sự va chạm giữa các nền văn minh

SỰ VA CHẠM CỦA CÁC NỀN VĂN MINH VIỆC THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ THẾ GIỚI doc

SỰ VA CHẠM CỦA CÁC NỀN VĂN MINH VÀ VIỆC THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ THẾ GIỚI doc
... triển dự báo thành sách Sự va chạm văn minh việc thiết lập lại trật tự giới Một giới văn minh khác biệt Trong sách mình, S Hungtington vẽ lại tranh chung văn minh khác giới Về bản, ông phân chia ... đột văn minh nhân tố chủ đạo trị giới, đặc biệt văn minh phương Tây văn minh phương Tây Hungtington phân tích nhân tố đẩy loài người tới xung đột văn minh Qua đó, ông kết luận: va chạm văn minh ... phận văn minh phương Tây văn minh phương Tây, văn minh phương Tây đóng vai trò trung tâm phân tích ông, điểm tham chiếu để xem xét văn minh khác phương Tây Trên sở xác định văn minh chủ yếu giới, ...
 • 4
 • 363
 • 2

Quan điểm của Samuel P. Huntington về văn minh, sự va chạm của các nền văn minh một trật tự thế giới dựa trên các nền văn minh

Quan điểm của Samuel P. Huntington về văn minh, sự va chạm của các nền văn minh và một trật tự thế giới dựa trên các nền văn minh
... rõ quan điểm Huntington văn minh (khái niệm, yếu tố để xác định, mối quan hệ văn minh) , va chạm văn minh (nguyên nhân, biểu va chạm) , trật tự giới dựa văn minh (văn minh với hợp tác kinh tế, văn ... luận văn Luận văn cố gắng làm rõ quan điểm Huntington văn minh, va chạm văn minh trật tự giới dựa văn minh; nhằm điểm hợp lý để kế thừa, điểm không hợp lý để đấu tranh, phê phán; qua đó, bảo vệ quan ... văn chủ yếu tập trung vào hai nội dung mà Huntington đề cập đến tác phẩm Sự va chạm văn minh là: thứ nhất, quan điểm Huntington văn minh va chạm văn minh; thứ hai, dự đoán Huntington trật tự...
 • 76
 • 739
 • 8

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 11 doc

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 11 doc
... chặt chẽ thường đòi hỏi phải có sở văn hóa thống Ngoài điều khác, trường hợp Australia, dường thiếu điều kiện cần thiết cho nước bị phân rã bên tiếp hợp với văn minh khác ... Phương Tây, tiếp nhận đồng với tính cách nước Châu Á phát triển mối liên hệ chặt chẽ với nước láng giềng Họ tương lai Australia gắn với kinh tế phát triển động Đông Á Nhưng nói, hợp tác kinh ... khoa học Kito giáo“, 5-2 -1 993, tr 57 [8] Như O.Harris nhận xét, Australia định trở thành nước phân rã bên Tuy nước thành...
 • 2
 • 135
 • 1

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 10 potx

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 10 potx
... giả thiết khác biệt văn minh có thực quan trọng; tự ý thức văn minh tăng lên; xung đột văn minh thay xung đột hệ tư tưởng dạng xung đột khác với tính cách hình thức xung đột chi phối toàn cầu; ... ninh hình thành bên văn minh chúng; xung đột nhóm thuộc văn minh khác nổ thường xuyên hơn, dai dẳng hơn, đẫm máu so với xung đột bên văn minh; xung đột vũ trang nhóm thuộc văn minh khác nguồn gốc ... khác Nền văn minh Phương Tây vừa Phương Tây lại vừa đại Các văn minh phi Phương Tây cố trở nên đại không biến thành Phương Tây Cho đến nay, có Nhật Bản hoàn toàn thành công việc Các văn minh...
 • 5
 • 141
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 9 ppt

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 9 ppt
... xác lập vị trí độc cho riêng thân với tư cách thành viên liên kết Phương Tây Về số mặt đó, nằm số nước Phương Tây, rõ ràng khác Phương Tây chiều cạnh quan trọng Những nhà nước mà lí văn hoá quyền ... tranh với Phương Tây cách phát triển sức mạnh kinh tế, quân trị riêng Chúng làm điều cách phát triển bên hợp tác với nước phi Phương Tây khác Thí dụ bật hợp tác khối Nho giáo - Hồi giáo, hình thành ... xuyên tăng chi phí quân đại hoá mạnh mẽ quân đội Trung Quốc mua vũ khí từ nước thuộc Liên Xô (cũ) , tiến hành việc chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa Năm 199 2, Trung Quốc thử bom hạt nhân công suất...
 • 5
 • 117
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 8 pdf

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 8 pdf
... Các nước phân rã Trong tương lai, tính quy thuộc văn minh trở thành sở tự đồng người nước có nhiều dân tộc với văn minh khác nhau, Liên Xô hay Nam Tư, nước ... rã Nhưng có nước đồng mặt văn hóa lại không trí vấn đề thuộc văn minh Ðó nước phân rã bên Chính phủ nước thường thích „nhảy lên đoàn tàu“ gắn với Phương Tây lịch sử, văn hóa truyền thống chúng ... lựa chọn đường lối cải cách kinh tế trị đem lại cho nhân dân vô số khổ đau Biểu chiều hướng quan tâm trở lại ý tưởng Petr Savixki, người mà năm 1920 viết Nga „một văn minh Âu-Á nhất“.[7] Có tiếng...
 • 5
 • 145
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 6 doc

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 6 doc
... Hồi giáo anh em họ“ Xung đột bạo lực xảy nước nhóm văn minh, bên nước Tuy nhiên, chúng thường không đến mức căng thẳng rộng khắp xung đột văn minh Tính quy thuộc văn minh làm giảm bớt khả xảy ... giới diễn đụng độ văn minh tất yếu giới với tiêu chuẩn nước đôi: người ta áp dụng tiêu chuẩn cho „nước thân tộc“ tiêu chuẩn khác cho nước lại Thứ hai: Hội chứng nước thân tộc xuất xung đột Liên ... khả nổ xung đột quân Nga Ukraina vùng lãnh thổ tranh chấp, dặc biệt Krưm, hạm đội Biển Ðen, vấn đề kho hạt nhân vấn để kinh tế Nhưng xét đến tính quy thuộc văn minh thấy khả xảy xung đột vũ trang...
 • 5
 • 149
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 4 pot

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 4 pot
... yếu Châu Âu Như kiện Nam Tư cho thấy, không ranh giới khác biệt văn hóa mà xung đột đẫm máu Cuộc xung đột dọc đường ranh giới văn minh Phương Tây Hồi giáo diễn suốt 13 kỷ Sau Hồi giáo đời, tiến ... ngừng tăng lên Trên hai mặt trận, người ta nhìn thấy đụng độ vân minh qua tác động qua lại giới Hồi giáo giới Phương Tây Ông M.J Akbar, nhà báo Ấn Độ theo Hồi giáo nhận xét: „Phương Tây chắn phải ... khống chế trị phủ muốn lợi dụng chúng Đó đụng độ văn minh Có thể phản ứng không lý quy định mặt lịch sử kẻ cạnh tranh cổ xưa chống lại truyền thống Do Thái - Kito giáo chúng ta, trần bành trướng...
 • 5
 • 133
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 2 potx

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 2 potx
... người lịch sử văn minh Theo tính toán A Toynbee, lịch sử loài người biết tới 21 văn minh Chỉ có số chúng tồn giới Tại văn minh không tránh khỏi đụng độ với nhau? Tính đồng cấp độ văn minh ngày quan ... phân cách văn minh Tại lại vậy? Trước hết, khác biệt văn minh thực mà Các văn minh khác lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống quan trọng tôn giáo Con người thuộc văn minh khác nhìn theo cách ... giới trở nên bé Tác động qua lại dân tộc thuộc văn minh khác tăng lên Ðiều làm tăng tự ý thức văn minh, làm sâu thêm nhận biết khác biệt văn minh điểm tương đồng khuôn khổ văn minh Làn sóng người...
 • 5
 • 155
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 1 ppsx

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 1 ppsx
... nguồn gốc bao trùm xung đột văn hóa Nhà nước dân tộc nhân vật chủ yếu sân khấu giới, xung đột trị toàn cầu diễn dân tộc nhóm người thuộc văn minh khác Sự đụng độ văn minh trở thành nhân tố chi ... văn minh trở thành nhân tố chi phối trị giới Ranh giới văn minh chiến tuyến tương lai Sự đụng độ văn minh giai đoạn diễn biến cuối xung đột toàn cầu giới đại Trong kỷ rưỡi sau đời hệ thống quốc ... đó, cách phân chia không thích hợp Giờ có ý nghĩa nhiều phân nhóm nước theo tiêu chí văn hóa văn minh không vào hệ thống trị hay kinh tế, theo trình độ phát triển kinh tế chúng Khi nói tới văn minh, ...
 • 5
 • 115
 • 0

Đề tài: " KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA " doc

Đề tài:
... KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA GILBERT HOTTOIS(*) Bài viết đề cập đến vấn đề phức tạp, mang tính toàn cầu – vấn đề quan hệ khoa học công nghệ với đối thoại văn hoá ... nghĩa) Một lần nữa, khoa học công nghệ tất mang tính khoa học công nghệ Thậm chí, đối thoại hai truyền thống mang tính biểu tượng khó khăn Vậy, đối thoại với khoa học công nghệ – trở nên xa lạ ... hóa Hơn thế, chất phi văn hóa xuyên văn hóa khoa học công nghệ có chức mẫu số chung cho đa dạng văn hóa Vì thế, phụ thuộc nhiều vào loại quan hệ mà văn hóa có nhờ công nghệ Chỉ có mối quan hệ...
 • 10
 • 186
 • 0

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA pdf

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA pdf
... nghĩa) Một lần nữa, khoa học công nghệ tất mang tính khoa học công nghệ Thậm chí, đối thoại hai truyền thống mang tính biểu tượng khó khăn Vậy, đối thoại với khoa học công nghệ – trở nên xa lạ ... hóa Hơn thế, chất phi văn hóa xuyên văn hóa khoa học công nghệ có chức mẫu số chung cho đa dạng văn hóa Vì thế, phụ thuộc nhiều vào loại quan hệ mà văn hóa có nhờ công nghệ Chỉ có mối quan hệ ... chúng hóa tác phẩm tiếng P.Snow - Hai văn hóa Văn minh phương Tây chia làm hai văn hóa: bên văn hóa mang đậm tính truyền thống, tôn giáo hay biểu tượng bên văn hóa mang tính khoa học, công nghệ...
 • 9
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự đụng độ giữa các nền văn minh samuel huntington phần 10 potxgiao lưu giữa các nền văn minh thời cổ đạithay đổi cán cân giữa các nền văn minhsự giống nhau giữa các nên kinh tế ngày nay chỉ là mức độ can thiệp của chính phủ cơ sở cho vấn đề này là gìcác nền văn minh trong lịch sử việt namgiáo trình lịch sử các nền văn minh thế giớilịch sử các nền văn minh thế giới pdfcác nền văn minh tiền sửbài thuyết trình lịch sử các nền văn minh thế giớisự tăng cường giao lưu hội nhập giữa các nền văn hóađông nam á là một khu vực chịu sự ảnh hưởng của các nền văn hoá lớn nhưng vẫn tạo được bản sắc riêng và có những đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hoá thế giớiso sánh giữa các nền văn hóacác nền văn minh việt namứng xử giữa các nền văn hóagiao thoa giữa các nền văn hóaBài tập quản trị kinh doanh quốc tế và lời giảiNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Phân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtThực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhi tại bệnh viện nhi hải dương từ tháng 4 2015 – 6 2015Thực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Tính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngỨng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶHoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)500 câu trắc nghiệm về hàm sốBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông Hồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập