TẬP THỂ tổ 3 (4) biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học việt nam

Tài liệu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂM LẤN CỦA CÁC LOÀI CÂY DẠI Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ NHẰM ĐỀ RA BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC pot

Tài liệu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂM LẤN CỦA CÁC LOÀI CÂY DẠI Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ NHẰM ĐỀ RA BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC pot
... thấy nguy xâm lấn vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt Vườn Quốc gia Bạch Hầu hết đường giao thông lớn, đường ô tô, trí lối nhỏ, đường mòn, xuất loài xâm lấn mức độ che phủ lớn như: Dicranopteris ... thấy mức độ tác động loài xâm lấn tới hệ thực vật địa cao, số lượng loài xâm lấn có mặt khu vực 70 có tới 50 loài tình trạng xâm lấn Tại thị trấn Khe Tre xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông), khu vực sinh ... cylindrica Chromolaena odorata, Rubus alceaefolius, Saccharum spontaneum đặc biệt Mimosa invisa DANH SÁCH CÁC LOÀI CÂY XÂM LẤN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ KẾT LUẬN Sau thời gian ngắn thực hiện, thu...
 • 7
 • 462
 • 3

luận văn đề tài đánh giá mức độ xâm lấn của các loài cây dại ở vườn quốc gia bạch mã nhằm đề ra biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học

luận văn đề tài  đánh giá mức độ xâm lấn của các loài cây dại ở vườn quốc gia bạch mã nhằm đề ra biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học
... nguy xâm lấn loài động thực vật tồn phát triển loài địa việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên công tác bảo tồn ĐDSH, cần thiết phải có khảo sát, đánh giá mức độ xâm lấn chúng để từ tìm biện pháp khống ... thấy nguy xâm lấn vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt Vườn Quốc gia Bạch Hầu hết đường giao thông lớn, đường ô tô, trí lối nhỏ, đường mòn, xuất loài xâm lấn mức độ che phủ lớn như: Dicranopteris ... cylindrica Chromolaena odorata, Rubus alceaefolius, Saccharum spontaneum đặc biệt Mimosa invisa DANH SÁCH CÁC LOÀI CÂY XÂM LẤN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ KẾT LUẬN Sau thời gian ngắn thực hiện, thu...
 • 21
 • 320
 • 0

đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học hồ tây, hà nội

đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học hồ tây, hà nội
... chất lượng nước Hồ Tây Tuy nhiên chứa có đề tài đưa biện pháp bảo tồn cụ thể cho Hồ Tây Vì thực đề tài Đánh giá trạng đề xuất số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học Hồ Tây, Nội Đề tài gồm mục ... Tây Đề xuất số biện pháp bảo tồn đa dạng loài sinh vật Hồ Tây CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan Đa dạng sinh học 1.1.1 Khái niệm đa dạng sinh học Có thể coi, thuật ngữ đa dạng sinh học ... tổ tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên Đa dạng sinh học bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) [30] - Đa dạng di truyền...
 • 92
 • 295
 • 4

Tìm hiểu đa sạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Hà Nội

Tìm hiểu đa sạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Hà Nội
... học quốc gia nội tr-ờng đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Thị ngọc chi Tìm hiểu đa dạng sinh học đề xuất biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học thành phố nội Chuyên ngành: Sinh thái học ... l: - H sinh thỏi c dõn ụ th/ th trn - H sinh thỏi c dõn nụng thụn - H sinh thỏi rung lỳa - H sinh thỏi vựng i gũ cõy bi - H sinh thỏi t bói ven sụng - H sinh thỏi sụng - H sinh thỏi h - H sinh ... s h sinh thỏi chớnh Vit Nam HST c im DSH H sinh thỏi trờn cn Rng nguyờn sinh DSH giu, h sinh thỏi bn vng Rng th sinh DSH trung bỡnh, h sinh thỏi tng i bn vng Rng nghốo kit DSH nghốo, h sinh...
 • 117
 • 218
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học hồ tây, hà nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học hồ tây, hà nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRẦN THỊ XUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC HỒ TÂY, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... chất lượng nước Hồ Tây Tuy nhiên chứa có đề tài đưa biện pháp bảo tồn cụ thể cho Hồ Tây Vì thực đề tài Đánh giá trạng đề xuất số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học Hồ Tây, Nội Đề tài gồm mục ... Tây Đề xuất số biện pháp bảo tồn đa dạng loài sinh vật Hồ Tây CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan Đa dạng sinh học 1.1.1 Khái niệm đa dạng sinh học Có thể coi, thuật ngữ đa dạng sinh học ...
 • 97
 • 104
 • 0

Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam

Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam
... I .Bảo tồn đa dạng sinh học II.Nguyên nhân suy giảm biện pháp bảo tồn III.Kết luận Khái quát đa dạng sinh học Việt Nam thực trạng Việt Nam xem nước thuộc vùng Đông Nam Á giàu đa dạng sinh học ... 2.Các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Bảo tồn chuyển vị Ngân hàng gene Ngân hàng gene trường Bảo tồn nguyên vị Các hệ sinh thái tự nhiên Nguồn gene Các hệ sinh thái nông ... Ở Việt Nam khác biệt lớn khí hậu từ vùng gần xích đạo tới vùng giáp cận nhiệt đới, với đa dạng địa hình tạo nên đa dạng thiên nhiên mà Việt Nam có tính đa dạng sinh học cao Bảo tồn đa dạng sinh...
 • 39
 • 210
 • 0

Bài thuyết trình: Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh họcViệt Nam hiện nay

Bài thuyết trình: Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay
... Chủ đề: Thực trạng giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học Việt Nam Thành viên Nguyễn Đức Mạnh Bố cục Bố cục: I Mở đầu II Nội dung Thực trạng Nguyên nhân Giải pháp III Kết luận I Mở đầu - Việt Nam quốc ... hiệp quốc) cho rằng: "đa dạng sinh học tính đa dạng sống hình thức, mức độ tổ hợp, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái” II Nội dung Thực trạng a, Đa dạng gen - VN coi 12 trung ... loài thực vật khoảng 3.000 loài vi sinh vật, có nhiều loài sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền - Đa dạng sinh học sở đảm bảo khép kín chu trình sinh – địa – lý, tạo cân sinh thái, bảo vệ môi...
 • 22
 • 201
 • 0

Thực trạng và các giải pháp bảo vệ Đa dạng sinh học hệ động vật tại .

Thực trạng và các giải pháp bảo vệ Đa dạng sinh học hệ động vật tại .
.. . nghiên cứu đề tài Thực trạng giải pháp bảo vệ Đa dạng sinh học hệ động vật Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An” cần thiết nhằm cung cấp cách tổng thể đặc điểm sinh học thực trạng lồi động vật đây, qua đề .. . nghiên cứu đa dạng sinh học hệ động vật Vườn quốc gia Pù Mát năm 2011 - Giới hạn nội dung: Đánh giá thực trạng đa dạng sinh học giải pháp bảo vệ lồi động vật Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An SVTH: .. . với 2.4 94 lồi thực vật Hệ động vật đa dạng với 1.1 57 lồi Trong có nhiều lồi động thực vật q ghi vào sách đỏ Việt Nam giới Tháng 11 năm 2007, Vườn quốc gia Pù Mát UNESCO cơng nhận khu dự trữ sinh...
 • 3
 • 135
 • 0

Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam pdf

Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam pdf
... trì xây dựng sách bảo vệ rừng theo hướng đảm bảo lợi ích người làm nghề rừng, người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, tạo động lực thu hút đầu tư cho công tác bảo vệ phát triển rừng Trong đó, sớm ... chủ rừng, quyền cấp tham gia ngành, tổ chức xã hội vào bảo vệ rừng Đối với chủ rừng - Chủ rừng phải chịu trách nhiệm bảo vệ rừng Nhà nước giao, cho thuê theo quy định hành pháp luật Những chủ rừng ... Luật bảo vệ phát triển rừng để kiểm lâm gắn với quyền, với dân, với rừng, thực chức tham mưu cho quyền địa phương, tổ chức bảo vệ rừng đặc dụng rừng phòng hộ, bảo đảm chấp hành pháp luật việc bảo...
 • 9
 • 9,798
 • 54

ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC doc

ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC doc
... 10.283,2 2.333,5 37,0 0,15 II Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học nay: Việt Nam nằm khu hệ rừng mưa nhiệt đới nên nước ta tiếng tài nguyên gỗ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, diện tích rừng bị thu ... nghiêm trọng nông nghiệp Việt Nam đặc biệt số tỉnh miền Trung (Ninh Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình…) khoảng 7.055.000 III Biện pháp khắc phục: Nhằm bảo vệ đa dạng sinh học hạn chế ô nhiễm môi trường, ... táu (Hương Sơn), nghiến (Chí Linh) nhiều loài khác Sao, Sến, Trò chỉ, Hoàng đàn…Trong sách đỏ Việt Nam ghi 407 loài dộng vật 448 loài thực vật loài quý bị đe dọa Áp lực ô nhiễm môi trường nông...
 • 6
 • 214
 • 2

Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia của cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông

Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia của cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông
... đề tài "Nghiên cứu số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tham gia cộng đồng Khu bảo tồn thiên nhiên Đùng, tỉnh Đăk Nông thực 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu ... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - LÊ QUANG DẦN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ ĐÙNG, ... ) (4) Các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tham gia cộng đồng địa phương Khu BTTN Đùng 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Quan điểm cách tiếp cận đề tài - Bảo tồn đa dạng sinh học nhiệm...
 • 154
 • 529
 • 4

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
... Thanh Hoá 2.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài luận văn đ-ợc tiến hành nghiên cứu từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 10 năm 2006 2.3 Ph-ơng pháp luận ph-ơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Ph-ơng pháp luận ĐDSH, quan ... KBTTN Luông (2005), Dự án đầu t- xây dựng đề xuất KBTTN Luông giai đoạn 2006 đến 2010 Thanh Hoá UBND tỉnh Thanh Hoá (1999), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng KBTTN Luông Thanh Hoá ... nguồn tài nguyên 2.3.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu - Ph-ơng pháp hồi cứu số liệu S-u tầm, tổng hợp, hệ thống, phân tích tất tài liệu sẵn có có liên quan đến nội dung nghiên cứu ĐDSH KBT đ-ợc xác định...
 • 165
 • 546
 • 0

Nghiên cứu tạo lập cơ sở dữ liệu, đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường và lịch sử rừng nà mộ đức”

Nghiên cứu tạo lập cơ sở dữ liệu, đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường và lịch sử rừng nà  mộ đức”
... đồng đa dạng sinh học, môi trường lịch sử Rừng - Xây dựng băng tư liệu, phóng đa dạng sinh học di tích lịch sử Rừng - Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường ý nghĩa lịch ... lập sở liệu, đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường lịch sử Rừng - Mộ Đức” nhằm xác định xác giá trị đa dạng sinh học rừng làm tiền đề cho việc xây dựng dự án bảo tồn, phát ... bên tán rừng 29 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG NÀ Để bảo tồn đa dạng sinh học rừng Nà, áp dụng nhiều biện pháp khác để mang lại hiệu Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào điều...
 • 38
 • 85
 • 0

Pháp luật bảo vệ đa dạng sinh họcviệt nam

Pháp luật bảo vệ đa dạng sinh học ở việt nam
... ; + Sinh vi cung cp hay sinh vt sn xut nh cõy xanh cú khỏ nõng tng hp cỏc chói vụ c thnh cỏc cht hu c; + Sinh vt ticu th hay sinh vt tiờu dựng + Sinh vt phõn gii hay sinh vt phõn hu: L sinh ... dng h sinh thỏi: a dng h sinh thỏi l s phong phỳ v trng thỏi v loi hỡnh ca cỏc h sinh thỏi khỏc Cú nhiộu nh ngha v h sinh thỏi nhnằ tu trung li cú th hiu h sinh thỏi l mt h thng cỏc qun th sinh ... i tiu b iu k h ỏ c H sinh thỏi ỡrờỡỡ c/ỡ cú h sinh thai rng, nỳi ỏ vụi, gũ i, vựn2 õt cỏt ven bin, h sinh thỏi nụna nghip, h sinh thỏi th Tron a ú h sinh thỏi rng l h sinh thỏi trờn cn cú s...
 • 118
 • 69
 • 0

Chuyên đề quần xã sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề quần xã sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
... vấn đề tìm cách giải vấn đề I NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Mô tả chuyên đề * Chuyên đề gồm “chương II: Quần sinh vật, Phần 7: Sinh thái học chương trình Sinh học 12 Cơ bản”: - Bài 40: Quần sinh vật ... thành phần loài quần -2 Nhận định phân tầng quần Chuẩn bị 2.1 Chuẩn bị GV - Nội dung chuyên đề Quần sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học - Kế hoạch thực chuyên đề (03 tiết) - ... 41: Diễn sinh thái Mạch kiến thức: 2.1 Quần sinh vật diễn sinh thái: • Khái niệm quần sinh vật • Khái niệm diễn sinh thái • Một số đặc trưng quần • Quan hệ loài quần sinh vật • Phân...
 • 13
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh họcnhững biện pháp bảo vệ đa dạng sinh họccác biện pháp bảo vệ đa dạng sinh họcgiải pháp bảo tồn đa dạng sinh học việt nambiện pháp bảo tồn đa dạng sinh họccác biện pháp bảo tồn đa dạng sinh họccác giải pháp bảo vệ đa dạng sinh họcgiải pháp bảo vệ đa dạng sinh họcmột số giải pháp bảo vệ đa dạng sinh họcbảo tồn đa dạng sinh học việt nambáo cáo đa dạng sinh học việt nambiện pháp bảo vệ đa dạng thực vậtcác biện pháp bảo vệ đa dạng thực vậtbiện pháp để bảo vệ đa dạng sinh họccác biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh tháiBÀI 12 nhiệm vụ con người và phát triển xã hộiBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcBài dịch môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại các đường ngang cắt qua đường sắt ở địa phận thành phố Đà NẵngĐánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn HàKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhMô phỏng lưới điện phức tạp bằng phương pháp mới Fractal xét ứng dụng truyền tin trên đường dây tải điệnMô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVNNâng cao hiệu quả quản lý thu Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế Ninh BìnhNghiên cứu các giải pháp tạo nguồn tài nguyên dữ liệu lớn phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiêQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngGiá như tôi biết trước những điều này trước khi thi đại họcPhương pháp nghiên cứu tâm lý học Research In Psychology: Methods and Design 6ETiếng Anh dành cho sinh viên Tâm lý học English for students of psychology50 đề thi thử tốt nghiệp môn toán giải chi tiếtLeaders in educational research
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập