Một số làng thủ công truyền thống ven sông gianh tỉnh quảng bình

Khoá luận tốt nghiệp Lịch sử Một số làng thủ công truyền thống ven sông Gianh tỉnh Quảng Bình

Khoá luận tốt nghiệp Lịch sử Một số làng thủ công truyền thống ven sông Gianh tỉnh Quảng Bình
... giả chọn vấn đề Một số làng thủ công truyền thống ven sông Gianh tỉnh Quảng Bình làm đề tài khóa luận Lịch sử vấn đề Trước đây, nghề làng nghề thủ công truyền thống Quảng Bình nói chung ý giới ... thủ công truyền thống ven sông Gianh tỉnh Quảng Bình đề đến số làng thủ công truyền thống ven sông Gianh nghề làm nón làng Thổ Ngọa, làm bánh đa Tân An, rèn đúc Hòa Ninh, đóng thuyền truyền thống ... Gianh tỉnh Quảng Bình Chương 2: Sự hình thành phát triển số làng nghề thủ công truyền thống ven sông Gianh Chương 3: Thực trạng giải pháp phát triển làng nghề thủ công truyền thống ven sông Gianh...
 • 91
 • 121
 • 0

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT SỐ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG VEN SÔNG GIANH

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT SỐ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG VEN SÔNG GIANH
... phẩm làng nghề thủ công truyền thống cần thay đổi thích nghi mong có chỗ đứng thị trường Còn ngược lại, làng nghề thủ công truyền thống bị “hiện đại hóa”, đặc trưng làng nghề dần bị mai một, ... nghiệp Sự phát triển làng nghề, làng nghề thủ công truyền thống trình CNH-HĐH nông thôn xu hướng tất yếu, khách quan Các làng nghề cầu nối nông nghiệp công nghiệp, nông thôn thành thị, truyền thống ... nam sông Gianh Sự đời phát triển nghề truyền thống đóng tàu thuyền Trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm, sống đất nước có biển rộng, nhiều sông ngòi, nhân dân ta có truyền thống từ lâu đời việc...
 • 36
 • 139
 • 1

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT SỐ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG VEN SÔNG GIANH

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT SỐ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG VEN SÔNG GIANH
... phẩm làng nghề thủ công truyền thống cần thay đổi thích nghi mong có chỗ đứng thị trường Còn ngược lại, làng nghề thủ công truyền thống bị “hiện đại hóa”, đặc trưng làng nghề dần bị mai một, ... 32 Sự phát triển làng nghề, làng nghề thủ công truyền thống trình CNH-HĐH nông thôn xu hướng tất yếu, khách quan Các làng nghề cầu nối nông nghiệp công nghiệp, nông thôn thành thị, truyền thống ... nam sông Gianh Sự đời phát triển nghề truyền thống đóng tàu thuyền Trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm, sống đất nước có biển rộng, nhiều sông ngòi, nhân dân ta có truyền thống từ lâu đời việc...
 • 37
 • 139
 • 7

Một số nghề thủ công truyền thống huyện nghi lộc nghệ an

Một số nghề thủ công truyền thống huyện nghi lộc  nghệ an
... truyền thống c dân Nghi Lộc 1.2 Đặc điểm nghề, làng nghề thủ công truyền thống 1.2.1 Khái niệm nghề, làng nghề thủ công truyền thống 1.2.1.1 Nghề thủ công truyền thống Nghề thủ công vốn xuất sớm ... tỉnh Nghệ An; + Các dự án, đề án xây dựng làng nghề thủ công + Các sách viết ngành nghề thủ công truyền thống: nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An [17]; lịch sử Đảng huyện Nghi Lộc [19]; ... đó, đề tài: Một số nghề thủ công truyền thống huyện Nghi Lộc đợc tiến hành Lịch sử vấn đề Nói nghề, làng nghề thủ công truyền thống nớc ta nói chung Nghi Lộc nói riêng vấn đề khó, có nghề khởi...
 • 80
 • 420
 • 1

Tìm hiểu một số nghề thủ công truyền thống ở đô lương nghệ an

Tìm hiểu một số nghề thủ công truyền thống ở đô lương  nghệ an
... công truyền thống Nghệ An, NXB Nghệ An Có 40 viết nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An + Hội văn nghệ dân gian Nghệ An (2005) Nghệ An, Lịch sử văn hoá, NXB Nghệ An + Bùi Dơng Lịch Nghệ ... riêng vùng quê có truyền thống lâu đời nghề thủ công buôn bán Để hiểu nghề thủ công truyền thống quê hơng định chọn vấn đề: Tìm hiểu số nghề thủ công truyền thống Đô Lơng Nghệ An làm khoá luận ... nghề thủ công truyền thống Nghệ An 1.1 Khái quát nghề thủ công truyền thống Việt Nam 1.1.1 Khái niệm nghề, làng nghề thủ công truyền thống Ngày với việc khôi phục, bảo tồn phát huy nghề thủ công...
 • 83
 • 544
 • 0

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
... hỗ trợ bố trí tái định địa bàn huyện Lệ Thủy - Đánh giá công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định hai dự án địa bàn huyện Lệ Thủy - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải phóng mặt ... công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Các văn Luật văn Luật có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái ... trợ tái định địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Các đối tượng nằm vùng ảnh hưởng dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 3.2...
 • 107
 • 68
 • 0

Slide PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của xí NGHIỆP PHÂN bón SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Slide PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của xí NGHIỆP PHÂN bón SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH
... tình hình tiêu thụ sản phẩm nghiệp Phân bón Sông Gianh 2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm nghiệp 2.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ mặt khối lượng Nguồn: Phòng kế toán – nghiệp PB Sông Gianh ... PB Sông Gianh 2.1.3 Khối lượng tiêu thụ loại phân bón qua quý năm (2010-2012) nghiệp Nguồn: Phòng kế toán – nghiệp PBSông Gianh 2.2 Phân tích tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm nghiệp ... 2.2.1 Phân tích xác định dung lượng TT tiêu thụ Nguồn: Phòng kế toán – nghiệp PB Sông Gianh 2.2.2 Phân tích tình hình thị trường mặt hàng cụ thể nghiệp Nguồn: Phòng kế toán- nghiệp PB Sông...
 • 36
 • 332
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Kết quả ứng dụng mô hình NAM trong MIKE 11 khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh - tỉnh Quảng Bình " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Ứng dụng hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh Kết hiệu chỉnh dựa năm số liệu phụ thuộc kiểm nghiệm dựa năm số liệu độc lập cho kết đạt loại Bởi vậy, nghiên cứu sử dụng ... nghiệm Là hình gộp, NAM xử lý lưu vực đơn vị riêng lẻ Vì vậy, tham số biến tả giá trị trung bình cho toàn lưu vực Như kết quả, số tham số hình đánh giá từ số liệu vật lý lưu vực việc ... hình mưa -dòng chảy Hiện NAM Viện Thủy lực Đan Mạch tích hợp hình MIKE 11 đun tính trình dòng chảy từ mưa bốc 2.1 Yêu cầu số liệu Các yêu cầu đầu vào hình NAM bao gồm: tham số hình, ...
 • 8
 • 132
 • 0

Tìm hiểu một số làng nghề thủ công truyền thóng ở quỳnh lưu nghệ an

Tìm hiểu một số làng nghề thủ công truyền thóng ở quỳnh lưu  nghệ an
... đến làng nghề thủ công truyền thống Quỳnh Lu Chơng 2: Quá trình đời phát triển số làng nghề thủ công truyền thống Quỳnh Lu Chơng 3: Giá trị công tác bảo tồn, phát triển làng nghề thủ công truyền ... tay nghề, trình độ óc sáng tạo nghệ nhân kỹ thuật sản xuất làng nghề thủ công truyền thống Trong cuốn: Nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An Ninh Viết Giao (chủ biên), nhà xuất Nghệ An, ... dạn chọn đề tài: Tìm hiểu số làng nghề thủ công truyền thống Quỳnh Lu - Nghệ An làm khoá luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Nói làng nghề thủ công truyền thống nớc ta nói chung Quỳnh Lu nói riêng...
 • 76
 • 470
 • 0

khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công truyền thống tại làng nghề lưu thượng, phú túc hà tây

khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công truyền thống tại làng nghề lưu thượng, phú túc hà tây
... làng nghề truyền thống đan cỏ Tế Lưu Thượng, Phú Túc định chọn đề tài "Mội số giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất xuất sản phẩm thủ công truyền thống làng nghề Lưu Thượng, Phú Túc, Tây" làm đề ... chung làng nghề truyền thống Lưu Thượng, Phú Túc sản phẩm làng nghề - Chương 2: Thực trạng sản xuất xuất sản phẩm thú công truyền thống làng nghề Lưu Thượng, Phú Túc - Chương 3: M ộ t số giải pháp ... DOANH QUỐC TẾ KHOA L U Â N TÓT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐAY MẠNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNGJTAI Hy , LÀNG NGHỀ LƯU THƯỢNG, PHÚ TÚC, HÀ TpgtịX.ị* Ị Sinh viên thực...
 • 89
 • 635
 • 1

Tìm hiểu một số ngành nghề thủ công truyền thống thanh hoá thời kì phong kiến

Tìm hiểu một số ngành nghề thủ công truyền thống thanh hoá thời kì phong kiến
... thống Thanh Hoá thời kỳ phong kiến Chơng 2: Một số ngành nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá thời phong kiến thời kỳ phong kiến Khoá luận tốt nghiệp Chơng 3: Những giá trị nghề thủ công truyền thống ... nhiên Thanh Hoá phong kiến 1.2 Đặc điểm nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá 1.3 Những nhân tố ảnh hởng tới phát triển nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá 12 Chơng 2: Một số ngành nghề thủ công truyền ... xuất số nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá nh giá trị kinh tế - xã hội địa phơng Với ý nghĩa mạnh dạn chọn đề tài: " Tìm hiểu số ngành nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá thời kỳ phong kiến" ...
 • 72
 • 258
 • 0

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG MÂY - TRE PHÚ VINH - PHÚ NGHĨA – CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI.

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG MÂY - TRE PHÚ VINH - PHÚ NGHĨA – CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI.
... GIA QUÝ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG MÂY - TRE PHÚ VINH - PHÚ NGHĨA CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI Lớp 47b2 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Duyên Vinh, ngày ... mở đầu tài liệu tham khảo bố cục gồm chương: Chương 1: Chương - khái quát điều kiện phát triển đặc điểm nghề thủ công Mây - Tre phú vinh 11 Chương 2: làng nghề thủ công truyền thống Mây - ... nơi làng nghề 12 1.1.4 :đặc điểm nghề thủ công truyền thống Mây - Tre Phú Vinh 12 1.1.5 :Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nghề Mây tre 14 CHƯƠNG - LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN...
 • 32
 • 651
 • 4

ô nhiễm ở làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam

ô nhiễm ở làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
... vực nông thôn II Thực trạng ô nhiễm làng nghề truyền thống Việt Nam Bên cạnh dấu hiệu đáng mừng phát triển nghề thủ công truyền thống nông thôn Việt Nam, có nỗi lo lắng day dứt không nguy ô nhiễm ... Qua khảo sát 52 làng nghề điển hình nước có tới 46% số làng nghề số môi trường bị ô nhiễm nặng, 27% ô nhiễm vừa 27% ô nhiễm nhẹ Đáng báo động mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề không giảm, mà có ... khoan, giếng đào 2.Vấn đề ô nhiễm không khí Một vấn đề đáng quan tâm làng nghề ô nhiễm không khí Hầu hết làng nghề sản xuất thủ công nên sử dụng than củi than đá gây ô nhiễm không khí bụi nước, SO2,...
 • 15
 • 508
 • 0

Phát triển làng nghề thủ công truyền thống ở huyện diễn châu nghệ an trong thời kỳ hội nhập

Phát triển làng nghề thủ công truyền thống ở huyện diễn châu  nghệ an trong thời kỳ hội nhập
... chung nghề, làng nghề thủ công truyền thống 1.1.1 Khái niệm nghề, làng nghề thủ công truyền thống đặc điểm làng nghề thủ công truyền thống Diễn Châu 1.1.1.1 Khái niệm nghề, làng nghề thủ công truyền ... giải pháp phát triển làng nghề thủ công truyền thống Diễn Châu thời kỳ hội nhập 44 2.1 Những định hớng cho phát triển làng nghề thủ công truyền thống Diễn Châu thời gian tới ... đẩy làng nghề TCTT phát triển góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện thời kỳ hội nhập 45 Chơng định hớng số giải pháp phát triển làng nghề thủ công truyền thống diễn châu thời kỳ hội nhập...
 • 67
 • 651
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các làng nghề thủ công truyền thống việt namcác làng nghề thủ công truyền thống ở hà nộilàng nghề thủ công truyền thống là gìcác làng nghề thủ công truyền thống ở việt namcác làng nghề thủ công truyền thốngcác làng nghề thủ công truyền thống ở đà nẵnglàng nghề thủ công truyền thống việt namcác làng nghề thủ công truyền thống ở huếcác làng nghề thủ công truyền thống ở bình dươnglớp từ nghề nghiệp qua những làng nghề thủ công truyền thốngluận văn lớ từ nghề nghiệp qua những làng nghề thủ công truyền thốnggiải pháp khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống ở thừa thiên huế pptluan van cong nghe thuc pham tong qua tai lieu về một số nhóm sản phẩm truyền thống việt namnghiệp nhỏ và vừa góp phần khôi phục giữ gìn và phát triển các làng nghề thủ công truyền thốngđóng góp một phần vào việc phát triển những nghề thủ công truyền thống của việt namTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)hệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)đề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (15)đề thi hsg tỉnh gdtx (3)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)HSG tinh THCS 2015 2016 2HSG tinh THCS 2015 2016Người ta kể chuyện đời xưađề kiểm tra 1 tiết hình học 11Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sắt thép tại thị trường miền trung – tây nguyên của công ty cổ phần kim khí miền trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập