Pre VMO TỔNG HỢP MỘT SỐ BÀI TOÁN TỪ DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VMF

Tài liệu Tổng Hợp một số bài toán hóa học biện luận potx

Tài liệu Tổng Hợp một số bài toán hóa học biện luận potx
... Dạng 12: BÀI TOÁN BIỆN LUẬN * BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LOẠI MUỐI TẠO THÀNH KHI CHO CO2, SO2 TÁC DỤNG VỚI KIỀM a) Phản ứng CO2 ... tạo thành thường phải lập tỉ lệ số mol kiềm oxit Chú ý lấy số mol chất không thay đổi phương trình làm mẫu số để xét bất đẳng thức BÀI TẬP: Bài 1: Cho 7,2 gam hỗn hợp A gồm muối cacbonat kim loại ... a) Định kim loại R b) Tính % khối lượng muối cacbonat hỗn hợp đầu Đáp số: a) Fe ; b) %MgCO3 = 42% %FeCO3 = 58% Bài 3: Cho 4,58g hỗn hợp A gồm Zn, Fe Cu vào cốc đựng dung dịch CuSO4 1M Sau phản...
 • 7
 • 664
 • 3

Tài liệu Tổng hợp một số bài toán về dao động điều hòa docx

Tài liệu Tổng hợp một số bài toán về dao động điều hòa docx
... Mắc phối hợp máy phát dao động điều hòa với mạch dao động hở C Mắc phối hợp máy phát dao động điều hòa với ăngten D Mắc phối hợp mạch dao động điện từ với ăngten CÂU 195 : Một mạch dao động điện ... từ mạnh mạch dao động A Mạch dao động kín B Mạch dao động hở C Ăng ten D B C CÂU 194 : Nguyên tắc phát sóng điện tử A Duy trì dao động điện tử mạch dao động máy phát dao động điều hòa dùng Tranzito ... bội so với lượng điện từ thân RLC Vì vậy, dao động mạch RLC có dòng điện xoay chiều thường gọi A Dao động điện B Dao động từ C Dao động điện từ D Dao động điện từ cao tần Câu 83 Sóng điện từ sóng...
 • 41
 • 394
 • 1

Tổng hợp một số bài toán nhị thức NewTon doc

Tổng hợp một số bài toán nhị thức NewTon doc
... PHÂN HAI VẾ CỦA NHỊ THỨC NEWTON ĐỂ CHỨNG MINH MỘT ĐẲNG THỨC + Viết khai triển Newton (ax + b)n + Lấy tích phân xác đònh hai vế thường đoạn : [0, 1], [0, 2] hay [1, 2] ta đẳng thức cần chứng minh ... thích hợp hai vế Cần chứng minh đẳng thức chứa k +1 khai triển (a + x)n • k C n ta lấy tích phân với cận thích hợp k + m +1 hai vế khai triển xm(a + x)n Cần chứng minh đẳng thức chứa Bài 145 ... n(1 + x)n – ⇒ f // (x) = n(n – 1)(1 + x)n – Vậy f // (1) = n(n – 1)2n – b) Do khai triển nhò thức Newton n f(x) = (1 + x)n = Cn + C1 x + C2 x + C3 x + Cn x + + Cn x n n n n ⇒ f ′(x) = n(1 +...
 • 12
 • 475
 • 12

tổng hợp một số bài toán Hóa 10

tổng hợp một số bài toán Hóa 10
... 1g X ( biết PƯ tạo NO) A .10, 02 lít B .100 ,2 lít C.200ml D.48,8 lít Câu32.Oxi hóa hồn tồn 0,728 gam bột Fe ta thu 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (hỗn hợp A) Hòa tan hỗn hợp A dung dịch axit nitric ... Ơn tập tổng hợp định luật - - Lớp 10C5 PLT-NBK Ngày 12/05 /10 Câu21.Hồ tan hồn tồn 23,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hố trị (I) muối cacbonat ... với dung dịch HNO thu hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Tính khối lượng muối tạo dung dịch A 10, 08 gam B 6,59 gam C 5,69 gam D 5,96 gam Câu28.Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác...
 • 2
 • 185
 • 0

Tổng hợp một số bài toán hóa vô cơ

Tổng hợp một số bài toán hóa vô cơ
... Tổng khối lượng muối X A 13,1 gam B 17,0 gam C 19,5 gam D 14,1 gam Bài 18 (CĐ – 2008) Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp AgNO3 Cu ( NO3 ) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp ... 6,72 lít Bài 16 Cho luồng khí CO qua ống sứ chứa 0,12 mol hỗn hợp gồm FeO Fe 2O3 nung nóng, phản ứng tạo 0,138 mol CO Hỗn hợp chất rắn lại ống nặng 14,352 gam gồm chất Hòa tan hết hỗn hợp chất ... 23,2 gam D 20,88 gam Bài 20 Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí CO H có tỉ khối so với H2 7,5 qua ống sứ đựng 16,8 gam hỗn hợp oxit CuO, Fe 3O4, Al2O3 nung nóng Sau phản ứng thu hỗn hợp khí có tỉ khối...
 • 16
 • 137
 • 0

