ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH THỐI THÂN, THỐI bắp DO nấm FUSARIUM dựa TRÊN

PHÂN TÍCH PHÂN tử và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG sâu đục THÂN (SCIRPOPHAGA INCERTULAS) của các DÒNG lúa c71 CHUYỂN GEN cry1ac ở mức độ PHÒNG THÍ NGHIỆM và NHÀ lưới

PHÂN TÍCH PHÂN tử và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG sâu đục THÂN (SCIRPOPHAGA INCERTULAS) của các DÒNG lúa c71 CHUYỂN GEN cry1ac ở mức độ PHÒNG THÍ NGHIỆM và NHÀ lưới
... Kết đánh giá số tiêu nông học khả kháng sâu đục thân đồng ruộng Các dòng lúa chuyển gen cry1A(c) đánh giá khả kháng sâu đục thân mức độ phòng thí nghiệm nhà lưới Để đánh giá khả sâu đục thân dòng ... tính kháng qua hệ A B C D Hình 4.4 Khả kháng sâu đục thân mức độ phòng thí nghiệm nhà lưới A) Thử sâu đục thân đoạn thân lúa C71 chuyển gen cry1A(c) (dòng C67T1-11) hệ T3; B) Thử sâu đục thân ... chọn dòng lúa chuyển gen có tính kháng cao ổn định Với mục tiêu vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Phân tích phân tử đánh giá khả kháng sâu đục thân (Scirpophaga incertulas) dòng lúa C71 chuyển gen...
 • 58
 • 345
 • 1

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương
... chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân sinh trư ng v ðông Xuân có n n nhi t ñ th p nên th c t th i gian sinh trư ng c a lúa ... 35 3.3 Phương pháp nghiên c u 36 3.3.1 Phương pháp kh o sát t p ñoàn gi ng lúa n p ñ a phương 36 3.3.2 Phương pháp lây nhi m ñánh giá kh kháng b nh b c nhân t o………………… 44 3.3.3 Phương ... ng - Tính kháng ngang (horizontance resistance) ñư c g i tính kháng toàn ph n, tính kháng ñ ng nh t, tính kháng ña gen… S khác gi a tính kháng ngang tính kháng d c: Tính kháng d c Tính kháng ngang...
 • 131
 • 459
 • 2

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội
... cao mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.4 Động thái đẻ nhánh mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.5 Động thái mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội ... Tươi, tiến hành thực đề tài: Đánh giá khả kháng bệnh bạc số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 Gia Lâm- Nội nhằm chọn lọc số mẫu giống có suất, chất lượng cao và kháng bệnh bạc để làm ... thành suất mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.12 Chất lượng xay xát số mẫu giống lúa nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.13 Tình hình nhiễm sâu bệnh tự nhiên mẫu giống...
 • 94
 • 322
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM THỊ HỒNG THÁI ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG VÀ CÁC ðẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC CON LAI SOMA KHOAI TÂY ... giống khoai tây kháng bệnh mốc sương mang ñặc tính nông sinh học (năng suất, phẩm chất) mong muốn với lý ñã ñược giao thực ñề tài:“ðánh giá khả kháng bệnh mốc sương ñặc tính nông sinh học lai soma ... việc lai tạo hữu tính nhằm chuyển ñặc tính kháng bệnh mốc sương từ khoai tây dại sang khoai tây trồng bất khả thi Trong bối cảnh việc lựa chọn kỹ thuật dung hợp tế bào trần khoai tây dại khoai tây...
 • 94
 • 99
 • 0

Khai thác và đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên google map

Khai thác và đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên google map
... NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ SỞ 2- ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: KHAI THÁC VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO TRÊN GOOGLE MAP PHỤC ... phân giải siêu cao, giá thành ảnh vệ tinh không rẻ Trên giới xuất nhiều phần mềm ứng dụng lấy ảnh vệ tinh Google, phần mềm sử dụng hiệu để khai thác ảnh vệ tinh độ phân giải cao Có thể thấy có ... Do nhu cầu nguồn ảnh độ phân giải cao nhu cầu cấp thiết đòi hỏi phải đáp ứng thời gian sớm Hiện thấy ảnh vệ tinh Google map Google Earth có độ phân giải siêu cao, độ phân giải đạt đến 0.6...
 • 53
 • 365
 • 1

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)
... đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Pseudomonas spp gây bệnh lở loét Bống bớp (Bostrichthys sinensis) ” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả kháng vi khuẩn Pseudomonas ... vô khuẩn Tỏi thuốc kháng sinh 38 3.3 Khả kháng vi khuẩn Pseudomonas spp loại thảo dược nồng độ dịch ép khác 3.3.1 Khả kháng vi khuẩn Pseudomonas spp thảo dược nồng độ dịch ép khác 3.3.1.1 Khả kháng ... Trắm cỏ, Rô phi vằn, Bống bớp Trong giới Vi t Nam chưa có công bố cụ thể đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược bệnh lở loét Bống bớp vi khuẩn Pseudomonas spp Bởi người...
 • 65
 • 332
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học
... gặp bệnh xuất huyết vi khuẩn Streptococcus sp gây nên Trên sở đó, tiến hành đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Streptococcus sp gây bệnh xuất huyết phi vằn ... Khả kháng vi khuẩn Streptococcus sp dịch ép loại thảo dược: Cỏ lào, Tỏi, Cỏ mực, Ổi, Húng, củ Nghệ Khả kháng vi khuẩn Streptococcus sp dịch ép loại thảo dược nồng độ khác Khả kháng vi khuẩn Streptococcus ... thảo dược chế phẩm từ thảo dược để phòng trị bệnh thường gặp phi vằn chưa có Vì đề tài muốn thử nghiệm tác dụng kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Streptococcus sp gây bệnh xuất...
 • 35
 • 431
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng
... thấy: - Dịch chiết Trầu tác dụng tức vi khuẩn A hydrophyla sau 10 phút mà phải sau 20 phút dịch chiết Trầu bắt đầu phát huy tác dụng ức chế vi khuẩn Nồng độ dịch chiết Trầu tăng khả ức chế vi khuẩn ... chế phẩm từ dịch chiết Trầu vi khuẩn 44 Bảng 3.7 Tác dụng ức chế thực nghiệm vi khuẩn gây bệnh chế phẩm từ dịch chiết Trầu: Chủng vi Dịch chiết Trầu Nồng độ có Thời gian ức Bokashi Trầu Thời gian ... nghiên cứu sàng lọc nồng độ ức chế vi khuẩn Bokashi trầu có nhận xét sau: - Khi phối trộn dịch chiết Trầu vào dung dịch EM thứ cấp tạo dung dịch Bokashi Trầu có tác dụng ức chế vi khuẩn gây bệnh...
 • 68
 • 309
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN GÂY BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN GÂY BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN
... kh kháng khu n t t h p ch t sesquiterpene Các h p ch t hydrocarbon có kh kháng khu n y u h p ch t oxygenated Th nhi m kh kháng khu n c a d ch chi t g ng t nguyên li u tươi khô cho th y, kh kháng ... không cho th y s c kháng v i vi khu n gram (-) (E.coli Salmonella) Ngh ñã cho th y kh kháng v i vi khu n th nhi m ñư ng kính vòng vô khu n nh nh t lo i th o dư c th nhi m B ng Kh kháng khu n c a ... i, g ng hành tây có kh kháng khác v i vi khu n khác Báo cáo c a Anbu Jeba Sunilson cs (2009) v kh kháng khu n c a g ng, ngh ri ng cho k t qu tương t nghiên c u 3.2 Kh kháng khu n c a m t s lo...
 • 5
 • 138
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cecropin b đối với một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên động vật (2)

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cecropin b đối với một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên động vật (2)
... v peptitde cecropin < /b> B vi vi khun Vibrio cholerae .53 Hỡnh Kt qu th nghim hot tớnh khỏng khun ca peptitde cecropin < /b> B kt hp vi cht khỏng sinh ampicillin vi hai chng VSV Vibrio cholerae ... kt vi mt chui xon ln tn cựng cacboxyl k nc bi vựng khp ni [16] Cecropin < /b> D cha 36 axit amin v k nc hn so vi cecropin < /b> A v B, nú xut hin sau cecropin < /b> A v B c th b nhim khun Cecropin < /b> D chng li c vi ... Gen cecropin < /b> ó c s dng to thc vt bin i gen (nh khoai tõy, thuc lỏ) biu hin s tng cng tớnh khỏng khun hoc nm H cecropin < /b> gm cú ba nhúm chớnh l cecropin < /b> A, B v D [11] Trong ú cecropin < /b> B c bit n vi...
 • 82
 • 88
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cecropin b đối với một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên động vật

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cecropin b đối với một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên động vật
... ampicillin v peptitde cecropin < /b> B vi vi khun Vibrio cholerae 50 Hỡnh Kt qu th nghim hot tớnh khỏng khun ca peptitde cecropin < /b> B kt hp vi cht khỏng sinh ampicillin vi hai chng VSV Vibrio cholerae v Moraxella ... Phosphate buffered saline (PBS) Gibco M Fetal bovine serum (FBS) Gibco M OptiMEMđ Gibco M Agarose Sigma M Biorad M Sigma M Cao nm men Peptide cecropin < /b> B 2.1.2.2 Mụi trng v dung dch + Mụi trng LB: ... amin v k nc hn so vi cecropin < /b> A v B, nú xut hin sau cecropin < /b> A v B c th b nhim khun Cecropin < /b> D chng li c vi khun Gram õm v Gram dng, c bit l Bacillus megaterium [47] Hot tớnh ca cecropin < /b> ch yu cu...
 • 76
 • 51
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%
... dụng bật kháng khuẩn chống viêm Theo tài liệu Bạch hoa xà có chứa nhóm quinon chủ yếu chất Plumbagin Để nghiên cứu đầy đủ thành phần hoá học chúng em tiến hành chọn đề tài: " Nghiên cứu thành ... 12h, lọc, sấy Tinh thể P lần Tinh thể P lần Hình 3.4: Sơ đồ quy trình chiết xuất, tinh chế chất P2 sau sắc ký lớp chế hoá 3.4 Nhận dạng chất P2 chiết - Thể chất: tinh thể P2 tinh thể hình kim, ... đồ quy trình chiết xuất nhóm Quinon từ phận 3.3.2 Phân lập chất nhóm Quinon SK lớp chế hoá Vết P2 Vết P1 Hình 3.3: Sắc ký đồ lớp chế hoá nhóm hợp chất quinon - Đánh dấu, cạo riêng phần silicagel...
 • 25
 • 390
 • 0

nghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh Helicoverpa armigera

nghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh Helicoverpa armigera
... 0,16 dm2 đất đặt nhộng để đánh giá khả gây bệnh chủng tuyến trùng nhộng sâu xanh (Helicoverpa amigera) Qua kết thử nghiệm nhận thấy, độc tính tuyến trùng sau nhân nuôi môi trường nhân tạo thử nghiệm ... chứa nhộng cho tỉ lệ nhộng bị sinh cao (80%), nồng độ tuyến trùng có hiệu lực diệt nhộng cao Tiến hành thử nghiệm chủng 1200 cá thể tuyến trùng nhân nuôi môi trường nhân tạo vào 0,16 dm2 ... thử nghiệm không bị đi, hiệu lực gây chết nhộng sâu xanh đất sau ngày chủng cao với tỉ lệ nhộng bị sinh đạt từ 75 – 87,5% Độc tính EPNs sau nhân nuôi loại môi trường có thành phần dinh dưỡng...
 • 2
 • 590
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh helicoverpa armigeradanh gia kha nang khang cua chitosan phan tu luong thapđánh giá khả năng chống bệnh của các dòng lai vụ xuân 1973đánh giá khả năng phát triển dịch vụ mobiletv ở việt namđánh giá khả năng đối kháng của trichodermađánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrođánh giá khả năng cạnh tranh của việt nam thời kỳ 1996 2000đánh giá khả năng phát triển digital marketing tại việt nam trong thời gian tớicơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namtruong nong hoc va danh gia kha nang chong chiu sau benh cua cac dong nguyen lieu va cac giong lua lai lua thuan trung quocđể kiểm tra tình hình kinh doanh của kh đồng thời đánh giá khả năng trả nợđánh giá khả năng tách dioxỉn và furan của than tro bày đã xử lý kiềmđánh giá khả năng tách dioxỉn và furan của than hoạt tính silicagenđánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong bài học để giải thích ý nghĩa thời tiếtđánh giá khả năngTAKAYASUTổ chức giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tiểu luận tìm hiểu về ván khuôn trượt ván khuôn leoĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 2017VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINHĐề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bình Giang, Hải Dương năm học 2014Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợiĐề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Yên Phượng, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bến Tre năm học 2011 2012Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bến Tre năm học 2014 2015Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 trường Thuận Châu, Sơn La năm học 2014 2015Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Đề 1Luận văn Kiểm tra chất lượng, phát hiện khuyết tật cọc khoan nhồi Nguyên nhân Giải pháp khắc phụctài liệu word trắc nghiệm ôn tốt nghiệp Lý có đáp ánGiáo dục hành vi văn hóa vệ sinh cho trẻ mẫu giáo bé các trường mầm non thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)thực đơn nữ thiếu máuVitamin AVitamin EChapter 6. Niacin