Nhận dạng giọng nói bằng MATLAB

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói bằng Matlab

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói bằng Matlab
... - hết Chương - Chương 2: Lý thuyết âm tiếng nói 2009 Đồ án môn học CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI 3.1 Tổng quan nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói hệ thống tạo khả để máy nhận biết ... thống nhận dạng tiếng nói Các hệ thống nhận dạng tiếng nói phân loại sau: • Nhận dạng từ phát âm rời rạc/liên tục; • Nhận dạng tiếng nói phụ thuộc người nói/ không phụ thuộc người nói; • Hệ thống nhận ... việc xây dựng hệ thống hiểu tiếng nói người Trong phạm vi đồ án môn học, xây dựng chương trình nhỏ nhận dạng mười chữ số tiếng Việt công cụ có sẵn Matlab Chúng muốn xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng...
 • 57
 • 2,445
 • 13

Đề tài “nhận dạng giọng nói bằng mạng neural hồi quy”

Đề tài “nhận dạng giọng nói bằng mạng neural hồi quy”
... liệu giọng nói Mạng Neural cho nhận dạng giọng nói Cài đặt chương trình đánh giá kết 5/26 I Tổng quan hệ thống nhận dạng giọng nói (1/3)  Nhận dạng giọng nói trình thu nhận xử lý tín hiệu giọng ... III Mạng Neural hồi quy (1/3) Mạng Haming  Là mạng hồi quy đơn giản  Ý tưởng: định xem vectơ nguyên mẫu gần với vectơ đầu vào Quyết định thực lớp hồi quy, lớp hồi quy hội tụ có neural thắng neural ... đầu vào 21/26 III Mạng Neural hồi quy (2/3) Cấu trúc mạng 22/26 III Mạng Neural hồi quy (3/3) Luật học mạng Haming  Lớp hồi quy lớp thi đấu, áp dụng luật học thi đấu cho mạng Haming  Luật...
 • 27
 • 1,405
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học “nhận dạng giọng nói bằng mạng neural hồi quy”

Đồ án tốt nghiệp đại học “nhận dạng giọng nói bằng mạng neural hồi quy”
... Khi nói mạng neural, cần phải nói cách xác mạng Neural nhân tạo (ANN-Artification Neural NetWork) mạng Neural sinh học (BNN- Biological Neural NetWork) phức tạp tinh vi nhiều mô hình toán học ... loại mạng neural sau: + Mạng neural truyền thẳng: Trong mạng neural truyền thẳng liên kết neural theo hướng định, không tạo thành chu trình + Mạng neural hồi quy: Các mạng hồi quy cho phép neural ... nhận dạng giọng nói (Speech Recognition) sở lý thuyết hệ thống thông minh nhân tạo có sản phẩm thương mại Tuy nhiên kết độ xác chưa cao Vì đồ án tốt nghiệp em chọn đề tài “Nhận dạng giọng nói mạng...
 • 67
 • 1,813
 • 4

NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠNG MLP

NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠNG MLP
... ngữ, sở liệu, phương pháp định Trang Nhận dạng giọng nói mạng Nơron nhân tạo Hệ thống nhận dạng phải có khả thể trình nhận thức người qua cấp độ: - Cấp độ 1- mức cảm nhận: cảm nhận tồn đối tượng ... cho ta sơ đồ hệ thống nhận dạng Trang Nhận dạng giọng nói mạng Nơron nhân tạo Hình Sơ đồ tổng quan hệ thống nhận dạng 3.2 Mạng nơ ron nhân tạo Mô hoạt động nơ ron thần kinh, mạng nơ ron nhân tạo ... đối tượng mà hệ thống cần nhận dạng Mức đưa trình thu nhận số liệu qua cảm biến hệ thống nhận dạng, ví dụ hệ thống nhận dạng tiếng nói: đối tượng tiếng nói (speech) thu nhận đầu vào qua Micro file...
 • 13
 • 256
 • 1

Nhận dạng tiếng nói bằng mạng Nơron nhân tạo

Nhận dạng tiếng nói bằng mạng Nơron nhân tạo
... đoạn sóng tiếng nói ngắn Thông thường, xử lý tiếng nói phép phân tích phổ thời gian ngắn thực khung tiếng nói liên tiếp với khoảng cách khung 10 ms Lý thuyết nhận dạng mạng nơ ron Nhận dạng (Pattern ... dụng mạng nơ ron lan truyền ngược hướng với lớp mạng tự tổ chức Kohonen để tích luỹ tri thức cho mạng, làm sở cho việc nhận dạng tiếng nói cách tra cứu topo mạng để đưa kết luận tiếng nói cần nhận ... định) Hình vẽ cho ta sơ đồ hệ thống nhận dạng Hình Sơ đồ tổng quan hệ thống nhận dạng Mạng nơ ron nhân tạo Mô hoạt động nơ ron thần kinh, mạng nơ ron nhân tạo hệ thống bao gồm nhiều phần tử xử...
 • 7
 • 380
 • 11

