Đề thi trắc nghiệm Tin học ( Gồm Word, Windows, mạng, Excel) dành cho cán bộ bên Đảng thi chuyên viên chính

Đề thi và đáp án trắc nghiệm Tin học thi công chức, chuyên viên chính ( Gồm Word, Windows, mạng, Excel)

Đề thi và đáp án trắc nghiệm Tin học thi công chức, chuyên viên chính ( Gồm Word, Windows, mạng, Excel)
... hệ điều hành Windows, để khôi phục lại tệp tin (File) xóa trường hợp tệp tin (File) thùng rác (Recycle Bin), ta thực thao tác sau đây? B Mở thùng rác (Recycle Bin), A Mở thùng rác (Recycle Bin), ... đoạn văn rồi dán (Paste) sang vị trí dán (Paste) sang vị trí C Sao chép (Copy) đoạn văn D Cắt (Cut) đoạn văn xóa xóa (bấm phím delete) (bấm phím delete) Câu 39: Trong Microsoft Word, muốn phục ... định dạng (Formatting) (Formatting) Câu 38: Trong Microsoft Word, để di chuyển hoàn toàn đoạn văn chọn từ vị trí sang vị trí mới, ta thực thao tác sau đây? A Sao chép (Copy) đoạn văn B Cắt (Cut)...
 • 19
 • 472
 • 1

Đề thi chuyên viên chính năm 2012 Đề thi tháng 10 2012 Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần Kiến thức chung Tin học Anh văn B

Đề thi chuyên viên chính năm 2012 Đề thi tháng 10 2012 Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần Kiến thức chung Tin học Anh văn B
... VIỆT NAM + CHUYÊN ĐỀ 3:< /b> MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC + CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC + CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN B N QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - SOẠN THẢO VĂN B N QUẢN ... nghĩa vụ cán b ,< /b> công chức? Câu 42 Những việc cán b ,< /b> công chức không làm? PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH < /b> + Giáo trình hướng dẫn ôn < /b> tập môn Tiếng Anh < /b> + Một số test tiếng Anh < /b> (có đáp án) ĐỀ THI < /b> MẪU 1- SAMPLE ... TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÀI LIỆU: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG < /b> + CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ B N VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY + CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ B N VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ...
 • 13
 • 560
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Tin Học microsoft word

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Tin Học microsoft word
... Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên 12 PHẦN POWERPOINT Câu 1: Thao tác chọn menu File -> Close dùng để: A Lưu tập tin B Mở tập tin C Đóng tập tin D Thoát khỏi Powerpoint Câu 2: Sau chọn đoạn ... tên tập tin cần tìm B Chọn menu File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn menu File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn menu File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu ... sai Câu 24: Chọn câu sai câu sau: Trong thiết kế giáo án điện tử PowerPoint, A Không thể tạo số (ví dụ số X2) MS -Word B Có thể chép (copy/paste) đoạn văn từ tập tin Word sang C Có thể dùng WordArt...
 • 24
 • 194
 • 0

Đề cương trắc nghiệm TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Đề cương trắc nghiệm TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
... Start/Settings/control Panel/Mouse/Pointer Chức menu Documents menu Start: a b c d e 15 Lưu trữ tất tài liệu bạn Lưu tập tin văn bạn Lưu tập tin ảnh mà bạn mở Lưu tập tin mà bạn xoá bỏ Lưu tập tin ... gì? a b c d e Là chương trình ứng dụng Là tập tin chương trình Là thư mục chương trình Là biểu tượng tệp tin Là biểu tượng lưu đường dẫn đến tập tin chương trình đường dẫn đến đối tượng khác ... b c d Dùng để duyệt trang Web mạng Internet Dùng để duyệt tập tin ẩn Dùng để tìm kiếm thư mục tập tin Dùng để duyệt thư mục tập tin duyệt Folder 16 Để chương trình Microsoft Word 2000 Program...
 • 34
 • 167
 • 0

Đề cương trắc nghiệm tin học 11 (HKII)

Đề cương trắc nghiệm tin học 11 (HKII)
... 17 18 19 20 21 Tinh:= tam; End; Kết trả hàm thuộc kiểu liệu nào? A byte B word C integer D real Trong lời gọi thủ ... nhớ Dữ liệu kiểu tệp A bị hết tắt máy (*) Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Câu 10 : Câu 11 : Câu 12 : Câu 13 : Câu 14 : Câu 15 : B bị hết tắt điện đột ngột C không bị tắt máy điện (*)...
 • 8
 • 141
 • 9

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf
... c outline view b Slide show d slide view 92 Bạn đổi ma u slide theo cách tốt sau đây: ø a Chọn format/background b Nhấp va o nút fill color drawing ø c Chọn format/slide design d Chọn format/objects ... 94 Các slide presentation xem dạng khác nhau: a b c d 95 Slide color scheme la ø a ma u chuẩn power point ø c ma u ø b Che n mau va o slide ø ø ø d tên slide 96 nghi thức chuyển tập tin thông ... Tools/Option/View Câu 25: Ký hiệu na y thước có nghóa la gì? ø ø a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Câu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, muốn chọn thông số...
 • 10
 • 7,186
 • 253

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương
... bar c/ Task bar d/ tất sai Câu 12: Shortcut la biểu tượng đại diện cho chương trình hay tập tin để khởi ø động chương trình hay tập tin Vậy có loại shortcut: a/ loại b/ loại c/ loại d/ loại Câu ... đây: a Trích theo tên bắt đầu b Trích theo kiểu And giư a kiểu logic õ c Theo mẫu tin sở dư liệu õ d Theo mệnh đề On giư a fieldname õ 90 Trong Excel m chứa tối đa đối số ø a 15 b 30 c 45 d 50 ... Margins du ng ø để: a Đặt lề cho văn cân xứng c Đặt lề cho trang chẳn va lẻ đối xứng ø b Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn d Đặt lề cho section đối xứng Câu 29: Bạn thích thuật ngư cho tư , câu, Footnote...
 • 10
 • 6,468
 • 200

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A
... (ch a nút Autoshape, Line,Rectangle, Oval,…) ta chọn lệnh: A View -Toolbars- Standard B View -Toolbars-Formatting C View -Toolbars- Drawing D View -Header and Footer Câu 14 Chọn a n a n sai ... - Custom Animation, chọn hiệu ứng ấn phím Delete C Cả câu A, B sai D Cả câu A, B Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28/11/2010 Ca - Thời gian: 20 phút ... công cụ vẽ hình (ch a nút Autoshape, Line,Rectangle, Oval,…) ta chọn lệnh: A View -Toolbars- Drawing B View -Toolbars- Standard C View -Header and Footer D View -Toolbars-Formatting Câu 16 Hyperlink,...
 • 8
 • 4,469
 • 173

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B
... A Không phân biệt chữ hoa hay thường B Bắt buộc phải viết hoa C B t buộc phải viết thường D Tùy theo trường hợp Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày ... tên tập tin < /b> Access là: A .TXT B .MDB C .XLS D .DOC Câu Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn thêm liệu mẩu tin < /b> b ng A (b ng 1) Access tự động thêm liệu mẩu tin < /b> liên quan b ng B (b ng ... có liên quan với theo chủ đề < /b> lưu máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin < /b> nhiều người Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 28/11/2010...
 • 8
 • 10,804
 • 252

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC Họ ... ký Giám thị Giám thị Số phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 ... đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 1,078
 • 31

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005
... (a1,a2, aN) (1, N) số cặp (aI,aJ) cho IaJ Tính bậc nghịch đảo hoán vị (2, 4, 3, 1) A B C D Mệnh đề mô tả dòng văn soạn thảo máy tính A Dòng văn kết thúc nhấn phím Enter B Dòng văn kết thúc nhấn ... B C D 11 Số thập phân 31 chuyển sang hệ nhị phân có chữ số? A B C D B 12 C 20 D 24 Nhóm bao gồm thi t bị xếp vào loại: A Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in B Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ C Máy...
 • 2
 • 803
 • 35

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN
... -70 Câu 59: Tổ hợp phím sau dùng để di chuyển tệp tin: A: Ctrl +D B: Ctrl + A C: Ctrl + H D: Ctrl + X E: Ctrl + J Câu 60 : Các thi t bị xuất thông tin gồm: A:Màn hình B: Máy in C:Máy in, máy quét ... trỏ lên trang Trong Excel: phím Crtl + Home đa trỏ Về ô A1 Th mục không dùng để chứa tệp tin Thanh tiêu đề (Title): Cho biết tên tệp bảng tính Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để tạo tệp Trong Excel ... B: C: D: Câu : Trình bày bớc chép tệp tin ổ đĩa cứng D: A: B: C: D: Câu 10:...
 • 10
 • 534
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: de cuong trac nghiem tin hoc 7de kt trac nghiem tin hoc 11 hk2đề thi trung cấp chính trị hành chínhđề thi trung cấp chính trịtài liệu ôn thi cao cấp chính trịôn thi cao cấp chính trịđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng word 2007đề thi trắc nghiệm tin học word excel 2007đề thi trắc nghiệm tin học word 2007đề thi trắc nghiệm tin học word excelđề thi trắc nghiệm tin học word và excelđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng về wordđề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học bằng bđề thi trắc nghiệm tin học lớp 3Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênskkn Giáo dục truyền thống và chăm lo cho học sinh nghèo thông qua Mô hình “Đội chúng em tình nguyện”Tiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”Ngôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaNghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộBê tông asphalt thiết kế thành phầnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiGuide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10
Đăng ký
Đăng nhập