Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12
... dives 10 A scratched B crashed C occupied D coughed 11 a economy b industry c qualify d priority 12 a right b private c communist d minority 13 a measure b subsidies c domestic d hospital 14 a ... assessment 10 a common b exam c degree d prepare 11 a hospital b mischievous c supportive d special 12 a family b whenever c obedient d solution 13 a biologist b generally c responsible d security 14 ... the age of 14 (compulsion) The first thing you have to is to fill in this ……… form (apply) 10 An academic year is _ into two term, the first term and the second one (division) 11 Each term...
 • 6
 • 452
 • 5

Đề cương ôn thi học 1 môn Địa lí lớp 11

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Địa lí lớp 11
... trình bày số nét phân bố nông nghiệp công nghiệp Hoa Trình bày giải thích phân hoá lãnh thổ công nghiệp Hoa Bài : LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Kiến thức 1. 1 Trình bày hình thành, quy mô, vị ... biệt vùng nông nghiệp, vùng công nghiệp Một số câu hỏi tham khảo Nêu đặc điểm vị trí địa Hoa phân tích ảnh hưởng đặc điểm phát triển kinh tế ? Dựa vào hình 6 .1 SGK kiến thức học, phân tích ... học, phân tích đặc điểm địa hình phân bố khoáng sản Hoa ? Nêu tài nguyên phát triển công nghiệp nông nghiệp Hoa So sánh đặc điểm tự nhiên vùng phía Tây phía Đông Hoa ? Nhận xét chung xu...
 • 5
 • 5,985
 • 71

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An
... a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object ( ngoi tr uni, euro v mụn hc) ã Mt s t bt u bng h cõm Ex: An hour, an honey moon, an heir ã Cỏc t m u bng mt ch vit tt: an S.O.S /an M.P Cỏch ... called Dai Hong Chung, was cast in the 18th century and was decorated with beautiful patterns This is a beautiful and romantic pagoda which attracts deeply to all Hue's inhabitants 31 Thien Mu pagoda ... thnh s hu, ng t thnh danh t, trng t thnh tớnh t t trc danh t Although he behaved impolitely, Despite / in spite of his impolite behavior , 5) Nu cõu cú dng : there be + danh t: Thỡ b there be...
 • 11
 • 267
 • 0

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 12 THPT chu văn an (ban cơ bản)

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 12 THPT chu văn an (ban cơ bản)
... 56 B 72 A C 25 B 41 C 57 A 73 C 10 B 26 D 42 D 58 D 74 C 11 C 27 B 43 B 59 D 75 A 12 D 28 B 44 A 60 B 76 A 13 D 29 C 45 B 61 D 77 D 14 B 30 D 46 D 62 B 78 B 15 A 31 A 47 B 63 D 79 B 16 B 32 B 48 ... I experienced such a hurricane as Chanchu B It was not until a child that I experienced such a hurricane as Chanchu C I hadn’t experienced such a hurricane as Chanchu in my childhood D Since ... you can just knock and be invited in? Beware of bogus (ma gà, kẻ giả danh) officials or workmen and, particularly if you are elderly, fit a chain and an eye hole so you can scrutinise (quan sát...
 • 11
 • 224
 • 1

Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 11

Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 11
... tiger is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to some sources, are not always interested in material gain but in personal gratification This is an ... are (1) as stunts, are usually performed by stuntmen who are specially trained to dangerous things safely (2) can crash a car, but if you are shooting a film, you have to be extremely ... the only person who can go (6) the wishes of the director, although he will usually only this in the (7) of safety Many famous actors like to the dangerous parts themselves, which...
 • 7
 • 519
 • 1

Đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 9 trường THCS quách xuân kỳ

Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 9 trường THCS quách xuân kỳ
... biểu mẫu miễn phí Trường THCS Quách Xuân Kỳ Họ tên: Lớp: Kiểm tra học kỳ I Môn: Anh - Lớp: Thời gian: 45’ GT1: GT2: Điểm kiểm tra Bằng số: Bằng chữ: Giáo viên chấm 1/ 2/ ... 19 th century The house VI Fill in each blank a suitable word (2,0p) news appeared for interactive match there popular programs Television first (1) some fifty years ago in the 19 50s ... give you this book yesterday, ? A didn't he B did he C didn't Peter D does he I wish I in the countryside A don't live B live C didn't live D can live He has lived in the city 19 95 A since...
 • 6
 • 182
 • 3

Đề cương ôn tập thi học 1 môn tiếng anh lớp 10

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10
... typing / to lend 17 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 17 He was born March 8th, 19 95 A at B on C in D at 18 The book is divided chapters A in B to C onto D into 19 games has ... impairment 12 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 Television can make things because it presents information is an effective way A memory B memorial C memorable D memorably 10 ... though 15 The Greens have lived in New York 10 years A for B since C ago D in 16 .” Tom and Jerry” is a good on TV Children like it very much Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 ...
 • 19
 • 2,606
 • 96

Đề cương ôn thi học 1 môn văn lớp 10-11

Đề cương ôn thi học kì 1 môn văn lớp 10-11
... thơ “Cảnh ngày hè” - Đề 5: Phân tích thơ “Nhàn” ( Nguyễn Bĩnh khiêm ) ********************HẾT******************* ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN VĂN KHỐI 11 Năm học 2 010 -2 011 =========@=========== ... Kiểu văn nghị luận văn học: - Đề 1: Phân tích ca dao “Khăn thương nhớ ” - Đề 2: Phân tích ca dao “Trèo lên khế nửa ngày ” - Đề 3: Phân tích thơ “Thuật hoài” ( Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão ) - Đề 4: ... III) LÀM VĂN: 1/ Kiểu văn tự sự: ( Kể chuyện sáng tạo ) * Dạng đề: - Đề 1: Nhập vai nhân vật Mị Châu, kể lại truyện An Dương Vương Mị Châu - Trọng Thuỷ - Đề 2: Nhập vai nhân vật...
 • 4
 • 2,072
 • 29

đề cương ôn thi học 1 môn toán 8

đề cương ôn thi học kì 1 môn toán 8
... Rút gọn A c Tìm x để A = -************ Phần II : HÌNH HỌC Chủ đề 1: Tứ giác Bài tập Năm học 2 011 -2 012 GV : Nguyễn Triều Trị Quốc Bài 1: Cho ABC gọi Bài làm M,N trung điểm AB,AC ... Chủ đề 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, diện tích tam giác Năm học 2 011 -2 012 GV : Nguyễn Triều Trị Quốc Hình chữ nhật Hình vuông Tam giác vuông A B A B B D C D ... Chủ đề 3: Phân tích đa thức thành nhân tử Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 2x + 2y = b) 5a – 5b = c) 8x2 – = d) x2 + 3x = Năm học 2 011 -2 012 GV : Nguyễn Triều...
 • 9
 • 168
 • 2

đề cương ôn thi học 1 môn hóa lớp 10

đề cương ôn thi học kì 1 môn hóa lớp 10
... Nguyên tử C có e lớp M Nguyên tử D có cấu hình e lớp 3s1 Nguyên tử E có số e phân lớp s 1/ 2 số e phân lớp p số e phân lớp s số e phân lớp p hạt a) Viết cấu hình e đầy đủ A, ... tử Zn có bán kính r = 1, 35 .10 -10 m có nguyên tử khối 65 đvC a Tính khối lượng riêng Zn ? b.Thực tế khối lượng nguyên tử Zn tập trung vào hạt nhân với bán kính r = 2 .10 -15 m Tính khối lượng riêng ... ………………………………………………… Đề Câu 1: ( điểm) Cho đồng vị hidro với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử 11 H (99%) ; 21H (1% ) đồng vị clo với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử 3 517 Cl (75,53%) ; 3 717 Cl (24,47%) a Tính...
 • 3
 • 387
 • 2

Đề cương ôn thi học 1 môn Toán lớp 8 năm 2015

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015
... Giải ôn tập chương hình học Giải chương hình học Xem Đề cương ôn tập học môn khác đây: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki-1lop -8 Xem ngay: Đề thi học lớp môn Toán năm 2 015 có ... Cấu trúc đề thi học môn Toán lớp Thời lượng: 90 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể vẽ hình ; 10 điểm) • • • • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1, 5đ) Thông hiểu ... 2, số điểm: 1, 5đ) Vận dụng thấp ( Số câu: 6, số điểm: 6,0đ) Vận dụng cao ( Số câu: 2, số điểm: 1 ) Trong Đại số điểm; Hình học: điểm Tham khảo thêm: Giải ôn tập chương đại số Giải ôn tập chương...
 • 2
 • 68
 • 0

Đề cương ôn thi học 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 2016

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 2016
... …………………………………….HẾT……………………………… Xem thêm Đề cương ôn tập học môn khác chương trình học lớp đây: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -8 ... nói giảm nói tránh, nói văn III Tập làm văn * Ôn tập cho học sinh nắm vững cách làm văn thuyết minh Lưu ý: Trong trình ôn tập, GV cần rèn luyện cho HS kĩ đọc hiểu văn bản, đề kiểm tra sử dụng ngữ ... đích sử dụng kiểu từ loại * Nắm đặc điểm, biết cách sử dụng giá trị từ tượng thanh, từ tượng hình văn cảnh, tạo lập số câu có sử dụng từ tượng tượng hình * Nắm đặc điểm câu ghép; phân biệt câu đơn...
 • 2
 • 108
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC II MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6 pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6 pdf
... A Cột B Ghép Sông A Dòng thoát nước cho sông + Phụ lưu B Dòng đổ nước vào sông + Chi lưu C Diện tích đất đai cung cấp nước cho sông + Lưu vực sông D Dòng chảy lớn hệ thống sông + E Nhịp điệu ... Gió thường xuyên thổi gió Đông cực Câu 5: Sông gì? Hãy nêu lợi ích tác hại sông ngòi đời sống sản xuất người - Sông dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định bề mặt lục địa - Lợi ích: nguồn nước ... sản, đường giao thông, cung cấp phù sa để hình thành đồng - Tác hại sông ngòi: Về mùa lũ, nước sông dâng cao, nhiều gây lụt lội, làm thi t hại tài sản tính mạng nhân dân Câu 6: Độ muối nước biển...
 • 4
 • 13,329
 • 99

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on thi hoc ki 1 mon cong nghe lop 10đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lí lớp 9 tài liệu ebook giáo trìnhôn thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 11đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 9đề cương ôn thi học kì 1 môn địa 8đề cương ôn thi học kì 1 môn sử 12đề cương ôn thi học kì 1 môn toán 11đề cương ôn thi học kì 1 môn toán 10đề cương ôn thi học kì 1 môn toán 12đề cương ôn thi học kì 1 môn toán 7đề cương ôn thi học kì 1 môn hóa 12đề cương ôn thi học kì 1 môn hóa 11đề cương ôn thi học kì 1 môn toán 8đề cương ôn thi học kì 1 môn sinh 10đề cương ôn thi học kì 1 môn sinh 11250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm tự luyệnKHẢO SÁT HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁIluận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiNghiên cứu ảnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô veẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây chùm ngây trong nuôi cấy invitroNhân giống chuối tiêu hồng bằng kĩ thuật in vitroPhát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dụcPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nộiQuản lý dạy học môn tiếng anh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực thực hành của người học tại trường trung học phổ thông yên hưng, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT vũ văn hiếu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nộiLuận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quangTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnTích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga ThủyPHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA MÔN TOÁN 7 Ở TRƯỜNG THCS