tổng hợp một số bài tập tình huống luật đất đai

tổng hợp một số bài tập tình huống luật đất đai
... giao đất có thu tiền sử dụng đất giá đất để tính tiền sử dụng đất xác định nào? - Nếu giao đất, ông A có cho thuê quyền sử dụng đất hay không? Tại sao? 22 BT2: Bà N huyện Cần Giờ sử dụng đất trồng ... thường thiệt hại đất hay không? Tại sao? - Giá đất để tính tiền bồi thường thiệt hại đất? - Nếu giao đất quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho doanh nghiệp A? Tại sao? - Nếu giao đất, doanh nghiệp ... chuyển mục đích sử dụng đất? sao? - Xác định thời hạn sử dụng 2ha đất trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ? - Nếu chuyển mục đích sử dụng đất ông A có phải nộp tiền sử dụng đất không? Tại sao?...
 • 7
 • 8,490
 • 174

Tổng hợp một số dạng toán lớp 9 (htc2.sky.vn)

Tổng hợp một số dạng toán lớp 9 (htc2.sky.vn)
... : 91 00 - chia hết cho 1000 => 3 399 98 = 91 99 = 91 00p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q Є N) Vậy ba chữ số tận 3 399 98 ba chữ số tận 99 9 Lại 91 00 - chia hết cho 1000 => ba chữ số ... tận 91 00 001 mà 99 9 = 91 00 : => ba chữ số tận 99 9 8 89 (dễ kiểm tra chữ số tận 99 9 9, sau dựa vào phép nhân để xác định ) Vậy ba chữ số tận 3 399 98 8 89 Nếu số cho chia hết cho ta tìm ba chữ số ... trường hợp trên, từ tính chất 1d => chữ số tận x chữ số tận 6.ar Bài toán : Tìm chữ số tận số : a) 799 b) 141414 c) 4567 Lời giải : a) Trước hết, ta tìm số dư phép chia 99 cho : 99 - = (9 - 1) (98 ...
 • 52
 • 624
 • 6

Tong hop mot so dang toan lop 9

Tong hop mot so dang toan lop 9
... 3 399 98 = 91 99 = 91 00p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q Є N) Vậy ba chữ số tận 3 399 98 ba chữ số tận 99 9 Lại 91 00 - chia hết cho 1000 => ba chữ số tận 91 00 001 mà 99 9 = 91 00 : => ... chữ số tận số : a) 799 b) 141414 c) 4567 Lời giải : a) Trước hết, ta tìm số dư phép chia 99 cho : 99 - = (9 - 1) (98 + 97 + … + + 1) chia hết cho => 99 = 4k + (k thuộc N) => 799 = 74k + = 74k.7 ... tận 91 00 001 mà 99 9 = 91 00 : => ba chữ số tận 99 9 8 89 (dễ kiểm tra chữ số tận 99 9 9, sau dựa vào phép nhân để xác định ) Vậy ba chữ số tận 3 399 98 8 89 Nếu số cho chia hết cho ta tìm ba chữ số tận...
 • 52
 • 227
 • 0

Tổng hợp một số dạng toán hay và khó

Tổng hợp một số dạng toán hay và khó
... thuc {1 ; ; 3} Nu xy = => x = y = 1, thay vo (2) ta cú : + z = z, vụ lớ Nu xy = 2, x y nờn x = v y = 2, thay vo (2), => z = Nu xy = 3, x y nờn x = v y = 3, thay vo (2), => z = Vy nghim nguyờn ... = CD + DE = CE + 2DE hay CE = AE - 2DE, suy Mt khỏc, vỡ DF // AB, K thuc AB v AK = 2DF nờn Vy BG/GD = BK/DF hay GE // BC Cỏch : Vỡ BE l phõn giỏc ca ABC Vy DE/EC = DG/GB hay GE // BC Cỏch : ỏp ... sau thnh nhõn t : F(x, y, z) = x3 + y3 + z3 - 3xyz Nhn xột : Ta thy rng x = y hay x = -y thỡ F(x, y, z) Nhng nu thay x = -(y + z) thỡ F(x, y, z) = nờn F(x, y, z) cú nhõn t x + y + z Chia F(x,...
 • 44
 • 269
 • 0

Tổng hợp một số bài tập vật lý 11 theo chuyên đề

Tổng hợp một số bài tập vật lý 11 theo chuyên đề
... chân kẻ lười biếng! 11 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt M N A + B Trên đường dẫn tới thành công dấu chân kẻ lười biếng! 12 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn ... thành công dấu chân kẻ lười biếng! 40 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 7: NH LUT ễM CHO CC LOI ON MCH A BI TP THEO DNG: Dng 1: Tớnh cỏc i lng ca dũng in mch ... Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 1: LC TNG TC TNH IN Bi 1: Hai ht bi khụng khớ cỏch mt...
 • 82
 • 2,871
 • 19

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó
... 6,496 Câu 14: Một công ty Trung Quốc sản xuất loại bóng bay độc hại cách trộn hỗn hợp khí X gồm A lít 4He B lít 20Ne lò kín vào ngày hai khí bị hết Người ta tiến hành thay chúng hỗn hợp H2 N2 Người ... khí hiđro vào lò, sau bơm 2B lít N2 vào hỗn hợp khí Y Tỉ khối Y so với X 1,55 Biết khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất A > B Để có hỗn hợp X nhái cần: A Rút từ Y 11B/10 lít N2 B Thêm vào Y 11B/10 ... Thêm vào Y 9B/10 lít khí N2 Câu 15: A chất khí vô có tỉ khối so với hiđro a Một hỗn hợp X gồm O dư CH4 có tỉ khối so với heli a/2 Châm tia lửa vào X cho phản ứng xảy hoàn toàn đưa đktc thu hỗn hợp...
 • 5
 • 2,090
 • 166

TONG HOP MOT SO DANG TOAN HAY VA KHO

TONG HOP MOT SO DANG TOAN HAY VA KHO
... điểm M Chỉ thước thẳng, dựng qua điểm C nằm AB, đường thẳng song song với AB Lời giải : Phân tích : Giả sử dựng đường thẳng (d) qua C song song với AB (hình 2) Trên phần kéo dài tia BC, lấy điểm ... O Theo toán 3, qua O ta dựng đường thẳng song song với AB dễ thấy đường thẳng cắt PQ N trung điểm PQ Đến đây, ta => cách dựng đường thẳng qua M song song với (d) dựa vào toán Bài tập tự giải ... 2DE hay CE = AE - 2DE, suy Mặt khác, DF // AB, K thuộc AB AK = 2DF nên Vậy BG/GD = BK/DF hay GE // BC Cách : Vì BE phân giác ∠ ABC Vậy DE/EC = DG/GB hay GE // BC Cách : áp dụng định lí Xê -va ta...
 • 53
 • 127
 • 0

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó của lâm minh dũng

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó của lâm minh dũng
... (thành viên Khachduy994) Tác giả: Lâm Minh Dũng http://forum.dayhoahoc.com/members/lamminhdung.55074/ P/S: Mọi người phổ biến, nâng cấp, in ấn tài liệu phục vụ cho học tập giảng dạy xin kèm theo quyền ... lít khí hiđro vào lò, sau bơm 2B lít N2 vào hỗn hợp khí Y Tỉ khối Y so với X 1,55 Biết khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất A > B Để có hỗn hợp X nhái cần: A Rút từ Y 2B lít N2 B Thêm vào Y 2B lít ... Thêm vào Y B lít khí N2 Câu 15: A chất khí vô có tỉ khối so với hiđro a Một hỗn hợp X gồm O dư CH4 có tỉ khối so với heli a/2 Châm tia lửa vào X cho phản ứng xảy hoàn toàn đưa đktc thu hỗn hợp...
 • 4
 • 873
 • 43

Tổng hợp một số bài báo tiếng Anh hay (T112013 đến T82014)

Tổng hợp một số bài báo tiếng Anh hay (T112013 đến T82014)
... gian, có số phát biểu người tiếng mạng xã hội (ví dụ: Facebook) tiếng Anh Mục đích sưu tầm để luyện đọc tiếng Anh để chuẩn bị cho kì thi tiếng Anh quan trọng Chú ý đề thi IELTS thường lấy báo trang ... giả sưu tập báo tiếng Anh chủ đề kinh tế, khoa học, xã hôi, thể thao trang web báo nước (ví dụ: www.economist.com, www.asiasentinel.com, www.wired.com, www.foreignpolicy.com) Các báo kiện cập ... trọng Chú ý đề thi IELTS thường lấy báo trang economist làm đề thi Thời gian sưu tầm báo từ tháng 11 năm 2013 đến tháng năm 2014 Tác giả CONTENTS Gift-giving in rural areas has got out of hand,...
 • 116
 • 445
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp một số đề thi tài chính doanh nghiệp học phần 3mot so bai tap ghep dien tro on hoc sinh gioi ly 9một số bài toán tổng hợp về đa thứcmột số bài toán về tổ hợp chỉnh hợpmột số bài toán tổ hợp chỉnh hợpmột số bài toán về tổ hợp xác suấtmột số bài toán về chỉnh hợp tổ hợpmột số bài toán về tổ hợpứng dụng của nguyên lý dirichlet trong một số bài toán tổ hợpmột số bài toán về tập hợp lớp 10một số bài toán về chỉnh hợp tổ hợp xác suấtchuyên đề tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 để giải quyết một số bài toán về dãy sốvận dụng ngôn ngữ tập hợp trong việc phát triển năng lực tư duy và giải một số bài toán lập sốmột số bài toán về chỉnh hợp có lặp hoán vị có lặp tổ có hợp lặp 52hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếuThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTruyền thông về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10-NetvietTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thôngVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng NamXây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamCác giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpXây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngCông thức gải nhanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập