TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH điển HÌNH TRONG SUỐT CHIỀU dài LỊCH sử VIỆT NAM

tài liệu tham khảo câu 5 của cuộc thi tìm hiểu hiến pháp

tài liệu tham khảo câu 5 của cuộc thi tìm hiểu hiến pháp
... Để phân biệt Hiến pháp với Hiến pháp năm 1946, 1 959 , 1980 Hiến pháp năm 1992, sau gọi tắt Hiến pháp năm 2013 Trong phạm vi viết này, giới thi u điểm Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 ... nước; hiệu lực Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp Về cấu hình thức thể Hiến pháp năm 2013 Về cấu Hiến pháp: Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 giảm ... có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp Cơ chế bảo vệ Hiến pháp luật định” Điều 120 Hiến pháp 2013 quy định cụ thể quy trình "làm Hiến pháp" , sửa đổi Hiến pháp so với Điều 147 Hiến pháp năm 1992 sau: “Chủ...
 • 35
 • 636
 • 8

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Những thách thức và cơ hội đối với ngành Dệt - May khi Việt Nam tham gia Tổ chức Thương Mại Thế giới" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... hạn hẹp khóa luận cố gắng tìm hiểu "Những thách thức hội ngành Dệt - May Việt Nam tham gia Tổ chức Thương Mại Thế giới Nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Tổ chức thương mại Thế giới Hiệp ... RA ĐỜI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 1.1.1 Hiệp định chung thuế quan thương mại - tiền thân Tổ chức Thương mại Thế giới 1.1.1.1 Bối cảnh đời GATT Sau năm thức hoạt động, Tổ chức Thương mại Thế giới ... Việt Nam mà đề định hướng phù hợp CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH DỆT - MAY VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 2.1.1 Nét chung ngành dệt may xuất Việt Nam...
 • 117
 • 289
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam doc

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam doc
... II NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG EU TRONG NHỮNG NĂM TỚI Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất thủy sản sang EU 1.1 Tăng cường đầu tư quản lý tốt việc đánh bắt hải sản ... Việt Nam nước ngoài, đặc biệt EU CHƯƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG EU TRONG NHỮNG NĂM TỚI I CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY ... TRONG NHỮNG NĂM QUA Những thành tựu đạt Việt Nam nước thứ 29 giới, đứng thứ khối ASEAN xuất thủy sản mặt hàng thủy sản Việt Nam xuất sang 50 nước khu vực Xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường...
 • 57
 • 241
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Triển vọng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịchViệt Nam giai đoạn 2001- 2010" pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... phỏp y mnh hot ng du lch Vit Nam n nm 2010 CHNG I: ễI NẫT KHI QUT V DU LCH VIT NAM I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN DU LCH VIT NAM S i ca ngnh du lch Vit Nam Ngnh du lch Vit Nam ó cú quỏ trỡnh ... QUT V DU LCH VIT NAM I Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Du lch Vit Nam Khỏi quỏt v s i v phỏt trin ca ngnh du lch Vit Nam V trớ v vai trũ ca du lch nn kinh t quc dõn II Tim nng du lch Vit Nam Ti ... bao iu mi l m du lch Vit Nam hn mang n cho du khỏch bn phng 21 CHNG II THC TRNG NGNH DU LCH VIT NAM THI GIAN QUA I SN PHM DU LCH V CC CH TRNG PHT TRIN DU LCH Sn phm du lch Sn phm du lch c xõy...
 • 81
 • 206
 • 0

Tài liệu DỰ ÁN TƯ VẤN KỸ THUẬT "PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TRONG CÁC GIA ĐÌNH NGHÈO Ở VIỆT NAM" pptx

Tài liệu DỰ ÁN TƯ VẤN KỸ THUẬT
... hướng ng lai để phát triển sách đầu ECD Quản lý hành Nhân Việc tuyển chọn chuyên gia vấn lại cho Dự án thực Cả chuyên gia vấn giáo dục trẻ thơ chuyên gia vấn sức khoẻ trẻ thơ xác ... đầu dự án vấn kỹ thuật ADB tài trợ (TAVIE 4205) Bản báo cáo nhóm chuyên gia vấn chuẩn bị qua đợt công tác lần thứ (20/3-24/4/2004), báo cáo viết Trưởng nhóm chuyên gia vấn, chuyên gia ... gia đoạn Dự án Quyết định lồng ghép điều tra hộ gia đình vào giai đoạn thực dự án sau Do đó, thức hoãn hoạt động chuyên gia vấn điều tra khỏi hoạt động dự án từ 04/3/0405/3/05 Chuyên gia tư...
 • 19
 • 376
 • 2

Tài liệu Một số vấn đề về vận dụng tư tưởng Lênin trong đổi mới kinh tế ở Việt Nam pptx

Tài liệu Một số vấn đề về vận dụng tư tưởng Lênin trong đổi mới kinh tế ở Việt Nam pptx
... tức chưa vận dụng đắn quan điểm V.I .Lênin, hạn chế nhiều lực sản xuất kinh tế toàn xã hội, tạo nên trì trệ, khủng hoảng kinh tế xã hội… Từ Đổi mới, Đảng ta “trở lại” vận dụng đắn, sáng ... – V.I Lênin) Quả nhiên, sau có số thành phần kinh tế nảy sinh thực tiễn (như kinh tế có vốn đầu nước ngoài…) Quan điểm V.I .Lênin kinh tế hàng hoá, thương mại động lực lợi ích kinh tế xây ... điểm V.I .Lênin kinh tế độ lên chủ nghĩa xã hội” Đó nguyên nhân gây trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội Từ Đổi mới, Đảng ta thể rõ dứt khoát “trở lại” với quan điểm V.I .Lênin kinh tế hàng hoá”,...
 • 3
 • 197
 • 0

skkn sử dụng tài liệu môn văn học, địa lí ở trường thpt trong việc dạy học lịch sử việt nam lớp 12

skkn sử dụng tài liệu môn văn học, địa lí ở trường thpt trong việc dạy học lịch sử việt nam lớp 12
... học, học lẻ tẻ, rời rạc Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT TRONG VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 góp phần nhỏ vào việc hệ thống lại mảnh rời ... thù hãn I SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Môn Địa liên quan nhiều đến môn lịch sử Một họp, hội nghị, trận đánh… diễn địa điểm định Để học sinh hiểu học việc dạy học lịch sử kết ... LIỆU MÔN VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT TRONG VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, nghiên cứu áp dụng cho học sinh lớp 12...
 • 6
 • 1,060
 • 21

đề tài xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học lịch sử việt nam

đề tài xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học lịch sử việt nam
... VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ Tầm quan công nghệ thông tin dạy học lịch sử Internet vai trò internet dạy học Xây dựng thƣ viện điện tử phục vụ dạy học đổi phƣơng pháp dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ... tƣ liệu giảng điện tử từ thƣ viện điện tử phục vụ cho đổi phƣơng pháp dạy học lịch sử SVTT : Lƣu Văn Hoá & Mai Lễ Nô En 15 XÂY DỰNG THƢ VIỆN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIÊT NAM ̣ PHẦN NỘI ... Nô En 23 XÂY DỰNG THƢ VIỆN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIÊT NAM ̣ phƣơng pháp dạy học có sức thu hút học sinh làm cho học sinh hứng thú học tập Và học sinh chán học xem thƣờng lịch sử điều...
 • 132
 • 115
 • 0

SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)

SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)
... Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (Lớp 12 THPT) Trên sở nguyên tắc dạy học lịch sử, đưa số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 ... xuất biện pháp sư phạm giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dạy học lịch sử vấn đề cấp thiết III Một số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch ... cực học sinh dạy học lịch sử thông qua khóa học, chương, học cụ thể….đó lí lựa chọn đề tài Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến...
 • 22
 • 423
 • 0

SKKN Sử dụng tư liệu Văn học trong một số bài Lịch sử Việt Nam lớp 12

SKKN Sử dụng tư liệu Văn học trong một số bài Lịch sử Việt Nam lớp 12
... trợ nghe nhạc Do sử dụng âm nhạc để hỗ trợ giảng môn lịch sử Vậy sử dụng âm nhạc dạy học lịch sử nào? Giáo viên, học sinh phải làm sử dụng âm nhạc môn lịch sử lớp 12 Khi sử dụng âm nhạc để tổ ... dạy học Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài Sử dụng Âm nhạc dạy học môn Lịch sử lớp 12, phần Lịch sử Việt Nam (1919-1954) trường THPT Lý Tự Trọng” Tuy nhiên, sử dụng âm nhạc vào dạy học lịch sử ... tài: Sử dụng âm nhạc dạy học môn lịch sử lớp 12, phần lịch sử Việt Nam (1919 - 1954) trường THPH Lý Tự Trọng” Mục đích nghiên cứu đề tài SKKN sử dụng âm nhạc vào việc dạy học lịch sử giúp em...
 • 55
 • 521
 • 1

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác
... thái độ bất hợp tác chia bè phái, khó làm việc Khi tuyển mộ nguồn ta có ba phơng pháp để lựa chọn: Phơng pháp tham khảo ý kiến Theo phơng pháp để tìm ngời cho vị trí ngời ta tham khảo ý kiến ... chuyên gia phân tích tình hình thực tế tổ chức, dự báo thay đổi xảy kinh nghiệm thân i Phơng pháp phân tích xu hớng Theo phơng pháp cầu nhân lực đợc ớc lợng sỏ số liệu năm trớc, từ số liệu dự đoán ... may10 - Các văn pháp lý nhà nớc Đây sở tổ chức tiến hành tuyển dụng lao động theo pháp luật nhà nớc quy định Phân tích công việc sở để tiến hành tuyển dụng Phân tích công việc trình thu thập t liệu...
 • 28
 • 717
 • 2

THAM KHẢO TỔNG hợp tài LIỆU về HOÁ học

THAM KHẢO TỔNG hợp tài LIỆU về HOÁ học
... hứng thú học hóa học Công việc soạn sách Lịch sử Hóa học có khó khăn định đặc điểm Hóa học nằm số khoa học tự nhiên trẻ nhất, trẻ nhiều so với thiên văn học, toán học, vật lí… Trong khoa học nhiều ... nghiên cứu khoa học từ hệ đến hệ khác ngành hóa học hình thành Ngoài sách Lịch sử Hóa học giúp cho giáo viên đại học trung học có đủ tư liệu để tổ chức buổi nói chuyện ngoại khóa gây cho học sinh nhiều ... 118 Các nhà khoa học thuộc lĩnh vực hóa học, vật liệu học khoa học đời sống Phòng Thí nghiệm Quốc Gia Lawrence Livermore (LLNL), hợp tác với nhà nghiên cứu đến từ Dubna, Viện hợp tác nghiên cứu...
 • 159
 • 322
 • 0

tổng hợp toàn bộ đề thi tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ftu

tổng hợp toàn bộ đề thi tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ftu
... http://www.mediafire.com/?pn8mfya2djw0dwk Ngun: Thi FTU, Trn Thanh Tựng, Ti liu Ftu, FTuers chia s ti liu, study in FTU v rt nhiu bn khỏc ó email cho Thi FTU ... kinh t lng õu no???? thi cui kỡ tham kho : http://www.mediafire.com/?sa7j623a6yqoh8j ti nhúm ng dng eviews tham kho : http://www.mediafire.com/?nvfm39u5t2z4c49 thi gia kỡ tham kho: http://www.mediafire.com/?sp4h5bcg19z363e ... http://www.mediafire.com/?nxrdmodj7hiyd26 thi gia kỡ Qun tr hc dnh cho cỏc bn hc thy Cng http://www.sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?p=243728 TI LIU LUYN THI TOEIC U NM DOWNLOAD TI LIU LUYN THI TOEIC U NMõy...
 • 44
 • 2,793
 • 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯỚNG LĨNH mỹ NHÌN NHẬN NHỮNG bài học THẤT bại TRONG CUỘC CHIẾN TRANHVIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO  TƯỚNG LĨNH mỹ NHÌN NHẬN NHỮNG bài học THẤT bại TRONG CUỘC CHIẾN TRANH ở VIỆT NAM
... từ chiến tranh Triều Tiên Mùa xuân năm 1965, quân Nam Việt Nam bị Việt cộng quân Bắc Việt Nam đánh bại Nhiều trung đoàn Bắc Việt Nam đóng tỉnh phía Bắc Nam Việt Nam chưa tham chiến Do việc Mỹ ... tiến hành chiến tranh hạn chế kéo dài Dĩ nhiên chiến tranh Việt Nam chiến tranh hạn chế khác, theo nghĩa kéo dài chiến tranh Triều Tiên Nhưng Việt Nam tác động đến tinh thần lính Mỹ chiến tranh Triều ... 1965, Mỹ không đưa lực lượng chiến đấu vào tham chiến chắn Nam Việt Nam sụp đổ Bắc Việt Nam chiếm lấy Quả thực chiến đấu Việt Nam đóng góp vào việc trì toàn tư Mỹ Tây Thái Bình Dương Nếu không chiến...
 • 43
 • 140
 • 0

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những

 Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những
... phê duyệt kế hoạch bạn Có thể không hoàn hảo, bạn hướng để xây dựng kế hoạch truyền thông tốt Thông tin loạt xây dựng kế hoạch truyền thông tổng hợp nghiên cứu, tham khảo kế hoạch truyền thông Dave ... bước việc lập kế hoạch truyền thông cách xác, tới lúc này, thân kế hoạch giúp bạn thực phần Với việc xây dựng chiến thuật phần cuối kế hoạch truyền thông này, giúp bạn ép xem xét kỹ kế hoạch bạn ... bạn xây dựng thông điệp chiến lược sau Tuy nhiên, thực phần dễ kế hoạch bạn Lưu ý: Cấu trúc kế hoạch truyền thông tốt bạn không chép cách cứng nhắc Một kế hoạch truyền thông tốt giúp người lập kế...
 • 40
 • 3,554
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tham khảo về phòng chống tham nhũngtài liệu tham khảo cuộc thi tìm hiểu hiến pháptài liệu tham khảo câu 9 cuộc thi tìm hiểu hiến pháptài liệu tham khảo câu 5 cuộc thi tìm hiểu hiến pháptài liệu tham khảo cuộc thi tìm hiểu hiến pháp năm 2013tài liệu tham khảo câu 9 trong cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namnhững tài liệu tham khảo sự hạn chế trong tài liệu tham khảo về ttnb và kiến thức bản thân để có thể đi sâu phân tích kĩ về những hoạt động ttnb của công tynhững tài liệu tham khảo chínhtăng cường công tác nghiên cứu khảo sát đảm bảo cung cấp những tài liệu tham khảo đầy đủ đáng tin cậy về các lô cho các nhà đầu tư nước ngoàiyeu cau va nhiem vu giam sat thi cong ket cau be tong be tong cot thep cac tieu chuan va tai lieu tham khaotài liệu tham khảo kết quả đạt được và những tồn tạimục những tài liệu tham khăokết hợp phổ ms 1h nmr 13c nmr dept hmbc hsqc và cosy và so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định cấu trúc của hợp chất a làtổng quan tài liệu tham khảoNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngĐề tài XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2011Đề tài báo cáo thực tập nông thôn mới xã Thạnh LợiThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXHướng dẫn nhập mã giảm giá ưu đãi 50% mua monkey juniorGIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtThiết kế kim loại tấm Sheetmetal Solidworks (demo)Minh Viet HR profileBáo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌC“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Nhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhAmazon Simple Storage Service Developer Guide
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập