Mẫu Báo cáo kết quả công tác

1 3,547 74
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 10:17

Người đi công tác: Bộ phận: .Thời gian: .Nơi đến: .Nội dung chính công tác QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍMã tài liệu: HC – 12 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁCNgười đi công tác: Bộ phận: .Thời gian: .Nơi đến: .Nội dung chính công tác: 1. Các công việc đã thực hiện đượcStt Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do Stt Nội dung chưa thực hiện Lý do3. Đề nghị………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Ý kiến nhận xét của quản lý ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Người lập Quản lý . ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍMã tài liệu: HC – 12 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁCNgười đi công tác: ............................................Bộ. tác: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Các công việc đã thực hiện đượcStt Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả2 . Các công việc chưa thực hiện được, lý do
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Báo cáo kết quả công tác, Mẫu Báo cáo kết quả công tác, Mẫu Báo cáo kết quả công tác

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-ket-qua-cong-tac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP