Ebook tìm hiểu về đăng ký, bổ sung và cải chính hộ tịch phần 2

Ebook tìm hiểu về đăng ký, bổ sung cải chính hộ tịch phần 2

Ebook tìm hiểu về đăng ký, bổ sung và cải chính hộ tịch phần 2
... đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch Trong trường hợp ủ y ban nhân dân cấp xã thực việc thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch mà sổ hộ tịch chuyển ... pháp hộ tịch đóng dấu vào phần điều chỉnh Sai việc điều chỉnh hộ tịch đưọc ghi vào sô hộ tịch, siấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sè ghi theo nội dung điều chỉnh Điều 40 Thông báo ehi vào sồ hộ tịch ... giấy tờ hộ tịch mà đương xuất trình; nội dung sô hộ tịch có m giấy tờ hộ tịch không có, để trống, nội dung giấy tờ hộ tịch có sổ hộ tịch ghi vào cột ghi cùa sô hộ tịch Đối với giấy tờ hộ tịch công...
 • 89
 • 44
 • 0

tìm hiểu về chữ ký điện tử cài đặt chương trình minh họa

tìm hiểu về chữ ký điện tử và cài đặt chương trình minh họa
... 0982.070.520 Khóa luận tốt nghiệp – 2011 Tìm hiểu chữ điện tử cài đặt chương trình minh họa tập chữ điện tử (chữ điện tử bao hàm chữ số) Một chữ điện tử chữ số sử dụng phương pháp mã hóa ... ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA” tìm hiểu vấn đề nêu cài đặt chương trình số minh họa Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sở lý luận chứng thực thông tin, chữ điện tử, cài đặt chương trình số kết ... 2011 Tìm hiểu chữ điện tử cài đặt chương trình minh họa hay không, xác nhận chữ Y A văn P, ngược lại thay đổi Một số trường hợp xảy với chữ điện tử, giống trường hợp xảy với chữ ký...
 • 52
 • 557
 • 3

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch
... đã đăng ký khai sinh trước đây, để giải quyết yêu cầu thay đổi, cải hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ... chính hộ tịch có liên quan yếu tố nước (2) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc phải ghi rõ ... hộ tịch lưu tại Sở Tư pháp TT-Huế; hoặc - Các trường hợp đã đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp; hoặc việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định...
 • 2
 • 676
 • 1

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
... diện Việt Nam nước Kết thực thủ tục hành chính: - Quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính Lệ phí: - 50USD / trường hợp đăng việc cải họ, tên, chữ đệm, ngày, ... khai: - Tờ khai xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu BTP-NG/HT-2007-TĐCC.1) tự truy cập in Tờ khai trang Thủ tục hành chính trang Web: /www.moj.gov.vn ... - 05 ngày làm việc kể từ nhận đủ giấy tờ hợp lệ - Trường hợp cần phải xác minh, sau 01 ngày kể từ nhận kết xác minh Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cá nhân Cơ quan thực thủ tục hành : - Cơ...
 • 2
 • 324
 • 1

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên pdf

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên pdf
... thay đổi, cải hộ tịch cho người chưa thành niên người lực hành vi dân thực theo yêu cầu cha, mẹ người giám hộ; + Đối với việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên phải có đồng ý người ... 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ đăng quản lý hộ tịch; + Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng hộ tịch địa bàn tỉnh Bà ... hành chính: Quyết định hành - Yêu cầu, điều kiện để thực thủ tục hành chính: + Việc cải nội dung Giấy khai sinh, đặc biệt cải ngày, tháng, năm sinh giải trường hợp có đủ sở để xác định đăng ký...
 • 3
 • 436
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại... pps

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại... pps
... đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Bản Giấy khai sinh người yêu cầu thay đổi hộ tịch Các giấy tờ có liên quan để làm như: Quyết định ... trường hợp xác định lại giới tính),… Bản loại giấy tờ tuỳ thân (CMND, Hộ khẩu, cấp…) Số hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Quyết định số Tờ khai đăng việc thay đổi, cải chính, bổ ... bổ sung hộ 01/2006/QĐ-BTP tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai STP/HT/2006-TĐCC.1) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định ...
 • 4
 • 161
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch pptx

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch pptx
... khai đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung Quyết định số hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính 01/2006/QĐ-BTP Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung - Việc thay đổi, ... khai sinh (bản chính) ; Các giấy tờ có liên quan để làm cho việc thay đổi, cải hộ tịch như: Quyết định công nhận cha, mẹ, con; Quyết định công nhận việc nuôi nuôi,… Xuất trình hộ khẩu, CMND … ... TTHC: Nội dung - Việc thay đổi, cải hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người chưa thành niên người lực hành vi dân thực theo yêu cầu cha, mẹ người giám hộ Văn qui định ...
 • 4
 • 165
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch ppsx

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch ppsx
... khai đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung Quyết định số hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính 01/2006/QĐ-BTP Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung - Việc thay đổi, ... khai sinh (bản chính) ; Các giấy tờ có liên quan để làm cho việc thay đổi, cải hộ tịch như: Quyết định công nhận cha, mẹ, con; Quyết định công nhận việc nuôi nuôi,… Xuất trình hộ khẩu, CMND … ... TTHC: Nội dung - Việc thay đổi, cải hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người chưa thành niên người lực hành vi dân thực theo yêu cầu cha, mẹ người giám hộ Văn qui định ...
 • 4
 • 156
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi docx

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi docx
... làm cho việc thay đổi, cải hộ tịch Số hồ sơ: 01(bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng thay đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ... khai đăng thay đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; (theo mẫu) - Xuất trình giấy khai sinh người cần thay đổi, cải hộ tịch; ... Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Người đăng thay đổi, cải hộ tịch cho người 14 Bước 1: tuổi đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết...
 • 4
 • 254
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch doc

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch doc
... bước Nội dung thay đổi, cải hộ tịch ghi vào cột ghi Sổ đăng khai sinh mặt sau Giấy khai sinh Sau việc thay đổi, cải hộ tịch ghi vào Sổ đăng khai sinh, Giấy khai sinh từ Sổ đăng khai sinh ... việc thay đổi, cải hộ tịch có đủ điều kiện theo Giải việc đăng thay đổi, cải quy định pháp luật, Chủ tịch UBND cấp xã cấp cho đương Quyết định cho phép thay đổi, cải hộ tịch Bản Quyết định ... việc thực TTHC: Quyết định cho phép thay đổi, cải hộ tịch Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ UBND cấp xã Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, việc thay đổi, cải...
 • 6
 • 261
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài docx

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài docx
... đổi, cải hộ tịch đủ điều kiện theo Giải việc quy định pháp luật, cán hộ tịch ghi vào Sổ đăng thay đổi, cải hộ tịch Giám đốc Sở Tư pháp đăng thay cấp cho đương Quyết định cho phép đổi, ... cải thay đổi, cải hộ tịch Bản Quyết định cấp theo yêu cầu đương Mô tả bước Tên bước Nội dung thay đổi, cải hộ tịch phải ghi vào cột ghi Sổ đăng khai sinh mặt sau Giấy khai sinh Sau việc thay ... cho việc thay đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1: Tờ khai đăng việc thay đổi, cải chính, ...
 • 4
 • 185
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch tại UBND cấp huyện pps

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch tại UBND cấp huyện pps
... Chủ tịch UBND cấp huyện cấp cho đương Quyết định cho phép thay đổi, cải hộ tịch Bản Quyết định cấp theo yêu cầu đương Mô tả bước Tên bước Nội dung thay đổi, cải hộ tịch ghi vào cột ghi Sổ đăng ... cải hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định pháp luật, cán Tư pháp hộ tịch cán Tư pháp Giải hồ sơ Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng thay đổi, cải hộ tịch Quyết định cho phép thay đổi, cải hộ tịch ... khai đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Bản Giấy khai sinh người cần thay đổi, cải hộ tịch; Các giấy tờ liên quan để làm cho việc thay...
 • 4
 • 167
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài, mã số hồ sơ 136949 ppsx

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài, mã số hồ sơ 136949 ppsx
... Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm : + Tờ khai theo mẫu quy định + Bản Giấy khai sinh + Các giấy tờ liên quan để làm cho việc thay đổi, cải hộ tịch - Số lượng hồ sơ: 02 d) ... pháp việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch - Quyết định số: 62/2008/QĐ UBND ngày 15/9/2008 UBND tỉnh việc quy định mức thu, trích, nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng hộ tịch địa bàn tỉnh ... trú: Số Giấy CMND /Hộ chiếu: Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính: Đề nghị đăng việc (1)……………………………………cho...
 • 6
 • 138
 • 0

Ebook tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán phần 1

Ebook tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán phần 1
... LUẬT CHỨNG KHỐNn Căn vào Hiến pháp nước C ộ n s hồ xã hội chủ nshĩa Việt Nam lìăm 19 92 điiợc sưa đơi bơ suns theo N sh ị số 1/ 200Ỉ/Q H 10 ngày 25 tháns 12 năm 20 01 Quốc hội khoắ ... định Điều 10 ] Luật rày; b Ttn thủ neuvên tắc qn trị cơnỉĩ ty theo quy định Dicu 28 Luật này; c Thực đărm ký, lưu ký chinm khốn tập trune Trung tâm lưu kv chứng khốn theo quy định Điều 52 Điều í Luật ... kiểm sốt bị kiểm sốt nu ười cùnc với người chịu chunc kiêm sốt; đ) Cơns ty mẹ, cơns ty con: c) Quan hệ họp đồne tron nsưòi đại diện cho 11 2ười Điều Quản lý nhà nước chứi!2 khốn thị trường chứng...
 • 60
 • 152
 • 0

Ebook tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán phần 2

Ebook tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán phần 2
... bơ sung m ột số điều theo Nshị số 51 /20 0 l/QH 10: Ọc hội ban hành Luật sửa đơi, bơ suns m ột sơ điều Luật Ch Ún khốn số 70 /20 06/Q H I Ị Điều Sửa đơi bơ sung số điều Luật Chứng khốn đổi, b ổ s u ... hành Luật CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Đã ký: Nguyễn Phú Trọng 105 LUẬT SỨA ĐƠI, BỐ SUNG MỘT sơ DIÊU CỦA LUẬT CHỨNG KHỐN *’ Căn Hiến pháp nước Cộns hồ xã hội chù nghỉu Việt Num năm 19 92 sửíì đơi bơ sung ... vi vi pham hành hoạt độriỉ: chứng khốn thị trườns chứng khốn quy định đièu từ Điều 121 đén Điều 130 Luật Điều 121 Xỉr lý hành vị vi phạm quy định hoạt động chào bán chứng khốn cơng chúng Tổ chức...
 • 56
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đăng ký bổ sung hộ tịchđăng ký bổ sungđơn đăng ký bổ sungđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệpđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập tư thụcđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập tư thụcđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoàiđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoàimẫu đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềmẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềmẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghềđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoàiđăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng trường đại họcthủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệLUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của các KHU CÔNG NGHIỆP đối với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội ở TỈNH bắc NINH14 maket QUẢN lý TRƯỜNG hợply thuyet hoa 12 đầy đủ nhấtGiới thiệu về Việt Nam bằng Tiếng Anh (An introduction to VietNam)7 CTXH va cham soc suc khoe phu nu va tre emYounggil kwon handbook of essential Pharmacokine(BookZZ org)Dùng phương pháp Monte Carlo để giải một lớp bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp liên quan đến quá trình điểm gắn mã và áp dụng (LA tiến sĩ)Điều khiển nghịch lưu nguồn Z ứng dụng cho hệ phát điện phân tán (LA tiến sĩ)THU AP LUCTCXDVN 51 2008 thoat nuoc , mang luoi va con trinh ben ngoaiCHU DE THUC VATKe hoach tuanBIỆN PHÁP THI CÔNG hệ THỐNG CO DIENĐề cương môn THĂM DÒ ĐỊA CHẤNTHIẾT KẾ THI CÔNG TƯỜNG VÂY HẦM NHÀ CAO TẦNG DỰ ÁN RIVERSIDE GARDENThiết kế xây dựng đoạn hầm dẫn nước công trình thuỷ điện Nậm Củn.Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở Miền Bắc Việt Nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu khả năng tích tụ thủy ngân trong nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) ở khu vực cửa sông Bạch Đằng Hải Phòng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ tạo hình chi tiết dạng vỏ mỏng bằng phương pháp dập thủy tĩnh. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập