Tài liệu về : “bìa nhật ký

bìa nhật

bìa nhật ký
... Trường PTTH Marie Cuire ------o0o------ NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH THI CÔNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Công trình: Trường PTTH Marie Cuire Hạng mục: Cung...
 • 1
 • 702
 • 30

sổ kế toán, liên hệ với sổ kế toán tổng hợp của hình thức nhật chung.doc

sổ kế toán, liên hệ với sổ kế toán tổng hợp của hình thức nhật ký chung.doc
... hình thức kế toán sau:- Hình thức kế toán Nhật sổ cái- Hình thức kế toán Nhật chung- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ- Hình thức kế toán Nhật chứng từ- Hình thức kế toán trên máy vi ... căn cứ vào chứng từ ghi vào sổ nhật chuyên dụng liên quan, định kỳ hoặc cuối tháng tổng hợp nhật chuyên dùng để ghi sổ cái. Đồng thời với việc ghi sổ nhật ký, các các nghiệp vụ kinh tế liên ... được dùng để ghi vào BCĐ số phát sinh --->ghi vào BCĐKTSổ nhật chuyên dụng: là các loại sổ kế toán chi tiết (sổ phụ)Sổ nhật chuyên dùng: trong trường hợp NV phát sinh nhiều. ghi chép...
 • 14
 • 667
 • 1

Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và XNK Hoàng Nam (nhật chung).DOC

Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và XNK Hoàng Nam (nhật ký chung).DOC
... mại......................391.4.1 Hình thức kế toán Nhật chung......................................................391.4.2 Hình thức kế toán Nhật – Sổ Cái.................................................411.4.3 ... khi người mua đã nhận đủ hàng và xác nhận trên chứng từ bán hàng của doanh nghiệp, còn việc thanh toán tiền bán hàng với bên mua tuỳ thuộc vào hợp đồng đã kết giữa hai bên.- Bán vận chuyển ... người mua đã nhận hàng, còn việc thanh toán tiền bán hàng với bên mua tuỳ thuộc vào hợp đồng đã giữa hai bên.- Bán qua kho theo hình thức chuyển hàng: Doanh nghiệp xuất hàng từ kho chuyển cho...
 • 108
 • 711
 • 7

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới (ko lý luận, nhật chứng từ).DOC

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Nhiệt Đới (ko lý luận, nhật ký chứng từ).DOC
... Việt Nam áp dụng hình thức sổ kế toán nhật chứng từ. Theo hình thức này Công ty Cổ phần Nhựa nhiệt đới Việt Nam sử dụng các loại sổ kế toán như sau: Nhật chứng từ, bảng kê, bảng phân bổ, ... chép của mỗi hình thức kế toán, Công ty nhựa nhiệt đới Việt Nam áp 17 dụng hình thưc ghi sổ : Nhật chứng từ. Đây là hình thức kế toán tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của ... chuyển đổi các đồng tiền khác là theo giá thực tế.+ Hình thức sổ kế toán áp dụng là hình thức nhật chứng từ.+ Phương pháp kế toán tài sản cố định.Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản cố định...
 • 75
 • 729
 • 15

Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long - nghiệp vụ (ko lý luận, nhật chứng từ).DOC

Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long - nghiệp vụ (ko lý luận, nhật ký chứng từ).DOC
... vào các nhật chứng từ hoặc bảng kê, lên bảng cân đối tài khoản 131 toàn công ty.Cuối tháng khóa sổ, cộng số liệu trên các nhật chứng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu trên các nhật chứng ... Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Đã Ký) (Đã ký) ( Đã Ký) (Đã ký) (Đã ký) ... trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhận hàng Thủ kho( ,Họ tên) ( Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) ...
 • 76
 • 290
 • 4

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1 (nhật chung).doc

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1 (nhật ký chung).doc
... toán.5.1 - Hình thức sổ kế toán nhật chung.- 24 -Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật mà trọng tâm là sổ nhật chung, theo trình tự thời gian ... số liệu trên các sổ nhật để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.- Sổ nhật chung.- Sổ cái- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.5.2 - Hình thức sổ kế toán nhật sổ cáiCác nghiệp ... quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật - Sổ Cái.Căn cứ để ghi vào sổ Nhật - Sổ Cái là các chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc.- Nhật - Sổ Cái- Các sổ, thẻ kế toán chi...
 • 73
 • 213
 • 0

Thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 7 - Vinaconex (nhật chung).DOC

Thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 7 - Vinaconex (nhật ký chung).DOC
... 12 năm 2001Ngời đề nghị Kế toán trởng Phụ trách bộ phận Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 41 Có TK 111, 112, 331 Phân bổ và kết chuyển vào từng công ... 20.000 100.000 Tổng cộng 57.047.000Phụ trách công trình Thủ kho Kế toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Sau đó kế toán đội cần hoá đơn lên Công ty thanh toán . Kế toán Công ty ... 954.726.566Tổng cộng quý IV 295.450.230 295.450.230Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký ,họ tên)Sổ cái TK 621 43 + TK 6277- Chi phí dịch vụ mua ngoài.+ TK 6278- Chi...
 • 75
 • 97
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng 2 (nhật chứng từ - ko lý luận).DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng 2 (nhật ký chứng từ - ko lý luận).DOC
... Nguyễn Minh PhươngBiểu 8: Sổ cái TK 621 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 2 SỔ CÁI( Dùng cho hình thức Nhật ký- Chứng từ)Tài khoản: 621Năm 2009 Số dư đầu năm Nợ Có 0 Đơn vị tính: VNĐGhi Có các ... dang” * Sổ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bảng kê số 4,5,6 - Nhật kí chứng từ số 7 - Thẻ tính giá thành sản phẩm - Sổ cái tài khoản 621, 622, 623, 627, 1544.3.2....
 • 90
 • 230
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP