Một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện tiêu chí thi đua ở trường tiểu học 2 trần văn thời

một số kinh nghiệm trong xây dựng thực hiện tiêu chí thi đua trường tiểu học 2 trần văn thời.

một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện tiêu chí thi đua ở trường tiểu học 2 trần văn thời.
... thủ Trưởng đơn vị Ngày 20 tháng năm 20 13 Người báo cáo MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THI ĐUA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN THỜI I SỰ CẦN THI T, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN ... kinh nghiệm xây dựng thực Tiêu chí thi đua trường Tiểu học Trần Văn Thời” có hiệu cao II PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: Đề tài thực kể từ năm học 20 12- 2013 trở đi, phạm vi Trường tiểu học Trần Văn ... thưởng nhà trường Những kinh nghiệm xây dựng thực Tiêu chí thi đua đơn vị: 2. 1 Xây dựng, điều chỉnh bổ sung Tiêu chí thi đua: - Công khai, liệt kê tiêu chí thi đua kế thừa từ năm học trước, yêu...
 • 7
 • 207
 • 3

SKKN Một số kinh nghiệm trong xây dựng thực hiện Tiêu chí thi đua trường Tiểu học 2 Trần Văn Thời

SKKN Một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện Tiêu chí thi đua ở trường Tiểu học 2 Trần Văn Thời
... chí thi đua trường Tiểu học Trần Văn Thời có hiệu cao Phạm vi triển khai thực hiện: Đề tài thực kể từ năm học 20 12- 2013 trở đi, phạm vi Trường tiểu học Trần Văn Thời Mô tả sáng kiến: 3.1 Thực ... khen thưởng nhà trường 3 .2 Những kinh nghiệm xây dựng thực Tiêu chí thi đua: 3 .2. 1 Xây dựng, điều chỉnh bổ sung Tiêu chí thi đua: - Công khai, liệt kê tiêu chí thi đua kế thừa từ năm học trước, yêu ... KIẾN, KINH NGHIỆM: Thực trạng việc xây dựng thực tiêu chí thi đua đơn vị: - Việc xây dựng tiêu chí thi đua đơn vị thực từ nhiều năm qua Tuy nhiên thể nhiều bất cập, khó thực Một số tiêu chí nêu...
 • 17
 • 345
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY
... Chơng Một số giải pháp nhằm xây dựng thực chiến lợc thị trờng Tổng công ty I Chiến lợc phát triển Tổng công ty đến 2010 Mục tiêu định hớng phát triển Tổng công ty: a) Quan điểm phát triển : - Tổng ... Đà Lạt, công ty rợu vang Pháp số công ty nhập rợu từ nớc ngoàivà loại đồ uống không cồn nh: chè xanh loại, chè đắng, nớc tinh khiết, loại nớc hoa quả, cà phê Tổng công ty chè công ty nớc giải Trong ... phố Hà Nội định số 1757/QĐ UB việc sát nhập nguyên trạng Xí Nghiệp giống trồng Toàn Thắng vào công ty Hapro nhằm góp phần thực dự án xây dựng Cụm Công nghiệp thực phẩm Hà Nội Công ty ba lần nhận...
 • 32
 • 162
 • 0

một số giải pháp nhằm xây dựng thực hiện chiến lược thị trường của tổng công ty

một số giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường của tổng công ty
... Chơng Một số giải pháp nhằm xây dựng thực chiến lợc thị trờng Tổng công ty I Chiến lợc phát triển Tổng công ty đến 2010 Mục tiêu định hớng phát triển Tổng công ty: a) Quan điểm phát triển : - Tổng ... Nghiệp giống trồng Toàn Thắng vào công ty Hapro nhằm góp phần thực dự án xây dựng Cụm Công nghiệp thực phẩm Hà Nội Công ty ba lần nhận vốn nhà nớc công ty cổ phần : Công ty Cổ phần Simex 7,8 tỷ đồng ... Đà Lạt, công ty rợu vang Pháp số công ty nhập rợu từ nớc ngoàivà loại đồ uống không cồn nh: chè xanh loại, chè đắng, nớc tinh khiết, loại nớc hoa quả, cà phê Tổng công ty chè công ty nớc giải Trong...
 • 27
 • 145
 • 0

Một số kinh nghiệm về xây dựng sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử trường phổ thông. THIỆU HÓA 1.DOC

Một số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. THIỆU HÓA 1.DOC
... đề “ Xây dựng sử dụng đồ dạy học lịch sử trường phổ thơng ” Các giải pháp thực đề tài a Về xây dựng đồ Bản đồ lịch sử thể kiện, tượng lịch sử địa lý định thời điểm định lịch sử Bản đồ lịch sử phải ... xuất bản) xong để phục vụ kịp thời giảng dạy giáo viên tự tạo, xây dựng số đồ dựa tài liệu đồ lịch sử, sách giáo khoa lịch sử sách báo lịch sử khác b Việc sử dụng đồ Khi xây dựng đồ lịch sử, việc ... việc sử dụng đồ dạy học lịch sử yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu dạy học Trong thực tế giảng dạy trường phổ thơng, giáo viên chưa khai thác triệt để cách thức sử dụng đồ phương pháp sử dụng đồ...
 • 18
 • 179
 • 0

Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện phong trào xây dựng:"Trường học thân thiện học sinh tích cực"

Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện phong trào xây dựng:
... Trên số kinh nghiệm kết đạt sau năm triển khai thực phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nhìn nhận đánh giá lại việc làm, rút kinh nghiệm trình đạo thực phong trào ... 26/8/2008 việc triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…Và công văn đạo PGD-ĐT 2/ Triển khai thực phong trào: - Việc triển khai thực phong trào Xây dựng ... trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Kế hoạch 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 kế hoạch triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông năm học...
 • 10
 • 520
 • 6

BÁO CÁO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH MỚI TĂNG NGUỒN THU SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ MỘT SỐ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ

BÁO CÁO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH MỚI TĂNG NGUỒN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ MỘT SỐ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ
... xây dựng thực chế tài Tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh thái VQG Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng” Lời mở đầu Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thực chế tài Tăng nguồn thu ... Tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh thái VQG Bidoup Núi tổng hợp học thực tế trình xây dựng thực chế tài thông qua Đề án Tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ ... cho xây dựng đề án tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh thái VQG BD-NB bước thủ tục trình xây dựng đề án Việc xây dựng đề án tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh...
 • 27
 • 70
 • 0

Một số kinh nghiệm trong xây dựng môi trường văn hóa bếp ăn tập thể trường mầm non b thị trấn văn điển

Một số kinh nghiệm trong xây dựng môi trường văn hóa ở bếp ăn tập thể ở trường mầm non b thị trấn văn điển
... sát thực trạng môi < /b> trường < /b> văn < /b> hóa < /b> b p < /b> ăn < /b> tập < /b> thể < /b> Trường < /b> Mầm < /b> non < /b> B Thị trấn Văn < /b> Điển – Để nâng cao chất lượng, xây < /b> dựng < /b> môi < /b> trường < /b> văn < /b> hóa < /b> có hiệu trường < /b> Mầm < /b> non < /b> B Thị trấn Văn < /b> Điển, tiến hành ... trạng môi < /b> trường < /b> văn < /b> hóa < /b> b p < /b> ăn < /b> tập < /b> thể < /b> trường < /b> Mầm < /b> non < /b> B Thị trấn Văn < /b> Điển * Đối tượng nghiên cứu: Văn < /b> hóa < /b> b p < /b> ăn < /b> tập < /b> thể < /b> *Phạm vi nghiên cứu: Tổ nuôi trường < /b> Mầm < /b> non < /b> B Thị trấn Văn < /b> Điển GIẢI QUYẾT ... phấn đấu xây < /b> dựng < /b> môi < /b> trường < /b> văn < /b> hóa < /b> phong phú, lành mạnh, tiến b , văn < /b> minh B i học kinh < /b> nghiệm:< /b> Qua trình thực xây < /b> dựng < /b> môi < /b> trường < /b> văn < /b> hóa < /b> b p < /b> ăn < /b> tập < /b> thể < /b> trường < /b> Mầm < /b> non < /b> B Thị trấn Văn < /b> Điển cho...
 • 15
 • 82
 • 1

một số kinh nghiệm trong sử dụng phương trình ion thu gọn khi giải bài toán hóa học thpt

một số kinh nghiệm trong sử dụng phương trình ion thu gọn khi giải bài toán hóa học thpt
... hóa học - Biết vận dụng phương trình ion thu gọn để giải toán hóa học phù hợp Yêu cầu đề tài Học sinh biết cách sử dụng phương trình ion thu gọn để giải nhanh toán hóa học III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... TRÌNH ION THU GỌN KHI GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC THPT II MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU Về kiến thức kỹ - HS nắm cách viết phương trình ion thu gọn - Từ phương trình ion thu gọn, hiểu chất phản ứng hóa học - Biết ... LUẬN Phương trình ion phần quan trọng môn Hóa học, đặc biệt dùng phương trình ion thu gọn để giải nhanh xác toán trắc nghiệm hóa học. Các dạng toán nên áp dụng phương trình ion là: Những toán có...
 • 17
 • 168
 • 0

SKKN một số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy bài THỰC HÀNH “NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN ” CHƯƠNG TRÌNH SINH học 10

SKKN một số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy bài THỰC HÀNH “NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN ” CHƯƠNG TRÌNH SINH học 10
... giảng dạy chương trình sinh học1 0, thấy tiết thực hành “QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH ”việc thực giáo viên tham gia giảng dạy chương trình sinh học1 0, thấy tiết thực hành ... đưa số kinh nghiệm giảng dạy tiết thực hành quan sát ng đề tài muốn đưa số kinh nghiệm giảng dạy tiết thực hành quan sát g đề tài muốn đưa số kinh nghiệm giảng dạy tiết thực hành quan sát kì trình ... giảng dạy chương trình sinh học1 0, thấy tiết thực hành “QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH ”việc qua, giáo viên tham gia giảng dạy chương trình sinh học1 0, thấy tiết thực hành...
 • 71
 • 62
 • 0

Một số Kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường Trung họcsở Bình Minh

Một số Kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường Trung học cơ sở Bình Minh
... tác kiểm tra sở 1.6 Hoàn thiện phương pháp mục đích kiểm tra nội 1.7 Đảm bảo nội dung kiểm tra nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên trường THCS Bình Minh 1.8 Xử lý kết kiểm tra Một số ... chương trình, nội dung, phương pháp Tất vấn đề giải phần sau Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội trường học trường THCS Bình Minh 4.1 Tăng cường nâng cao nhận thức ... tác kiểm tra nội trường học Đảng, cấp quyền quan tâm lãnh đạo, đạo, tăng cường công tác kiểm tra cấp cấp dưới, đề cao kiểm tra nội quan đơn vị, tổ chức nâng cao chất lượng hiệu tổ chức kiểm tra...
 • 16
 • 108
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm trong việc làm sử dụng đồ dùng dạy học cấp THCS

SKKN một số kinh nghiệm trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp THCS
... đặt vào hai đầu dây dẫn Sau Tôi xin đưa vài đồ dùng dạy học mà Tôi đồng nghiệp tự làm hiệu mang lại: Đề tài: Một số kinh nghệm việc làm sử dụng đồ dùng dạy học tự làm BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN HỌC ... thức học Có thể sử dụng nhiều tiết học, nhiều năm Ngoài giáo viên dùng dụng cụ để hướng dẫn học sinh lớp mắc sơ đồ mạch điền số 11 Đề tài: Một số kinh nghệm việc làm sử dụng đồ dùng dạy học tự làm ... cô làm Đề tài: Một số kinh nghệm việc làm sử dụng đồ dùng dạy học tự làm Các cấp chưa làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cung cấp dụng cụ có hiệu sử dụng hạn chế, sai sót, dẫn đến kết thí nghiệm...
 • 20
 • 25
 • 0

Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay

Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT hiện nay
... trình nội dung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên THPT 1- Mục đích bồi dưỡng: Nâng cao trình độ trị, chuyên môn quản lí giáo dục để ... bồi dưỡng CBQL giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 3- Cơ sở thực tế Trước yêu cầu phát triển giáo dục thời kì này, đội ngũ giáo viên nhà trường có hạn chế, bất cập Số lượng giáo viên ... chương trình bồi dưỡng giáo viên để dạy theo chương trình sách giáo khoa Yêu cầu ngành giáo dục đặt phải xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt hiệu cao Cơ sở pháp...
 • 42
 • 688
 • 4

Một số kinh nghiệm về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THPT

Một số kinh nghiệm về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường THPT
... tâm đến việc xây dựng, bồi dỡng để nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng Sau số kinh nghiệm xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên mà thực 12 Chơng Một số kinh nghiệm xây dựng, bồi dỡng nâng ... tiễn kinh nghiệm công tác xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh Đối tợng nghiên cứu Là kinh nghiệm xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo ... Nh xây dựng, bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT thuộc cán quản lý nhà trờng đứng đầu hiệu trởng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng, vừa chuyên, nâng cao chất lợng giáo...
 • 21
 • 366
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làmĐề tài Quản lý tuyển dụng nhân viên