Tài liệu về : “đề thi cuối học kì 1 lớp 5

đề thi cuối học 1 lớp 5

đề thi cuối học kì 1 lớp 5
... Từ 13 đến 17 tuổi. D. Từ 10 đến 19 tuổi Câu 4. Tuổi dậy thì của con gái thường bắt đầu vào khoảng nào? A. Từ 10 đến 15< /b> tuổi B. Từ 13 đến 17 tuổi C. Từ 10 đến 19 tuổi. D. Từ 15< /b> đến 19 tuổi Câu 5. ... tính: a. 25, 06 + 3,27 b. 476 ,54 - 357 , 25 c. 5, 24 x 3,6 d. 78,24 : 1, 2 Bài 5. (1 iểm) Viết số thập phân hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm. a. 5 km 2 15< /b> m = . . . km b. 5 phút 20 giây = . . . phút ... đứng trước kết quả đúng Chữ số 5 trong số thập phân 879, 457 có giá trò là: a. 5 10 b. 5 10 0 c. 5 10 00 d. 50 Bài 2. (1 iểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng. Tìm 1% của 6000km 2 . a. 6000km...
  • 6
  • 19,789
  • 358

De thi cuoi hoc ki I lop 10 - namvan83

De thi cuoi hoc ki I lop 10 - namvan83
... Họ và tên: Lớp: Trờng THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái đề thi cuối học i Môn văn Lớp 10 chuyên văn Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I: Trắc nghiệm (12 câu, mỗi ... đợc 0, 25 điểm, tổng số 3 điểm). Thời gian tối đa để làm phần này là 15< /b> phút tính từ lúc làm bài. Đọc kĩ câu hỏi và trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở trớc câu trả lời đúng nhất. 1. Chi ... dây. Phần II: Tự luận (7 điểm) Chọn một trong hai đề sau: Đề 1: Hãy kể những điều ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại và mơ ớc tơng lai của anh (chị). Đề 2: Phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về bài thơ...
  • 2
  • 758
  • 0

Đề thi toán học II lớp 5

Đề thi toán học kì II lớp 5
... Đề số 3 1: a) Tính: 2 4 1 + 3. b) Thực hiên phép tính ( có đặt tímh ) 670 39,702 35, 27 x 1, 05 60 , 15< /b> :0 ,5 2. Cuối năm 19 97 dân số tỉnh A có 2 050 000 ngời. Nừu tỉ lệ tăng ... 4 1 = 4 7 b ) X x 0,9 + 0 ,1 = 0, 01 +0,99. Đề số 4 1. Tính giá trị biểu thức : ( 3, 25 7, 35 ) x (6 1, 2 ) : 2,4 2. Lãi suất gửi tiết kiệm đợc tính là 6% một năm. Hỏi nếu cuói năm có số d là 2 12 0 ... hình thang đó. 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : a) 3,05km = ..m b) 35g = ..kg c) 4,05m 2 = ..cm 2 d) 1 giờ 15< /b> phút = . Phút = giây. 5. Một vòi nớc chảy đợc một nửa bể trong 3 giờ. Hỏi 3 vòi...
  • 2
  • 922
  • 48

Xem thêm