Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại tổng công ty điện lực miền trung

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần truyền hình cáp sông thu

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần truyền hình cáp sông thu
... Thương hiệu công ty a Mô hình đánh giá lòng trung thành nhân viên Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu Mô hình đánh giá lòng trung thành nhân viên Công ty (TT) mô hình đánh giá nhân tố ảnh ... dài công ty để tiến hành nghiên cứu lòng trung thành nhân viên công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu Đồng thời vận dụng lý thuyết động viên A Maslow, F Herzberg, Victor H Vroom, thuyết công nghiên ... mãn nhân viên công ty nên ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên công ty 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.2.1 Giới thiệu quy trình nghiên cứu 2.2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất Từ sở lý thuyết lòng trung...
 • 26
 • 316
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, Thành Phố Đà Nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, Thành Phố Đà Nẵng
... nguyện vọng nhân viên để đ p ứng cho nhân viên uy nhiên để x c định xác nhân tố t c động đến thỏa mãn công việc nhân viên đ i hỏi an lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng Thành phố N ng tổ chức nghiên ... Trung tâm có 124 nhân viên , b Thực trạng tình hình nhân p n n p Đ n m ự n Một đ c điểm tích cực Trung tâm đa số nhân viên làm việc trung tâm g n bó lâu n m với trung tâm c định người y u tố ... việc nhân viên Theo Kreitner Kinicki (2007), thỏa mãn công việc chủ y u phản ánh mức độ cá nhân y u thích công việc ó tình cảm hay cảm xúc người nhân viên công việc 1.1.2 Lợi ích việc x y dựng...
 • 26
 • 167
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại Resort Furama Đà Nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại Resort Furama Đà Nẵng
... thỏa mãn nhân viên Furama Resort Đà Nẵng cao Khi lãnh đạo đối xử với nhân viên tốt Sự thỏa mãn nhân viên Furama Resort Đà Nẵng cao Khi Phúc lợi vật chất tăng Sự thỏa mãn nhân viên Furama Resort ... mãn nhân viên resort Furama Đà Nằng dựa kết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu thỏa mãn nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng - Phạm vi nghiên ... hóa nhân tố cấu thành thỏa mãn nhân viên xây dựng mô hình thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama...
 • 26
 • 226
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định
... mức độ hài lòng công việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên nhân viên - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung, ... nhân tố có mức độ hài lòng nhân viên đứng thứ tư nhân tố đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc nhân viên BHXH Bình Định * Mức độ hài lòng theo nhân tố Đặc điểm công việc Nhân ... báo Công việc phù hợp với học vấn trình độ chuyên môn Công việc cho phép sử dụng tốt lực cá nhân Nhân viên quyền định cách thức thực công việc nhiệm vụ Công việc thú vị Nhân viên đào tạo cho công...
 • 26
 • 189
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An HISTORIC

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An HISTORIC
... việc cho nhân viên - Tìm hiểu nhân tố ảnh hướng đến động làm việc cho nhân viên khách sạn Hội An Historic - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic - ... cho nhân viên Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động làm việc nhân viên? Đối tượng, phạm vi nghiên ... 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân viên làm việc khách sạn Hội An Historic 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên bao gồm...
 • 26
 • 205
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An HISTORIC (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An HISTORIC (full)
... quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic a Nghiên cứu sơ + Mục tiêu nghiên cứu Thu thập ý kiến, cảm nhận ban đầu nhân viên khách sạn Hội An Historic nhân ... HƯNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN HISTORIC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người ... mô mẫu: gồm 20 nhân viên (15 nhân viên phòng nhân viên cấp quản lý) làm việc khách sạn Hội An Historic Phân tích liệu: dựa ý kiến nhân viên tiến hành tổng hợp chọn lọc nhân tố quan trọng ảnh hưởng...
 • 134
 • 262
 • 2

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định
... giá mức độ hài lòng công việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên - - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung, đặc ... cảm xúc công việc họ An toàn công việc ảnh hưởng đến định cá nhân tiếp tục công việc Một công việc với mức độ cao an ninh công việc khả nhân viên bỏ việc - Chính sách quản lý quan: liên quan đến ... quản lý quan Ví dụ, sách quan quy định không cho phép nhân viên có số quyền phù hợp để hoàn thành công việc - Mối quan hệ với đồng nghiệp: liên quan đến tình tương tác xảy tác nhân viên quan Những...
 • 144
 • 189
 • 3

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại nhà khách cục quản trị t 26

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại nhà khách cục quản trị t 26
... học thuy t mô hình nghiên cứu động lực làm việc a Học thuy t thứ bậc nhu cầu b Học thuy t tồn t i, quan hệ thân thi t ph t triển (ERG) c Học thuy t hai yếu t d Học thuy t thúc đẩy e Học thuy t ... cấp trên, nhân viên cần có hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp cần thi t, t m thấy thoải mái thân thiện làm việc với đồng Đồng thời, nhân viên phải t m thấy đồng nghiệp t n t m với công việc để đ t k t t t ... làm việc cho nhân viên, t yếu t mối quan hệ cấp với nhân viên cấp bao gồm dễ giao tiếp với cấp trên, hỗ trợ cần thi t quan t m cấp trên, bảo vệ nhân viên cần thi t, lực cấp trên, t thực công...
 • 26
 • 210
 • 0

Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3

Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3
... t ng nhân viên Đ i v i Trung tâm Đi n toán Truy n s li u khu v c (VDC3), th i gian qua công tác ñánh giá thành tích (ĐGTT) nhân viên mang nhi u y u t hình th c, chưa chuyên sâu mà nguyên nhân ... ng) 2.2.2.2 H sơ nhân viên H sơ nhân viên ñư c lưu gi t i VDC3 ñ y ñ thông tin v n ñ v ñánh giá thành tích nhân viên l i không ñư c ñ c p lưu gi 2.2.2 .3 Tài li u v công vi c VDC3 chưa th c hi ... c a nhân viên Tình tr ng ph bi n hi n nhân viên ch y u gi i quy t công vi c theo s v , công vi c phát sinh, nhân viên không ch ñ ng vi c l p k ho ch th c hi n công vi c c a mình, m c tiêu công...
 • 26
 • 251
 • 0

đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục đà nẵng

đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục đà nẵng
... hiệu ngày phát triển, Công ty cổ phần đầu phát triển Giáo dục Đà Nẵng không thực đánh giá nhân viên Tuy nhiên, thực chất công tác đánh giá nhân viên Công ty cổ phần đầu phát triển Giáo dục ... hiểu nghiên cứu công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty Cổ phần đầu phát triển Giáo dục Đà Nẵng, định chọn đề tài: “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đầu Phát triển Giáo ... thành tích nhân viên Đánh giá thực công việc nhân viên có tác động lên tổ chức lẫn cá nhân Đối với cá nhân Đối với doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY, DOANH...
 • 26
 • 288
 • 0

Quản trị thành tích nhân viên tại cục Hải quan Tỉnh Quảng Nam

Quản trị thành tích nhân viên tại cục Hải quan Tỉnh Quảng Nam
... THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ TIỀN ĐỀ CHO QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Mục tiêu chung Cục Hải quan quan tỉnh Quảng Nam thực ... QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thành lập theo ... khảo sát 90 nhân viên làm việc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam bảng câu hỏi điều tra Từ kết điều tra, tác giả nhận thấy: công tác quản trị thành tích nhân viên Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đạt số thành...
 • 26
 • 263
 • 0

Luận văn thạc sĩ quản trị thành tích nhân viên tại cục hải quan tỉnh bình định (full)

Luận văn thạc sĩ quản trị thành tích nhân viên tại cục hải quan tỉnh bình định (full)
... trị thành tích nhân viên Cục Hải quan tỉnh Bình Định” để làm đề tài nghiên cứu Luận văn Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá làm rõ lí luận công tác quản trị thành tích nhân viên quan hành Nhà nƣớc; ... kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 01 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ... lí luận quản trị thành tích nhân viên Chƣơng Thực trạng công tác quản trị thành tích nhân viên Cục Hải quan tỉnh B nh Định Chƣơng Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị thành tích nhân viên...
 • 134
 • 83
 • 1

Quản trị thành tích nhân viên tại cục hải quan tỉnh bình định

Quản trị thành tích nhân viên tại cục hải quan tỉnh bình định
... thần hỗ trợ nhân viên: Nhân viên thường nêu nguyên nhân, khó khăn có thật nhận thức Lãnh đạo cần 19 tìm cách gợi mở, có thiện ý hỗ trợ thể cho nhân viên thấy cố gắng tháo gỡ nhân viên khó khăn ... QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực quản trị thành tích a Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực khoa học ... việc phân loại nhân viên sau: 17 - Nhóm nhân viên giữ chức vụ từ cấp phó trưởng phòng, phó chi cục trưởng tương đương trở lên - Nhóm nhân viên tham mưu, giúp việc - Nhóm nhân viên tác nghiệp...
 • 26
 • 96
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH khởi phát

tóm tắt luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH khởi phát
... lòng công việc yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên công ty TNHH Khởi Phát 3 Khách thể nghiên cứu: nhân viên Công ty TNHH Khởi Phát Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực Công ty TNHH ... lòng công việc nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên công ty Khởi Phát Đây nghiên cứu khám phá, làm sở để nghiên cứu sâu hài lòng công việc nhân viên công ty Cấu trúc luận văn Luận văn ... rõ ràng Công ty - Xây dựng giá trị văn hoá tốt cho Công ty truyền đạt cho cán công nhân viên toàn Công ty - Tôn trọng đóng góp nhân viên ghi nhận lợi ích mà nhân viên đóng góp cho Công ty hình...
 • 26
 • 286
 • 0

đánh giá thành tích nhân viên tại cục hải quan tỉnh bình định

đánh giá thành tích nhân viên tại cục hải quan tỉnh bình định
... đánh giá thành tích nhân viên Khi đánh giá thành tích nhân viên phải có quan điểm khách quan, toàn diện làm thường xuyên để gắn với trình hoạt động nhân viên, nhận xét nhân viên không xét mặt ... THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 3.1.1 Quan điểm, yêu cầu đánh giá thành tích nhân viên Nghị ... viên giới hạn phạm vi nhân viên ngân hàng mà không mở rộng đến đối tượng khách hàng, mục đích việc đánh giá chưa phải động lực phát triển nhân viên, chưa phải đích để nhân viên phấn đấu Và số đề...
 • 26
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần dincothực trạng đánh giá nhân viên tại công ty vinamilkcơ cấu tổ chức công ty du lịch lữ hànhphân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần 482phân tích cảm nhận về các yếu tố dẫn đến dự định nghỉ việc của nhân viên việt nam trong các công ty liên doanh với nhậtphân tich các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viênsơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần tổng công ty an ha hanagashicấu trúc của một tài liệu htmlthái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt xúc cảm tình cảmchứng minh rằng phong trào đấu tranh của nhân đân ta thời bắc thuộc diễn ra liên tục rộng lớn và quyết liệtcác phòng ban của tổng công tychiến lược phát triển của tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines đến năm 2010 và 2020sánh thái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt nhận thứcthái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt hành vi2 thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu tại tổng công ty đức giang ctcpQuy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016KHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)Grammar for english language teacherThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).Sơ đồ tư duy ngữ văn 1230001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập