Bai 2 sinh mau binh thuong TS duan

Bai 2 sinh mau binh thuong TS duan

Bai 2 sinh mau binh thuong TS duan
... 1 .2 Vi môi trường tuỷ xương Trong thể người, tuỷ xương có vi môi trường sinh máu hoàn hảo Tổ chức đệm tạo vi môi trường sinh máu, bao gồm toàn yếu tố tế bào gian bào cần thiết cho việc sinh ... máu ngoại vi 1.3 .2 Tế bào nguồn sinh máu đa (Multipotential stem cells) phát triển từ tế bào nguồn sinh máu vạn Chúng có khả tạo tế bào nguồn cho nhóm tế bào, gọi tế bào nguồn sinh máu định hướng ... bào nguồn có khả sinh dòng tế bào (Bipotential stem cells) Tế bào sinh dòng tế bào CFU-EM (Erythoroid/Megakaryocyte) sinh hồng cầu tiểu cầu, CFU-GM (Granulocyte/Macrophage) sinh bạch cầu hạt...
 • 7
 • 57
 • 0

Bài 2: Sử dụng bình phun màu

Bài 2: Sử dụng bình phun màu
... phun Kéo thả chuột vùng muốn phun Chọn màu phun Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Bài Sử dụng bình phun màu Dùng bình phun tranh vẽ Em vẽ tranh bên dùng công cụ bình phun màu PhamThanh71189 Thứ tư ... năm 2010 Bài Chọn công cụ Sử dụng bình phun màu Làm quen với bình phun màu Chọn kích cỡ vùng phun Các bước thực Chọn công cụ hộp công cụ Chọn kích cỡ vùng phun hộp công cụ Chọn màu phun Kéo thả ... tháng 10 năm 2010 Bài Sử dụng bình phun màu - Dùng công cụ để vẽ cành đường gân - Dùng công cụ Em sử để vẽ đường viền hoa dụng công cụ để vẽ - Dùng công cụ bình phun màu hình phần để phun vàbên?bên...
 • 6
 • 370
 • 10

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 9 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU I/ Mục tiêu: - doc

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 9 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU I/ Mục tiêu: - doc
... động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sách vở, cũ: Em công cụ - HS trả lời: Đó công cụ vàcông cụ: chọ vùng chép, công cụ vẽ HCN Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh sử dụng bình phun màu hộp công cụ ... chuột đê tô màu - GV hướng dẫn học sinh vẽ xanh hình 23 băng cách sử dụng công cụ: , , Hoạt động nối tiếp: - GV: Dặn dò học kiến thức học - HS lắng nghe thực hành máy Lượng giá: Lớp Kết hiểu ... giá: Lớp Kết hiểu Đạt Chưa đạt tốt Số Phần lượng trăm Số Phần lượng trăm Số Phần lượng trăm 5A 5B 5C 5D 5E Nhận xét: ...
 • 3
 • 609
 • 4

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 10 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU ( Tiếp theo) docx

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 10 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU ( Tiếp theo) docx
... định lớp, kiểm tra sách vở, cũ: Em công cụ - HS trả lời: Đó công cụ , công cụ: chọ vùng chép, biểu tượng suốt, bình phun màu Hoạt động 2: - GV yêu cầu học sinh sử dụng công cụ công cụ để vẽ hoa - ... vẽ hoa - GV yêu cầu học sinh dung công cụ thích hợp để vẽ thuyền buồm lướt sóng Hoạt động nối tiếp: - GV: Dặn dò học kiến thức học - HS lắng nghe thực hành máy - GV đề nghị học sinh nhà tập vẽ ... hành máy - GV đề nghị học sinh nhà tập vẽ theo ý thích Lượng giá: Lớp Kết hiểu Đạt Chưa đạt tốt Số Phần lượng trăm 5A 5B 5C 5D 5E Nhận xét: Số Phần lượng trăm Số Phần lượng trăm ...
 • 4
 • 476
 • 0

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC EM TẬP VẼ BÀI 2 : SỬ DỤNG BÌNH XỊT MÀU pptx

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC EM TẬP VẼ BÀI 2 : SỬ DỤNG BÌNH XỊT MÀU pptx
... với bình xịt Trả lời: Các bước thực l : Bước 1: Chọn công cụ màu : Airbrush hộp công cụ Em nêu bước thực Bước 2: Chọn kích cỡ vùng xịt để chọn công cụ Airbrush hộp công cụ Bước 3: Chọn màu xịt ... Bước 4: Kéo thả chuột nhanh hay chậm vùng muốn xịt Chú : Nháy chuột trái để phun màu tô, nháy chuột phải để phun màu H 2: Dùng bình xịt tranh vẽ Dùng công cụ vẽ sau: , , để IV Củng cố dặn d : - ... vẽ hàng ngàn Quan sát lắng nghe tuyết rơi, hàng vạn cổ thụ hay cảnh thần tiên đêm pháo hoa – có công cụ Bình xịt màu Thay chấm nhỏ hình, em dùng bình xịt màu để “phun” chấm màu lên hình HĐ1:...
 • 5
 • 183
 • 0

Q3. Bai 2: sử dụng bình phun màu

Q3. Bai 2: sử dụng bình phun màu
... bước sử dụng bình phun màu Hoạt động 3: Trình bày cách dùng bình phun màu vào tranh vẽ - Các em dùng bình phun màu để vẽ - Lắng nghe, ghi chép thay dùng bút chì sinh động - Quan sát tranh màu ... phím Shift Hoạt động 2: Làm quen với bình xịt màu Các bước thực hiện: - Lắng nghe, ghi chép - Chọn công cụ Bình xịt màu hộp công cụ - Chọn kích cỡ vùng xịt hộp công cụ - Chọn màu xịt - Kéo thả chuột ... bút chì sinh động - Quan sát tranh màu thực hành - Ngoài em dùng bình phun màu để vẽ hay vẽ hoa - Hướng dẫn HS vẽ sông bình phun màu Gi¸o ¸n tin häc Trêng TiÓu häc Trï Hùu GV: Nhắc lại bước thực...
 • 3
 • 57
 • 0

Bai 2 Su dung binh phun mau.ppt

Bai 2 Su dung binh phun mau.ppt
... Chọn màu phun Kéo thả chuột vùng muốn phun Chọn màu phun Bài Sử dụng bình phun màu Dùng bình phun tranh vẽ Em vẽ tranh bên dùng công cụ bình phun màu PhamThanh71189 Bài Sử dụng bình phun màu ... Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Bài Chọn công cụ Sử dụng bình phun màu Làm quen với bình phun màu Chọn kích cỡ vùng phun Các bước thực Chọn công cụ hộp công cụ Chọn kích cỡ vùng phun hộp công ... để vẽ đường viền hoa dụng công cụ để vẽ - Dùng công cụ bình phun màu hình phần để phun vàbên?bên hoa PhamThanh71189 Bài Sử dụng bình phun màu PhamThanh71189 PhamThanh71189 ...
 • 6
 • 184
 • 0

Giáo án Bài 2 Sinh 12 CB

Giáo án Bài 2 Sinh 12 CB
... Lê Khắc Thục Giáo án sinh 12 CB Trờng THPT Tân Kỳ + Nguyên tắc tổng hợp? GV: Cho đoạn ADN với trình tự nu nh sau: TAX TAG GXX XXG AAA - Lu ý: Trình tự nu mARN nh nào? + sinh vật nhân sơ: ... polypeptit Lê Khắc Thục Trờng THPT Tân Kỳ GV: Giới thiệu chuỗi polyribôxôm Giáo án sinh 12 CB cao hơn, có hoạt tính sinh học * Trong trình dịch mã mARN có nhiều ri trợt tạo nên chuỗi polyribôxôm ... mạnh: Sự kết hợp aa với tARN mang tính đặc hiệu Tổng hợp chuỗi polypeptit - Mở đầu: - Học sinh quan sát hình 2. 3 a, b, c + Tiểu đơn vị bé ribôxôm(ri) gắn với mARN vị trí đặc hiệu nằm gần codon mở...
 • 3
 • 384
 • 0

Bài 2.màu bằng màu nền

Bài 2. Tô màu bằng màu nền
... TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN Các bước thực hiện: Nháy chuột để chọn công cụ công cụ Công cụ màu hộp Nháy chuột phải lên ô màu để chọn màu Nháy chuột phải vào vùng muốn màu Màu Nếu ... phím Ctrl + Z để lại màu HÌNH HÌNH THỰC HÀNH T4: Mở tệp tomau4.bmp .Tô màu màu theo mẫu T3: tomau3.bmp T2: Mở tệp tomau2.bmp.để màu chomàu theo mẫu T1: 6) tomau1.bmp màu phần bên (HÌNH ... màu phần bên (HÌNH 4) 5) hình tròn màu (HÌNH 3) Hướng dẫn: Chọn công cụ Nháy chuột phải lên ô màu đỏ hộp HÌNH HÌNH Nháy chuột phải lên ô màu xanh hộp màu màu Nháy chuột phải vào đámtrong bao...
 • 3
 • 370
 • 5

