Sáng kiến kinh nghiệm giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9
... Tổ: Toán Lý- Tin II- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG: Kết khảo sát đầu tháng 3: ( khảo sát toán quang hình học lớp ) Lớp Sĩ số 38 37 39 39 39 37 điểm SL Tỷ lệ 20 53% 16 43% 15 38% 19 49% 19 49% 22 59% điểm ... Một số khác biến đổi công thức toán d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang ... hoàn thiện toán quang hình học lớp b) Đa số em chưa có định hướng chung phương pháp học lý thuyết, chưa biến đổi số công thức, hay phương pháp giải toán vật lý c) Kiến thức toán hình học hạn chế...
 • 3
 • 2,612
 • 38

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9
... khác biến đổi công thức toán d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán quang hình học lớp gói gọn chương III ... Phong Tổ: Toán Lý- Tin II- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG: Kết khảo sát đầu tháng 3: ( khảo sát toán quang hình học lớp ) 38 37 39 39 39 37 điểm SL Tỷ lệ 20 53% 16 43% 15 38% 19 49% 19 49% 22 59% điểm - ... vẽ hình hoàn thiện toán quang hình học lớp b) Đa số em chưa có định hướng chung phương pháp học lý thuyết, chưa biến đổi số công thức, hay phương pháp giải toán vật lý c) Kiến thức toán hình học...
 • 12
 • 910
 • 6

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 docx

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 docx
... SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 91 38 20 53% 5,3% 2,6% 92 37 16 43% 2,7% 13,5% 93 39 15 38% 0% 10% 94 39 19 49% 5,1% 10% 95 39 19 49% 7,8% 7,7% 96 37 22 59% 11% 8% Kh ối 2 29 111 48% 12 5,2% 20 8,7% ... giải toán " Quang hình học lớp " khả quan Đa số HS yếu biết vẽ hình , trả lời số câu hỏi định tính Tất HS chủ động giải loại toán này, tất em cảm thấy thích thú giải toán quang hình học lớp Qua kết ... Văn Thành Tổ: Toán Lý- Tin III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán quang hình học lớp gói gọn chương III từ tiết 40 đến tiết 51 Mặc dù em học phần quang năm lớp 7, khái niệm bản, toán loại lạ...
 • 12
 • 367
 • 2

sáng kiến kinh nghiêm giải bài toán quang hình học lớp 9

sáng kiến kinh nghiêm giải bài toán quang hình học lớp 9
... hướng cách giải cách khoa học trước tốn quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Trang Một số Phương pháp giải tập quang hình học mơn Vật Lý lớp Những tốn quang hình học lớp gói gọn ... Phương pháp giải tập quang hình học mơn Vật Lý lớp II- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG: Kết khảo sát tháng : ( khảo sát tốn quang hình học lớp ) Lớp Sĩ số 9A1 9A2 42 39 điểm - SL Tỷ lệ 28 66,7% 27 69, 2% Khối ... tốn quang hình học lớp Trang Một số Phương pháp giải tập quang hình học mơn Vật Lý lớp Qua kết đây, hy vọng lên cấp III em có số kỹ để giải loại tốn quang hình học *Kết đợt khảo sát tháng Lớp...
 • 12
 • 227
 • 0

Kinh nghiệm giải bài toán quang hình hộc lớp 9

Kinh nghiệm giải bài toán quang hình hộc lớp 9
... Một số khác biến đổi công thức toán d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp 3.Cách thực Những toán quang hình học lớp gói gọn chương III từ tiết ... dụng giải pháp nêu thấy kết HS giải toán " Quang hình học lớp " khả quan Đa số HS yếu biết vẽ hình , trả lời số câu hỏi định tính Tất HS chủ động giải loại toán này, tất em cảm thấy thích thú giải ... *Kết đạt sau áp dụng: Điểm Lớp → 10 → 8.8 SL TL SL TL → 6.8 SL TL ...
 • 11
 • 65
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " Phưong pháp giải bài tóan quang hình học lớp 9 " pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... Tỷ lệ Sĩ số tăng 9A 38 28 73% 10% 0 21% 9B 36 29 80% 8% 5% 11 30% III BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Kinh nghiệm cụ thể Để giúp HS hứng thú đạt kết tốt việc giải toán quang hình học lớp 9, điều tiết dạy ... thử nghiệm sáng kiến Sau gần hai tháng áp dụng giải pháp nêu thấy kết HS giải toán " Quang hình học lớp " khả quan Đa số HS yếu biết vẽ hình , trả lời số câu hỏi định tính Tất HS chủ động giải ... cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp 3 .Giải pháp sử dụng trước Dựa vào đặc điểm địa phương, tình hình chung nhà trường chất lượng học tập học sinh năm qua Tôi tiến hành giải pháp...
 • 14
 • 638
 • 0

Gián án SKKN Giai bai toan quang hinh hoc lop 9

Gián án SKKN Giai bai toan quang hinh hoc lop 9
... Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ Sĩ số 9A 32 31 82% 18% 0 11 29% 9B 35 29 78% 8% 5,4% I3 35% 9C 31 27 69% 7,5% 5,1% 12 31% K9 98 % 16% 2,6% 31% Kết Khối 9: Điểm 5: Tăng 31% Điểm 1-2 :giảm 6,1% ... trước toán quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán quang hình học lớp gói gọn chương III từ tiết 40 đến tiết 51 Mặc dù em học phần quang năm lớp 7, khái niệm bản, toán loại ... em cảm thấy thích thú giải toán quang hình học lớp Qua kết đây, hy vọng lên cấp III em có số kỹ để giải loại toán quang hình học *Kết đợt khảo sát cuối chương: Điểm 9- 10 SL Lớp Điểm 1-2 Điểm tăng...
 • 8
 • 526
 • 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 .

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 .
.. . khác biến đổi công thức toán d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán quang hình học lớp gói gọn chương III .. . hoàn thiện toán quang hình học lớp b) Đa số em chưa có định hướng chung phương pháp học lý thuyết, chưa biến đổi số công thức, hay phương pháp giải toán vật lý c) Kiến thức toán hình học hạn chế .. . số tăng 91 38 31 82% 18% 0 11 29% 92 37 29 78% 8% 5,4% I3 35% 93 39 27 69% 7,5% 5,1% 12 31% 94 39 33 85% 15% 2,6% 14 36% 95 39 30 77% 18% 11 28% 96 37 32 86% 10 27% 0 10 27% K9 2 29 182 79% 36 16%...
 • 12
 • 477
 • 10

SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán quang hình học lớp 9 đạt hiệu quả

SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán quang hình học lớp 9 đạt hiệu quả
... 12 Hướng dẫn học sinh giải toán Quang hình học lớp đạt hiệu IV KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG: Với kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh giải toán quang hình học, thân nghĩ phương pháp áp dụng cho tất môn học ... trình Vật lý 9, loại tập mà em hay lúng túng, em hướng dẫn số điểm loại tập khó Từ lý nêu chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh giải toán quang hình học lớp đạt hiệu quả nhằm góp phần giúp HS lớp hứng ... đơn giản Quang hình học lớp Từ gây đam mê, hứng thú học hỏi môn vật lý Đề xuất: a Đối với Phòng GD – ĐT: GV: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 13 Hướng dẫn học sinh giải toán Quang hình học lớp đạt hiệu -...
 • 14
 • 651
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử
... học sinh chưa nắm vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải toán *Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức thành nhân tửrồi tính giá trị biểu thức Cụ thể Ta có x2 - ... kỹ phục vụ cho toán phân tích đa thức thành nhân tứ nhân, chia đơn thức, quy tắc dấu ngoặc, số công thức vế luỹ thừa chưa thành thạo mà kỹ phân tích đa thức thành nhân tử chưa cao Đối với giáo ... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ? -Hoàn thành đẳng thức sau: A2 + 2AB + B2=… A2 - B2=… A3 + B3=… HĐ2: Cho tập để học sinh vận dụng làm Hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2x2 +...
 • 8
 • 7,138
 • 161

sang kien kinh nghiem giai bai toan bang cach lap phuong trinh

sang kien kinh nghiem giai bai toan bang cach lap phuong trinh
... 1-Phạm vi nghiên cứu: Chơng trình đại số 2-Mục đích nghiên cứu: Nâng cao trình độ thân -Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp Từ áp dụng vào công tác giảng dạy giúp học sinh tự pháp tìm kiếm cách...
 • 2
 • 265
 • 1

skkn sáng kiến kinh nghiệm giải bài toán bằng cách lập phương trình

skkn sáng kiến kinh nghiệm giải bài toán bằng cách lập phương trình
... khú, nhiờn nú ũi hi giỏo viờn s tn tõm, tn ty chu khú cụng vic D - KT QU V BI HC KINH NGHIM Trờn õy ch l mt vi kinh nghim nh c rỳt t thc t nhng nm ging dy ca bn thõn tụi Phn gii toỏn bng cỏch ... Viet v ỏp dng ca nú.Cỏc phng phỏp chng minh hỡnh hc Tụi tin chc rng nhng kinh nghim ca tụi cng ch l mt nhng bin phỏp nh vụ kinh nghim c ỳc kt qua sỏch v,ỷ cng nh ca quý thy giỏo, cụ giỏo i trc v ... cho cỏc em nm c lc Gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh Bc : Lp phng trỡnh gm cỏc cụng vic : Mt s kinh nghim HD hc sinh ụn Gii toỏn bng cỏch lp phng trỡnh - 2010 - Chn n s, chỳ ý ghi rừ n v v t...
 • 21
 • 302
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm giải bài toán hóa học bằng phương pháp sơ đồ đường chéo

sáng kiến kinh nghiệm giải bài toán hóa học bằng phương pháp sơ đồ đường chéo
... dạy học (chủ yếu phương pháp giải tập Hóa học THPT); sách giáo khoa, sách tập hóa học 10,11 phần nâng cao; phương pháp giải tập hóa vô cơ, hữu cơ; 16 phương pháp kĩ thuật giải nhanh tập trắc nghiệm ... khăn để giải toán theo cách giải thông thường Chưa biết cách áp dụng phương pháp đồ đường chéo vào giải số tập khó Mỗi dạng tập có nhiều phương pháp làm, có phương pháp hiệu để giải học sinh ... phương pháp giải toán có ý nghĩa quan trọng với học sinh Mỗi tập có nhiều phương pháp giải khác nhau, cần lựa chọn phương pháp hợp lý, tối ưu để giải Qua thực tế giảng dạy thấy, phương pháp đường chéo...
 • 23
 • 111
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Giải bài toán điện một chiều bằng phương pháp chập mạch điện

Sáng kiến kinh nghiệm - Giải bài toán điện một chiều bằng phương pháp chập mạch điện
... Đình Chất Sáng kiến kinh nghiệm: Giải toán điện chiều phương pháp chập mạch điện dung giới hạn đề tài, tập trung việc vẽ lại mạch điện, việc giải toán có sơ ... Chất Sáng kiến kinh nghiệm: Giải toán điện chiều phương pháp chập mạch điện Từ hình 6, ta thấy đoạn mạch MN ( chứa điện trở R2 ) chung cho đoạn mạch AMN đoạn mạch ... Chất Sáng kiến kinh nghiệm: Giải toán điện chiều phương pháp chập mạch điện C PHẦN KẾT LUẬN I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG: Tôi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm...
 • 11
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sản xuất sạch hơnỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng NaPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ Sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập