chất xúc tác raney niken

vai trò của chất mang đối với tính chất xúc tác niken trong phản ứng ch4 hóa co2

vai trò của chất mang đối với tính chất xúc tác niken trong phản ứng ch4 hóa co2
... lần so với 30Ni/Si, nh/ng thấp 2,2 lần so với xúc tác 37,7Ni/Al IV - KếT LUậN Tổng hợp kết nghiên cứu đ/a số kết luận vai trò chất mang tính chất v hoạt độ xúc tác niken phản ứng metan hóa CO: ... Hoạt độ hệ xúc tác Nhiều tác giả đh khẳng định tính /u việt TiO2 với t/ cách l chất mang cho xúc tác Ni phản ứng metan hóa CO, nhiên, công nghiệp, với /u nhiều mặt, nhôm oxit l chất mang chủ yếu ... cho phản ứng metan hóa cacbon monoxit Mỗi loại xúc tác có /u v hạn chế định, nhiên, với /u trội giá th nh v độ bền nhiệt xúc tác niken chất mang khác đh đ/ợc chọn l m xúc tác công nghiệp Trong...
 • 11
 • 317
 • 0

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.
... Enzym khả tác dụng lên chất định Cấu trúc trung tâm hoạt động enzym phải kết hợp chặt chẽ với cấu trúc chất, khác biệt nhỏ cấu trúc chất làm enzym không xúc tác Đặc hiệu tương đối: enzym tác ... động chất hòa tan gắn pha tĩnh trạng thái rắn Người ta thường chọn chất khả gắn kết với chất (hòa tan) định phân tách làm pha tĩnh Tương tác chất hòa tan pha tĩnh tương tác hấp phụ, tương tác ... biệt hai nhóm: "tâm xúc tác" (tham gia trực tiếp vào hoạt động xúc tác enzym) "nền tiếp xúc" (giúp enzym kết hợp đặc hiệu với chất) Một enzym nhiều trung tâm hoạt động, tác dụng trung tâm hoạt...
 • 9
 • 5,309
 • 27

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein
... Enzym khả tác dụng lên chất định Cấu trúc trung tâm hoạt động enzym phải kết hợp chặt chẽ với cấu trúc chất, khác biệt nhỏ cấu trúc chất làm enzym không xúc tác Đặc hiệu tương đối: enzym tác ... động chất hòa tan gắn pha tĩnh trạng thái rắn Người ta thường chọn chất khả gắn kết với chất (hòa tan) định phân tách làm pha tĩnh Tương tác chất hòa tan pha tĩnh tương tác hấp phụ, tương tác ... biệt hai nhóm: "tâm xúc tác" (tham gia trực tiếp vào hoạt động xúc tác enzym) "nền tiếp xúc" (giúp enzym kết hợp đặc hiệu với chất) Một enzym nhiều trung tâm hoạt động, tác dụng trung tâm hoạt...
 • 9
 • 2,600
 • 25

Enzyme là một chất xúc tác sinh học

Enzyme là một chất xúc tác sinh học
... ứng sinh học xảy thể sinh vật có chất làm tăng phản ứng Chất dược gọi enzyme Enzyme thể sinh vật tổng hợp nên tham gia vào phản ứng hóa học thể Enzyme chất hữu cơ, chất xú c tác hóa học thường chất ... hai đặc điểm quan trọng  Làm tăng phản ứng hóa học  Bản thân chất xúc tác thay đổi sau phản ứng Chất xúc tác hóa học làm thay đổi tốc độ phản ứng, không tham gia làm thay đổi chiều hướng phản ... CHUNG VỀ ENZYME [2 ] 2.1.1 Khái niệm enzyme Trong phản ứng hóa học ta cho thêm vào phản ứng chất phản ứng xảy với tốc độ tăng hàng chục lần Chất cho thêm vào gọi chất xúc tác Chất xúc tác có hai...
 • 56
 • 1,074
 • 8

Hydro hóa tinh dầu sả bằng xúc tác raney nickel

Hydro hóa tinh dầu sả bằng xúc tác raney nickel
... oxy, xúc tác tiếp nhận thêm oxy để tạo thành alcol hợp chất terpen có khả xúc tiến đóng vòng để hình thành hợp chất thơm tốt Bước đầu, X-ray xác định thành phần xúc tác hiệu suất Đây dạng xúc tác ... lượng các chất terpen Đã tổng hợp loại xúc tác loại tinh dầu sả này tương đối cao có khả thực tốt phản ứng (chiếm 50%), có thể đã bị pha tinh hydro hóa Ngoài ra, môi trường Bảng 2.1: ... tác hiệu suất Đây dạng xúc tác phản ứng hydro hóa, chưa có công trình công bố Đã tiến hành phân tích sản phẩm phản ứng hydro hóa nhận thấy thành phần sản phẩm tập hợp hương có giá trị cao nguyên...
 • 2
 • 258
 • 1

Chất xúc tác FCC

Chất xúc tác FCC
... silic Chất Chất xúc tác FCC Pha ổn định cấu trúc có hoạt tính xúc tác - 10% Bạch kim Đất Zeolit ZSM-5 Antimon Chất phụ trợ Hình 3.1 Các hợp phần chất xúc tác FCC 3.2 Các hợp phần chất xúc tác FCC ... chất xúc tác FCC làm việc lâu (cân bằng) Tóm lại, chất xúc tác FCC cần có tính chất vật lý cần thiết để đảm bảo độ bền học thực chất, để đảm bảo độ bền hoá học xúc tác chất xúc tác Các tính chất ... khác, ngời ta thờng bổ sung số chất phụ trợ xúc tác vào chất xúc tác FCC Hiện nay, zeolit ZSM-5 chất phụ trợ xúc tác có hiệu cho zeolit Y chất xúc tác FCC thơng mại Các chất phụ trợ khác nh mordenit,...
 • 81
 • 379
 • 5

Tài liệu Chương V: Enzyme- Chất xúc tác sinh hoc ppt

Tài liệu Chương V: Enzyme- Chất xúc tác sinh hoc ppt
... D + Enz ∆G2 < ∆G1 ∆G2  Chất xúc tác đặc điểm phản ứng Chất xúc tác thông thường Chất xúc tác sinh học -Ion kim loại : Pt, Cu, Zn -Dị thể với chất -Không liên kết với chất -Phản ứng nước -Phản ... trường - Nồng độ chất SỰ HOẠT HOÁ VÀ ỨC CHẾ 4.1 Chất hoạt hoá 4.2 Chất ức chế ĐẠI CƯƠNG - Định nghĩa: Enzyme có chất cấu tạo protein, tổng hợp mô bào đảm nhận vai trò xúc tác phản ứng sinh hoá học ... Tạo hiệu ứng dị không gian 4.2 Sự ức chế Chất ức chế giảm hoạt tính xúc tác enzyme - Phong tỏa TTHĐ enzyme - Chất ức chế cạnh tranh tranh đoạt chất - Chất ức chế không cạnh tranh thay đổi cấu...
 • 16
 • 1,022
 • 8

Tài liệu Giáo trình hóa học: Chất xúc tác pptx

Tài liệu Giáo trình hóa học: Chất xúc tác pptx
... phản ứng tác dụng chất, chất gọi xúc tác Chất xúc tác tạo thành hợp chất trung gian với chất phản ứng Cuối xúc tác hoàn nguyên (tức thay đổi phương diện hóa học) Hiện tượng gọi tượng xúc tác phản ... Chất kích động xúc tác (hay gọi chất trợ xúc tác ) 1/ Khái niệm: 31 Chất kích động chất mà thân tác dụng xúc tác , không làm tăng tốc độ phản ứng, nhờ có mà chất xúc tác phát huy tối đa khả xúc ... a_a’ : xúc tác axit b_b’ : xúc tác bazơ c_c’ : giai đoạn 1: xúc tác axit giai đoạn 2: xúc tác bazơ d_d’ : giai đoạn 1: không xúc tác giai đoạn 2: xúc tác bazơ e_e’ : giai đoạn 1: xúc tác axit...
 • 103
 • 282
 • 4

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 543
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen
... làm chất < /b> xúc < /b> tác < /b> cho phản ứng oxidehydro hóa EB thành ST Hình 3.36 Đồ thị biểu diễn khẳ tái sinh xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> ZnCr2O4 3.26 Thảo luận chế phản ứng oxidehydro hoá EB xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> AB2O4 < /b> ... tiến nanospinen < /b> AB2O4 < /b> (A= < /b> Zn2+, Cu2+; B = < /b> Cr3+, Al3+) 2.5.2 Thiết b phản ứng Chúng sử dụng thiết b ống dòng để khảo sát hoạt tính < /b> xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> phản ứng oxidehydro hóa EB Sản phẩm khí để thoát ... định tính < /b> chất < /b> cấu trúc, kích thước hạt vật < /b> liệu < /b> xúc < /b> tác < /b> thu được, điều kiện tổng < /b> hợp < /b> ảnh hưởng tới kích thước hạt đánh giá độ hoạt động xúc < /b> tác < /b> vật < /b> liệu < /b> nanospinen < /b> phản ứng oxidehydro hoá EB thành...
 • 29
 • 425
 • 1

Tài liệu CHẤT XÚC TÁC ĐƯỢC COI LÀ VÀNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC docx

Tài liệu CHẤT XÚC TÁC ĐƯỢC COI LÀ VÀNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC docx
... sunfuric đặc làm xúc tác giữ nhiệt độ 130 - 140°c ta có ete etylic Từ thấy chất xúc tác có vai trò to lớn sản xuất công nghiệp hoá học, "hòn đá vàng" ngành công nghiệp Chất xúc tác mở rộng cánh ... làm chất xúc tác đưa nhiệt độ lên đến 550°c, rượu etylic biến thành axetalđehyd; dùng nhôm oxit làm xúc tác nhiệt độ 350°c ta nhận etylen; dùng hỗn họp kẽm oxit crom (III) oxit làm chất xúc tác ... dùng chất xúc tác để biến nước thành nhiên liệu hyđro, biến nước cacbon đioxit thành thức ăn gia súc, chí thành thực phẩm cao cấp điều khó tưởng tượng hết hiệu Nếu dùng chất xúc tác sinh học làm...
 • 5
 • 369
 • 0

nguồn vốn oda – chất xúc tác thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo ở việt nam

nguồn vốn oda – chất xúc tác thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo ở việt nam
... thực công tác xoá đói giảm nghèo, nhng nhiều ngời dân sống cảnh nghèo khổ? Những khó khăn, thách thức đặt cho công tác xoá đói giảm nghèo Việt Nam? Nguồn lực đợc huy động cho công xoá đói giảm nghèo? ... Nam công tác xoá đói giảm nghèo, với hàng loạt chiến lợc, chơng trình quốc gia liên quan đến xoá đói giảm nghèo hợp tác, ủng hộ cộng đồng quốc tế công xoá đói giảm nghèo Việt Nam 2.2 Nghèo đói ... tăng trởng xoá đói giảm nghèo Xoá đói giảm nghèo yếu tố đảm bảo công xã hội tăng trởng bền vững Xoá đói giảm nghèo không công việc trớc mắt mà nhiệm vụ lâu dài Trớc mắt xoá hộ đói, giảm hộ nghèo; ...
 • 70
 • 182
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHẤT XÚC TÁC

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHẤT XÚC TÁC
... riêng cao 30 Các phương pháp sản xuất xúc tác 31 Các phương pháp sản xuất xúc tác 32 Các phương pháp sản xuất xúc tác 33 Các phương pháp sản xuất xúc tác Các Phương Pháp Sản Xuất Xúc Tác Hiện Đại ... Khối Xúc Tác 45 Các phương pháp sản xuất xúc tác Tạo Hình Khối Xúc Tác 46 Các phương pháp sản xuất xúc tác 47 Các phương pháp sản xuất xúc tác Tạo Hình Khối Xúc Tác 48 Các phương pháp sản xuất xúc ... tổng quan Các phương pháp điều chế xúc tác thông dụng Các phương pháp sản xuất xúc tác đại Tổng hợp số chất mang Tạo hình xúc tác Các phương pháp sản xuất xúc tác Giới Thiệu Tổng Quan Xúc tác làm...
 • 50
 • 753
 • 2

Chất xúc tác mới làm sạch khí thải từ động cơ diesel pot

Chất xúc tác mới làm sạch khí thải từ động cơ diesel pot
... điểm nóng chảy cao, 1840 độ C khoáng chất oxide nên chất xúc tác hấp dẫn Thêm vào đó, thí nghiệm chuyển đổi sử dụng mullite giảm thiểu tới 45% lượng khí thải so với sử dụng platinum Theo tiến ... học/ngày từ chất thải vật liệu xenlulo qua xử lý Công nghệ dựa vi khuẩn quang hợp thông qua việc kết hợp enzyme thực vật với hệ thống chiếu sáng hiệu mà có nhiều tế bào Những phản ứng từ kết hợp ... sau đẩy chúng vào môi trường để cô lập tách khỏi dung dịch lên men Loại nhiên liệu tạo công đoạn cuối không cần tinh chế sử dụng thay dầu diesel để chạy động máy phát điện Với tính dễ vận chuyển...
 • 3
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chất xúc tácchất xúc tácchất xúc tác ionchất xúc tác mớichất xúc tác hóa họcphân xưởng công nghệ chất xúc tácchất xúc tác nanochất xúc tác xho phản ứng hóa họccác loại chất xúc tác hóa họccác loại chất xúc táccác chất xúc tác trong hóa họcđịnh nghĩa chất xúc tác sinh họcenzim là chất xúc tác sinh họcchất xúc tác sinh học bicatchất xúc tác sinh học là gìThiết kế thí nghiệm tinh sạch và đánh giá tính chất, hoạt phổ một chất kháng sinh từ nấm penicillium luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCNghiên cứu chống sạt lở bờ sông Đồng Tháp, dùng phương pháp phân tích trực tiếp (LV thạc sĩ))HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHKIỂM ĐỊNH VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA VĂN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCHSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 2 (Arrays)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Phân tích nguyên nhân gây sự cố sạt lở bờ sông và đê bao tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Nghiên cứu yếu tố giá trị thương hiệu tác động đến hành vi lựa chọn cửa hàng tiện lợi circle k của sinh viên tại quận 10Tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại việt namNghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngDIary of a wimpy kid old schoolĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức tại sở công thương tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Tổng hợp bài tập Kế Toán Ngân hàngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))