Tài liệu Nhận dạng tiếng nói bằng mạng Nơron docx

Tài liệu Nhận dạng tiếng nói bằng mạng Nơron docx
... đưa trình thu nhận số liệu qua cảm biến hệ thống nhận dạng, ví dụ hệ thống nhận dạng tiếng nói: đối tượng tiếng nói (speech) thu nhận đầu vào qua Micro file âm wav - Mức 2- mức nhận thức: biểu ... card để làm, lúc liệu tiếng nói đọc buffer liệu Windows - Đầu ra: kết cần nhận dạng - Quá trình nhận dạng tiếng nói thực qua bước: + Đọc tín hiệu vào: đọc liệu từ file wav từ buffer liệu âm + Xử ... đoạn sóng tiếng nói ngắn Thông thường, xử lý tiếng nói phép phân tích phổ thời gian ngắn thực khung tiếng nói liên tiếp với khoảng cách khung 10 ms Lý thuyết nhận dạng mạng nơ ron Nhận dạng (Pattern...
 • 9
 • 280
 • 1

xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số DSP56002

xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số DSP56002
... Thiệu GIỚI THIỆU BỘ XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ &KHỐI ĐÁNH GIÁ DSP56002 Trong chương này, giới thiệu tổng quát xử tín hiệu số DSP56002 chân A MÔ TẢ TỔNG QUÁT BỘ XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ DSP56002: DSP56002 xử ... rộng nhớ cho DSP56002, nhận liệu âm từ qua giao tiếp SSI DSP56002 CS4215, thực trích formant tín hiệu tiếng nói dùng giải thuật STFT Cuối thực việc nhận dạng tiếng nói ứng dụng để điều khiển SVTH:Huỳnh ... quát xử tín hiệu số DSP56002 Tiếp đến Chương mô tả cụ thể chức DSP56002 bao gồm: cấu trúc chế độ đònh đòa củûa DSP56002; ghi chế độ hoạt động PORT DSP56002 Chương mô tả tập lệnh xử tín hiệu...
 • 293
 • 263
 • 0

điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số dsp56002

điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số dsp56002
... GIỚI THIỆU BỘ XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ &KHỐI ĐÁNH GIÁ DSP56002 Trong chương này, giới thiệu tổng qt xử tín hiệu số DSP56002 chân A MƠ TẢ TỔNG QT BỘ XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ DSP56002: DSP56002 xử tín hiệu ... nhớ cho DSP56002, nhận liệu âm từ ngồi qua giao tiếp SSI DSP56002 CS4215, thực trích formant tín hiệu tiếng nói dùng giải thuật STFT Cuối thực việc nhận dạng tiếng nói ứng dụng để điều khiển ac ... đánh giá DSP56002EVM có giá thành thấp, sử dụng xử DSP56002 cho việc thiết kế hệ thống xử tín hiệu số thời gian thực Họ xử lí DSP56000 tạo thành từ chip vi xử tín hiệu số 24bit, hiệu suất...
 • 138
 • 376
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu, tìm hiểu mạng neuron và ứng dụng mạng neuron trong nhận dạng giọng nói trên tập từ hữu hạn

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu, tìm hiểu mạng neuron và ứng dụng mạng neuron trong nhận dạng giọng nói trên tập từ hữu hạn
... tìm hiểu mạng Neuron ứng dụng mạng Neuron nhận dạng giọng nói tập từ hữu hạn Nghiên cứu nhận dạng quan điểm xem xét tín hiệu giọng nói góc độ phân tách thành tập tham số trích rút từ khung(N=240) ... định vùng âm • Tìm hiểu mạng neuron cho nhận dạng giọng nói( cụ thể với mạng LVQ- learnned Vecter Quantization hay Kohonen.) • Xây dựng chương trình nhận dạng giọng nói sử dụng mạng neuron LVQ • ... đồng thời phân loại theo tương ứng mẫu tốt Tiếp cận nhận dạng mẫu thường lựa chọn cho ứng dụng nhận dạng tiếng nói ba lý sau: Tính dễ sử dụng dễ hiểu thuật toán Tính bất biến khả thích nghi từ...
 • 75
 • 882
 • 2

Hướng dẫn sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói trong Windows 7 pptx

Hướng dẫn sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói trong Windows 7 pptx
... Nếu bạn quên cách sử dụng phần tính nhận dạng giọng nói, kích Open the Speech Reference Card để hướng dẫn: Thủ thuật: bạn dùng để thay phím tắt thường xuyên sử dụng, chẳng hạn nói "press F5" để ... nhận dạng giọng nói, “đào tạo” máy tính tìm hiểu cách chủ nhân nói chuyện Nó dạy cho bạn điều bản, tả, lệnh, làm việc với Windows Bước Cuối bạn thấy cửa sổ trạng thái tính nhận dạng giọng nói ... bạn sử dụng đọc to câu làm ví dụ Bước Sau hoàn thành Wizard theo hướng dẫn, khuyến cáo bạn chọn tiếp menu Take Speech Tutorial Mặc dù có chút dài dòng mục giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng tính nhận...
 • 6
 • 160
 • 0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói đỉnh cho Smartphone ppt

Ứng dụng nhận dạng giọng nói đỉnh cho Smartphone ppt
... bản, sử dụng phiên nâng cấp họ phải trả tiền với mức giá tùy theo loại hệ điều hành Nhiều thao tác thực giọng nói 4.Siri Assistant Ứng dụng Siri Assistant trợ lí đắc lực cho người sử dụng smartphone ... thoại với ứng dụng DriveSafe.ly Pro Ứng dụng giúp đọc tin nhắn soạn tin nhắn hay trả lời tin nhắn giọng nói DriveSafe.ly Pro hoạt động hệ điều hành Android, BlackBerry, iOS Người dùng ứng dụng phải ... Thổ Ứng dụng hoàn toàn miễn phí chạy hệ điều hành Android Trở thành "giáo sư biết tuốt" với ChaCha Answers Jibbigo Jibbigo ứng dụng phiên dịch với giá từ 4,99 USD trở lên Ứng dụng dịch tiếng nói...
 • 6
 • 218
 • 1

NHẬN DẠNG GIỌNG nói TIẾNG VIỆT để điều KHIỂN XE lăn THÔNG MINH

NHẬN DẠNG GIỌNG nói TIẾNG VIỆT để điều KHIỂN XE lăn THÔNG MINH
... demo nhận dạng tiếng nói tiếng Việt để phát triển lên luận văn “ Nhận dạng giọng nói Tiếng Việt để điều khiển xe lăn thông minh ii Đồ án II: “ Nhận dạng giọng nói Tiếng Việt điều khiển xe lăn thông ... Nhận dạng giọng nói Tiếng Việt điều khiển xe lăn thông minh GVHD: TS Huỳnh Thái Hoàng TRÌNH BÀY VỀ HỆ NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI Đồ án II: “ Nhận dạng giọng nói Tiếng Việt điều khiển xe lăn thông minh ... v Đồ án II: “ Nhận dạng giọng nói Tiếng Việt điều khiển xe lăn thông minh GVHD: TS Huỳnh Thái Hoàng TỔNG QUAN Đồ án II: “ Nhận dạng giọng nói Tiếng Việt điều khiển xe lăn thông minh GVHD: TS...
 • 46
 • 739
 • 25

tiểu luận robot công nghiệp kỹ thuật nhận dạng giọng nói

tiểu luận robot công nghiệp kỹ thuật nhận dạng giọng nói
... NÓI Tổng quan nhận dạng tiếng nói Internal use only – Do not distribute 19 LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI Tổng quan nhận dạng tiếng nói Các hệ thống nhận dạng tiếng nói phân loại sau: • Nhận dạng ... 17 LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI Tổng quan nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói hệ thống tạo khả để máy nhận biết ngữ nghĩa lời nói Về chất, trình biến đổi tín hiệu âm thu người nói qua Micro, ... trường có nhiễu thấp/cao; • Nhận dạng người nói Internal use only – Do not distribute 20 LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI Tổng quan nhận dạng tiếng nói Trong hệ nhận dạng tiếng nói với cách phát âm rời...
 • 35
 • 287
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nhận dạng giọng nói bằng mạng neural hồi quynhận dạng giọng nói matlabnhận dạng giọng nóinhận dạng khuôn mặt bằng matlabứng dụng nhận dạng giọng nóinhận dạng giọng nói cnhận dạng giọng nói tiếng anhnhận dạng giọng nói googlenhận dạng giọng nói tiếng việt cho androidnhận dạng giọng nói androidnhận dạng giọng nói tiếng việt androidnhận dạng giọng nói win 8nhận dạng giọng nói tiếng việtứng dụng nhận dạng giọng nói tiếng việt cho iphoneứng dụng nhận dạng giọng nói tiếng việt cho androidĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiĐề tài Một số biện pháp dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu họcde cuong kinh te chinh tri - trietDe cuong kinh te hai quanBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaQuản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNGNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 4G (LTE)OPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPHÂN CỤM THÔ CỦA DỮ LIỆU TUẦN TỰPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHTích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãiTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHTRUYỀN DẪN QUANG SỢI KẾT HỢP TỐC ĐỘ 100 GbpsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC CHO GIẢI PHÁP CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRUNG TÂM MVAS-TCT VIỄN THÔNG MOBIFONEXÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP HỖN HỢPXử lý ảnh video theo thời gian thực trên kit STM32Xử lý văn bản tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toànGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập