Quy hoạch, cải tạo lưới điện phân phối cho thị xã sông công ( thái nguyên) giai đoạn từ 2012 đến 2020 và nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng điện áp

Quy hoạch, cải tạo lưới điện phân phối cho thị sông công (Thái Nguyên) giai đoạn từ 2012 đến 2020 nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng điện áp

Quy hoạch, cải tạo lưới điện phân phối cho thị xã sông công (Thái Nguyên) giai đoạn từ 2012 đến 2020 và nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng điện áp
... CÔNG NGHIỆP - o0o PHÙNG ĐỨC THƯỜNG QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO THỊ XÃ SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) GIAI ĐOẠN TỪ 2012 ĐẾN 2020 VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ... nâng cấp cải tạo lưới điện trung hạ thị Sông Công ta áp dụng số phương pháp sau: Phương pháp 1: Phương pháp dựa trạng lưới điện dự báo nhu cầu điện giai đoạn để từ xây dựng phương án cải tạo ... phương án nâng cấp cải tạo lưới điện Thị Sông Công: Phương án 1: Cải tạo lưới điện dựa trạng lưới điện nhu cầu phụ tải theo giai đoạn Các hạng mục cải tạo phương án bao gồm: - Phát triển nâng...
 • 108
 • 264
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO THỊ SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) GIAI ĐOẠN TỪ 2012 ĐẾN 2020 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO THỊ XÃ SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) GIAI ĐOẠN TỪ 2012 ĐẾN 2020 VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP
... Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng điện áp cho lưới điện phân phối thị Sông Công 4.1 Hiện trạng chất lượng điện áp thị Sông Công 4.2 Phân tích giải pháp đề xuất giải pháp nâng cao ... học Kỹ thuật Công nghiệp : Thiết bị Mạng Nhà máy Điện : K13– TBM&NMĐ TÊN ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO THỊ XÃ SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) GIAI ĐOẠN TỪ 2012 ĐẾN 2020 VÀ NGHIÊN CỨU ... điện áp cho lưới điện phân phối thị Ý nghĩa thực tiễn Quy hoạch, cải tạo lưới điện phân phối nâng cao chất lượng điện áp áp dụng cho số nơi có phụ tải lớn quan trọng Từ quy hoạch tổng thể lưới...
 • 4
 • 162
 • 2

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật QUY HOẠCH, cải tạo lưới điện PHÂN PHỐI CHO THỊ SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) GIAI đoạn từ 2012 đến 2020 NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP n

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  QUY HOẠCH, cải tạo lưới điện PHÂN PHỐI CHO THỊ xã SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) GIAI đoạn từ 2012 đến 2020 và NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP n
... TÀI: QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐI N PH N PHỐI CHO THỊ XÃ SÔNG CÔNG (THÁI NGUY N) GIAI ĐO N TỪ 2012 Đ N 2020 VÀ NGHI N CỨU PHƯƠNG PHÁP N NG CAO CHẤT LƯỢNG ĐI N ÁP Học vi n : Phùng Đức Thường Lớp ... ngành đào tạo : Thiết bị Mạng Nhà máy Đi n Khoá học : K13– TBM&NMĐ T N ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐI N PH N PHỐI CHO THỊ XÃ SÔNG CÔNG (THÁI NGUY N) GIAI ĐO N TỪ 2012 Đ N 2020 VÀ NGHI N CỨU ... lưới đi n ph n phối n ng cao chất lượng đi n áp áp dụng cho số n i có phụ tải l n quan trọng Từ quy hoạch tổng thể lưới đi n ph n phối cho thị III Phương pháp nghi n cứu - Nhóm phương pháp nghiên...
 • 12
 • 124
 • 0

QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THỊ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN 2003 - 2010

QUY HOẠCH, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THỊ XÃ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN 2003 - 2010
... tất điện áp đường dây: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG DÂY Đoạn Loại dây ro(Ω/km) xo(Ω/km) L(km) R(Ω) X(Ω) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-1 3 6-1 4 4-1 5 3-1 6 2-1 7 1-1 8 3-8 8-9 8-1 0 5-1 9 1 9-1 1 1 9-1 2 ... Hiện trạng lưới điện thị Uông xây dựng với nhà máy điện Uông Bí, thị Uông với kinh tế phát triển chủ yếu điện than Do lưới xây dựng phát triển từ lâu, môi trường thị Uông có nhiều ... PVC - M95, M50 Chất lượng lưới chi nhánh quản lý - Thị Uông thị trực thuộc Tỉnh, lưới điện 6kV phát triển từ năm 1963 với đời nhà máy nhiệt điện Uông Lưới 6kV thị chủ yếu lưới...
 • 179
 • 224
 • 0

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VỐN ĐẦU CẦN THIẾT CHO CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HÀ NỘI

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ VỐN ĐẦU TƯ CẦN THIẾT CHO CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HÀ NỘI
... 4/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ VỐN ĐẦU TƯ CẦN THIẾT CHO CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HÀ NỘI a - Các vấn đề liên quan đến tình hình tài huy động vốn dầu cần thiết cho dự án caỉ tạo ... - Tình hình cung cấp sử dụng điện khu vực địa bàn quản lý công ty điện lực nội - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật lưới điện phân phối - Nhu cầu điện khu vực - Tình hình tài vốn đầu cần thiết cho ... Điện lực Thành phố Nội thành lập với tên gọi ban đầu Nhà máy Điện Nội mà nhân dân quen gọi “Nhà đèn Bờ Hồ” bao gồm chức sản xuất kinh doanh điện Việc thành lập nhà máy điện Nội lúc cần...
 • 78
 • 168
 • 0

Luận văn quy hoạch cải tạo lưới điện huyện khoái châu, tỉnh hưng yên giai đoạn 2010 2020

Luận văn quy hoạch cải tạo lưới điện huyện khoái châu, tỉnh hưng yên giai đoạn 2010  2020
... h áp huy n Khoái Châu Ph n II: Quy ho ch, c i t o lư i ñi n phân ph i huy n Khoái Châu giai ño n 2010 2020 Chương 4: Xác ñ nh nhu c u ñi n c a huy n Khoái Châu giai ño n 2010 2020 Chương ... c c i t o, quy ho ch l i ñ nâng cao kh t i hi u qu kinh t Trư c th c ti n khách quan ñó, ch n ñ tài : “ Quy ho ch c i t o lư i ñi n huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên giai ño n 2010 2020 N i ... áp Phú Hòa 44 PH N II QUY HO CH C I T O LƯ I ðI N PHÂN PH I HUY N KHOÁI CHÂU GIAI ðO N 2010- 2020 68 CHƯƠNG XÁC ð NH NHU C U ðI N NĂNG C A HUY N KHOÁI CHÂU GIAI ðO N 2010- 2020 69 4.1 ð nh hư ng...
 • 144
 • 538
 • 4

Phương án quy hoạch cải tạo lưới điện Phường Đông Vĩnh - TP Vinh

Phương án quy hoạch cải tạo lưới điện Phường Đông Vĩnh - TP Vinh
... PK-10 kV Cu chỡ PK-10 kV TI-225/5A TI-225/5A A40 0- 3MT- 500V- 300V A40 0- 3MT-500V- 300V Cụng t tng Cụng t tng ng h vụnmột ng h vụnmột Ampemet Ampemet STT Cu dao liờn ng DN-10 kV- 200A 2.4 Xõy dng ... 11,47 on dõy (kVAr) 52,89 44,03 36,19 31,28 4,91 25,92 17,35 7,72 13,51 5,23 o-a a-b b- c c- d c-h d-e e- f f- g o- k k- n L Cụng sut tớnh toỏn hin ti ca TBA khu 180 kV Stt = 139,3 + j66,4 (kVA) ... phớa tõy ca TP Vinh: - Phớa ụng giỏp cỏc phng Lờ Li, i Cung - Phớa nam giỏp phng Ca Nam - Phớa tõy giỏp xó Hng Chớnh (Hng Nguyờn) - Phớa Bc giỏp phng Hng Đông ỏn tt nghip Phan Vn Cụng - KT52B t...
 • 114
 • 176
 • 0

Quy hoạch cải tạo lưới điện Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2021

Quy hoạch cải tạo lưới điện Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2021
... i h c ki n trỳc 54 PH N II QUY HO CH C I T O L I I N PHN PH I QU N H ễNG GIAI O N 2011-2021 67 CHNG XC NH NHU C U I N NNG C A QU N H ễNG GIAI O N 2011-2021 68 4.1 nh h ng ... GI TèNH TR NG T I C A CC NG DY TRUNG P V TR M BI N P GIAI O N 2011-2021 76 5.1 t v n ủ 76 5.2 D bỏo tng tr ng c a cỏc ph t i giai ủo n 2011 - 2021 76 5.2.1 D bỏo h s t i cỏc tr ... N C I T O L I I N QU N H ễNG GIAI O N 2011-2021 81 6.1 t v n ủ 81 6.1.1 Cỏc nguyờn t c chung thi t k l i ủi n trung th 81 6.1.2 Cỏc phng ỏn quy ho ch c i t o 83 6.2...
 • 122
 • 104
 • 0

Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện

Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện
... kể chuyện lớp theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện" II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Góp phần tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạu phân môn kể chuyện lớp theo phương pháp ... việc dạy môn kể chuyện lớp - Từ đề xuất quy trình day hoc mới" Quy trình dạy môn kể chuyện lớp theo phương pháp tích cực lấy học sinh làm tung tâm" IV - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Quy trình dạy học môn ... cách học, cách giải vấn đề, học sinh tự tìm kiến thức tự đánh gía, tự điều chỉnh - Phương pháp dạy học tích cực với việc dạy phân môn kể chuyện Đặc thù môn kể chuyện việc kể câu chuyện (GV kể -...
 • 12
 • 1,140
 • 0

SKKN Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện

SKKN Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện
... môn kể chuyện lớp theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện" II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Góp phần tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạu phân môn kể chuyện lớp theo phương pháp ... việc dạy môn kể chuyện lớp - Từ đề xuất quy trình day hoc mới" Quy trình dạy môn kể chuyện lớp theo phương pháp tích cực lấy học sinh làm tung tâm" IV - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Quy trình dạy học môn ... triển nhân cách học sinh ngày hoàn thiện Trong môn tiếng việt môn học quan coi môn học công cụ để học tốt môn học khác Tiếng việt gồm nhiều phân môn dó có phân môn kể chuyện, phân môn Tiếng việt...
 • 11
 • 336
 • 1

.đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế cải tạo Hệ thống thoát nước thị Sông CôngThái Nguyên (kèm bản vẽ).DOC

.đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế cải tạo Hệ thống thoát nước thị xã Sông Công – Thái Nguyên (kèm bản vẽ).DOC
... thống thoát nớc thị Sông Công: Giải pháp 1: Xây dựng hệ thống thoát nớc riêng hoàn toàn: + Nớc ma: hệ thống thoát nớc ma có đặc điểm sau: - tuyến nớc ma đợc bố trí trục khu phố Hệ thống thoát ... nhiều nguyên nhân, hệ thống đờng ống đợc coi không thích hợp để nối với hệ thống nớc thải Sơ đồ trạng hệ thống thoát nớc ma ( theo tài liệu khảo sát Công ty VCC) Hệ thống nớc thải Hiện thị Sông ... Thông tin chung thị Sông Công 1.1 Các điều kiện tự nhiên Thị Sông Công nằm phía Bắc thủ đô Hà Nội, vùng công nghiệp xung quanh thủ đô Hà Nội với bán kính R = 60 km Thị sông công thuộc vùng...
 • 107
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương án quy hoạch cải tạo lưới điện phường đông vĩnhquy hoạch cải tạo lưới điện hạ áp xã văn môn – yên phong – bắc ninhthiết kế cải tạo hệ thống thoát nước thị xã sông công – thái nguyên kèm bản vẽgiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân khách sạn palace saigongiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại bưu điện tp hà nội docnghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩumot so giai phap nang cao chat luong dich vu phan phan may nenđề tài thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận bàn của nhà hàng vườn xưa tại resort phương nammột số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính của bưu điện bắc ninhphân tích những biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mà tổng công ty đã áp dụnggiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mạicổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh sài gòngiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần xuât nhập khẩu việt nam chi nhánh sài gònđề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán nhằm phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần chứng khoán đầu tư việt namphần ii cơ sở lý luận và thực tiễn về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệphoạch cải tạo lưới điện phân phối thị xã uông bí giai đoạn 2003 2010Xây dựng chức năng mega menu và sản phẩm thương mại điện tử trên nền shopifyXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng androidHIẾT kế hệ THỐNG CISCO SECURE ACCESS CONTROL SERVER tại hệ THỐNG MẠNG hội sở NGÂN HÀNG VIBXây dựng một số giải pháp kiểm thử cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng triển khai cho hệ thống mạng của trường đại học CNTTTT thái nguyênLý thuyết trò chơi và ứng dụngXây dựng hệ thống phân phối nội dung số cho nền tảng androidoXây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng hệ thống giám sát dựa trên giao thức SNMP cho VNPT phú bìnhaXây dựng website học tiếng anh trực tuyến cho học sinh trường THPT lê quý đôn thái bìnhXây dựng ứng dụng hỗ trợ luyện thi GRE cho sinh viên ICTU trên nền tảng androidXây dựng phần mềm đặt món ăn trực tuyến HMLFOOD cho điện thoại di động trên nền tảng hệ điều hành androidLập trình điều khiển và giám sát mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế cơ khí và gia công mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngXÂY DỰNG GAME FLASH BẰNG STENCYLde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs tien tienXây dựng phần mềm quản lý kho tại công ty DTS đại từ thái nguyênThiết kế và thi công hệ thống điều khiển và giám sát tự động cho ngôi nhàhoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu công ngiệp có công suất 1200m3ngày đêmde thi thu vao lop 10 thpt mon ngu van truong thcs dan hoa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập