CHUYEN DE HINH KHONG GIAN

CHUYEN DE HINH KHONG GIAN

CHUYEN DE HINH KHONG GIAN
... SD Tớnh khong cỏch gia BC v SD Tớnh cosin gúc phng nh din [B, SD, C] Bi 12 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a SA vuụng gúc vi ỏy v SA = a Tớnh khong cỏch t nh A n (SBC) Tớnh khong cỏch ... v khong cỏch t nh A n (BCD) theo a Bi Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng ti B, AB = a, BC = 2a Cnh SA vuụng gúc vi ỏy v SA = 2a Gi M l trung im ca SC Tớnh din tớch D MAB theo a Tớnh khong ... Tớnh khong cỏch t nh C n (SBE) (SBE) chia hỡnh chúp thnh hai phn, tớnh t s th tớch hai phn ú Bi 15 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy hỡnh vuụng cnh a Cnh bờn SA vuụng gúc vi ỏy v SA = a Tớnh khong...
 • 6
 • 254
 • 3

CHUYÊN đề HÌNH KHÔNG GIAN lớp 11

CHUYÊN đề HÌNH KHÔNG GIAN lớp 11
... với mặt hình chóp ( có) Khi đoạn thẳng có từ giao ( P ) với mặt hình chóp tạo thành đa giác gọi thiết diện hình chóp, lăng trụ cắt mặt phẳng ( P ) Ví dụ 1) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thang ... Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M , N , P trung điểm SA, BC , CD Xác định thiết diện a) Hình chóp SABCD với mặt phẳng ( MNP ) b) Hình chóp SABC với mặt phẳng ( MNP ) c) Hình ... Cho hình chóp SABCD có đáy hình thang ( AB / /CD ) Điểm M thuộc cạnh BC không trùng với B C a) Xác định thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng ( P ) qua M song song với mp ( SAB ) Thiết diện hình...
 • 44
 • 1,157
 • 6

Chuyên đề Hình Không Gian Nguyễn Trung Kiên

Chuyên đề Hình Không Gian Nguyễn Trung Kiên
... C B Khoảng cách đường thẳng chéo không gian Khi tính khoảng cách đường thẳng chéo a b không gian ta tiến hành theo trình tự sau: - Dựng (tìm) mặt phẳng trung gian (P) chứa a song song với b sau ... C A M B Phần 5: Các toán tính góc đường thẳng chéo không gian Khi cần tính góc đường thẳng chéo a b không gian ta phải tìm đường thẳng trung gian c song song với a c cắt b Khi góc tạo a b góc ... Cho hình chóp cụt tam giác ngoại tiếp hình cầu bán kính r cho trước Tính thể tích khối chóp cụt biết cạnh đáy lớn gấp đôi cạnh nhỏ (Hình chóp ngoại tiếp hình cầu hình cầu tiếp xúc với tất mặt hình...
 • 28
 • 302
 • 0

Chuyên đề hình không gian cổ điển (Full)

Chuyên đề hình không gian cổ điển (Full)
... SCFB' = + Vậy : VCA'B'FE Nguyễn Hải Hà 0983325739 21 a3 = 16 Chuyên đề hình không gian cổ điển BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN Bài 1: Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC tam giác vuông B có AB = a, BC ... 4π r Nguyễn Hải Hà 0983325739 Chuyên đề hình không gian cổ điển Chú ý: 1/ Đường chéo hình vuông cạnh a d = a , Đường chéo hình lập phương cạnh a d = a , Đường chéo hình hộp chữ nhật có kích thước ... VABC.A’B’C’ = SABC AA'= Nguyễn Hải Hà 0983325739 Chuyên đề hình không gian cổ điển Ví dụ 4: Một bìa hình vuông có cạnh 44 cm, người ta cắt bỏ góc bìa hình vuông cạnh 12 cm gấp lại thành hộp chữ nhật...
 • 28
 • 269
 • 4

Chuyên đề hình không gian 11 ôn thi học ký và đại học

Chuyên đề hình không gian 11 ôn thi học ký và đại học
... AB, CD a) Dựng thi ́t diện và xác định vị trí điểm M để diện tích thi ́c diện của tứ diện ABCD cắt mp(P) đạt giá trị lớn nhất b) Chu vi thi ́t diện nói không phụ thuộc ... phẳng) - Do đó, thi ́t diện là hình thang Để thi ́t diện là hình EF = JI ⇒ E là trung điểm của AD EF = JE thoi thi  - - Ngược lại, E là trung điểm của AD thi CD   EF // ... Trên đường thẳng vuông góc với mp(P) tại A, lấy điểm S cho SA = h Một mp( α ) qua A và vuông góc SB a) Hãy xác định thi ́t diện của hình chóp S.AKBL và mp( α ) Thi ́t diện đó có...
 • 129
 • 210
 • 0

bài tập tổng hợp chuyên đề hình không gian

bài tập tổng hợp chuyên đề hình không gian
... tích hình chóp S.ABC Bài 42: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh a SH đường cao hình chóp Khoảng cách từ trung điểm I SH đến mặt bên (SDC) bẳng b Tìm thể tích hình chóp S.ABCD Bài 43: Cho hình ... đường thẳng SB AC Bài 36: Cho hình chóp lục giác S.ABCDEF với SA = a, AB = b Tính thể tích hình chóp khoảng cách đường thẳng SA, BE Bài 37: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thang vuông A ... ABCD hình vuông cạnh bên SA = 2a vuông góc với mặt đáy Cạnh bên SC hợp với mặt đáy góc 30° a Tính theo a thể tích hình chóp S.ABCD b Tính theo a khoảng cách từ A đển mặt phẳng (SBD) Bài 14: Cho hình...
 • 8
 • 377
 • 4

Tuyển chọn đề thi thử đại học môn toán chuyên đề hình không gian

Tuyển chọn đề thi thử đại học môn toán chuyên đề hình không gian
... ,tớnhthtớchkhichúpS.ABCD theoa. Gii.TgithitAC= 2a BD=2avAC,BDvuụnggúcvinhautitrungimOca ã mingchộo.TacútamgiỏcABOvuụngtiOvAO= a 3BO=a,doú ABD=600 HaytamgiỏcABDu. Tgithithaimtphng(SAC)v(SBD)cựngvuụnggúcvimtphng(ABCD)nờngiao ... Bi16.Trongkhụnggian,chotamgiỏcvuụngcõnABCcúcnhhuyn AB=2a.TrờnngthngdiquaAvvuụnggúcvimtphng(ABC)lyimS,saocho mtphng(SBC)tovimtphng(ABC)mtgúc 60 Tớnhdintớchmtcungoitipt dinSABC Gii. Tgithitsuyra D ... v EF quaI vi I = AM ầ SO ) ) (do BD ^SC(P ^ SC nờn BD//(P ). ) ) *Tathymtphng (P ct S.ABCD theothitdinltgiỏc AEMF cútớnhcht AM ^ EF. ) Doú SAEMF = AM. EF a VAMltrungtuynca D SAC MtkhỏcAOcngltrungtuynca...
 • 12
 • 292
 • 13

Chuyên đề hình không gian

Chuyên đề hình không gian
... a a a3 ⇒ V A ' B ' CF = = 24 + Vậy : VCA'B'FE 22 a3 = 16 Chuyên đề hình không gian cổ điển BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN Bài 1: Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC tam giác vuông B có AB = a, BC ... b2 + c , a 3/ Hình chóp hình chóp có đáy đa giác cạnh bên (hoặc có đáy đa giác đều, hình chiếu đỉnh trùng với tâm đáy) 4/ Lăng trụ lăng trụ đứng có đáy đa giác Chuyên đề hình không gian cổ điển ... Chuyên đề hình không gian cổ điển (chéo dài x chéo ngắn) d/ Diện tích hình thang : S = (đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao d/ Diên tích hình thoi : S = e/ Diện tích hình bình hành...
 • 29
 • 90
 • 0

Chuyên đề hình không gian ôn thi THPT quốc gia

Chuyên đề hình không gian ôn thi THPT quốc gia
... Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O, SA  (ABCD) AB = a, SA  a Gọi H, K hình chiếu vuông góc A SB, SD Chứng minh SC(AHK) tính thể tích tứ diện OAHK HD: V  a3 27 Bài Cho hình ... tích xung quanh hình lăng trụ (hình chóp) tổng diện tích mặt bên  Diện tích tồn phần hình lăng trụ (hình chóp) tổng diện tích xung quanh với diện tích đáy BÀI TẬP TRONG SGK HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN ... AH S  ABC đều, cạnh a: S = a2 S = a.b a2 (a: cạnh hình vng) (a, b: hai kích thước)  d) Hình bình hành: S = đáy  cao = AB.AD.sinBAD   AC.BD e) Hình thoi: S  AB AD.sinBAD f) Hình thang:...
 • 21
 • 222
 • 0

CHUYEN DE HINH KHONG GIAN

CHUYEN DE HINH KHONG GIAN
... tích tứ diện SBCD theo a ĐH DL Đông đô - 01 ĐS: a) 7a /2 b) a /2 Chuyên đề - HÌNH KHÔNG GIAN 61 14 Trong không gian, cho đoạn OO = h nửa đường thẳng Od, Od vuông góc với OO vuông góc với Điểm ... với (P) B C lấy điểm D E nằm phía (P) cho BD  a / 2, CE  a a) Tính độ dài cạnh AD, AE, DE tam giác ADE b) Xác định tâm tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCE c) Gọi M giao điểm đường ... thẳng AM vuông góc với mặt phẳng (ACE) Tính số đo góc hai mặt phẳng (ADE) (ABC) ĐH BK HN Khối D - 01 ĐS: a) AD  a /2, AE  2a, DE  a /2 ; b) R  a 39 /6 ; c) 600 153 Trong mặt phẳng (P), cho hình...
 • 36
 • 204
 • 0

Chuyen de HH khong gian L12

Chuyen de HH khong gian L12
... OH Khong cỏch gia ng thng v mt phng song song: Khong cỏch gia ng thng a v mp(P) song song vi a l khong cỏch t mt im no ú ca a n mp(P) d(a;(P)) = OH Khong cỏch gia hai mt phng song song: l khong ... (Q) = a a (R) (P) (R) (Q) (R) P a R Đ3 .KHONG CCH Khong cỏch t im ti ng thng , n mt phng: Khong cỏch t im M n ng thng a (hoc n mt phng (P)) l khong cỏch gia hai im M v H, ú H l hỡnh chiu ... EC a Ta cú: E B C a A DB EC EC ( ABD) c) Tớnh VDCEF :Ta cú: VDCEF DE DF = (*) VDABC DA DB M DE. DA = DC , chia cho DA2 DE DC a2 = = = DA DA 2a 2 DF DC a2 = = = Tng t: 2 DB DB DC + CB T(*)...
 • 44
 • 225
 • 1

Chuyên đề HH không gian

Chuyên đề HH không gian
... thc c bn v hỡnh hc khụng gian lp 11 cũn rt hn ch + K nng t phõn tớch gió thit v cỏc quan h gia cỏc i tng hỡnh khụng gian v hỡnh hc phng cũn quỏ yu + K nng v hỡnh khụng gian quỏ kộm III Phng phỏp ... Chuyờn :Luyn Hỡnh Hc Khụng Gian Hi ng B Mụn Toỏn -Tỡnh ng Thỏp phng phỏp, k nng, k xo gii cỏc bi toỏn hỡnh khụng gian v lnh hi kin thc mi bn vng , t ú t kt qu cao nht ... khụng gian v cỏc gii thut toỏn hc Bng cỏch ny hc sinh yu, trung bỡnh cú th tip thu c nhng yờu cu c bn nht ca chng, hc sinh khỏ nõng cao c k nng gii toỏn, cú hng thỳ mụn hc hỡnh khụng gian c...
 • 46
 • 203
 • 0

chuyên đề HHGT không gian

chuyên đề HHGT không gian
... không gian với hệ trục tọa độ Đềcác vuông góc Oxyz cho tứ diện OABC với A(0;0; a ), B(a;0;0), C(0; a ;0) (a>0) Gọi M trung điểm BC Tính khoảng cách hai đường thẳng AB OM Bài 15: Trong không gian ... Bài 37: Trong không gian Oxyz cho điểm A(-1,2,3) hai mặt phẳng (P):x-2 = , (Q):y-z-1=0 Viết phương trình mặt phẳng (R) qua A vuông góc với hai mặt phẳng (P) , (Q) Bài 38: Trong không gian Oxyz cho ... Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng CD cho tam giác ABM có chu vi nhỏ Bài 13: Trong không gian với hệ tọa dộ Đề vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng ⎧3 x − z + = x y +1 z d2 : ⎨ = d1 : = ⎩2 x +...
 • 18
 • 192
 • 0

Dạy học môn Toán theo định hướng phát triển lực học sinh lớp 11 THPT qua chuyên đề Góc không gian

Dạy học môn Toán theo định hướng phát triển lực học sinh lớp 11 THPT qua chuyên đề Góc không gian
... ( ) - Qua hot ng 2, hoc sinh: Giáo viên: Phm Thanh My Tổ Toán tin Trờng THPT Giao Thy 14 Dạy học môn Toán theo định hớng phát triển lực học sinh lớp 11 THPT qua chuyên đề Góc không gian + ... CA GIO VIấN V HOC SINH Giáo viên: Phm Thanh My Tổ Toán tin Trờng THPT Giao Thy 10 Dạy học môn Toán theo định hớng phát triển lực học sinh lớp 11 THPT qua chuyên đề Góc không gian 2.1 Giỏo viờn: ... Thanh My Tổ Toán tin Trờng THPT Giao Thy Dạy học môn Toán theo định hớng phát triển lực học sinh lớp 11 THPT qua chuyên đề Góc không gian phỏp Cựng vi vic phỏt trin nng lc cho hc sinh, tit hc...
 • 41
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề hình không gian lớp 11chuyên đề hình không gian thi đại họcchuyên đề hình không gianchuyên đề hinhf không gianchuyên đề hình học không gianchuyên đề hình học không gian lớp 12chuyên đề hình học không gian 11 nâng caochuyên đề hình học không gian tổng hợpchuyên đề hình học không gian quan hệ vuông gócchuyên đề hình học không gian 12chuyên đề hình học không gian ltđhchuyên đề hình học không gian lớp 11chuyên đề hình học không gian ôn thi đại họcchuyên đề hình học không gian luyện thi đại họcchuyên đề hình học không gian luyện thi đại học violetGiới thiệu sắc phong thần hưng đạo vương trần quốc tuấn của vua thiệu trịBG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu việt của người dân thành phố trà vinh (tt)Nghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpHE SINH THAI PGS TS nguyễn hoàng tríCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 4tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ LA mã cổ đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiCHƯƠNG 10 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ MARX LENIN6 1 mach tuan tu part 1NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcBình ổn giá gạo trong nướcDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innopha
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập