Mẫu Báo cáo kết quả công tác

MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương năm … pdf

MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương năm … pdf
... - Lưu: CHỊU TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO (Ký tên, đóng dấu) [1] Cần gửi kèm theo ý kiến văn quan nhà nước có liên quan ...
 • 2
 • 1,865
 • 6

MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương pptx

MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương pptx
... kiện đảm bảo Các đề xuất, kiến nghị Biện pháp, giải pháp thực CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO Nơi nhận: - Các quan liên quan; - Lưu: (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 569
 • 1

Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện pps

Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện pps
... II Bồi dưỡng kiến thức, kỹ ………… …………… ………… Cán chuyên trách đảng, đoàn thể ………… …………… ………… Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND ………… …………… ………… Công chức chuyên môn ………… …………… ………… Trưởng Công an ………… ... Thống kê ………… …………… ………… Bồi dưỡng tin học ………… …………… ………… Bồi dưỡng khác (nếu có) ………… …………… ………… ……………… ………… …………… ………… III Hoạt động khác (Hoạt động đạo, ………… điều hành, quản lý, kiểm tra, hội ... Chỉ huy trưởng quân ………… …………… ………… Địa - Nông nghiệp - Xây dựng ………… …………… ………… ………… …………… ………… UBND Môi trường Tư pháp - Hộ tịch Tài - Kế toán ………… …………… ………… Văn hóa - hội ………… …………… …………...
 • 4
 • 1,172
 • 0

87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012
... ảnh hưởng tới hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội chung tỉnh năm 2012 II KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Công tác đạo, phối hợp MTTQ tổ chức thành viên việc thực nhiệm vụ ... hợp công tác năm 2012, là: MTTQ tổ chức thành viên với UBND tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp năm 2011, ký kết chương trình công tác phối hợp năm 2012 Một số kết bật, hiệu công tác ... thực công khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng, huy động nguồn vận động đóng góp nhân dân đảm bảo theo quy định pháp luật Trên số kết công tác tham gia xây dựng quyền năm 2012 Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng...
 • 8
 • 6,232
 • 30

Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6

Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6
... lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài sở công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài theo Chuẩn ... năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Về Báo cáo tài niên độ kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2011 Công ty Cổ phần Công trình 6) Kính gửi: Các cổ đông Hội đồng Quản trị ... chuyển sang Công ty cổ phần) Trong hồ sơ bàn giao từ công ty Công trình sang công ty cổ phần Công trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký chứng kiến hồ sơ giao vốn cho công ty cổ phần công trình khoản...
 • 27
 • 493
 • 1

Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6

Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6
... Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài sở công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài theo ... kỳ tài kết thúc ngày 30 /6/ 2011, Công ty cổ phần Công trình xác định Công ty Mẹ dựa quyền kiểm soát thông qua việc chi phối sách tài hoạt động Công ty Công ty Cổ phần Công trình công ty cổ phần ... năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Về Báo cáo tài hợp niên độ kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2011 Công ty Cổ phần Công trình 6) Kính gửi: Các cổ đông Hội đồng Quản trị...
 • 30
 • 327
 • 0

Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012

Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012
... vụ công nhân, nông dân địa bàn khu công nghiệp, nông trường huyện Trên kết thực tháng đầu năm kế hoạch tháng cuối năm 2012, Trung tâm Xúc tiến Thương mại xin báo cáo. / GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Sở Công ... Chi Cục quản lý Thị trường Qua lớp tập huấn, Báo cáo viên giới thiệu cho học viên nội dung quản lý Nhà nước lĩnh vực công thương như: Công tác quản lý Nhà nước Thương mại - Dịch vụ, Quản lý thị ... mại - Đầu tư khảo sát thị trường nguyên liệu tìm hội đầu tư tỉnh Đắc Nông từ ngày 31 /7 - 03/ 8 /2012 Đoàn có 23 người, thành phần đoàn gồm có Lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý Các Khu công nghiệp,...
 • 6
 • 1,566
 • 1

Báo cáo kết quả công tác năm 2009

Báo cáo kết quả công tác năm 2009
... chế độ thông tin báo cáo theo quy định Năm 2009, Tỉnh Đoàn ban hành 88 báo cáo Chất lượng báo cáo đảm bảo đủ thông tin, xác, đảm bảo chất lượng thông tin Báo cáo chuyên đề, báo cáo thường xuyên, ... - Công tác thông tin tổng hợp: 40 điểm - Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 10 - Công tác tài chính, quản trị: 10 điểm - Công tác văn thư, lưu trữ: 20 điểm - Công tác công nghệ ... tố cáo gửi đến Tỉnh Đoàn năm 2009 đảm bảo xác, khách quan Công tác tài chính, quản trị: - Văn phòng tham mưu cho Thủ trưởng quan thực tốt việc toán ngân sách năm 2008 lập dự toán ngân sách 2009, ...
 • 5
 • 958
 • 3

Báo cáo kết quả công tác thư viện

Báo cáo kết quả công tác thư viện
... âiãøm : + Cå såí váût cháút : - Ghãú cho phng âc giạo viãn cn êt - Hai phng âc chỉa cọ hãû thäúng quảt mạt v laphäng âãø gim båït bủi bạm trãn + Sạch : -Sạch tham kho c cn nhiãưu + Nghiãûp vủ :...
 • 3
 • 719
 • 2

Báo cáo kết quả công tác đội năm học 2008- 2009

Báo cáo kết quả công tác đội năm học 2008- 2009
... - Đội bóng đá : Số em tham gia : 60 - Số chi đội báo cáo đội : 15 - Số buổi nói chuyện tuyên truyền ma tuý , tệ nạn xã hội , ATGT: - Thu hút : 579 em tham gia - Số chi đội cam kết : 15 Số đội ... ký cam kết : 579 Công tác xây dựng đội : - Phong trào kế hoạch nhỏ : + Quỹ bạn nghèo : 579.000đ + Quỹ tài trẻ : 0đ + Quỹ đội : 1.500.000đ - Tổng số phòng truyền thống đội : - Số chi đội sinh ... huấn cho cán đội : 18 / tổng số em 45 - Đội viên công giáo : 20 - Nội dung tập huấn : Tập huấn thi nghi thức đội, tập huấn cho đội đỏ trực tuần - Chương trình rèn luyện đội viên : Số đội viên đạt...
 • 3
 • 696
 • 0

Báo cáo kết quả công tác tháng 03 + 04

Báo cáo kết quả công tác tháng 03 + 04
... khu vực Nơi gửi: - Phòng GD - Lưu: VT 03/ 4 8/4 10/4 03/ 4 3/4 3/4 03/ 4 15/4 15/4 25/2 20/4 20/4 25/2 & 26/4 25/2 & 26/4 04/ 4 & 05/4 04/ 4 & 05/4 25/2 & 26/4 04/ 4 & 05/4 8/3 8/3 8/3 15/4 15/4 15/4 ... vực giáo viên tra toàn diện xếp loại tốt đạt yêu cầu III Việc có tính chất phối hợp giao tháng Phối hợp với Công đoàn sở tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày 8/3 Quốc tế phụ nữ Phối hợp với ban tra nhân ... & 05/4 25/2 & 26/4 04/ 4 & 05/4 8/3 8/3 8/3 15/4 15/4 15/4 25/2 26/4 25/2 26/4 25/2 26/4 Người báo cáo HIỆU TRƯỞNG ...
 • 2
 • 384
 • 1

báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ ngày 01 01 2011 đến ngày 30 06 2011 công ty cổ phần xây dựng 47 được soát xét công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k

báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ ngày 01 01 2011 đến ngày 30 06 2011 công ty cổ phần xây dựng 47 được soát xét công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k
... Nguyen gia TSCD So du tai 01/ 01/ 2011 Sd tang ky - Mua sam men - Xay dung mffi - Tang khac Sd giam ky - Thanh ly - Gidm khac Sd du tai 30/ 06/ 2011 II Gia tri hao mon luy ke Sd du tai 01/ 01/ 2011 Kha'u ... luy Ice Sddu tai 01/ 01/ 2011 Khau hao nam Giam nam Sddu tai 30/ 06/ 2011 Gia tri lai Sddu tai 01/ 01/ 2011 Sddu tai 30/ 06/ 2011 102.745.000 11.242.048 .017 Phan mem mdy vi tinh 566.937.273 Tong cong ... ,^^/^-27 2011 /BCKT - TC BAO CAO K E T QUA CONG T A C SOAT X E T Vg Bao cao tai chinh hffp nhat cho giai doan ke toan tir 01/ 01/ 2011 den 30/ 06/ 2011 cua Cong ty c6 phan Xay dung 47 Kinh giii: Hoi dong...
 • 32
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo kết quả công tácbáo cáo kết quả công táccác mẫu báo cáo kết quả công việcbáo cáo kết quả công tác đoàn năm 2011báo cáo kết quả công tác đoàn nhiệm kỳbáo cáo kết quả công tác đoànbáo cáo kết quả công tác đoàn năm 2012mẫu báo cáo kết quả công việcmẫu báo cáo kết quả công việc cuối nămmẫu báo cáo kết quả công việc hàng ngàybáo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệngbáo cáo kết quả công tác dân vận năm 2012mẫu báo cáo kết quả công việc trong thángmẫu báo cáo kết quả công việc cá nhânbáo cáo kết quả công tác dân vận năm 2013Giải pháp phát triển kinh tế nhằm giữ vững an ninh chủ quyền khu vực biên giới phía Bắc nước ta (qua thực tế tỉnh Hà Giang) (đề tài khoa học)ĐƯỜNG lối CÔNG NGHIỆP hóa TRƯỚC và TRONG đổi mớiĐề cương chi tiết môn học Hoá phân tích (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Văn 8 HKI theo chuẩn kiến thức kĩ năngQuản lý nhà nước về vận tải thủy nội địa ở Việt NamTìm hiểu lịch sử chữ quốc ngữLàng bản của người nùng ở huyện bình gia tỉnh lạng sơn (1986 2013)Lỗi chính tả tiếng việt của học sinh dân tộc mông tại huyện điện biên đông, tỉnh điện biênđo lường chất lượng dịch vụ hành chính công tại uỷ ban nhân dân phường bình trị đông a, quận bình tân, thành phố hồ chí minhlich su,khai niem va cau tao cua the tin dung va the ghi no60 đề ôn thi HKI toán 12Sản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển genThực tiễn tại khách sạn Golden Central Hotel Sài GònĐề cương chi tiết môn học Thí nghiệm xử lý khí thải (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)PHIẾU ĐIỀN THÔNG TINCÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCPR lí luận và ứng dụng11454485017CD hoan thien chien luoc marketing mix cho san pham di dongĐáp án câu hỏi đề thi môn tư tưởng HCmCâu hỏi ôn tập luật cạnh tranhgiao an bai tho be lam bao nhieu nghe
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập