613 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI TỐT NGHIỆP 2017

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học
... tính oxi hóa C tính khử tính oxi hóa D có tính oxi hóa, tính khử Câu 119: Nhóm gồm kim loại hòa tan dung dịch H2SO4 loãng là: A K, Mg, Ca, Cu B K, Fe, Zn, Hg C K, Mg, Al, Fe D K, Ca, Zn, Ag Câu 120: ... phản ứng tráng gương C Fructozơ có công thức phân tử công thức cấu tạo với glucozơ D Phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh có khối lượng phân tử lớn Câu 32: Dung dịch saccarozơ tinh ... Tơ visco Câu 37: Đem trùng hợp chất : butađien -1,3 ; propen ; isopren ; cloropren Sản phẩm trùng hợp không dùng làm cao su A butađien -1,3 B propen C isopren D cloropren Câu 38: Trong công nghiệp,...
 • 11
 • 951
 • 39

1500 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học cực đỉnh

1500 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học cực đỉnh
... Ozon có tính tẩy màu 456 Chọn câu không câu lưu huỳnh A S chất rắn màu vàng B S không tan nước C S dẫn điện, dẫn nhiệt D S không tan dung môi hữu 457 Chọn câu không câu A SO2 làm đỏ quỳ ẩm B SO2 ... đổi phản ứng hóa học chất phản ứng với tạo nhiều chất D Phản ứng trao đổi phản ứng hóa học hai hợp chất trao đổi với thành phần cấu tạo nên chúng Loại phản ứng luôn phản ứng oxi hóa khử? A Phản ... chất phản ứng Chọn câu trả lời phát biểu sau: Trong phản ứng hóa học, nguyên tử nguyên tố kim loại A bị khử B bị oxi hóa C nhận electron D nhận electron bị khử Cho phản ứng hóa học sau: a) 4Na +...
 • 139
 • 669
 • 5

500 câu trắc nghiệm vật lý thi tốt nghiệp đại học

500 câu trắc nghiệm vật lý thi tốt nghiệp đại học
... cực đại D có độ lớn cực tiểu 42 Gia tốc vật dao động điều hòa không khí : A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại ... giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá ... xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 66 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lo xo có độ cứng k,...
 • 28
 • 188
 • 0

500 câu trắc nghiệm vật lý thi tốt nghiệp đại học

500 câu trắc nghiệm vật lý thi tốt nghiệp đại học
... cực đại D có độ lớn cực tiểu 42 Gia tốc vật dao động điều hòa không khí : A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại ... giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá ... xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 66 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lo xo có độ cứng k,...
 • 28
 • 172
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi tốt nghiệp 2011

Trắc nghiệm sinh ôn thi tốt nghiệp 2011
... -Tổ Sinh – Công nghệ trường THPT Phan Thành Tài Câu hỏi ôn tập tốt nghiệp môn Sinh học -16 Hệ sinh thái bền vững a chênh lệch sinh ... rừng mưa nhiệt đới b Hệ sinh thái biển c Hệ sinh thái sông, suối d Hệ sinh thái nông nghiệp 30 Câu sau đúng? a Mọi tháp sinh thái tự nhiên luôn có dạng chuẩn b Mỗi loài sinh vật tham gia chỗi ... lượng sinh vật sơ cấp nhóm sinh vật tạo ra? a Sinh vật tiêu thụ bậc b Sinh vật tiêu thụ bậc c Sinh vật phân giải d Sinh vật sản xuất 39 Sản lượng sinh vật sơ cấp nhóm sinh vật tạo ra? a Các loài sinh...
 • 46
 • 53
 • 0

1001 câu trắc nghiệm sinh học (thi tốt nghiệp và đại học)

1001 câu trắc nghiệm sinh học (thi tốt nghiệp và đại học)
... thi tốt nghiệp THPT thi đại học theo hướng trắc nghiệm khách quan Để giúp em học sinh lớp 12 đỡ gặp khó khăn trình học tập ôn tập lớp 12 môn Sinh học, biên soạn tài liệu 1001 câu trắc nghiệm sinh ... Sự phát sinh sống - Chương 6: Sự phát triển sinh vật - Chương 7: Nguyên nhân chế tiến hoá - Chương 8: Sự phát sinh loài người Phần III Sinh thái học Phần IV Tế bào học Phần V Sinh học đại – Đặc ... dung: Câu hỏi tập trắc nghiệm, bên cạnh câu hỏi tập có số câu hỏi tập vận dụng nâng cao giúp học sinh có điều kiện tự ôn luyện tốt Tác giả Website : luyenthithukhoa.vn Hãy chọn phương án cho câu...
 • 182
 • 155
 • 0

Trắc nghiệm hóa ôn thi đại học doc

Trắc nghiệm hóa ôn thi đại học doc
... Cả trường hợp A, B, C không C Sự thay đổi độ mạnh axit CH3─(CH2)n─COOH n tăng dần từ giá trị đến 15 không thay đổi tăng nhanh tăng chậm đầu giảm nhanh, chậm dần sau gần không thay đổi n lớn D Một ... với Na dư thu H có số mol số mol mol Z phản ứng Chất X anđehit không no (chứa nối đôi C = C), hai chức no, hai chức no, đơn chức không no (chứa nối đôi C = C), đơn chức B Cho phản ứng sau HCl + ... biểu không 1, 3, có 2, có 1, D Đáp án Câu 23 A B C D Đáp án Câu 24 A B C có 2, A Dung dịch X chứa Al2(SO4)3 CuSO4, 100 ml dung dịch X với NaOH dư cho kết tủa A Nung A đến khối lượng không đổi...
 • 9
 • 277
 • 1

câu hỏi, bài tập ôn thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 (tham khảo )

câu hỏi, bài tập ôn thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 (tham khảo )
... ( 1) C6H5NH2 ( 2) C2H5NH2 ( 3) (C6H5)NH ( 4) (C2H 5)2 NH ( 5) NaOH ( 6) NH3 ( 5) > ( 4) > ( 2) > ( 6) > ( 1) > ( 3) B ( 5) > ( 4) > ( 2) > ( 1) > ( 3) > ( 6) ( 1) > ( 3) > ( 5) > ( 4) > ( 2) > ( 6) D ( 6) > ( 4) > ( 3) > ... isopropylamin Câu 41 A Câu 42 A Câu 43 A C Câu 44 A C Câu 45 A Câu 46 A Câu 47 A Câu 48 A Câu 49 A C Câu 50 A Câu 51 A Câu 52 A C Câu 53 A C Câu 54 A Câu 55 A Câu 56 A C Câu 57 A C Câu 58 Đốt cháy ... từ thi n nhiên X có cấu tạo : a) CH3-CH(NH 2)- COOH b) H2N-(CH 2)2 -COOH c) H2N-CH2-COOH d) H2N-(CH 2)3 -COOH 43 Công thức tổng quát Aminoaxit : a) R(NH 2) (COOH) b) (NH2)x(COOH)y c) R(NH2)x(COOH)y...
 • 35
 • 181
 • 1

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 1 pot

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 1 pot
... B 18 g C 8,32g D Không xác đònh Gợi ý: Fe+AgNO3 Fe 0 ,1 mol Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(NO3)3 0 ,1 mol ⇒ mmuối = 0 ,1 242 = 24,2 g Fe 0 ,1 mol Fe(NO3)2 0 ,1 mol ⇒ mmuối = 0 ,1 18 0 = 18 ... mM pứ A 8,96L B 10 ,08L B C 11 ,2L D 16 ,8L + 71 n 71 H2 Ví dụ : Cho 21 gam hhA: Zn, Al, Fe phản ứng hết với ddH2SO4 thu 13 ,44 lit H2 (ĐKC) Sau phản ứng cô cạn được: A 18 ,96 g rắn B 19 ,08 g rắn C 20,05 ... m có giá trò bằng: A 10 ,6 B .11 ,15 C 13 ,6 D.Giá trò khác A Với H2SO4 m Muối = mMpứ + 96 .1/ 2 n e nhận m KLpứ = 34,6 - 96 1/ 2 n e nhận = 10 ,6 Gợi ý: +H2SO4 °M x mol Với H2SO4 1/ 2 M2(SO4)n (2) x/2...
 • 33
 • 433
 • 1

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 3 pptx

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 3 pptx
... (trong X thể số oxi hóa cao nhất) sau không : B H3XO3 C H4X2O7 D H3XO4 A HXO3 Câu 14: So sánh tính axit chất sau đây: CH3COOH (2), CH2Cl-CH2COOH (1), HCOOH (3) , CH3-CHCl-COOH (4) A (3) > (2) > ... BaCO3 D B Mg(HCO3)2 , ddB2 MgCO3 Câu 30 : 30 g hỗn hợp Cu, Fe tác dụng đủ với 14lít khí Cl2 (đkc) Vậy %Cu theo khối lượng : A 45% B 60% C 53, 33% D 35 ,5% Câu 31 : Đốt cháy hỗn hợp rượu đồng đẳng có số ... 5 /3 C 8 /3 D 10 /3 Câu 40: Cho 2,4 gam hợp chất hữu X tác dụng hồn tồn với dung dịch AgNO3 dư NH3 thu 7,2 gam Ag CTCT X: B C2H5CHO A CH3CHO C HCHO D C3H7CHO Tài liệu Trung tâm luyện thi đại học...
 • 4
 • 147
 • 0

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 4 pot

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 4 pot
... +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự chất là: A 4, 9 ,4, 3 ,4 B 4, 8 ,4, 3 ,4 C 2 ,4, 2,3 ,4 D 2,3,2,3 ,4 2+ + − Câu 18:Cho pứ X+ NO3 + H → M + NO +H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 3 ,4, 8,3 ,4, 4 B 3,2,8,3,2 ,4 ... 25: Este A có% O = 44 ,44 Vậy A có CTPT là: A.C6H4O4 B C6H8O4 C.C6H!2O4 D.C6H!4O4 Câu 26:Hòa tan hết hhA:0,1 mol Zn; 0,2 mol Ag; 0,3 mol Fe ddHNO3; thu dung dòch B không chứa NH4NO3 hỗn hợp G gồm: ... Đốt cháy a mol este no ; thu x mol CO2 y mol H2O Biết x - y = a Cơng thức chung este: A CnH2n-2O2 B CnH2n-4O6 D CnH2nO2 C CnH2n-2O4 Câu 14: M tác dụng với HNO3 : … M +… HNO3→ …M(NO3)2 +2x N2 +3x...
 • 5
 • 163
 • 0

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 5 pot

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 5 pot
... A 0,25M B 0,75M C 0,5M D 1,5M Câu 8: Có hydrocacbon có số cacbon chất số (CH3)n.Vậy chất là: A C4H12, C4H8, C4H10 B C2H2, C2H4, C2H6 ... 18: Pha loãng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) với H2O thành 0,5lít dung dòch có nồng độ mol là: A 0, 45 M B 0,9 M C 1,2 M D 2 ,5 M Câu 19: Khi cho 0 ,56 lít (đkc) khí HCl hấp thu vào 50 ml dung dòch ... 106,5g Vậy m là: A 28g B 14g C 42g D 56 g Câu 33: R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 6,2,3,3,3,3 B 3,2,3,2,2,2 C 6,2,6,2,2,2 D 4,2,4,2,2,2 Câu 34 :Cho 0,125...
 • 6
 • 140
 • 0

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6 docx

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6 docx
... Ba(OH)2, AgNO3, CuO, Zn, quỳ tím Câu 40: Trong số loại tơ sau: (1) (2) (3) [ - NH – (CH2 )6 – NH – OC – (CH2)4 – CO - ]n [-NH-(CH2)5-CO-]n [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A.(1), ... chế trực tiếp X là: A C2H5 OCO CH3 B HO-C2H4COONa C C6H12O6 D A, B, C Câu 28: X có tổng số proton notron nhỏ 35 có tổng đại số số oxi hoá dương lớn hai lần số oxi hoá âm nhỏ –1 X là: A Cl B S C ... Câu 12: Đun 6, 96 gam rượu A với 10,4 gam CuO (dư) Sau pứ thu andehyt đơn chức B 8,48 gam rắn CTPT A; B là: A CH3OH, H-CHO B CH2=CH-CH2OH, CH2=CH-CHO C C2H5OH, CH3 –CHO D C3H7OH, C3H7-CHO Câu 13:...
 • 5
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hóa ôn thi đại họcđề trắc nghiệm hóa ôn thi đại họctrac nghiem hoa on thi dai hoc co dap anđề hóa ôn thi tốt nghiệplý thuyết hóa ôn thi tốt nghiệphóa ôn thi tốt nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóatrắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn hóacâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn sinhcau hoi trac nghiem vat ly 12 on thi tot nghiepcau hoi trac nghiem on thi tot nghiep mon co so vien thongcâu hỏi trắc nghiệm giúp ôn thi toeictrắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn sinhtrắc nghiệm sinh học 12 ôn thi tốt nghiệptrắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệpĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Đồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu, đề xuất các giải pháp lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án sử dụng vốn của ngân hàng thế giới (WB) do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên làm chủ đầu tưNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập