NHNG NHN T NH HNG TI NHN TH , THI , HNH VI A SINH VI N I VI VN QUAN H...
 • 92
 • 1,128
 • 5

Điều tra, thống đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

Điều tra, thống kê đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.
... loài sinh vật khu bảo tồn - Công tác thống đa dạng sinh học khu bảo tồn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh ... sở khoa học 2.1.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.2 Đa dạng sinh học giới 2.1.3 Đa dạng sinh học việt nam 2.1.4 Đa dạng sinh học vườn quốc gia hồ ba bể 11 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ NGỌC THƢỜNG Tên đề tài: ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo...
 • 67
 • 227
 • 0

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện ppsx

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện ppsx
... thuộc lĩnh vực đầu điều kiện, trình hoạt động, lĩnh vực đầu bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu điều kiện nhà đầu tiếp tục hoạt động Văn qui định Nội dung lĩnh vực Nhà đầu nước ... cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Yêu cầu điều kiện Văn qui định Luật Đầu Nội dung Mục tiêu thực dự án - Lĩnh vực đầu điều kiện Lĩnh vực đầu điều kiện bao gồm: a) Lĩnh vực tác ... ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu dự án đầu vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm dự án đầu Thủ ng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu quy...
 • 9
 • 183
 • 0

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện ppsx

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện ppsx
... nghĩa Việt Nam thành viên Doanh nghiệp vốn đầu nước đầu lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu điều kiện, trình hoạt động, lĩnh vực đầu bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu điều kiện ... khác theo quy định pháp luật Đối với nhà đầu nước ngoài, lĩnh vực quy định khoản Điều này, lĩnh vực đầu điều kiện bao gồm lĩnh vực đầu theo lộ trình thực cam kết quốc tế điều ước quốc ... ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu dự án đầu vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm dự án đầu Thủ ng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu quy...
 • 8
 • 202
 • 0

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện pdf

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện pdf
... cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau gọi Ban Quản lý) thực việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu dự án đầu vào ... ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu Quy t định số (Phụ lục I-1) 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Mục tiêu thực dự án - Lĩnh vực cấm đầu 1004 Các dự án gây phương ... đầu theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Báo cáo lực tài nhà đầu tư; Văn chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu (đối với dự án đầu sử dụng vốn nhà nước); Bản Quy t định thành lập Giấy...
 • 7
 • 189
 • 0

XHH061 - Ảnh hưởng của việc tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với vấn đề sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh trong giai đoạn 2000 - 2004

XHH061 - Ảnh hưởng của việc tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với vấn đề sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh trong giai đoạn 2000 - 2004
... c tun truy n dân s - T lý tơi ch n k ho ch hóa gia ình v i v n sinh th Thu n Thành - B c Ninh giai o n 200 0-2 004” Ý nghĩa khoa h c th c ti n - Ý nghĩa khoa h c: ng tun truy n DS-KHHG tài hư ng ... nghĩ c a v v n DS - KHHG m t cơng vi c khó khăn ph c t p Thu n Thành có 17 xã m t th tr n v i dân s 1 437 92 ngư i , ó s ngư i t ng s sinh 233 7 ngư i năm 2004 Trong giai o n 2000 2004 tình hình ... th Khi c h i t i giai o n 2000 –2002 l i th c hi n t t cơng tác DS -KHHG so v i giai o n 20 03 - 2004 anh T cán b dân s cho bi t “ giai o n 2000 -2 002 huy n u phòng dân s huy n ã th c hi n t t...
 • 17
 • 574
 • 2

các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường đại học tài chính marketing

các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường đại học tài chính marketing
... BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING NGÔ THANH TIÊN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH ... yếu tố tác động đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo hệ VLVH trường Đại học Tài Marketing - Phân tích mức độ tác động yếu tố đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo hệ ... tích để tìm yếu tố tác động đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo hệ Vừa làm vừa học (VLVH) mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo hệ VLVH trường Đại học Tài – Marketing...
 • 108
 • 159
 • 1

Tài liệu Kiểm toán viên đối với vấn đề Going concern theo ISA pdf

Tài liệu Kiểm toán viên đối với vấn đề Going concern theo ISA pdf
... tài b Nếu yếu tố loại trừ thích hợp, kiểm toán viên phải xem xét xem baó cáo tài soạn lập cở sở nào: - sử dụng sở GC ==> Kiểm toán viên đưa ý kiến trái ngược (adverse) - sử dụng sở khác ==> Kiểm ... yếu, kiểm toán viên phải xem xét tới yếu tố loại trừ: với hai khả sau: a Nếu có đủ yếu tổ loại trừ thích hợp, kiểm toán viên phải xem xét xem yếu tố loại trừ có trình bày đầy đủ báo cáo tài hay ... - Tính hợp lý giả định GC - Liệu có tồn nghi ngờ mang tính trọng yếu vấn đề GC cần phải trình bày báo cáo tài hay không Kiểm toán viên cần xem xét: -Quá trình đánh giá GC BGĐ...
 • 2
 • 253
 • 0

Tài liệu Kiểm toán viên đối với vấn đề Going concern theo ISA pptx

Tài liệu Kiểm toán viên đối với vấn đề Going concern theo ISA pptx
... thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị kiểm toán Trong đó, kế toán quản trị kế toán tài coi phận hữu kế toán doanh nghiệp Kế toán quản trị kế toán tài gì? Hai loại kế toán có ... toán chi tiết Kiểm toán tài kiểm toán hoạt động-đâu lựa chọn ưu tiên ? Đã đọc: 9981 lượt Có phương pháp tiếp cận tài Kiểm toán nhà nước, là: Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán xác nhận ( Báo cáo tài ... Kiểm toán tài chính, nội dung cốt lõi Kiểm toán Nhà nước Tại hầu hết quốc gia, loại hình kiểm toán chủ yếu thường kiểm toán tuân thủ kiểm toán tài Cơ quan Kiểm toán Quốc gia ( Anh quốc) Cơ quan Kiểm...
 • 46
 • 518
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ý nghĩa và nhiệm vụ của điều tra thống kêý nghĩa nhiệm vụ của điều tra thống kêý nghĩa của điều tra thống kêkhái niệm và ý nghĩa của điều tra thống kêxây dựng hệ thống điều tra khảo sát ý kiến khách hàngkhái niệm ý nghĩa đặc điểm yêu cầu của điều tra thống kêphiếu điều tra thăm dò ý kiến học sinhđiều tra thống kêđiều tra thống kêđiều tra thống kê kinh tếlý thuyết điều tra thống kênhiệm vụ điều tra thống kêtài liệu điều tra thống kêtiểu luận điều tra thống kêsai số trong điều tra thống kêCD2 thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh nghệ anCD2 đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xi măng sông gianhCD2 hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng cầu thanh hoácd2 nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóacd2 nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thanh hóaCD2 phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã quảng trịCD2 tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng công trình, thuộc dự án bảo tồn tôn tạo khu mộ bà hoàng thị loanCD2 thu hút FDI vào các KCN ở tỉnh thừa thiên huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020CD2 thực trạng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD2 thực trạng hoạt động marketing của công ty CPXD phúc thịnhCD2 thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở xã cát chánh, huyện phù cát, tỉnh bình địnhCD2 thực trạng và giải pháp phát triển bền vững, giảm nghèo tại 32 xã vùng bãi ngang, cồn bãi của tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước – tỉnh thanh hóaHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaHoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN quảng bìnhChuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình CNH, hđh ở huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãiCHUYỂN DỊCH cơ cấu LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN đại HOÁ TRÊN địa bàn HUYỆN BA tơ, TỈNH QUẢNG NGÃIĐánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị điện máy izone huetronicsĐÁNH GIÁ của NGƯỜI dân về CÔNG tác xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập