CACBON SILIC 2 (CB)

CACBON SILIC 2 (CB)

CACBON  SILIC 2  (CB)
... NaHSO4 C Na2CO3 D NaOH 12/ Tính oxi hoá cac bon thể phản ứng sau đây: t0 t0 A 2C + Ca  B C + 2CuO  → CaC2 → 2Cu + CO2 0 t t C C + CO2  D C + H2O  → 2CO → CO + H2 13/ Tính khử cacbon thể ... khử cacbon thể phản ứng phản ứng sau : t0 xt ,t A 2C + Ca  B C + 2H2  → CaC2 → CH4 0 t t C C + CO2  D 3C + 4Al  → 2CO → Al4C3 14/ Các bon silic có tính chất sau giống : A Đều phản ứng với ... 3: CACBON - SILIC A HF B HCl C HBr D HI 11/ Chất X có số tính chất sau: - Tan nước tạo thành dung dịch có khả làm quỳ tím chuyển màu xanh - Tạo kết tủa với dung dịch Ba(OH )2 Vậy X là: A Na2SO4...
 • 2
 • 42
 • 0

Tài liệu chương cacbon-silic

Tài liệu chương cacbon-silic
... chứa KOH 0,02M Ba(OH)2 0,01M thu m gam kết tủa Giá trị m A 6,895 B 0,985 C 2,955 D 3,940 CHUYÊN ĐỀ CACBON-SILIC copyright ldohuy@gmail.com Bài 11: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch ... dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,0 B 10,0 C 20,0 D 25,0 CHUYÊN ĐỀ CACBON-SILIC copyright ldohuy@gmail.com Dùng cho 29, 30: Khử hoàn toàn 32,20 gam hỗn hợp gồm CuO, ... kg natri cacbonat, với hiệu suất trình sản xuất 100% A 22,17 B 27,12 C 25,15 D 20,92 CHUYÊN ĐỀ CACBON-SILIC copyright ldohuy@gmail.com ...
 • 4
 • 1,018
 • 112

CACBON -SILIC(co dap an)

CACBON -SILIC(co dap an)
... 20 Xét muối cacbonat, nhận định đúng? A Tất muối cacbonat tan tốt nước B Tất muối cacbonat bị nhiệt phân tạo oxit kim loại cacbon đioxit C Tất muối cacbonat bị nhiệt phân, trừ muối cacbonat kim ... án A Bài Cacbon phản ứng với nhóm chất sau đây: A B C D Cacbon phản ứng với chất đáp án A : Ở đáp án B , Cacbon không phản ứng với Ở đáp án C , Cacbon không phản ứng với Ở đáp án D , Cacbon không ... khí sai: A Khí cacbonic có khí gây mưa axit ( pH nước mưa < 4) B Khí cacbonic không trì sống cháy C Khí cacbonic tan nước tạo axit yếu làm cho nước có môi trường axit yếu D Khí cacbonic có tính...
 • 27
 • 408
 • 6

chương 2 cb

chương 2 cb
... đktc ? Câu (1.5 đ) Hãy viết ptpư xảy chuỗi sau : H2SiO3 N2 NO NO2 HNO3 CO2 (NH2)2CO Cho C= 12 ;H=1 ; O=16 ; Cu =64 ; Fe =56 ; Al = 27 ... dịch H2SO4 B TỰ LUẬN (6 điểm ) Câu : (2. 0 đ) Có dung dịch nhãn : ( NH4)2SO4 ; NH4Cl ; KNO3 ; Cu(NO3 )2 Chỉ dùng hoá chất nhận biết lọ nhãn , viết phương trình phản ứng xảy Câu : (1.5 đ) Cho 19,2g ... 11 ,2 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO CO2 có tỉ khối so với hiđro 18 Cho toàn hỗn hợp qua than nung đỏ , tính thể tích khí CO sau phản ứng đktc ? Câu (1.5 đ) Hãy viết ptpư xảy chuỗi sau : H2SiO3 N2...
 • 2
 • 77
 • 0

de va dap an cacbon-silic

de va dap an cacbon-silic
... màu xanh nhạt dư Hiện tượng quan sát là: B Xuất kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần C Xuất kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi Sau lượng kết tủa giảm dần tan hết ... không màu B Đầu tiên xuất kết tủa trắng sau kết tủa tan C Đầu tiên xuất kết tủa xanh không tan dư D Đầu tiên có kết tủa sau tan dần thành dd xanh thẫm Khi cho từ từ dung dịch thẫm có phản ứng: ... dịch màu xanh đậm D Xuất kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi Cho từ từ dung dịch Sau cho thêm vào dung dịch lúc đầu xuất kết tủa màu xanh nhạt : vào kết tủa bị hòa tan hết...
 • 22
 • 317
 • 2

Giáo án nhóm Cacbon-Silic

Giáo án nhóm Cacbon-Silic
... i tính axit, baz ca oxit GV gi ý:Liên h vi nhóm nguyên t ã c hc - Da vo h/tr cac nt vit CT oxit - Da vào q/lut b/i tính axit-baz ca oxit nhóm A so sánh tính cht S bin i tính cht ca hp cht * Hp ... & O Hot ng HS nghiên cu SGK v cho bit: - Tính cht vt lí ca CO? - So sánh vi khí N2 Hot ng HS da vo c im cu to phân t d oán tính cht hoá hc ca CO GV b sung: - Co l oxit không to mui, có nhiu ... ống nghiệm, đũa thuỷ tinh III - tiến trình dạy học Silic nguyên tố nhóm với cacbon, GV nên tổ chức cho HS thảo luận, trao đổi so sánh tính chất giống khác hai nguyên tố Si C Hot ngca GV v HS Ni...
 • 15
 • 484
 • 7

kiểm tra 1 tiết kì 2(cb có đáp án)

kiểm tra 1 tiết kì 2(cb có đáp án)
... Câu 8.Công suất đơn vị W(oat), đơn vị mã lực(HP) Phép đổi sau nước Anh? A/ 1HP = 476W B/ 1HP = 764W C/ 1HP = 746W D/ 1HP = 674W B-Tự Luận(6đ) Câu 1- Một người kéo thùng nước khối lượng ... khối lượng 20kg từ giếng sâu 10 m lên, chuyển động nhanh dần 4s Lấy g =10 m/s2 công công suất người Câu 2:Một hệ gồm vật khối lượng m1= 10 0g, m2= 200g, vận tốc v1= 4m/s, v2= 5m/s Biết vật chuyển ... F1, F2 AB biết F1 = 2N, F2 = 6N, AB = cm A- F = 8N, giá qua O cách A cm, cách B 1cm B- F = 8N, giá qua O cách A cm, cách B 3cm C- F = 4N, giá qua O cách A cm, cách B 6cm D- Một kết khác...
 • 2
 • 248
 • 3

HK 1- Đề 2 CB

HK 1- Đề 2 CB
... bán cầu Bắc Vĩ độ 00 20 0 300 400 500 600 700 … Nhiệt độ trung bình năm (0C) 24 ,5 25 ,0 20 ,4 14,0 5,4 - 0,6 - 10,4 ………… Biên độ nhiệt độ năm (0C) 1,8 7,4 13,3 17,7 23 ,8 29 ,0 32, 2 ……… Dựa vào kiến...
 • 2
 • 58
 • 0

Cacbon - Silic

Cacbon - Silic
... dạch ật sau? dấộtba ngấmcủa cácbon MCaCOặng thành phần ột qu cacbon chứa có thành phầ dùng làm cacbon n đồ thành vơiần vaiủ yếuấlà:ớn Cacbon Tênchủtrò đá ctrang sức ,, đá phấnr, t l, hoa đá ph ... TÝnh chÊt vËt lý III TÝnh chÊt Ho¸ häc IV øng dơng V Trạng thái tự nhiên - iỊu chÕ C 6+ K Ể M ỘT S Ố D ẠNG THÙ HÌNH C ỦA CACBON VÀ CHO BI ẾT TÍNH CH ẤT V ẬT LÍ C ỦA CÁC D ẠNG THÙ HÌNH NÀY Kim c­¬ng ... MgCO3ất đốitvớiắsự sốỷ tinh ợp ch gọi daolà ? thu ng H Tên vậ c t Tên qucòn Các khống vật ng ? ặ cacbon có nàyđó… dạng thù hình là? gọittên thực vật ; ? động vậ À T O ô O C N C A B C A C B O N...
 • 15
 • 121
 • 2

ly 8 tiet 2 CB

ly 8 tiet 2 CB
... p 10,8km/h, tu 10m/s - Vn tc xe p nh hn ngha l gỡ? HS: Vn tc tu bng tc ụ tụ Vn tc xe p nh hn tu GV: Em hóy ly VD cuc sng ca chỳng ta, cỏi no l tc k IV Vận dụng 20 C6: Túm tt: t=1,5h; s= 81 km ... bng túm tt = 12 x 2/ 3 = km GV: Em no gii c bi ny? C8: Túm tt: HS: Lờn bng gii Cỏc em khỏc lm vo nhỏp v = 4km/h; t =30 phỳt = ẵ gi Tớnh s =? GV: Tng t hng dn HS gii Gii: s v câu C8 p dng: v = ... bng túm tt v p dng: s gii v = = 81 /1,5 = 54 km/h t HS: lờn bng thc hin = 15m/s GV: Cỏc HS khỏc lm vo giy C7: Túm tt nhỏp t = 40phỳt = 2/ 3h GV: Cho HS tho lun C7 v= 12 km/h HS: tho lun phỳt GV: Em...
 • 4
 • 60
 • 0

bai tap chuong 3 cacbon - silic

bai tap chuong 3 cacbon - silic
... A- NaHCO3và BaCl2 B- Na CO3và BaCl C- NaHCO3và NaCl D- NaHCO3và CaCl 33 - Phn ng no sau õy khụng xy t0 A- CaCO3 CaO + CO2 t B- MgCO3 MgO + CO 0 t C- 2NaHCO3 Na CO3 + CO + H O t D- Na CO3 ... Fe2O3 hn hp ln lt l A- 33 ,33 % v 66,67% B- 66,67% v 33 ,33 % C- 40 ,33 % v 59,67% D- 59,67% v 40 ,33 % 6 6- Cho khớ CO kh hon ton hn hp Fe 2O3 v CuO thu c hn hp kim loi v khớ CO2.Nu s mol CO2 to t Fe2O3 ... A- BaCO3 B- MgCO3 C- Al(OH )3 D- BaCO3 v MgCO3 e) Trong dd G cha A- NaOH B- NaOH v NaAlO2 C- NaAlO2 D- Ba(OH)2 v NaOH 7 6- Cho t t dd Na2CO3 n d vo dd HCl,dung dch thu c cú pH l A- B- < C- > D-...
 • 9
 • 1,189
 • 131

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tự luận chương cacbon silicôn tập chương cacbon silicđề kiểm tra hóa 11 chương cacbon silicchương cacbon silic có đáp ánlí thuyết chương cacbon silicgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 24 luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng doccau hoi trac nghiem cacbon silic nitơ photpho oxi lưu huỳnh các nguyên tố thuộc nhóm halogenenglish worksheet for class 2 cbsenhóm cacbon oxides 2 khí co co2ký hiệu thép thép cacbon c ≤ 2 14có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào clo cacbon silic có những tính chất và ứng dụng gì bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo như thế nào và có ý nghĩa gì266 1981 2 cb 139342 1980 2 cb 99581 1954 2 cb 112361 1968 2 cb 264đồ án phanh Xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh trên xe tải hạng nặngHướng dẫn Phân tích và Sử dụng Profile XT trong việc Sàng lọc và Tuyển dụng Ứng viênNghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòaNghiên cứu xây dựng phương pháp xác định uran, thori và các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng kỹ thuật ICP MSTriển khai hệ thống FFT 128 radix 22 trên FPGAĐiều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSQuy trình xuất khẩu hàng sản xuất và hàng ủy thác tại công ty tnhh kẻ gỗGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamNghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)mo dau okbcqg75se 20130128114040 577Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bán hàng tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên thực phẩm hà nộiGiới thiệu về ILWIS và bộ dữ liệu Yên BáiGIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN E-LEARNINGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGĐáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Ký thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏngĐỀ CƯƠNG môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMPHÂN TÍCH sự KHÁC NHAU GIỮA ĐƯỜNG lối xây DỰNG văn hóa TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TAĐỀ HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN KHTNKHXH LỚP 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập