Giáo án vật lý 7 HKI vật lý 7 bùi văn nhuận

giáo án vật 7 hki 3 cột

giáo án vật lý 7 hki 3 cột
... đợc ánh Cá nhân HS lần lợt trả lời Nhận biết ánh sáng sáng nao câu hỏi GV Gơng phẳng, gơng cầu ? Định luật truyến thẳng lồi, gơng cầu lõm ánh sáng.? Định luật Các định luật: Định phản xạ ánh sáng ... III-Vận dụng C6? Vật có tần số dao C5: động 70 Hz dao Vật có tần số 70 Hz dao động + Yêu cầu học sinh nhận xét? động nhanh nhanh Vật có tần số dao Vật có tần số 50Hz phát âm - Giáo viên thống ý ... định luật: Định phản xạ ánh sáng luật phản xạ ánh sáng ? Đặc điểm ảnh định luật truyền thẳng vật tạo gơng phẳng ánh sáng Gơng cầu lồi Gơng cầu lõm ? So sánh giống khác ảnh tạo gơng ứng loại gơng...
 • 47
 • 318
 • 0

giao an vat ly 7 - hkI

giao an vat ly 7 - hkI
... đọc sách H 7 : Hướng dẫn – Dặn dò GV : Tran My Nhan 11 Giao an Vat li - GV tổng kết kiến thức trọng tâm - Học làm tập 3.1 – 3.4 sbt - Chuẩn bò Tuần tiết GV : Tran My Nhan 12 Giao an Vat li Bài ... - GV tổng kết kiến thức trọng tâm - Học làm tập 7. 1 - SBT - Chuẩn bò GV : Tran My Nhan 23 Giao an Vat li Bài : Tuần tiết GƯƠNG CẦU LÕM I / Mục tiêu : HS - Nhận biết ảnh ảo tạo gương cầu lõm - ... sáng rõ - GV y/c HS thảo luận - HS thảo luận chung TL C7 : Ra xa gương chung TL C7 C7 GV : Tran My Nhan 25 Giao an Vat li Hđ5 : Hướng dẫn – Dặn dò - GV tổng kết kiên thức trọng tâm - Dặn HS...
 • 62
 • 75
 • 0

giáo án vật 7

giáo án vật lý 7
... hy nãu cháút nh ca gỉång cáưu läưi? 5, Dàûn d Vãư nh âc pháưn cọ thãø em chỉa biãút Bi táûp : 7. 1- 7. 4 SBT Soản ngy / gỉång cáưu lm Tiãút:8 A,Mủc tiãu: Nháûn biãút âỉåüc nh tảo båíi gỉång cáưu ... nọng lãn ? IV,Váûn dủng: 5’ Gv gỉång cáưu lm mủc âêch C6 nghiãn cỉïu hiãûn tỉåüng gç ? C7 Hy âc v tr låìi c6,c7 Hs tr låìi 4, Cng cäú:5’ hy nãu cháút nh ca gỉång cáưu lm ? âàût váût thãú no thç gỉång ... 5: 5’ Ám cọ thãø truưn âỉåüc mäi trỉåìng chán khäng hay khäng? Ám cọ thãø truưn qua mäi trỉåìng ràõn, lng v khê v khäng thãø truưn qua mäi trỉåìng chán khäng Åí cạc vë trê cng xa ngưn ám thç ám...
 • 30
 • 653
 • 2

Giáo án Vật 7 (đủ bộ)

Giáo án Vật Lý 7 (đủ bộ)
... đèn sáng mảnh giấy trắng, cụ thể vật tự phát ánh sáng, vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại - Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh ... khẳng định ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật Kết luận: Ta nhìn thấy vật truyền vào mắt ta ? có ( ánh sáng từ vật đó) truyền vào mát ta Hoạt động 4: nguồn sáng vật sáng - Hớng dẫn HS nhận xét ... tiêu dạy: Giáo viên Nguyễn Thành Kế Trờng THCS Hoằng Châu Giáo án Vật lí Năm học 20 07 - 2008 - 1.Nhắc lại kiến thức có liên quan đén nhìn thấy vật sáng, truyền ánh sáng, phan xạ ánh sáng, tính...
 • 77
 • 653
 • 3

Giaó án Vật 7 - đủ

Giaó án Vật lý 7 - đủ
... viên Hđ3: II- I- - HTTC: - HTTC: Hđ4: III- Hđ5: IV- - HTTC: - HTTC: Hđ6: V- - HTTC: 3- Củng cố, kiểm tra đánh giá: - YCHS đọc nội dung ghi nhớ 4- Hớng dẫn hoạt động nhà: - Học theo SGK - Làm 10.1 ... không C2 a) Đèn sáng (hình 1.2 a) * Kết luận: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng - Trả lời : C3 Vật phát sáng đèn pin ; vật chiếu sáng mảnh giấy * Kết ... Trả lời : Tia sáng (SGK -7 ) Và vẽ đờng truyền ánh sáng từ điểm S đến điểm M : S > M - Trả lời : Chùm sáng gồm nhiều tia sáng Có ba loại chùm sáng Khi vẽ chùm sáng cần vẽ hai tia sáng - Trả lời :...
 • 46
 • 429
 • 5

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... vật tự phát ánh sáng - Mảnh giấy trắng vật - HS tự rút kết luận hắt lại ánh sáng vật Nguồn sáng Vật sáng khác chiếu tới - Mặt trăng khơng phải + Nguồn sáng vật tự nguồn sáng hắt lại phát ánh ... biệt Nguồn sáng – Vật sáng (10’) - u cầu HS nghiên cứu câu C3 - GV u cầu HS nhận xét khác dây tóc bóng đèn sáng mảnh giấy trắng(cụ thể vật tự phát ánh sáng vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu ... vật : C2 : Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta - HS nghiên cứu câu C3 III./ Nguồn - HS hoạt động cá nhân sáng – Vật sáng : hồn thành câu C3 C3 : - Dây tóc bóng đèn phát sáng...
 • 50
 • 377
 • 3

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... biết ánh sáng Nguồn sáng, vật sáng I) Mục tiêu: Thực hiện: Giáo án Vật Lí Năm học 2005-2006 - Bằng TN nhận biết rằng: Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta ta nhìn thấy đợc vật có ánh ... ánh sáng nguồn sáng vật sáng I Nhận biết ánh sáng - Học sinh đọc SGK - Học sinh nhớ lại kinh nghiệm trả lời câu C1 Mắt ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta II Nhìn thấy vật ... thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng - Học sinh thảo luận trả lời câu C2 - Học sinh điền từ lớp nhận xét - Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng gọi nguồn sáng...
 • 53
 • 309
 • 1

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... XẠ ÂM TỐT _ VẬT PHẢN XẠ ÂM KÉM : • Vật phản xạ âm tốt vật cứng có bề mặt nhẵn • Vật phản xạ âm vật xốp, mềm có bề mặt gồ ghề III VẬN DỤNG : Giáo Án : Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân IV CỦNG ... Độ to âm đươc đo đơn vò ? Học bài, làm tập, xem Trang Giáo Án : Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Ngày soạn: 27/ 11/20 07 Ngày giảng: 04/12/20 07 Tuần : 14 Tiết : 14 BÀI 13 : MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM ... trường truyền âm ? Dặn Dò : Học bài, làm tập, xem Trang Giáo Án : Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Ngày soạn: 04/12/20 07 Ngày giảng: 11/12/20 07 Tuần : 15 Tiết : 15 BÀI 14 : PHẢN XẠ ÂM _ TIẾNG VANG...
 • 13
 • 331
 • 1

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... biết ánh sáng ? Ta nhìn thấy vật nào?  Có ánh sáng truyền vào mắt ta Khi có ánh sáng từ vật truỳen vào mắùt ta ? Thế nguồn sáng, vật sáng ? Cho ví dụ  Vật tự phát ánh sáng, vật hắt lại ánh sáng ... tự phát ánh sáng Dây tóc Vật Sáng : Nguồn sáng * Vật sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Vật sáng ? Còn vật hắt lại ánh sáng Trang Giáo Án : Vật vật khác chiếu tới gọi ? ? Các em quan sát ... sáng Vì ta nhìn thấy ? ? Vâïy hai vật vật tự phát ánh sáng, vật hắt lại ánh sáng vật khác chiếu tới ? ? Vậy vật tự phát ánh sáng phận ? ? Vậy phận tự phát ánh sáng gọi ? ? Vậy nguồn sáng ? Giáo...
 • 39
 • 300
 • 1

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... em chưa biết Tuần : 27 Tiết : 27 Họ tên học sinh: Lớp: 7A Điểm Ngày soạn : 05/02/2008 Ngày kiểm tra : Đề kiểm tra 45 phút vật Nhận xét Trang 27 Giáo Án: Vật Giáo Viên: Phạm Thanh Tân A Trắc ... thích hợp cho đèn sáng Và quan sát Trang 19 Giáo Án: Vật ? Đèn sáng chỗ ? Khi sáng đèn có nóng lên không ? GV Yêu cầu hs đảo ngược đầu dây ? Đèn có sáng không ? Vậy đèn sáng dòng điện vào đèn ... Giáo Án: Vật Giáo Viên: Phạm Thanh Tân tính chất nhiều vật bò cọ xát : Hút vật khác Yêu cầu hs thảo luận từ TN nhận xét kết qủa TN Hầu hết vật bò cọ sát hút vật khác Yêu cầu...
 • 55
 • 366
 • 3

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... ta C ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta B Vật phát ánh sáng D Có đủ ba yếu tố A,B,C Vật sáng : A Vật có ánh sáng vào mắt ta C .Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới B Vật tự phát ánh sáng D Nguồn sáng ... không ) 3- Bài 7b : 7d : Đề I/ Chọn phơng án Nguồn sáng có đặc điểm ? A Truyền ánh sáng đến mắt ta B Chiếu ánh sáng vật xung quanh C Phản chiếu ánh sáng D Tự phát ánh sáng ảnh vật tạo gơng phẳng ... bóng đèn tự phát ánh - Từ điền vào kết luận SGK sáng gọi nguồn sáng Dây tóc bóng đèn phát sáng mảnh - Vậy vật hắt lại ánh sáng ? Nguồn giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác sáng ? lấy ví dụ...
 • 82
 • 338
 • 2

Giáo án Vật 7

Giáo án Vật lý 7
... tập 1.1 1.2 sáng trở thành vật sáng -> vật 1.1: C; 1.2: B sáng xếp thành vệt sáng ta nhìn thấy IV Củng cố: ? Khi ta nhận biết đợc ánh sáng ? Khi ta nhìn thấy vật ? Nguồn sáng gì? Vật sáng V Dặn ... phát tia sáng đến vật C Khi vật mắt khoảng tối D Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta Câu 2: Âm đợc tạo từ vật nhờ A Vật chuyển động B Vật có dao động C Vật đứng yên D Vật va chạm với vật khác ... sáng chùm sáng GV: Trần Đình Phong Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án ? Ta biểu diễn tia sáng ntn Biểu diễn đờng truyền - GV làm TN H2.4 thông báo hình ảnh ánh sáng: tia sáng (đờng truyền ánh...
 • 69
 • 583
 • 2

Giáo án Vật 7 mới

Giáo án Vật lý 7 mới
... vật: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng : - Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng - Vật sáng: vật tự phát ánh sáng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào 4) ... nguồn sáng vật sáng.) - GV yêu cầu HS nhận xét khác dây tóc đèn sáng mảnh giấy trắng Vật tự phát ánh sáng , vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt lại ánh sáng ? => Dây tóc đèn sáng tự ... truyền vào mắt ta Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 3) Giảng mới: => Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng Vât sáng : gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào => Vỏ chai sáng chói trời nắng...
 • 104
 • 312
 • 5

Giáo án Vật 6-Tiết 7

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 7
... li Tit 7: Tỡm Hiu Kt Qu Tỏc Dng Lc I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc tỏc dng Nhng s bin i ca chuyn ng Nhng s bin dng II Nhng kt qu tỏc dng ca lc Thớ nghim C5: Trong thớ nghim (hỡnh7.2), ... lc m tay ta tỏc dng lờn lũ xo Kt qu l lũ xo b bin dng Rỳt kt lun: C7: Chn cm t thớch hp khung in vo ch trng cỏc cõu sau: Tit 7: Tỡm Hiu Kt Qu Tỏc Dng Lc I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc ... gi xe t nhiờn ta buụng tay khụng gi xe na Nhn xột v kt qu tỏc dng ca lũ xo lỏ lờn xe lỳc ú Tit 7: Tỡm Hiu Kt Qu Tỏc Dng Lc I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc tỏc dng Nhng s bin i ca chuyn...
 • 8
 • 158
 • 0

Giáo án Vật 7 chuẩn

Giáo án Vật lý 7 chuẩn
... Ta nhìn thấy vật có (ánh sáng từ vật đó) truyền vào mắt ta III- Nguồn sáng vật sáng Kết luận: GIÁO ÁN VẬT LÝ Trang nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại Sau ... lại ánh tóc bóng đèn sáng mảnh giấy trắng, cụ thể sáng vật khác vật tự phát ánh sáng, vật phải chiếu vào Kết luận: Mắt ta nhận biết ánh sáng có (ánh sáng) truyền vào mắt ta II- Nhìn thấy vật ... vào hắt ánh sáng lại Sau thông báo từ nguồn sáng để biểu thò vật tự phát ánh sáng, vật sáng để biểu thò chung cho vật tự phát ánh sáng hắt ánh sáng từ vật khác chiếu vào Hoạt động 6: Vận dụng Tổ...
 • 91
 • 309
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Học thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích tác động của vữa bê tông lên ván khuôn theo một số tiêu chuẩn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập