TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000 – 2013)

Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ việt nam (giai đoạn 2000 - 2013)

Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ việt nam (giai đoạn 2000 - 2013)
... CỨU TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 23 2.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam 23 2.1.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 23 2.1.2 Chính sách ... nước đề 23 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 2.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam 2.1.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 Lạm phát (%) Tốc độ tăng ... 23 2.1.2 Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 25 2.1.3 Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2011 - 30 2.2 Nghiên cứu hiệu sách tiền tệ Việt Nam từ năm 2000 đến ...
 • 111
 • 427
 • 11

TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000 2013)

TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000 – 2013)
... QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 23 2.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam 23 2.1.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 23 2.1.2 Chính sách tiền tệ Việt ... pháp nâng cao tính hiệu sách tiền tệ Việt Nam Đóng góp nghiên cứu Về mặt lý luận, kiểm đinh lý thuyết kinh tế sách tiền tệ Việt Nam, từ đưa giải pháp để nâng cao hiệu sách tiền tệ Việt Nam kinh tế ... sở lý luận lựa chọn sách tiền tệ quốc gia - Tiến hành nghiên cứu tính hiệu sách tiền tệ Việt Nam từ năm 2000 đến - Đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tiền tệ Việt Nam thời gian tới...
 • 20
 • 33
 • 0

KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 2010

KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 2010
... phần tượng diễn thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn nay, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu đề tài Kiểm định tính hiệu thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 2010 Mục tiêu ... động thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam không đạt hiệu dạng yếu 2.2.2.2 Kiểm định phi tham số Nhóm tác giả sử dụng kiểm định phi tham số gồm kiểm định: kiểm định tính chuẩn, hai kiểm định ... 27/1 /2010 25/1 /2010 28/1 /2010 25/1 /2010 27/1 /2010 11/2 /2010 11/1 /2010 27/1 /2010 10/2 /2010 19/1 /2010 22/1 /2010 27/1 /2010 19/1 /2010 26/1 /2010 25/1 /2010 25/1 /2010 9/2 /2010 26/1 /2010 15/1 /2010 27/1/2010...
 • 70
 • 126
 • 0

Phân tích tính hiệu quả của chính sách tiền tệ, và các công cụ của chính sách tiền tệViệt Nam

Phân tích tính hiệu quả của chính sách tiền tệ, và các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam
... lẫn Vậy để đạt mục tiêu cách hài hoà NHTW thực CSTT cần phải có phối hợp với sách kinh tế vĩ mô khác II CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM Các công cụ sách tiền tệ Để thự c thi chí ... chuyể n đổ i coi tỷ giá là công cụ hỗ trợ quan trọ n g cho chí n h sá ch tiề n tệ Các giai đoạn áp dụng sách tiền tệ Việt Nam 2.1 Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005 Nguồn: ... phát Việt Nam năm 2011 Một vấn đề quan trọng liên quan đến lượng tiền mặt lưu thông thị trường Chúng ta biết, lượng cung tiền (M2) bị tác động lớn sở tiền M0 số nhân tiền tệ Chính sách tiền tệ...
 • 28
 • 60
 • 0

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn hậu khủng hoảng

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn hậu khủng hoảng
... Th c tr ng i u hành sách ti n t Vi t Nam - Ch ng 3: Gi i pháp hoàn thi n sách ti n t Vi t Nam giai o n h u kh ng ho ng Trang 2/84 Gi i pháp hoàn thi n sách ti n t Vi t Nam giai o n h u kh ng ho ... vai trò sách ti n t c, sau kh ng ho ng Trang 1/84 Gi i pháp hoàn thi n sách ti n t Vi t Nam giai o n h u kh ng ho ng - nh h Ph - Ph ph ng hoàn thi n CSTT giai o n h u kh ng ho ng ng pháp nghiên ... 45 Gi i pháp hoàn thi n sách ti n t Vi t Nam giai o n h u kh ng ho ng PH N M U tv n Chính sách ti n t (CSTT) m t công c qu n lý kinh t v mô Trong th i gian qua, vi c th c thi CSTT c a Chính ph...
 • 91
 • 64
 • 0

luận án tiến sĩ cầu về tiềnhiệu quả của chính sách tiền tệviệt nam

luận án tiến sĩ cầu về tiền và hiệu quả của chính sách tiền tệ ở việt nam
... Bộ GIáO DụC ĐàO TạO Trờng Trờng Đại học kinh tế quốc dân - hà quỳnh hoa CầU Về TIềN Hệ QUả ĐốI VớI CHíNH SáCH TIềN Tệ VIệT NAM Chuyên ngành: Kinh tế h c Mã ... SCH TI N T VI T NAM 2.1 TH C TR NG V CHNH SCH TI N T T 2.2 M T S NHN T NH H NG T I CSTT NM 1990 N NAY VI T NAM 57 57 90 CHNG NGHIấN C U C U TI N V C L NG HM C U TI N VI T NAM ... NGHIấN C U C U TI N 112 VI T NAM 112 3.2 C L NG HM C U TI N CHO VI T NAM 120 CHNG HO CH NG D NG K T QU NH CHNH SCH TI N T NGHIấN C U C U TI N TRONG VI T NAM 154 4.1 TRONG VI C L...
 • 230
 • 346
 • 0

một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát

một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát
... trạng lạm phát việc sử dụng sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát Việt Nam Chương III Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu sách tiền tệ việc kiểm soát lạm phát Phần hai : Nội dung Chương I: Lý luận sách ... Chương I: Lý luận sách tiền tệ lạm phát 1.1- Một số vấn đề sách tiền tệ lạm phát 1.1.1 Chính sách tiền tệ 1.1.1.1 Khái niệm chất CSTT Trong kinh tế học vĩ mô, CSTT coi công cụ quản lý kinh tế vĩ ... luật pháp để phạt tiền cao, nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm hình Chương II- Thực trạng lạm phát việc sử dụng sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát Việt Nam 2.1 Thực trạng lạm phát Việt Nam( từ...
 • 77
 • 102
 • 0

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2001 đến 2010

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2001 đến 2010
... trường tiền tệ hoạt động sôi động Kinh nghiệm sách tiền tệ giói Có bốn loại sách tiền tệ giới: sách tiền tệ có mục tiêu tỷ giá hối đoái; sách tiền tệ có mục tiêu khối lượng tiền tệ; sách tiền tệ ... lao lĩnh vực ngân hàng II Chính sách tiền tệ Việt Nam qua giai đoạn Chính sách tiền tệ NHNN tổng hoà giải pháp đảm bảo ổn định đồng tiền thị trường tiền tệ, góp phần giải mục tiêu vĩ mô kinh tế ... Phần I: Lý luận chung sách tiền tệ công cụ I Tổng quan sách tiền tệ Khái niệm CSTT&Vai trò sách tiền tệ Chính sách tiền tệ tổng thể biện pháp nhà nước pháp quyền nhằm mục đích: - Cung ứng...
 • 42
 • 95
 • 0

Các công cụ của chính sách tiền tệ Việt Nam.doc

Các công cụ của chính sách tiền tệ Việt Nam.doc
... bố cục nh sau: Chơng 1: Chính sách tiền tệ kinh tế thị trờng Chơng 2: Thực trạng việc sử dụng công cụ sách tiền tệ Việt Nam Chơng 3: Định hớng giải pháp hoàn thiện công cụ hính sách tiền tệ Việt ... 0o0-Chơng sách tiền tệ kinh tế thị trờng 1.1 Khái niệm, vị trí sách tiền tệ : Khái niệm sách tiền tệ : Chính sách tiền tệ sách kinh tế vĩ mô Ngân hàng trung ơng khởi thảo thực thi, thông qua công cụ ... sách tiền tệ cụ thể công cụ sách tiền tệ vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao Với mục đích trau dồi kiến thức học góp phần nghiên cứu, tìm hiểu sách tiền tệ ,em định chọn đề tài: Các công cụ sách...
 • 38
 • 1,249
 • 29

Tiểu luận " Đánh giá hiệu quả của chính sách đối ngoại Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ và nâng cao ảnh hưởng trong ASEAN từ 1995-2006 " potx

Tiểu luận
... luận Chính sách đối ngoại Việt Nam II việc thúc đẩy mối quan hệ nâng cao ảnh hưởng ASEAN từ 19952006”, qua góp phần nhận thức cách đầy đủ sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng sách đối ngoại Việt Nam ... quốc, nâng cao vị Việt Nam khu vực giới Tiểu luận Chính sách đối ngoại Việt Nam II 2.1.2 Đánh giá hiệu sách đối ngoại Việt Nam lĩnh vực trị - an ninh ngoại giao: Trong thực tiễn, Việt Nam giành ... tế Đánh giá hiệu sách đối ngoại đến mối quan hệ vai trò Việt Nam thể qua mặt cụ thể: 2.1 Về an ninh - trị ngoại giao: 2.1.1 Chính sách đối ngoại Việt Nam ASEAN từ năm 1995 tới 2006: Mối quan hệ...
 • 20
 • 195
 • 4

Hoạt động của Thị trường Tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012

Hoạt động của Thị trường Tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
... TTTTVN giai đoạn 2008 - 2012 Hoạt động TTTT Việt Nam Thị trường tiền tệ Thị trường liên ngân hàng Thị trường mở Thị trường hối đoái Thị trường trái phiếu Chính phủ Hoạt động TTTT Việt Nam a Thị trường ... Thực trạng hoạt động TTTTVN giai đoạn 2008 2012 Phần II Thành tựu, hạn chế giải pháp cho TTTTVN I Thực trạng TTTTVN giai đoạn 2008 - 2012 Công cụ TTTT Việt Nam Các công cụ TTTT Việt Nam Tín phiếu ... 2008 – 2011 (đơn vị: tỷ đồng) Hoạt động TTTT Việt Nam c Thị trường hối đoái Biểu đồ Kim ngạch xuất nhập Việt Nam 200 8- 2012 (đơn vị: tỷ đồng) Biểu đồ Tỷ giá USD/VND 200 8- 2012 120000 22000 100000 21000...
 • 18
 • 195
 • 0

mối quan hệ giữa lạm phát và thâm hụt ngân sách nhà nước việt nam giai đoạn 2000-2013

mối quan hệ giữa lạm phát và thâm hụt ngân sách nhà nước việt nam giai đoạn 2000-2013
... HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2013 3.1 Quan niệm thâm hụt ngân sách Việt Nam Theo Luật Ngân sách nhà nước (2002), ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương ngân sách ... Chương làm rõ mối quan hệ lạm phát thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam đưa giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU ... thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam Chương cung cấp cho chúng biết thực trạng lạm phát thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 đồng thời so sánh tình hình lạm phát, thâm hụt...
 • 24
 • 98
 • 0

Tính minh bạch của chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn qua kênh lãi suất

Tính minh bạch của chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn qua kênh lãi suất
... hạn lãi suất) Mức lãi suất đáp ứng lạm phát mục tiêu (OCR) có mối tươmg quan với lãi suất ngắn hạn lãi suất dài hạn, OCR lãi suất qua đêm Lãi suất dài hạn bị ảnh hưởng lãi suất ngắn hạn lãi suất ... dịch chế điều hành sách tiền tệ cụ thể từ bỏ toán bù trừ tiền mặt áp dụng mức lãi suất đáp ứng lạm phát mục tiêu (OCR) Mặc dù với chế mức độ truyền dẫn sách tiền tệ điều hành qua kênh lãi suất, ... truyền dẫn hoàn toàn mức ý nghĩa 5% .Lãi suất huy động có mức truyền dẫn hoàn toàn mức ý nghĩa 10% Đồng thời tính minh bạch sách tiền tệ tăng lên mức độ truyền dẫn lãi suất huy động cố định; lãi...
 • 28
 • 193
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sửa những tranh luận về hiệu quả của chính sách tiền tệmô hình đánh giá hiệu quả của chính sách tiền tệhiệu quả của chính sách tiền tệthách thức 2 nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệcác công cụ của chính sách tiền tệ việt namcông cụ của chính sách tiền tệ việt namgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ttqt tại nhnt việt nam giai đoạn 2008 2013tính minh bạch của chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn qua kênh lãi suất bán lẻnâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ tín dụngtính minh bạch của chính sách tiền tệđánh giá quá trình thực hiện các công cụ của chính sách tiền tệ những năm quachính sách tiền tệ việt nam qua các thời kỳchính sách tiền tệ việt nam qua các giai đoạnhoàn thiện chính sách tiền tệ việt nam trong quá trình hội nhập quốc tếphương hướng của ngân hàng nhà nước việt nam và chính sách tiền tệ việt nam trong giai đoạn hội nhậpKhai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Namtờ trình phê duyệt VAY vốn NGÂN HÀNGKe hoach chi dao thuc tap su phamtrắc nghiệm địa lí lớp 10 học kì 2Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Miền Trung Việt Nam (1932 - 1951)Đề cương chi tiết học phần Vật liệu điện, điện tử (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Ứng dụng Matlab trong kĩ thuật điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Quy luật luong chấtNghiên cứu phát triển chương trình du lịch theo dấu chân hồ chí minh tại quảng tây, trung quốcPhát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúcNghiên cứu tác dụng điều trị hội chứng mãn kinh của viên MKBuilding business strategy for thang long securities joint stock company from 2011 to 2015BUSINESS STRATEGY OF PETROLIMEX GROUP OMMERCIAL JOINT STOCK BANK (PG BANK)ESTABLISHMENT OF BUSINESS STRATEGY OF DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANYĐề cương chi tiết học phần Điện tử cơ bản (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Kĩ thuật số (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã dĩ an bình dươngNghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế tại chi cục thuế quận tân phú tp hồ chí minhGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP quốc tế việt nam chi nhánh hồ chí minh