NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO LÚA CAO SẢN OM4900 TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG

Báo cáo hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng qua các thời kỳ ở việt nam

Báo cáo hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng qua các thời kỳ ở việt nam
... áp dụng kỹ thuật canh tác kịp thời hơn, tốt nên hiệu suất sử dụng phân bón giảm Một nguyên nhân khác suất trồng cao nên hiệu suất giảm 318 Bảng Hiệu suất sử dụng phân bón cho lúa qua thời kỳ* Thời ... 24,0-29,7%; phân lân 16,919,9% phân kali 51,9-62,2% [17] Đối với lúa, hiệu suất sử dụng phân bón qua thời kỳ (bảng 7) cho thấy lượng phân bón tăng lên, suất tăng lên, hiệu suất sử dụng phân bón giảm ... thập kỷ 80, hiệu suất sử dụng phân bón giảm 55-59% So với thập kỷ 80 thập kỷ 90, hiệu suất sử dụng phân bón giảm 18-22% So với thập kỷ 90 kỷ XX, thập niên kỷ XXI, hiệu suất sử dụng phân bón giảm...
 • 20
 • 302
 • 0

hiệu quả của phân vi sinh trong canh tác rau xanh được trồng trên đất phù sa tại huyện lấp vò – tỉnh đồng tháp

hiệu quả của phân vi sinh trong canh tác rau xanh được trồng trên đất phù sa tại huyện lấp vò – tỉnh đồng tháp
... Hiệu phân vi sinh trồng đất phù sa huyện Lấp - tỉnh Đồng Tháp tiến hành 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định ảnh hưởng phân vi sinh đến suất chất lượng rau xanh 1.3 Nội dung nghiên cứu Sử dụng phân ... thiệu chung phân vi sinh 2.4.1 Khái niệm phân vi sinh Phân vi sinh tập hợp nhóm vi sinh vật, nhiều nhóm vi sinh vật, chúng nhân lên từ chế phẩm vi sinh vật tồn chất mang không vô trùng Phân vi ... nghiệm đồng thực nhằm đánh giá hiệu phân bón vi sinh ảnh hưởng đến suất cà tím (Solanum melongena), mồng tơi (Basella spp) cải xanh (Brassica juncea HF), trồng đất phù sa huyện Lấp tỉnh Đồng Tháp...
 • 104
 • 61
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO “3 GIẢM 3 TĂNG” TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM –TỈNH VĨNH LONG NĂM 2012

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO “3 GIẢM 3 TĂNG” TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM –TỈNH VĨNH LONG NĂM 2012
... nhuận, hiệu lao động hiệu đồng vốn hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” cao so với hộ không áp dụng hình 3 giảm tăng” Thạch Ngọc Lâm, 2010 Đề tài Đánh giá hiệu hình 3 giảm tăng” sản xuất lúa ... tương quan để đánh giá hiệu hình trồng lúa áp dụng kỹ thuật 3 giảm tăng” Kết nghiên cứu tác giả cho biết áp dụng hình 3 giảm tăng” hiệu sản xuất cao không áp dụng hình 3 giảm tăng” Các ... 73, 3% hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” 14 ,3% hộ không áp dụng hình 3 giảm tăng” 20% hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” vay ngân hàng sách xã hội Đối với hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” họ không...
 • 103
 • 352
 • 2

Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh An Giang

Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh An Giang
... án: Phân lập, tuyển chọn khảo nghiệm dòng vi khuẩn Azospirillum sinh trưởng suất lúa cao sản trồng tỉnh An Giang Mục tiêu cụ thể luận án: - Phân lập dòng vi khuẩn Azospirillum từ lúa hoang lúa cao ... THƠ VI N NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÀO THANH HOÀNG PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC DÒNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM NỘI SINH TRÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA LÚA CAO SẢN TRỒNG ... tất mẫu lúa hoang lúa cao sản trồng tỉnh An Giang - Sáu mươi (60) dòng vi khuẩn Azospirillum địa phân lập từ lúa hoang lúa cao sản trồng tỉnh An Giang - Nhận diện định danh 04/60 dòng vi khuẩn...
 • 122
 • 424
 • 0

Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh An Giang (tóm tắt)

Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh An Giang (tóm tắt)
... thấy vi khuẩn cố định đạm sinh học Azospirillum diện mẫu lúa hoang lúa cao sản trồng tỉnh An Giang - Có 60 dòng vi khuẩn Azospirillum địa phân lập từ lúa hoang lúa cao sản trồng tỉnh An Giang ... trồng lúa cao sản OM 6976, OM 4218 nhà lưới, thí nghiệm trồng lúa cao sản OM 6976, OM 4218 trồng lúa đồng ruộng cho thấy vi khuẩn Azospirillum phân lập từ lúa cao sản vùng sinh thái khác tỉnh An Giang ... 5: KẾT LUẬN - Sáu mươi dòng vi khuẩn phân lập từ lúa hoang lúa cao sản trồng An Giang - Các dòng Azospirillum có đặc tính giống vi khuẩn Azospirillum tác giả trước mô tả Khuẩn lạc có dạng tròn,...
 • 25
 • 259
 • 0

phân lập vi khuẩn salmonella và escherichia coli trên gà thả vườn bị tiêu chảy tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long

phân lập vi khuẩn salmonella và escherichia coli trên gà thả vườn bị tiêu chảy tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
... triệu chứng bị tiêu chảy tỉnh Vĩnh Long 34 4.5 Tỷ lệ chết bị tiêu chảy tỉnh Vĩnh Long 35 4.6 Kết phân lập vi khuẩn Escherichia coli Salmonella tiêu chảy chết tỉnh Vĩnh Long ... Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y PHÂN LẬP VI KHUẨN SALMONELLA ESCHERICHIA COLI TRÊN GÀ THẢ VƢỜN BỊ TIÊU CHẢY TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG Giáo vi n hướng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS LÝ ... Vĩnh Long 34 4.4 Tỷ lệ chết bị tiêu chảy tỉnh Vĩnh Long 35 4.5 Kết phân lập vi khuẩn Escherichia coli Salmonella tiêu chảy chết tỉnh Vĩnh Long 37 4.6 Tỷ lệ dƣơng tính với Escherichia coli Salmonella...
 • 59
 • 929
 • 0

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải keratin từ chất thải lõ giết mổ heo tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải keratin từ chất thải lõ giết mổ heo tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
... Hai dũng vi khun K13 v K5 l nhng vi khun tim nng ng dng sn xut enzyme keratinase thng mi - Vi khun phõn gii keratin t lụng gia cm tt hn keratin t lụng heo - Kh nng phõn gii keratin ca vi khun ... m heo huyn Vng Liờm, tnh Vnh Long Cỏc dũng vi khun u phỏt trin tt trờn c cht bt lụng heo sau 48 gi - Dũng vi khun cú hot tớnh keratinase cao nht l K13 vi 24,2U/ml, hot tớnh thp nht l dũng K3 vi ... cho thy rng vi khun phõn gii keratin t lụng gia cm tt hn ngun keratin lụng heo v kh nng phõn gii keratin ca vi khun khụng hon ton ph thuc vo hot tớnh enzyme keratinase ca chỳng T khúa: keratin, ...
 • 51
 • 104
 • 0

xây dựng chương trình quản lý dữ liệu nông thôn mới dựa trên hệ thống thông tin địa lý tại huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long

xây dựng chương trình quản lý dữ liệu nông thôn mới dựa trên hệ thống thông tin địa lý tại huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long
... ––––––––––––––––––––––––– XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU NÔNG THÔN MỚI DỰA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã ngành: ... luận văn tốt nghiệp ngành Quản Đất đai với đề tài: “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU NÔNG THÔN MỚI DỰA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG Sinh viên thực hiện: ... “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU NÔNG THÔN MỚI DỰA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG Sinh viên thực hiện: Trịnh Vũ Phương MSSV: 4115073 Lớp Quản Đất...
 • 97
 • 621
 • 0

nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà thịt (ri x lương phượng) với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men phytase

nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà thịt (ri x lương phượng) với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men phytase
... NGUYỄN THỊ VƢỢNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHOSPHO CỦA GÀ THỊT (RI x LƢƠNG PHƢỢNG) VỚI KHẨU PHẦN CÓ TỶ LỆ PHOSPHO DẠNG PHYTIN KHÁC NHAU CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG PHYTASE Chuyên ngành: CHĂN NUÔI ... DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá ảnh hƣởng việc bổ sung phytase đến hiệu sử dụng phốt phần ăn thịt (Ri x Lƣơng Phƣợng) nuôi dƣỡng phần tỷ lệ phốt dạng phytin khác - Đánh giá ảnh hƣởng việc bổ sung ... phytase đến khoáng hoá x ơng thịt (Ri x Lƣơng Phƣợng) bổ sung phytase phần - Đánh ảnh hƣởng việc bổ sung phytase đến sinh trƣởng hiệu sử dụng thức ăn thịt (Ri x Lƣơng Phƣợng) với phần có...
 • 77
 • 183
 • 0

nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà broiler (ross 508) với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men phytase

nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà broiler (ross 508) với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men phytase
... LÂM NGUYỄN VŨ QUANG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHOSPHO CỦA BROILER (ROSS 508) VỚI KHẨU PHẦN CÓ TỶ LỆ PHOSPHO DẠNG PHYTIN KHÁC NHAU CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG PHYTASE Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số: ... DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá ảnh hƣởng việc bổ sung Phytase đến hiệu sử dụng phốt phần ăn Broiler – Ross 508 nuôi dƣỡng phần tỷ lệ phốt dạng phytin khác - Đánh giá ảnh hƣởng việc bổ sung Phytase ... hoá xƣơng Broiler – Ross 508 bổ sung Phytase phần - Đánh ảnh hƣởng việc bổ sung Phytase đến sinh trƣởng hiệu sử dụng thức ăn Broiler – Ross 508 với phần tỷ lệ phốt dạng phytin khác 2.3...
 • 61
 • 180
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHOSPHO CỦA GÀ THỊT (RI X LƯƠNG PHƯỢNG) VỚI KHẨU PHẦN CÓ TỶ LỆ PHOSPHO Ở DẠNG PHYTIN KHÁC NHAU CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG PHYTASE

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHOSPHO CỦA GÀ THỊT (RI X LƯƠNG PHƯỢNG) VỚI KHẨU PHẦN CÓ TỶ LỆ PHOSPHO Ở DẠNG PHYTIN KHÁC NHAU CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG PHYTASE
... NGUYỄN THỊ VƯỢNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHOSPHO CỦA GÀ THỊT (RI x LƯƠNG PHƯỢNG) VỚI KHẨU PHẦN CÓ TỶ LỆ PHOSPHO DẠNG PHYTIN KHÁC NHAU CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG PHYTASE Chuyên ngành: CHĂN NUÔI ... đến hiệu sử dụng phốt phần ăn thịt (Ri x Lương Phượng) nuôi dưỡng phần tỷ lệ phốt dạng phytin khác - Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung phytase đến khoáng hoá x ơng thịt (Ri x Lương Phượng) ... Phượng) bổ sung phytase phần - Đánh ảnh hưởng việc bổ sung phytase đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn thịt (Ri x Lương Phượng) với phần tỷ lệ phốt dạng phytin khác 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 77
 • 128
 • 0

Nghiên Cứu Hiệu Quả Sử Dụng Phospho Của Broiler (Ross 508) Với Khẩu Phần Có Tỷ Lệ Phospho Ở Dạng Phytin Khác Nhau Có Và Không Bổ Sung Phytase

Nghiên Cứu Hiệu Quả Sử Dụng Phospho Của Broiler (Ross 508) Với Khẩu Phần Có Tỷ Lệ Phospho Ở Dạng Phytin Khác Nhau Có Và Không Bổ Sung Phytase
... tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hiệu sử dụng phốt gà Broiler (Ross 508) với phần tỷ lệ phốt dạng phytin khác không bổ sung men Phytase. ” Mục tiêu đề tài - Đánh giá hiệu sử dụng phốt ... tắt: Khẩu phần P phytin cao bổ sung Phytase Lô viết tắt: Khẩu phần P pPhytin cao không bổ sung Phytase Lô viết tắt: Khẩu phần P phytin thấp bổ sung Phytase 25 Lô viết tắt: Khẩu phần P phytin ... thấy: phần ăn mức P phytin cao tỷ lệ thịt xẻ gà trống gà mái lô bổ sung Phytase cao so với không bổ sung Còn phần mức P phytin thấp việc bổ sung hay không bổ sung Phytase không...
 • 60
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỉnh trà vinhvĩnh phúcvĩnh longtỉnh vĩnh phúctỉnh vĩnh phúctỉnh vĩnh phúctrà vinhthành phố vinhthành phố vinhvĩnh phúcvĩnh longthái vinhtân vĩnh tiếnvĩnh hàvĩnh tuyBÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Đề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)Bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridCân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập