Giáo án toán đại số lớp 10 chuẩn đầy đủ

Giáo án toán đại số lớp 8 chuẩn

Giáo án toán đại số lớp 8 chuẩn
... =[(a+b)+(a-b)][(a+b)2-(a+b)(a-b)+(ab)2]=(a+b+a-b)(a2+2ab+b2-a2+b2+a22ab+b2)=2a(a2+3b2) HS2 cha bi 29(b) tr6 SBT Bi 28( b) Tớnh nhanh 87 2+732-272-132 = (87 2-272)+(732-132) = (87 -27) (87 +27)+(73-13)(73+13) =60.114+60 .86 =60(114 +86 )=60.200 GV nhn xột, cho im HS =12000 Sau ... i b) 8x3-y3=(2x)3-y3=(2x-y)[(2x)2+2xy+y2] b) Vit 8x3-y3 di dng tớch = (2x-y)(4x2+2xy+y2) GV gi ý 8x3 l bao nhiờu tt c bỡnh phng c) hóy ỏnh du x vo ụ cú ỏp s ỳng ca HS lờn ỏnh du x vo ụ x3 +8 tớch ... Na lp lm bi 35 tr.17 SGK a) 342+662+ 68. 66=342+2.34.66+662 Na lp lm bi 38 tr.17 SGK =(34+66)2=1002=10000 b) 742+242- 48. 74 = 742-2.74.24+242=(74-24)2=2500 Bi 38 Chng minh cỏc ng thc a) (a-b)3=-(b-a)3...
 • 209
 • 2,342
 • 7

Giáo án Toán Đại số Lớp 6 học kì I

Giáo án Toán Đại số Lớp 6 học kì I
... nhúm bỳt lụng III Phng phỏp : Vn ỏp, phỏt hin v gii quyt IV Tin trỡnh bi dy giỏo dc: Giáo án Số học 6 1) n nh lp (1') 2) Kim tra bi c (8') HS1: Hóy biu din cỏc hp N v N* ? - Gii bi SGK - C lp ... Quan sát làm học sinh d i lớp sửa sai cho em GV: Viết đề tập 78 lên bảng cho học sinh theo d i Tính giá trị biểu thức Giáo án Số học 44 Ni dung ghi bng: Bi 74: Tìm số tự nhiên x biết: a/ 541 + ... Nếu số bị trừ số trừ chia hết cho số hiệu có chia hết cho số không ? - Nếu tất tổng số hạng chia Giáo án Số học Ni dung ghi bng: Nhc li v quan h chia ht: - Nếu ta có số tự nhiên a chia hết cho số...
 • 126
 • 6,776
 • 100

Giáo án toán đại số lớp 7 cả năm

Giáo án toán đại số lớp 7 cả năm
... chữ số cuối phận lại Trong trờng hợp số nguyên ta thay chữ số bị bỏ chữ số ?2 a) 79 ,3826 79 ,383 b) 79 ,3826 79 ,38 c) 79 ,3826 79 ,4 Bài tập 73 (tr36-SGK) 7, 923 7, 92 17, 418 17, 42 79 ,1364 70 9,14 ... biết 27 a) x = 10 b) x + 0,139 = Câu 3: (3đ) c) Trang 42 Giáo án Đại số Năm học: 2013 - 2014 Trong đợt trồng nhà trờng phát động Hai lớp 7A 7B trồng đợc 160 Tính số lớp trồng đợc, biết số hai lớp ... 0,5đ Vậy số lớp 7A trồng đợc 60 Vậy số lớp 7B trồng đợc 100 0,5đ Chơng II Trang 43 Giáo án Đại số Năm học: 2013 - 2014 Ngày soạn:12/10/2009 Ngày dạy :Lớp 7c ngày 15/10/2009, Lớp 7d ngày 14/10/2009Ngày...
 • 113
 • 2,657
 • 0

GIÁO ÁN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 12 CƠ BẢN

GIÁO ÁN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 12 CƠ BẢN
... tiệm cận đồ thị hàm số tr 27 I PHỤ LỤC: Bảng phụ: Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Trần Văn Dũng Giáo án GT_CB Tiết 9: §4 ... KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Trần Văn Dũng A/ Hàm số đồng biến R C/Hàm số đồng biến (0;+∞) Giáo án GT_CB Trường THPT Bình Đại A B/ hàm số nghịch biến (−∞;0) D/ Hàm số đồng biến (−∞;0) nghịch ... THỊ HÀM SỐ Trần Văn Dũng Trường THPT Bình Đại A Giáo án GT _CB Ngày soạn: Tiết 6: BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ I MỤC TIÊU: Về kiến thức: - Khắc sâu khái niệm cực đại ,cực tiểu hàm số quy...
 • 171
 • 274
 • 0

giáo án Toán đại số lớp 11 - Giới hạn hàm số ( tiết lý thuyết và tiết luyện tập)

giáo án Toán đại số lớp 11 - Giới hạn hàm số ( tiết lý thuyết và tiết luyện tập)
... thức - Củng cố lại kiến thức giới hạn hàm số: giới hạn hữu hạn hàm số điểm - Ghi nhớ định 1: định giới hạn hữu hạn ( SGK, trang 125) Về kĩ - Thành thạo tính giới hạn hữu hạn hàm số điểm - ... bản: Giới hạn bên trái, giới hạn bên phải hàm số điểm - Phát biểu quan hệ hàm số điểm với giới hạn bên hàm số điểm Kĩ - Tìm giới hạn bên hàm số cách sử dụng định nghĩa giới hạn bên định giới hạn ... hiểu giới hạn hữu hạn - GV ổn định lớp GIỚI HẠN MỘT BÊN - GV: Từ định nghĩa giới hạn hàm số điểm, minh họa trục số dẫn dắt đến định nghĩa giới hạn bên phải giới hạn bên trái hàm số - GV nêu...
 • 34
 • 268
 • 0

Giao an dai so lớp 10 chuan

Giao an dai so lớp 10 chuan
... \ Ngày so n: 25 /10/ 2015 PPCT: Tiết 21 Ngày dạy: 27 /10/ 2015; 30 /10/ 2015 Tuần: 11 Dạy lớp: 10A2; 10A4 Tiết Hoạt động Giao tập (5 phút) Bài 1: Câu a, c sgk trang 62 Bài 2: Câu a, b sgk trang 62 ... HS nhà xem trước chương III & Ngày so n: 10/ 10/2015 PPCT: Tiết 17,18 Ngày dạy: 13 /10/ 2015; 16 /10/ 2015 Tuần: Dạy lớp: 10A2; 10A4 CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH §1: Đại ... Các tập thuộc phần ôn tập chương trang 50 SGK & - Ngày so n: 04 /10/ 2015 Ngày dạy: 06 /10/ 2015; 09 /10/ 2015 \ PPCT: Tiết 15 Tuần: Dạy lớp: 10A2; 10A4 Tiết 15: Ôn tập I Mục tiêu a...
 • 101
 • 145
 • 0

Giáo án Toán Đại số 10 Cơ bản

Giáo án Toán Đại số 10 Cơ bản
... QUANG NH 12 GIO N TON 10 C BN Hot ng ca hc sinh - Hot ng ca giỏo viờn 5 =1,2599 2105 10 158 1,585 10 ? 10 =1, 584893192 I S 10 Ni dung T/Gian phn nghỡn b Dựng mỏy tớnh tớnh 10 chớnh xỏc n hng ... Rỳt kinh nghim: Ngy son: 12/09/2 010 - Ngy dy: 13/09/2 010 Tit PPCT: 8-9 BI TP CHNG I I MC TIấU: THPT TRNG CHINH - GV: NGUYN QUANG NH 10 GIO N TON 10 C BN - I S 10 - Kin thc: HS cng c li kin thc ... no? a A = { 2,1,4,7 ,10, 13} A = { 2,1,4,7 ,10, 13} Hóy lit kờ phn t b B ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10, 11,12,13} b BT10 c C = {1,1} B = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10, 11,12,13} yờu cu ca Theo c C = {1,1} BT11...
 • 13
 • 2,844
 • 31

Giáo án Toán đại số 10 cơ bản chương 1 Mệnh đề, tập hợp.

Giáo án Toán đại số 10 cơ bản chương 1 Mệnh đề, tập hợp.
... cõu hi t n + Lm bi 10 , 12 , 15 ,16 , 17 /sgk * B sung v rỳt kinh nghim: BI: ễN TP CHNG I Tit: 08 (theoPPCT) LP DY Ngy son: 17 /08/2 014 Ngy dy: 10 B5 I Mc tiờu: ... b B = { x N / x 12 } = HS: Hai hc sinh tng t lờn lm cõu b v { 0 ;1; 2;3;4;5;6;7;8;9 ;10 ; 11 } cõu c c C = { (1) n / n N } = {1; -1 } GV: Hng dn hc sinh v trc s xỏc nh cỏc hp ny Bi2 (12 /SGK): Xỏc nh ... bi viờn Bi1 (10 / SGK): Lit kờ cỏc phn t ca Hot ng hp sau a A = { 3k / k = 0 ,1, 2, 3, 4, 5} = GV: Cỏc hp ang cho theo cỏch no HS: Cho theo cỏch nờu tớnh cht ca phn t { 2 ;1; 4; 7 ;10 ; 13 } GV: Hng...
 • 17
 • 950
 • 5

Giáo án toán đại số 7 chuẩn kiến thức

Giáo án toán đại số 7 chuẩn kiến thức
... ; d) 0,5; 2 ,75 ; 1,(45);3,213 47 Trong số số số hữu tỉ ? Số e ) ; số vô tỉ ? HS: Chỉ số: GV: Gọi HS nhận xét chuẩn hoá GV: Tất số trên, số hữu tỉ số vô tỉ - Số hữu tỉ : ; ; ; -7 ; -15 ; ; − ... - Kiến thức: Ôn tập tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số nhau, khái niện số vô tỉ, số thực, bậc hai - Kỹ năng: Rèn luyện kĩ tìm số chưa biết tỉ lệ thức, dãy tỉ số nhau, giải toán tỉ số, chia tỉ lệ thức, ... học sinh làm ?5 ; ; −4 - Số hữu tỉ âm : −5 Trong số hữu tỉ sau, số số hữu tỉ dương, số số hữu tỉ âm, số - Số không số hữu tỉ dương không số hữu tỉ dương số hữu tỉ âm: −2 số hữu tỉ âm ? −3 −3 ;...
 • 141
 • 1,094
 • 3

Giáo án toán đại số 10 nâng cao đầy đủ

Giáo án toán đại số 10 nâng cao đầy đủ
... tròn số xác đònh chữ số số gần , cách viết chuẩn số gần - Biết xác đònh sai số tính toán số gần II) Đồ dùng dạy học : Giáo án , sgk III) Các hoạt động lớp : 1) Kiểm tra củ : 18 Giáo án Đại số 10 ... chữ số chữ số *Nếu số gần l số nguyên dạng chuẩn A.10k A số =0,028912 Ví dụ6: Gvgiải thích ví dụ sgk Nhận xét:Tất chữ số đứng bên trái chữ số chữ số Tất chữ số đứng bên phải chữ số không chữ số ... không 20 Giáo án Đại số 10 Năm học 2013-2014 nguyên , k hàng thấp có chữ số (k ∈ N) (Từ chữ số A chữ số chắc) 5)Ký hiệu khoa học số: Mỗi số thập phân khác viết dạng α 10n, ≤  α  ≤ 10, n∈Z (Quy...
 • 166
 • 733
 • 1

Giáo án toán đại số 12 chuẩn kiến thức

Giáo án toán đại số 12 chuẩn kiến thức
... tính cẩn thận, xác Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học tính đơn điệu hàm số III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn ... cẩn thận, xác Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học tính đơn điệu cực trị hàm số III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ... hàm số Kĩ năng: − Biết vận dụng qui tắc xét tính đơn điệu hàm số dấu đạo hàm Thái độ: − Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ...
 • 69
 • 148
 • 0

giao an toan dai so 10

giao an toan dai so 10
... b)OA= 12 + 32 = 10 OB= 42 + 22 = 20 AB= 32 + 12 = 10 P=OA+OB+AB= 10 + 20 Ta có:OA2+AB2=OB2 Vậy tam giác OAB tam giác vuông A Gọi học sinh lên bảng vẽ hình *Đề cho giả thiết liên quan đến trọng tâm ... cos α , tan α , cot α gọi gtlg góc α y 450 Cho hs quan sát hình 32 , ghi đn đtròn đơn vò M(- /2; /2) Vậy sin1350= /2 ; cos1350= - /2 ; tan1350= -1 ; cot135 = -1 ; ?1 sin00=0;cos00=1;tan00=0;cot00kxđ ... 1369,5781 ≈ 37,0 b2 + c2 - a2 ≈ -0,1914 2bc ≈ -cos78058/ ≈ cos(1800-78058/) = cos1 0102 / / ∧ ⇒ A ≈ 101 ∧ 0 / / / B ≈ 180 - (101 +47 20 ) = 31 38 cosA= Ví dụ 7: Cho tam giác ABC biết a =24; b = 13; c...
 • 84
 • 78
 • 0

BỘ GIÁO ÁN TOÁN ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO HỌC KÌ I

BỘ GIÁO ÁN TOÁN ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO HỌC KÌ I
... Giáo án đ i số 10 Nâng cao  GV gi i thiệu kh i niệm kí hiệu khoa học số M i số thập phân khác viết dạng  10n , VD: – Kh i lượng Tr i Đất:    10, n  Z Dạng đgl kí hiệu khoa học số – Kh i ... Tiết :10 B i 4: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu kh i niệm số gần đúng, sai số tuyệt đ i sai số tương đ i, số qui tròn, chữ số cách viết chuẩn số gần đúng, kí hiệu khoa học số ... B i 4: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu kh i niệm số gần đúng, sai số tuyệt đ i sai số tương đ i, số qui tròn, chữ số cách viết chuẩn số gần đúng, kí hiệu khoa học số...
 • 93
 • 149
 • 0

Giao an on thi vao lop 10 chuan

Giao an on thi vao lop 10 chuan
... x = c) Khi x = 27 - 10 th×: A = − 27 − 10 − − = − 19 − 10 − Gv nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ Gi¸o viªn : TrÇn H÷u Hµ = (10 − 3)2 − = − 10 − − = -( 10 - 3) -3 = - 10 (V× : 10 > 3) Cho a = 19 + ; b ... sin C = AB Bµi tËp : §µi quan s¸t ë Toronto, Ontario (cana®a) cao 533 m ë mét thêi ®iĨm vµo ban ngµy, mỈt trêi chiÕu t¹o thµnh bong dµi 1100 m Hái lóc dã gãc t¹o bëi tia sang mỈt trêi vµo mỈt ®Êt ... = 1, 0100 b / cos x = 2,3540 c / tgx = 1,6754 Bµi tËp 42: (SBT-95) Cho h×nh 14, biÕt : AB= cm, AC = 6,4 cm AN = 3,6 cm, Gãc AND = 900 Gãc DAN = 340 H·y tÝnh : a./ CN b./ gãc ABN c./ gãc CAN d./...
 • 38
 • 934
 • 33

kiển tra 1 tiết toán đại số lớp 10

kiển tra 1 tiết toán đại số lớp 10
... x + A= {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4} B = { -3, 2} ,− C= ( − ∞ / ) ∅ {1} , {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3} , A ∩ B = {1, 2} A ∪ C ={-6, -5, 1, 2, 3, 4, 5} B\C= {1, 2, 3} [0,5) ∩ (-2,7) ... B\C (1, 5 điểm ) b) Chứng minh : ( A \ B) ∪ B = A ∪ B (1 điểm) Xác định tập hợp sau biểu diễn trục số. (1. 5 điểm) a) [0,5) ∩ (-2,7) ) b) (3,+∞ ∪ [− ,5) Hãy viết số quy tròn a biết: a =5, 412 587 21 ±0,00 01 ... B\C (1, 5 điểm ) b) Chứng minh : A ∪ B = (A \ B) ∪ B (1 điểm) Xác định tập hợp sau biểu diễn trục số. (1. 5 điểm) a) [2,5) ∩ [1, 7) ,− b) ( −∞ 3) Hãy viết số quy tròn a biết: ∪ [−4,5) c) R \ ( -1, 4]...
 • 3
 • 802
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán đại số lớp 10 nâng caogiáo án toán đại số lớp 10giáo án toán đại số lớp 8giáo án toán đại số lớp 8 học kì 2giáo án toán đại số lớp 12giáo án môn đại số lớp 10 nâng caogiáo án toán đại số lớp 8 hk1giáo án toán đại số lớp 7sách giáo khoa toán đại số lớp 10 nâng caogiáo án môn đại số lớp 10giao án toán đại số lớp 9giao an toan dai so lop 11 nang caogiáo án toán đại số lớp 8 học kì iigiáo án toán đại số lớp 8 hk2giáo án toán đại số lớp 9 3 cộtĐánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiQuản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)phòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập