casio bai tap bai 8 + dap an THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT NÂNG CAO

BÀI tập NST có đáp án và hướng dẫn giải

BÀI tập NST có đáp án và hướng dẫn giải
... thể cặp NST 23 -Có 45 NST C thể cặp NST 21 -Có 47 NST B thể cặp NST 21 -Có 45 NST D thể cặp NST 23 -Có 47 NST Câu 9: Bộ NST lưỡng bội mận 2n = 48 Trong tế bào sinh dưỡng, người ta thấy 47 NST ĐB ... Câu 10: Khoai tây bình thường 12 cặp NST Thể đột biến 48 NST là: A Thể tứ bội B Thể bốn nhiễm C Thể tự đa bội D Thể dị đa bội Câu 11: Một phụ nữ có 47 NST NST X Người thuộc thể A ba ... phân Nếu cặp NST phân li bình thường kỳ sau GP1 TB NST: A.18 B 38 C 36 D 34 HD: thể kép = 2n-1-1=34 Kì sau NST kép cặp NST tương đồng không phân li  NST = 34 Câu 41: Một loài NST 2n=24 Một...
 • 10
 • 1,081
 • 2

1 Số bài tậpđáp án môn Kế Toán Quản Trị nâng cao

1 Số bài tập và đáp án môn Kế Toán Quản Trị nâng cao
... cui kỡ Chi phớ NVLTT = (10 .000+ 12 7.600)/ (15 0+ 22) x 22 = 17 .600 Chi phớ NCTT = (2.000+ 17 .200)/ (15 0+ 10 ) x 10 = 1. 200 Chi phớ SXC = (3.000+ 22.600)/ (15 0+ 10 ) x 10 = 1. 600 Cỏc bc tip theo tớnh ... TK 15 4 (PX1) 932.000 N TK 15 2 14 .000 N TK 632 29.300 Cú TK 15 4 (PX1) 43.300 C sp hng 40.000 1. 600 1. 700 43.300 Z 800.000 64.000 68.000 932.000 z 2.000 16 0 17 0 2.330 Vớ d K toỏn Qun tr nõng cao ... 64.000/ (16 0+34+6) x 34 + 27.000/ (16 0 + 34 x 50% + 6x 50%) x 17 = 10 .880 + 2.550 = 13 .430 Chi phớ SXC SPDD = 68.000/ (16 0+34+6) x 34 + 73.800/ (16 0 + 34 x 50% + 6x 50%) x 17 = 11 .560 + 6.970 = 18 .530...
 • 20
 • 147
 • 1

ÔN TẬP ANH 8 + ĐÁP ÁN

ÔN TẬP ANH 8 + ĐÁP ÁN
... damage ĐÁP ÁN I) 1.c 2.b 3.b 4.c 5.a 6.c 7.b 8. b 9.b 10.a 11.c 12.c 13.a 14.c 15.b 16.a 17.b 18 a 19.c 20.c 21.c 22.b 23.b 24.b 25.b 26.a 27.c 28. c 29.c 30.c 31.c 32.a 33.a 34.c 35.a 36.b 37.c 38. c ... 38. c 39.c 40.b 41.b 42.a 43.b 44.b 45.a 46.c 47.b 48. a 49.a 50.c 51.c 52.c 53.a 54.b 55.a 56.c 57.c 58. c 59.c 60.a II) 1.T F 3.T 4.F 5.T 6.T 7.F 8. T 9.F 10.T 11.T 12.F 13.T 14.F 15.T III 1) 1-c; ... .c to catch the bus in time The students were in a hurry so as .d not to be late for school 8) Find the meanings of the words 1 strain rural plentiful urban 9) habit report card improve proud...
 • 7
 • 208
 • 2

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 7: nâng cao nhận thức về an sinh xã hội

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 7: nâng cao nhận thức về an sinh xã hội
... 4/11/14 13 IV Nâng cao nhận thức ASXH  Tài + Qui mô phạm vi hoạt động nâng cao nhận thức sách, chương trình ASXH khác + Nguồn tài dành cho hoạt động nâng cao nhận thức ASXH khác loại sách, chương trình ... trang web thông tin: Trang web Bộ LĐ-TB-XH, trang web BHXH Việt Nam trang web trung tâm thông tin, thư viện trường đại học quốc gia; trung tâm nghiên cứu ASXH… 4/11/14 11 IV Nâng cao nhận thức ... hoạt động XH quan, khu dân cư, cộng đồng  4/11/14 Cá nhân hưởng ASXH phải có trách nhiệm với thân cộng đồng XH IV Nâng cao nhận thức ASXH 4.1 Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức ASXH  Lựa...
 • 14
 • 410
 • 8

bài 3 một số kỹ thuật lập trình php nâng cao

bài 3 một số kỹ thuật lập trình php nâng cao
... false; return true; Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 30 Xử lý ngoại lệ Tạo ném ngoại lệ Sử dụng biểu thức try-catch Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 31 Ngoại lệ (Exception) ... } Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 33 Ngoại lệ Câu lệnh kích hoạt việc ném ngoại lệ: $futureValue = calculate_future_value(10000, 0.06, 0); // Ném ngoại lệ Bài - Một số kỹ thuật lập ... Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 25 Các biểu thức quy dùng để kiểm tra tính hợp lệ / /Số điện thoại với định dạng: 999-999-9999 /^[[:digit:]] {3} -[[:digit:]] {3} -[[:digit:]]{4}$/ //Số...
 • 39
 • 220
 • 1

Đáp án đề thi HKII Toán 10 - Nâng cao

Đáp án đề thi HKII Toán 10 - Nâng cao
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ - KHỐI 10 –KHTN Câu Nội dung 1.1 Giải phương trình: x + − x − = x (1)  x ≥ − 2 x + ≥  ... Lập phương trình cạnh tam giác ABC, biết C(4; -1 ), đường cao trung tuyến kẻ từ đỉnh B có phương trình là: 2x – 3y + 12 = 0; 2x + 3y = Giả sử đường cao BK: 2x – 3y + 12 = B Trung tuyến BM : 2x ... +1 = ⇔ x + y − 10 = −3 Ta có: M = AC ∩ BM nên toạ độ M nghiệm hệ: 3 x + y − 10 = x = ⇔ ⇒ M ( 6; −4 )  2 x + y =  y = −4 0,5 Vì M trung điểm AC nên toạ độ điểm uuu là: A(8; -7 ) Ar * Đường...
 • 4
 • 392
 • 14

Đề và đáp án thi địa lý 11 HKI nâng cao (2010-2011) pdf

Đề và đáp án thi địa lý 11 HKI nâng cao (2010-2011) pdf
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2 011 MÔN ĐỊA LÍ 11 NÂNG CAO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2đ) (4đ) (4đ) Nội dung trả lời Điểm • Đặc trưng ... -Giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên -Khai thác sử dụng tự nhiên-tài nguyên hợp lí -Đầu tư nâng cao trình độ dân trí, lao động -Ổn định trị-xã hội, có đường lối phát triển kt-xh đắn -Mở rộng ... Chứng minh -Là nước đứng đầu GDP GDP/người ( có số liệu so sánh ) -Nền kinh tế thị trường điển hình ( có số liệu ) -Tính chuyên môn hóa cao kinh tế( có số liệu ) -Cơ cấu kinh tế hợp lí với nhiều...
 • 2
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề sự CHUYỂN vị và KHAI THÁC KIẾN THỨC về sự CHUYỂN vị TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎIbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề các cơ chế chuyển vị trí trong hóa hữu cơbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề cơ CHẾ CHUYỂN vị TRÍ của các NGUYÊN tử TRONG PHÂN tửbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề đồng phân hợp chất hữu cơ và các loại hiệu ứng cấu trúc trong hữu cơVận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng để giải quyết một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội, hoặc tư duy mà cụ thể là vấn đề bán hàng đa cấp hiện nayHướng dẫn trình bày bài báo khoa học IeeEHDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmaiKế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt namHDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 10 đề pen i toán n2 thầy thưởngBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn TỈNH hải DƯƠNGKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNNHU cầu về VIỆC làm của NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA túyHoạt động chứng thực tại quận nam từ liêm và một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại quận nam từ liêmKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFESự kiện gạc ma năm 1988 qua sự phản ánh cả báo chí, tạp chí việt namTư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập