C trong vi điều khiển

Hướng dẫn sử dụng chương trình lập trinh C cho vi điều khiển PIC

Hướng dẫn sử dụng chương trình lập trinh C cho vi điều khiển PIC
... “Microchip 12 bit” để vi t chương trình cho PIC 12 bit “Microchip 14 bit” để vi t chương trình cho PIC 14 bit “Microchip PIC1 8” để vi t chương trình cho PIC1 8 _Chọn “Compiler” để biên dòch chương ... module ECCP dùng module CCP lại chuyên dụng cho điều khiển biến đổi áp DC->DC , dùng cho điều khiển động DC Ở chưa đề c p đến ECCP Chỉ đề c p CCP , thường c chân CCP1 CCP2 _Module c ch c hoạt ... info.CCS.com trang web kèm ) _CCS chứa nhiều hàm ph c vụ cho m c đích c nhiều c ch lập trình cho vấn đề dẫn đến kh c t c độ th c thi mã , độ dài chương trình Sự tối ưu kỹ lập trình C bạn _CCS...
 • 40
 • 7,477
 • 122

Lập Trình C Cho Vi Điều Khiển

Lập Trình C Cho Vi Điều Khiển
... tiên bạn phải làm quen với C c kiểu toán tử C C c kiểu liệu C u tr c chương trình C c cấu tr c điều khiển (chính tập lệnh ) C u tr c điều kiện : if else C c cấu tr c lặp Vòng lặp while Vòng lặp ... VAGAM - giotdang  Lập trình C cho VXL - C   Lập trình C cho VXL - C I.Giới thiệu C ngôn ngữ mạnh nhiều ngưòi dùng Nếu nói số lệnh C không nhiều Nhưng lập trình cho vxl , chi c n biết số lượng ... gọi chương trình đâu Hàm chương trình trả vể cho giá trị C ch sử dụng hàm chương trình bạn nên tham khảo thêm kĩ thuật lập trình C để hiểu rõ C c lệnh C Cấu tr c điều kiện: if else ->if (condition)...
 • 16
 • 1,268
 • 41

giáo trình c cho vi điều khiển dãy LED

giáo trình c cho vi điều khiển dãy LED
... file h c thư m c chứa dự án bạn, tìm kiếm thư m c Inc thư m c cài đặt KeilC Vi t theo c ch thứ hai trình biên dịch tìm thư m c /INC Để sử dụng file h cho vi điều khiển mở thư m c /inc thư m c có ... + C c kiểu toán tử C + C c kiểu liệu (int , float , double , char , unsigned char , …) + C c hàm C +C u tr c chương trình + C u tr c điều khiển hay tập lệnh Kiến th c C : a C c kiểu toán tử C ... bu c phải c e C u tr c của chương trình C cho 8051 : + Phần liệt kê header file C c bạn dùng từ khóa #include “Tên header” Ho c : #incude Khi bạn vi t theo c ch thứ trình biên dịch...
 • 46
 • 616
 • 12

C cho vi điều khiển 8051

C cho vi điều khiển 8051
... chưong trình cho thứ tự led tắt bật kh c để c kiểu nháy kh c Ðiều khiển c ng 3.3.3 Nếu bạn nhàm chán với vi c điều khiển chân vi t code tốn c ng bạn :c thể xuất giá trị c ng Trư c hết bạn c n ... bu c sau Bư c : Chuẩn bị phần c ng Dùng tu c vít hay bạn c xoay biến trở K điều chỉnh độ tương phản LCD Xoay ô vuông (c c điểm ảnh) LCD lên xoay ngư c biến trở lại chút Bư c : Khởi tạo cho LCD ... Bư c : Gán giá trị cho bit điều khiển chân RS,RW,EN cho phù hợp với chế dộ : Hiển thị kí tự lên LCD hay th c lệnh LCD Bư c 4: Xuất byte liệu c ng diều khiển bit liệu LCD Bư c 5: Kiểm tra c bận...
 • 44
 • 471
 • 8

NGÔN NGỮ lập TRÌNH c CHO VI điều KHIỂN

NGÔN NGỮ lập TRÌNH c CHO VI điều KHIỂN
... trình vi xử lý ngôn ngữ thƣờng dùng ngôn ngữ lập trình ASM ngôn ngữ C Ngôn ngữ lập trình ASM hay lập trình hợp ngữ ngôn ngữ lập trình tr c tiếp cho vi điều khiển (lập trình tr c tiếp) ngôn ngữ C ... 3.2: C u tạo ADC 0804 35 C c chân kh c ADC0804 c ch c nhƣ sau: CS (Chip select) Chân số 1, chân chọn Chip, đầu vào tích c c m c thấp đƣ c sử dụng để kích hoạt chip ADC0804 Để truy c p ADC0804 chân ... 1.2.2 Vi điều khiển PIC Hình 1.8: PIC 1655A Hình 1.9: C c dòng PIC kh c PIC họ vi điều khiển RISC đƣ c sản xuất c ng ty Microchip Technology Dòng PIC PIC1650 đƣ c phát triển Microelectronics Division...
 • 61
 • 694
 • 2

Tài liệu Tự học AVR - phần 4 - Cách dùng Timer trong vi điều khiển AVR doc

Tài liệu Tự học AVR - phần 4 - Cách dùng Timer trong vi điều khiển AVR doc
... là:1,8, 64, 256 10 24 Các Thanh ghi ghi điều Timer/ Counter: - TCCRx: khiển Bít 3,6 –WG00-WG01: Đây bít chọn chế độ Timer. Các giá trị mô tả bảng sau Bảng chọn chế độ Timer: Bít 5 -4 : COM00-COM01: ... –TOIEX : Khi bít set lên cho phép ngắt tràn đoạn chương trình dùng timer1 Timer đếm 16bit nên giá trị đếm tối đa FFFF Trong phần khởi tạo Timer ta khởi tạo xung clock cho đếm 125Khz = 125000 có nghĩa ... động Timer. Bảng mô tả toàn giá trị Chọn chế độ cho xung Clock Thanh ghi cờ ngắt-TIFR: Bít 1-OCFx : Khi hai giá trị bít set lên Bít 1-TVOx : Khi đếm vượt giá trị Top bít set Thanh ghi mặt nạ ngắt-TIMSK:...
 • 6
 • 646
 • 9

thiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051

thiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051
... quan Vi iu khin h 8051 nghip ỏn tt ti thit k H Thng Qung Cỏo CHNG I TNG QUAN V H VI X Lí 8051 I NHNG C IM C BN H VI X Lí 8051 1.Túm tt v lch s ca 8051 Vo nm 1981, hóng Intel gii thiu mt s b vi ... 1.2 thỡ 8051 l ca 8052, vy tt c mi chng trỡnh vit cho 8051 u chy trờn 8052 nhng iu ngc li l khụng ỳng B vi iu khin 8031: Mt thnh vi n khỏc na ca 8051 l chớp 8031 Chớp ny thng c coi nh l 8051 khụng ... quan Vi iu khin h 8051 nghip ỏn tt vi b nh v cng vo - chng hn vi chớp 8255 Ngoi cũn cú cỏc phiờn bn khỏc v tc ca 8031 t cỏc hóng sn xut khỏc Cỏc b vi iu khin 8051 t cỏc hóng khỏc Mc dự 8051...
 • 89
 • 228
 • 0

tìm hiểu về truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển pic18f4520 và thiết kế modul thí nghiệm

tìm hiểu về truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển pic18f4520 và thiết kế modul thí nghiệm
... cần thiết (thiết bị tớ truyền ) Chế độ tớ tồn ngắt địa phù hợp Lựa chọn bít chọn ngắt bít start stop I2C vi điều khiển điều khiển vi điều khiển thiết bị ngoại vi khác thông qua địa Khi địa đến vi ... thứ ghi TRISC Sơ đồ kết nối điển hình : Hinh sơ đồ kết nối SPI chủ tớ Hình biểu diễn sơ đồ kết nối vi điều khiển Vi điều khiển chủ (processor 1) khởi tạo trình truyền liệu vi c gửi tín hiệu xung ... Bít SSPEN : bít cho phép truyền thông nối tiếp 1= cho phép cổng nối tiếp thiết lập SCK, SDO, SDI, SS chân cổng nối tiếp 0= không cho phép cổng nối tiếp thiết lập chân chân vào Bít CKP : bít chọn...
 • 83
 • 492
 • 3

Lập trình C cho vi điều khiển căn bản potx

Lập trình C cho vi điều khiển căn bản potx
... th c vào thời điểm chân P3.2 nhận xung 2.8 Kết nối vi điều khiển 8051 Chương 3: C cho vi điều khiển 8051 3.1 Keil C cho vi điều khiển 3.1.1 Keil Compiler C5 1 bao gồm phần mở rộng (cho ANSI C) cho: ... m c logic vào bit chốt, chân tương ứng c ng m c logic cao C n ghi m c logic vào bit chốt chân tương ứng c ng m c logic thấp Khi c ng đảm nhiệm ch c đầu vào trạng thái bên chân c ng giữ bit chốt ... AT8 9C5 1 AT8 9C5 2 c Timer Ch c Timer hay Counter chọn lựa bit điều khiển C/ (/T) ghi TMOD Hai Timer/Counter c chế độ hoạt động, lựa chọn c p bit (M0, M1) TMOD Chế độ 0, giống cho ch c Timer/Counter,...
 • 87
 • 364
 • 11

Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 doc

Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 doc
... “Đoạn chương trình bị bỏ qua 2.3.3 Chú thích chương trình Vi c vi t thích trình nhằm m c đích giải thích ý nghĩa c u lệnh, đoạn chương trình hàm hoạt động làm Vi t thích giúp cho người đ c hiểu chương ... nối với chân P1.0 vi điều khiển Một c ng t c START nối với chân P3.0 c ng t c STOP nối với chân P3.1 vi điều khiển vi t chương trình điều khiển để bật c ng t c START Led sang, bật c ng t c STOP ... tiền xử lý C c thị tiền sử lý lệnh ngôn ngữ C mà lệnh giúp cho vi c soạn thảo chương trình nguồn C trư c biên dịch Khi dịch chương trình C chương trình nguồn mà ta soạn thảo dịch Trư c dịch, lệnh...
 • 81
 • 288
 • 1

Tập lệnh trong Vi điều khiển pdf

Tập lệnh trong Vi điều khiển pdf
... 1, Vi điều khiển nhảy đến thực chương trình địa mà nhãn đặt Nếu cờ C có giá trị 0, Vi điều khiển thực lệnh (không thực lệnh nhảy) 2.5.12 Lệnh nhảy nghịch với cờ Zero • • • • Cú pháp: JNC rel Lệnh ... giá trị ghi Rn khác 0, Vi điều khiển nhảy đến thực chương trình địa mà nhãn đặt -Nếu giá trị ghi Rn 0, Vi điều khiển thực lệnh 2.5.20 Lệnh nhảy có điều kiện kết hợp với lệnh giảm ô nhớ có địa ... dụng: Nếu cờ C có giá trị 0, Vi điều khiển nhảy đến thực chương trình địa mà nhãn đặt Nếu cờ C có giá trị 1, Vi điều khiển thực lệnh (không thực lệnh nhảy) 2.5.13 Lệnh nhảy thuận với giá trị bit...
 • 45
 • 1,076
 • 12

Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 pdf

Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 pdf
... “Đoạn chương trình bị bỏ qua 2.3.3 Chú thích chương trình Vi c vi t thích trình nhằm m c đích giải thích ý nghĩa c u lệnh, đoạn chương trình hàm hoạt động làm Vi t thích giúp cho người đ c hiểu chương ... nối với chân P1.0 vi điều khiển Một c ng t c START nối với chân P3.0 c ng t c STOP nối với chân P3.1 vi điều khiển vi t chương trình điều khiển để bật c ng t c START Led sang, bật c ng t c STOP ... hàm vị trí chương trình 2.3.2 Chỉ thị tiền xử lý C c thị tiền sử lý lệnh ngôn ngữ C mà lệnh giúp cho vi c soạn thảo chương trình nguồn C trư c biên dịch Khi dịch chương trình C chương trình nguồn...
 • 80
 • 308
 • 4

Đề cương bài giảng: Ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 doc

Đề cương bài giảng: Ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 doc
... bớt, c dựng gi thụng tin lờn LCD hoc c ni dung c c ghi LCD hin th c c ch c i v c c s, chỳng ta gi mó ASCII ca c c ch c i t A n Z , a n z v c c ch s t n n c c chõn ny bt RS=1 - Bng mó lnh ca LCD: ... trờn c ng c hin thi c c cng, c c ghi c c bn chon peripherals C c bn thy ca s nh Parallel Port xut hin ú l c i mụ phng cho cng ca AT8 9C5 1 du tick tng ng chõn mc cao (5V), khụng tick chõn mc ... nh C, Basic, Pascal dú C l ngụn ng thụng dng hn c k thut vi iu khin V bn cht, s dng c c ngụn ng ny thay cho ngụn ng bc thp l gim ti cho lp trỡnh vi n vic nghiờn cu c c lnh v xõy dng c c cu trỳc...
 • 79
 • 213
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỷMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNGNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhChuyên Đề Quản Lý Nhà Nước Tài Nguyên Và Môi Trường Ở XãMột Số Kinh Nghiệm Trong Việc Giúp Học Sinh Giải Các Bài Tập Về Giới Hạn Của Hàm SốSKKN Hướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải bài toán xác suấtKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmFrom the current global economic crisis - thinking of a development model in VietnamGiảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiệnBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngThe portable MBA in strategykiểm tra 1tiết nhôm và cromTrà dược bảo vệ sức khỏe phòng chữa bệnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáo dụcNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê thương mại và du lịchNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nướcgiao an am Nhac 6 2016CHIẾT TÁCH PROTEIN từ bã hạt đậu PHỘNG và ỨNG DỤNG làm CHẤT KEO tụ xử lý nước đục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập