đề cương ôn tập học kì 2 vật lý lớp 9

Đề cương ôn tập học 2 Vật lớp 10 năm học 2015 trường THPT Bùi Thị Xuân, Thừa Thiên Huế

Đề cương ôn tập học kì 2 Vật lý lớp 10 năm học 2015 trường THPT Bùi Thị Xuân, Thừa Thiên Huế
... thước 4m  3m  2m nhiệt độ 20 0C Tính độ biến thiên thể tích vật rắn nhiệt độ tăng lên 500C Biết hệ số nở dài vật   2. 10 5 K 1 ? Bài 14: Một vật rắn đồng chất tích 10m3 nhiệt độ 100 C, tính thể ... nở đẩy pittông đoạn 50cm Biết lực mà khí tác dụng lên pittông 20 N a Tính độ lớn công b Tính độ biến thiên nội khí Bài 10: Một thước thép hình trụ đồng chất nhiệt độ 20 0C có độ dài 100 0 mm Khi ... thép 11 10 6 K−1 Bài 11: Một nhôm dài 20 m nhiệt độ 300C Tính chiều dài nhôm nhiệt độ toàn tăng đến nhiệt độ 1500C Biết hệ số nở dài nhôm 24 .10 6 K−1 Bài 12: Mỗi ray đường sắt nhiệt độ 20 0C có...
 • 2
 • 232
 • 1

đề cương ôn tập học 2 vật 11

đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 11
... dn l 9.10-2N Nu cng dũng in I = 3I thỡ lc t F cú giỏ tr bng: A 3.10-2N *B 27 .10-2N C 4,5.10-2N D 9.10-2N Bi 16 Mt on dõy dn di 0,2m mang dũng in 10A t t trng u cú ln cm ng t bng 2. 10-4T Dõy ... 4.10 C 2. 10 *D 8.10 a a a Bi 28 Biu thc tớnh cm ng t nhiu dũng in sinh l: *A B = B1 + B2 + Bn B B = B1 + B2 + + Bn C B = B1 B2 + Bn 2 D B = B1 + B2 + + Bn Bi 29 Mt khung dõy trũn gm 15 ... 0,04m B 4m *C 0,4m D 0,2m Bi 23 Mt dõy dn trũn bỏn kớnh 5cm mang dũng in 1A t chõn khụng ln cm ng t ti tõm vũng trũn bng: A 25 1.10-7T *B 126 .10-7T C 5 02. 10-7T D 63.10-7T Bi 24 Mt dõy dn trũn bỏn...
 • 21
 • 525
 • 1

đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 9

đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 9
... nghiệm, tính nghiệm phương trình theo m: a mx2 + (2m – 1)x + m + = b 2x2 - (4m +3)x + 2m2 - = 2 c x – 2( m + 3)x + m + = d (m + 1)x2 + 4mx + 4m +1 = Dạng 3: Các tập hệ phương trình bậc ẩn: a.Giải hệ ... Cho a, b số dương Chứng minh rằng: 2a2 + 3b2 2b2 + 3a2 + £ 3 3 a+ b 2a + 3b 2b + 3a ĐỀ Bài Giải phương trình hệ phương trình sau: (1,5 đ)  x  y  3 a)  b) x2 – (  ) x  15   3x  y  Bài ... hệ phương trình 3x  2y  4x  2y  2x  3y  1)  ; 2)  ; 3)  2x  y  6x  3y  4x  6y  10 3x  4y   2x  5y  4)  ; 5)  ; 5x  2y  14 3x  2y  14 Bài 2: Giải hệ phương trình...
 • 10
 • 197
 • 0

đề cương ôn tập học 2 vật lí 11

đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 11
... nằm trước L2 cách L2 đoạn 20 (cm) C ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 đoạn 100 (cm) D ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 đoạn 100 (cm) Câu 12. Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O (f1 = 20 cm) thấu ... (f2 = 25 cm) ghép sát với Vật sáng AB đặt trước quang hệ cách quang hệ khoảng 25 (cm) ảnh A”B” AB qua quang hệ là: A ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 khoảng 20 (cm) B ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 ... Câu 11: Tia sáng từ không khí vào chất lỏng suốt với góc tới 60 góc khúc xạ 300 Góc giới hạn phản xạ toàn phần tia sáng truyền từ chất lỏng không khí là: A i < 490 12 B i > 420 22 C i > 35 026 ’...
 • 5
 • 1,797
 • 6

đề cương ôn tập học 2 vật lí 12

đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 12
... 15 Một đèn phát công suất xạ 10 W, bước sóng 0,5 µm, số phôtôn đèn phát giây A 2, 5.1019 B 2, 5.1018 C 2, 5.1 020 D 2, 5.1 021 16 Một tia X mềm có bước sóng 125 pm Năng lượng phôtôn tương ứng có giá ... Chỉ có xạ 2 C Không có xạ D Chỉ có xạ λ1 Công thoát electron kim loại A = 4eV Giới hạn quang điện kim loại A 0 ,28 µm B 0,31 µm C 0,35 µm D 0 ,25 µm Tổ môn trường THPT Pong Phú 20 12 - 20 13 Năng ... B C D 10 Tổ môn trường THPT Pong Phú 20 12 - 20 13 22 Trong chân không, xạ đơn sắc vàng có bước sóng 0,589 µm Lấy h = 6, 625 .10 -34 Js; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Năng lượng phôtôn ứng với xạ...
 • 11
 • 225
 • 1

đề cương ôn tập học 2 vật lí 7

đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 7
... 0, 175 A = mA b/ 125 0mA = A c/ 2, 5V = mV d/ 120 0mV = V => a/ 0, 175 A = 175 mA b/ 125 0mA = 1 ,25 A c/ 2, 5V = 25 00 mV d/ 120 0mV = 1 ,2 V CÂU 7: Cho dụng cụ điện gồm nguồn điện pin, bóng đèn, công ... (hình 2) Khi K đóng, Ampe kế có số I = 0,2A; Vôn kế V có số U = 6V (không đổi), vôn kế V1 2, 5 V a, Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua đèn Đ1, 2 b, Tính hiệu điện U2 hai ... bóng đèn 2 K + - V A 2 X => a) Cường độ dòng điện chay qua đèn Đ1 2 là: I1 = I2 = I = 0,2A b) Hiệu điện hai đầu đèn 2: U2 = U – U1 = – 2, 5 = 3,5V Đ1 X V1 Câu 10 Có nguồn điện loại: 2V, 3V,...
 • 4
 • 439
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 - VẬT LÍ 6 (2015-2016)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 6 (2015-2016)
... ngăn đặc tủ lạnh không tan, đem nước đá tan? 26 / Việc đúc tượng đồng xảy trình nóng chảy, đông đặc nào? 27 / Ở sứ lạnh, người ta thường dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ mà không dùng nhiệt kế ... xe? 23 / Nút chặt chai thủy tinh đựng đầy nước bỏ vào ngăn làm nước đá tủ lạnh Làm có nguy hiểm không? Tại sao? 24 / Tại người ta dùng chất lỏng rượu thủy ngân làm nhiệt kế mà không dùng nước? 25 / ... (phút) 10 12 14 16 o Nhiệt độ ( C) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a/ Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b/ Có tượng xảy chất rắn đun nóng từ phút 12 đến phút thứ 16, tượng kéo dài...
 • 2
 • 2,058
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 - VẬT LÍ 8 (2015-2016)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 8 (2015-2016)
... sao? 27 / Tại vào mùa hè, không khí nhà mái tôn nóng nhà máy tranh, mùa đông, không khí nhà mái tôn lại lạnh nhà mái tranh? 28 / Một ngựa kéo xe với lực không đổi 80 N 4,5km nửa Tính công công suất ... ngựa 29 / Cần cẩu thứ nâng vật nặng 4000N lên cao 2m giây Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 20 00N lên cao 4m vòng giây So sánh công suất cần cẩu 30/ Tính công suất dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25 m ... tới 85 oC thả vào nhiệt lượng kế chứa 440g nước 25 oC Khi cân nhiệt, nhiệt độ đo 35 oC Coi miếng nhôm nước truyền nhiệt cho Biết nhiệt dung riêng nhôm nước 88 0J/kgK 420 0J/kgK a/ Vật thu nhiệt, vật...
 • 2
 • 2,158
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 11
... Bá Hùng 21 ĐỀ THAM KHẢO Đề số ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút I Phần chung : Câu 1: 1) Tính giới hạn sau: a) xlim →+∞ − 2x x + 2x − b) lim x 2 c) xlim ... Nguyễn Bá Hùng 22 ĐỀ THAM KHẢO Đề số ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút I Phần chung : (7,0 điểm) Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) lim x 2 x − 3x + b) ... Nguyễn Bá Hùng 25 ĐỀ THAM KHẢO Đề số 12 ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút I Phần chung :(7,0 điểm) Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) x2 − 4x + lim x...
 • 34
 • 419
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7
... a/ A = 3x3 y + 6x2y2 + 3xy3 ti x = ; y = b/ B = x2 y2 + xy + x3 + y3 ti x = 1; y = Bi : Cho a thc a/ P(x) = x4 + 2x2 + 1; b/ Q(x) = x4 + 4x3 + 2x2 4x + 1; Tớnh : P(1); P( ); Q (2) ; Q(1); Dng : ... M, N bit : a/ M + (5x2 2xy) = 6x2 + 9xy y2 b/(3xy 4y2)- N = x2 7xy + 8y2 Dng 4: Cng tr a thc mt bin: Phng phỏp: B1: Thu gn cỏc a thc v sp xp theo ly tha gim dn ca bin B2: Vit cỏc a thc cho ... Nm hc 20 10 -20 11 www.MATHVN.com Bi 1: Cho a thc A(x) = 3x4 3/4x3 + 2x2 Tớnh : a/ A(x) + B(x); B(x) = 8x4 + 1/5x3 9x + 2/ 5 b/A(x) - B(x); c/ B(x) - A(x); Bi 2: Cho cỏc a thc P(x) = x 2x2 + 3x5...
 • 8
 • 204
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 10
... ) Q( ; -3) Bài 20 Cho elip (E): x2 + 9y2 = Tìm (E) điểm M thỏa mãn: a) MF1 = MF2 b) M nhìn F1 ; F2 góc vng c) M nhìn F1 ; F2 góc 600 Đề cương ơn tập HK2 Tốn 10 hoctoancapba.com ĐỀ THI THAM KHẢO ... trục lớn 14 tâm sai 12/ 13 Đề cương ơn tập HK2 Tốn 10 hoctoancapba.com b) A1( -2; 0) đỉnh F2(1; 0) tiêu điểm c) Có tiêu điểm (-7; 0) qua M( -2; 12) d) Tiêu cự banừg tâm sai 2/ 3 e) Đi qua hai điểm ... 2x2 + d) x − x − > 10 x + 15 − 3x + x + + 0; c) mx2 - (m + 1)x + ≥ 0; d) (m + 1)x2...
 • 9
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 7đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 11đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 6de cuong on tap hoc ki 2 vat ly 12de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 9de cuong on tap hoc ki 1 vat ly lop 6đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh lớp 9de cuong on tap hoc ki 2 mon van lop 9đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 11đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 7đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 6de cuong on tap học ki 2 vat li 9đề cương ôn tập học ki 2 vật li 8de cuong on tap hoc ki 1 vat ly 8de cuong on tap hoc ki 1 vat ly 6BAO CAO KINH NGHIE anh)2016Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lê Hoàn, Hà Nam năm học 2016 2017đề luyện thi tuyển vào 10 môn tiếng anhĐề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 2017Đề kiểm tra bài viết số 5 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 2017Đề cương ôn tập môn Giải tích lớp 12 học kì IIôn tập tuyển sinh vào lớp 10Doanh nghiệp xuất nhập khẩu rau quả Đài loanđề + đáp án thi vào 10 tỉnh hải dương 2015Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt NamCác tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo luật Hình sự Việt NamHướng dẫn sử dụng WiresharkSách bảo mật mạng cực hay The practice of network security monitoringCác quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 1 nguyễn bincac qua tỉnh,thiet bi trong CNHHnovel food fermentation technologies 2016Chemistry and technology of yoghurt fermentation 2014Fed batch fermentation a practical guide to scalable recombinant protein production 2015Optimal control of switched systems arising in fermentation processes 2014Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nội tt