Đề thi trắc nghiệm Tin học ( Gồm Word, Windows, mạng, Excel) dành cho cán bộ bên Đảng thi chuyên viên chính

Đề thi và đáp án trắc nghiệm Tin học thi công chức, chuyên viên chính ( Gồm Word, Windows, mạng, Excel)

Đề thi và đáp án trắc nghiệm Tin học thi công chức, chuyên viên chính ( Gồm Word, Windows, mạng, Excel)
... hệ điều hành Windows, để khôi phục lại tệp tin (File) xóa trường hợp tệp tin (File) thùng rác (Recycle Bin), ta thực thao tác sau đây? B Mở thùng rác (Recycle Bin), A Mở thùng rác (Recycle Bin), ... đoạn văn rồi dán (Paste) sang vị trí dán (Paste) sang vị trí C Sao chép (Copy) đoạn văn D Cắt (Cut) đoạn văn xóa xóa (bấm phím delete) (bấm phím delete) Câu 39: Trong Microsoft Word, muốn phục ... định dạng (Formatting) (Formatting) Câu 38: Trong Microsoft Word, để di chuyển hoàn toàn đoạn văn chọn từ vị trí sang vị trí mới, ta thực thao tác sau đây? A Sao chép (Copy) đoạn văn B Cắt (Cut)...
 • 19
 • 394
 • 1

Đề thi chuyên viên chính năm 2012 Đề thi tháng 10 2012 Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần Kiến thức chung Tin học Anh văn B

Đề thi chuyên viên chính năm 2012 Đề thi tháng 10 2012 Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần Kiến thức chung Tin học Anh văn B
... VIỆT NAM + CHUYÊN ĐỀ 3:< /b> MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC + CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC + CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN B N QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - SOẠN THẢO VĂN B N QUẢN ... nghĩa vụ cán b ,< /b> công chức? Câu 42 Những việc cán b ,< /b> công chức không làm? PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH < /b> + Giáo trình hướng dẫn ôn < /b> tập môn Tiếng Anh < /b> + Một số test tiếng Anh < /b> (có đáp án) ĐỀ THI < /b> MẪU 1- SAMPLE ... TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÀI LIỆU: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG < /b> + CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ B N VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY + CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ B N VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ...
 • 13
 • 541
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Tin Học microsoft word

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Tin Học microsoft word
... Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên 12 PHẦN POWERPOINT Câu 1: Thao tác chọn menu File -> Close dùng để: A Lưu tập tin B Mở tập tin C Đóng tập tin D Thoát khỏi Powerpoint Câu 2: Sau chọn đoạn ... tên tập tin cần tìm B Chọn menu File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn menu File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn menu File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu ... sai Câu 24: Chọn câu sai câu sau: Trong thiết kế giáo án điện tử PowerPoint, A Không thể tạo số (ví dụ số X2) MS -Word B Có thể chép (copy/paste) đoạn văn từ tập tin Word sang C Có thể dùng WordArt...
 • 24
 • 158
 • 0

Đề cương trắc nghiệm TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Đề cương trắc nghiệm TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
... Start/Settings/control Panel/Mouse/Pointer Chức menu Documents menu Start: a b c d e 15 Lưu trữ tất tài liệu bạn Lưu tập tin văn bạn Lưu tập tin ảnh mà bạn mở Lưu tập tin mà bạn xoá bỏ Lưu tập tin ... gì? a b c d e Là chương trình ứng dụng Là tập tin chương trình Là thư mục chương trình Là biểu tượng tệp tin Là biểu tượng lưu đường dẫn đến tập tin chương trình đường dẫn đến đối tượng khác ... b c d Dùng để duyệt trang Web mạng Internet Dùng để duyệt tập tin ẩn Dùng để tìm kiếm thư mục tập tin Dùng để duyệt thư mục tập tin duyệt Folder 16 Để chương trình Microsoft Word 2000 Program...
 • 34
 • 139
 • 0

Đề cương trắc nghiệm tin học 11 (HKII)

Đề cương trắc nghiệm tin học 11 (HKII)
... 17 18 19 20 21 Tinh:= tam; End; Kết trả hàm thuộc kiểu liệu nào? A byte B word C integer D real Trong lời gọi thủ ... nhớ Dữ liệu kiểu tệp A bị hết tắt máy (*) Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Câu 10 : Câu 11 : Câu 12 : Câu 13 : Câu 14 : Câu 15 : B bị hết tắt điện đột ngột C không bị tắt máy điện (*)...
 • 8
 • 133
 • 9

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf
... c outline view b Slide show d slide view 92 Bạn đổi ma u slide theo cách tốt sau đây: ø a Chọn format/background b Nhấp va o nút fill color drawing ø c Chọn format/slide design d Chọn format/objects ... 94 Các slide presentation xem dạng khác nhau: a b c d 95 Slide color scheme la ø a ma u chuẩn power point ø c ma u ø b Che n mau va o slide ø ø ø d tên slide 96 nghi thức chuyển tập tin thông ... Tools/Option/View Câu 25: Ký hiệu na y thước có nghóa la gì? ø ø a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Câu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, muốn chọn thông số...
 • 10
 • 7,036
 • 251

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương
... bar c/ Task bar d/ tất sai Câu 12: Shortcut la biểu tượng đại diện cho chương trình hay tập tin để khởi ø động chương trình hay tập tin Vậy có loại shortcut: a/ loại b/ loại c/ loại d/ loại Câu ... đây: a Trích theo tên bắt đầu b Trích theo kiểu And giư a kiểu logic õ c Theo mẫu tin sở dư liệu õ d Theo mệnh đề On giư a fieldname õ 90 Trong Excel m chứa tối đa đối số ø a 15 b 30 c 45 d 50 ... Margins du ng ø để: a Đặt lề cho văn cân xứng c Đặt lề cho trang chẳn va lẻ đối xứng ø b Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn d Đặt lề cho section đối xứng Câu 29: Bạn thích thuật ngư cho tư , câu, Footnote...
 • 10
 • 6,276
 • 197

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A
... (ch a nút Autoshape, Line,Rectangle, Oval,…) ta chọn lệnh: A View -Toolbars- Standard B View -Toolbars-Formatting C View -Toolbars- Drawing D View -Header and Footer Câu 14 Chọn a n a n sai ... - Custom Animation, chọn hiệu ứng ấn phím Delete C Cả câu A, B sai D Cả câu A, B Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28/11/2010 Ca - Thời gian: 20 phút ... công cụ vẽ hình (ch a nút Autoshape, Line,Rectangle, Oval,…) ta chọn lệnh: A View -Toolbars- Drawing B View -Toolbars- Standard C View -Header and Footer D View -Toolbars-Formatting Câu 16 Hyperlink,...
 • 8
 • 4,394
 • 173

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B
... A Không phân biệt chữ hoa hay thường B Bắt buộc phải viết hoa C B t buộc phải viết thường D Tùy theo trường hợp Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày ... tên tập tin < /b> Access là: A .TXT B .MDB C .XLS D .DOC Câu Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn thêm liệu mẩu tin < /b> b ng A (b ng 1) Access tự động thêm liệu mẩu tin < /b> liên quan b ng B (b ng ... có liên quan với theo chủ đề < /b> lưu máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin < /b> nhiều người Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 28/11/2010...
 • 8
 • 10,638
 • 251

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC Họ ... ký Giám thị Giám thị Số phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 ... đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 1,056
 • 31

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005
... (a1,a2, aN) (1, N) số cặp (aI,aJ) cho IaJ Tính bậc nghịch đảo hoán vị (2, 4, 3, 1) A B C D Mệnh đề mô tả dòng văn soạn thảo máy tính A Dòng văn kết thúc nhấn phím Enter B Dòng văn kết thúc nhấn ... B C D 11 Số thập phân 31 chuyển sang hệ nhị phân có chữ số? A B C D B 12 C 20 D 24 Nhóm bao gồm thi t bị xếp vào loại: A Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in B Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ C Máy...
 • 2
 • 764
 • 35

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN
... -70 Câu 59: Tổ hợp phím sau dùng để di chuyển tệp tin: A: Ctrl +D B: Ctrl + A C: Ctrl + H D: Ctrl + X E: Ctrl + J Câu 60 : Các thi t bị xuất thông tin gồm: A:Màn hình B: Máy in C:Máy in, máy quét ... trỏ lên trang Trong Excel: phím Crtl + Home đa trỏ Về ô A1 Th mục không dùng để chứa tệp tin Thanh tiêu đề (Title): Cho biết tên tệp bảng tính Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để tạo tệp Trong Excel ... B: C: D: Câu : Trình bày bớc chép tệp tin ổ đĩa cứng D: A: B: C: D: Câu 10:...
 • 10
 • 521
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: de cuong trac nghiem tin hoc 7de kt trac nghiem tin hoc 11 hk2đề thi trung cấp chính trị hành chínhđề thi trung cấp chính trịtài liệu ôn thi cao cấp chính trịôn thi cao cấp chính trịđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng word 2007đề thi trắc nghiệm tin học word excel 2007đề thi trắc nghiệm tin học word 2007đề thi trắc nghiệm tin học word excelđề thi trắc nghiệm tin học word và excelđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng về wordđề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học bằng bđề thi trắc nghiệm tin học lớp 3TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học tồn tại xã hội và ý THỨC xã hội của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sửtài liệu động cơ xe toyota corolla altisÁp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấpĐánh giá sự tích lũy dioxin furan trong một số loại thực phẩm khu vực sân bay biên hòaNghiên cứu điều chế hydrotalcite làm vật liệu hấp phụ xử lý ion độc hại trong môi trường nướcNghiên cứu đơn lớp langmuir arachidic acid trên các dung dịch muối halogen có nồng độ thay đổi bằng kỹ thuật quang phổ học dao động tần số tổngPhương trình hàm sai phânTÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ sản XUẤT HÀNG hóa và các QUY LUẬT KINH tế của sản XUẤT HÀNG hóaLecture Math for the pharmacy technician Concepts and calculations Chapter 11 – Lynn M. Egler, Kathryn A. BoothEbook Brain tumors Part 2Ebook Cardiovascular pharmacotherapeutics Part 2CƠ SỞ VẬT LÍ CỦA SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁNCÁC TÁC DỤNG SINH HỌC VÀ SỰ AN TOÀN CỦA SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁNcâu hoi TH7C5 tế công đoan tham gia quan lý 2003KỸ THUẬT SIÊU ÂM GANEbook Fundamentals of renal pathology (2nd edition) Part 2Ebook Hamilton baileys physical signs (19th edition) Part 1Ebook Hurwitz clinical pediatric dermatology A textbook of skin disorders of childhood and adolescence (5th edition) Part 1KỸ THUẬT SIÊU ÂM ĐƯỜNG TIÊU HÓABang bien doi z và laplace
Đăng ký
Đăng nhập