bai 2 sinh 9

bai 2 sinh 9
... lệ kiểu gen F2 là: thành cặp dùng chữ 1AA: 2Aa:1aa (AA, aa )kí hiệu cặp nhân tố di +F2 có tỉ lệ hoa đỏ: hoa trắng truyền kiểu gen dò hợp Aa biểu kiểu -GV lưu ý HS: Ở hệ P, F1, F2 hình trội ( ... phản F1 đồng tính tính trạng bố mẹ,còn F2 có phân ly tính trạng theo tỉ lệ trung bình trội:1 lặn ND2:II- MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Hoạt động 2: Menden giải thích kết thí nghiệm - GV ... đề: -HS quan sát tranh phóng to hình 2. 3 ?Menđen giải thích kết TN SGK nghiên cứu SGK, thống câu ntn? trả lời ?Tỉ lệ loại giao tử loại kiểu gen F2 ntn? ?Tại F2 lại có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ; hoa...
 • 3
 • 342
 • 0

bai 2 sinh học 9

bai 2 sinh học 9
... Làm btập đến F2 biểu cuối mục I SGK Sau TN, Menđen rút - TL: Theo ndung điền Kết luận: Khi lai bố mẹ kết luận gì? từ khác cặp T2 t/c tương phản F1 đồng tính T2 bố mẹ, F2 có phân li T2 theo tỉ lệ ... qsát H2.3 trả lời: P H.đỏ t/c x H.trắng t/c + Tỉ lệ loại giao tử F1 tỉ + Giao tử F1 : 1A : 1a AA aa lệ loại hợp tử F2 Hợp tử F2 có tỉ lệ: Gp A a 1AA : 2Aa : 1aa F1 Aa ( 100% hđỏ) + Tại F2 lại ... hợp tử AA F2 1AA : 2Aa : 1aa - Trình bày lại sơ đồ giải thích lai - Ghi nhớ Tỉ lệ KH F2: h.đỏ : 1h.trắng cặp tính trạng theo SGK - Theo Menđen: Ở hệ P, F1, F2 -TL: Tồn cặp, + Mỗi T2 cặp x tố...
 • 2
 • 220
 • 0

Gián án bai 2 sinh 11

Gián án bai 2 sinh 11
... châu Slide :11 Hãy quan sát đoạn phim sau nêu đặc điểm thành phần dịch rây động lực dòng mạch rây? Từ nêu điểm khác dòng mạch gỗ dòng mạch râybằng cách điền vào phiếu HT số 02: Phiếu HT 02 Phạm hồng ... thành phiếu học tập số 01 Tiêu chí so sánh Đường kính Chiều dài Cách nối Tốc độ vận chuyển Quản bào Phạm hồng thái thpt diễn châu Mạch ống Slide:6 Tiêu chí so sánh Quản bào Mạch ống Đường kính nhỏ ... chuyển dòng chât nào? Phạm hồng thái thpt diễn châu Slide :2 I- Các dòng vận chuyển cây: - Dòng mạch gỗ (dòng lên): vận chuyển nước ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ theo mạch gỗ thân lan tỏa đến...
 • 14
 • 218
 • 0

Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng (bài 2) - văn mẫu

Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng (bài 2) - văn mẫu
... tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • • • • • • • • văn kể câu chuyện văn mau ve giac mo gap giong dong vai giong ke lai chuyen cua minh cho ngoc hoang ke lai cau chuyen giong...
 • 2
 • 7,715
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong thời thơ ấu của mình bài 2 văn mẫu duoc khen bi che bi hieu lam ke chuyen doi thuonghàm lượng progesterone sữa theo nhóm máu ở bò sinh sản bình thường bò chẩn đoán tồn hoàng thể u nang noãn hoặc teo buồng trứnghàm lượng progesterone sữa ở bò sinh sản bình thường theo nhóm máubài 2 sinh viên có 2 mẫu bánh sinh viên thử và cho biết mẫu bánh nào có vị ngọt hơncông thức máu bình thường ở trẻ emchỉ số cholesterol trong máu bình thườngPhân vùng chức năng môi trườngGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam Định25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYKhung Chính Sách Tái Định CưBáo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập