Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5: Luyện tập phân số thập phân

Giải bài 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11

Giải bài 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11
... tan (π /12 + 12 x) = – √3 Hướng dẫn giải 4: Bài 2cos2x – 2cosx + = 25sin2x + 15 sin2x+ 9cos2x = 25 2sinx + cosx = sinx + 1, 5cotx = Hướng dẫn giải 5: Bài tiếp theo: Đáp án giải tập trắc nghiệm chương ... -π/6) =1 (Vì -1 ≤ (x -π/6) ≤ 1 x ∈ D Ta có ymax= ⇔ sin(x – π/6) = ⇔ x – π/6 = π/2 + k2π x = 2π/3 + k2π (k ∈ Z) Bài Giải phương trình sau: a) sin(x +1) = 2/3 b) sin22x =1/ 2 c) cot2x/2 = 1/ 3 d) ... y = sinx nhận giá trị -1 X = -π/2 X = 3π/2 b Đồ thị y = sinx nhận giá trị âm đoạn [-3π/2;2π], khoảng (-π,0) (π,2π) Bài Tìm giá trị lớn hàm số sau: Hướng dẫn giải 3: b y = 3sinx(x -π/6)-2...
 • 5
 • 51
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
... lại :Bài tập khối đa diện lồi khối đa diện trang 18 B .Giải tập sách giáo khoa hình 12 trang 25, 26 Bài (Trang 25 SGK Hình 12 chương 1) Tính thể tích khối tứ diện cạnh a Hướng dẫn giải Cho tứ diện ... là: Bài (Trang 25 SGK Hình 12 chương 1) Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Tính thể tích khối hộp thể tích khối tứ diện ACB’D’ Hướng dẫn giải 3: Gọi S diện tích đáy ABCD h chiều cao khối hộp Chia khối ... SGK Hình 12 chương 1) Tính thể tích khối bát diện cạnh a Hướng dẫn giải 2: Chia khối tám mặt cạnh a thành hai khối chóp tứ giác cạnh a Gọi h chiều cao khối chóp dễ thấy nên từ thể tích khối...
 • 6
 • 246
 • 1

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 7 SGK Hóa 12: Este

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 7 SGK Hóa 12: Este
... Đ e) S Bài (Trang Hóa 12 chương 1) Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có đồng phân ? A B C D Giải Đáp án C CH3 – CH2 – COO – CH3 CH2 – COO – CH2 – CH3 HCOO – CH2 – CH2 – CH3 Bài (Trang Hóa 12 chương ... công thức C2H3O2Na Công thức cấu tạo X : A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 Giải 3: Đáp án C Bài (Trang Hóa 12 chương 1) Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 dung dịch NaOH thu ... fomat Giải 4: Đáp án A.Z có tỉ khối so với H2 23 =>MZ = 46g/mol Z C2H5OH Y CH3COONa Tên gọi Y etyl axetat Bài (Trang Hóa 12 chương 1) Phản ứng thủy phân este môi trường axit bazơ khác điểm ? Giải...
 • 3
 • 224
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 11 SGK Hóa học lớp12: Lipit

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 11 SGK Hóa học lớp12: Lipit
... phòng hóa hết lượng este gam chất béo gọi số xà phòng hóa chất béo Tính số xà phòng hóa mẫu chất béo có số axit chứa tristearoylglixerol lẫn lượng axit stearic Giải 5: Bài tiếp theo: Giải 1,2,3,4,5 ... tạo thu gọn Trieste có hai axit với glixerol Giải 3: Công thức Trieste : (C17H31COO)xC3H5(C17H29COO)y Với x + y = có đồng phân vị trí Bài (Trang 11 Hóa 12 chương 1) hất béo có lượng nhỏ axit tự ... 0,1M Tính số axit mẫu chất béo Giải 4: Số mol KOH nKOH = 0,003.0,1 = 0.0003 (mol) Khối lượng KOH cần dùng mKOH = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg) Bài (Trang 11 Hóa 12 chương 1) Tổng số miligam...
 • 2
 • 346
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 15,16 SGK Hóa 12: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 15,16 SGK Hóa 12: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
... nóng chất béo với dung dịch NaOH KOH ta phòng d) Từ dầu mỏ sản xuất chất giặt rửa tổng hợp Giải 2: a) Đ b) S Thành phần phòng hỗn hợp muối natri kali axit béo c) Đ d) Đ Bài (Trang 15 Hóa ... phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp Giải 4: phòng dùng nước mềm, chất giặt rửa tổng hợp dùng nước cứng Việc khai thác nguồn dầu, mỡ động, thực vật để sản xuất phòng dẫn đến cân sinh ... trường Bài (Trang 16 Hóa 12 chương 1) Cần kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trình nấu phòng) để sản xuất phòng chứa 72% khối lượng natri stearat Giải...
 • 3
 • 293
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 18 SGK Hóa 12: Luyện tập este và chất béo

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 18 SGK Hóa 12: Luyện tập este và chất béo
... Giải 6: Đáp án C Bài (Trang 18 Hóa 12 chương 1) Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este đơn chức X thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) 2,7 gam nước Công thức phân tử X : A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H8O2 Giải ... HCOOC2H5 (etyl fomat) Bài (Trang 18 Hóa 12 chương 1) Khi thủy phân a gam este X thu 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa Tính giá trị a, m Viết công thức cấu tạo có X Giải 5: nC3H5(OH)3 ... Giải 3: Đáp án B Bài (Trang 18 Hóa 12 chương 1) Làm bay 7,4 gam este A no, đơn chức thu thể tích thể tích 3,2 gam khí oxi điều kiện...
 • 4
 • 636
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ
... xuất kết tủa màu đỏ gạch dung dịch glucozơ, nhóm II formanđehit Bài (Trang 25 Hóa 12 chương 2) Giải 3: Bài (Trang 25 Hóa 12 chương 2) Giải 4: Bài (Trang 25 Hóa 12 chương 2) Trình bày phương pháp ... sau phương pháp hóa học: a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic; b) Fructozơ, gliixerol, etanol; c) Glucozơ, fomanđehit, etanoll axit axetic Giải 5: a) b) c) Bài (Trang 25 Hóa 12 chương 2) ... Cho dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt dung dịch trên? A Cu(OH)2; B Dung dịch AgNO3 NH3; C Na kim loại; D Nước brom Giải 2: Chọn A Cho...
 • 3
 • 1,254
 • 1

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 33,34 SGK Hóa 12: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 33,34 SGK Hóa 12: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
... glucozơ Giải 2: a) S; b) S; C) S; D) Đ Bài (Trang 34 Hóa 12 chương 2) 3) So sánh tính chất vật lý glucozơ, saccarozơ, tinh bột xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột xenlulozơ ... đoạn mạch tinh bột b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit, khác cáu tạo gốc glucozơ c) Khi thủy phân đến saccarozơ, tinh bột xen luloz cho loại monosaccarit d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột xenlulozơ ... Hướng Giải 3: a)So sánh tinh cliất vật lý: • Khác nhau: saccarozơ glucozơ dễ tan nước; tinh bột xenlulozơ không tan nước Glucozơ dạng tinh thể, saccarozơ dạng kết tinh, xenlulozơ dạng sợi, tinh bột...
 • 4
 • 880
 • 1

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 36,37 SGK Hóa 12: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 36,37 SGK Hóa 12: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
... Giải 1: Chọn A Dùng Cu(OH)2 nhận biết anđehit axetic (không hòa tan Cu(OH)2); dùng AgNO3/NH3; đun nhẹ nhận biết glucozơ (tạokết tủa Ag) Bài (Trang 37 Hóa 12 chương 2) Khi đốt cháy hoàn toàn tập ... đốt cháy hoàn toàn tập hợp chất hữu thu hỗn hợp khí CO2 nước có tỉ lệ mol : Chất làm men rượu Chất chất chất sau? A Axit axetic; B Glucozơ; C Saccarozơ; D Fructozơ Giải 2: Chọn B C6H12O6 + 6O2 ... nhận hồ tinh bột Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lại, lắc nhẹ, saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam Bài (Trang 37 Hóa 12 chương 2) Từ tinh bột chứa 20% tạp chất trơ sản xuất kg glucozơ,...
 • 4
 • 720
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 SGK Hóa 12: Amin

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 SGK Hóa 12: Amin
... propylamin (amin bậc một) : isopropylamin (amin bậc một) CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai) : trimetylamin (amin bậc ba) b) C7H9N: : benzylamin (amin bậc một) : 0-metylanilin (amin bậc ... (amin bậc một) : m-metylanilin (amin bậc một) : p-metylanilin (amin bậc một) : metylphenylamin (amin bậc hai) Bài (SGK trang 44 Hóa 12) Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng chất hỗn hợp ... anilin Bài (SGK trang 44 Hóa 12) Hãy tìm phương pháp hóa học để giải hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đựng anilin b) Khử mùi cá sau mổ để nấu Biết mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp số amin (nhiều trimetylamin)...
 • 4
 • 588
 • 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 48 SGK Hóa 12: Amino axit

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 48 SGK Hóa 12: Amino axit
... phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng amino axit sau: a) Axit 7-aminoheptanoic; b) Axit 10 -amino ecanoic Hướng dẫn giải 5: Bài (SGK Hóa lớp 12 trang 48) Este A điều chế từ amino axit B (chỉ ... alanin Bài (SGK Hóa lớp 12 trang 48) Viết phương trình hóa học phản ứng axit 2-aminopropanoic với: NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa Hướng dẫn giải 4: Bài (SGK Hóa lớp 12 trang 48) Viết ... (C3H7O2N)n ; MA = 89 g/mol => n = Vậy CTPT A C3H7O2N CTCT: (A); H2N-CH2-COOH (B) Bài tiếp: Giải 1,2,3,4,5,6 trang 55 SGK Hóa 12: Peptit Protein ...
 • 3
 • 160
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55 SGK Hóa 12: Peptit và Protein

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55 SGK Hóa 12: Peptit và Protein
... khái niệm: a) Peptit protein b) Protein đơn giản protein phức tạp Hướng dẫn giải 4: a) Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với liên kết peptit Protein polipeptit cao phân ... phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu b) Protein chia thành hai loại: – Protein đơn giản protein tạo thành từ gốc α – aminoaxit – Protein phức tạp protein tạo thành từ protein đơn giản ... xích alanin phân tử A ? Hướng dẫn giải 6: Số mắt xích alanin phân tử A 191 Bài tiếp: Bài 1,2,3,4,5 trang 58 SGK Hóa 12: Luyện tập cấu tạo tính chất amin, amino axit protein ...
 • 3
 • 345
 • 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 64 SGK Hóa 12: Đại cương về Polime

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 64 SGK Hóa 12: Đại cương về Polime
... chất vô cần thiết) Hướng dẫn giải 5: Sơ đồ tổng hợp: Bài (SGK Hóa lớp 12 trang 64) Hệ số polime hóa gì? Có thể xác định xác hệ số polime hóa không? Tính hệ số polime hóa PE, PVC xenlulozo, biết ... dẫn giải 1: Đáp án: B Bài (SGK Hóa lớp 12 trang 64) Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp ? A Poli(vinyl clorua); B Pilisaccarit; C Protein; D Nilon-6,6 Hướng dẫn giải 2: Đáp án: A Bài (SGK Hóa ... khối polime lớn so với monome, Phản ứng trùng ngưng: phân tử khối polime không lớn nhiều so với monome Bài (SGK Hóa lớp 12 trang 64) Gọi tên phản ứng viết phương trình hóa học phản ứng polime hóa...
 • 3
 • 214
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 10 SGK Sinh 12: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 10 SGK Sinh 12: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... Hướng dẫn giải tập SGK trang 10 Sinh Học lớp 12: Gen, di truyền trình nhân đôi ADN Bài 1: (trang 10 SGK Sinh 12) Gen ? Cho ví dụ minh hoạ Đáp án hướng dẫn giải 1: – Gen đoạn phân tử ADN mang ... (mêtiônin sinh vật nhân chuẩn foocmin mêtiônin sinh vật nhân sơ), UGG hoá cho triptôphan – di truyền có ba khởi đầu AƯG ba ba kết thúc (UAA, ƯAG, ƯGA) Bài 5: (trang 10 SGK Sinh 12) Hãy giải ... bảo tổn: Trong phân tử ADN mạch tổng hợp, mạch ADN mẹ Bài 4: (trang 10 SGK Sinh 12) di truyền có đặc điểm ? Đáp án hướng dẫn giải 4: – di truyền không dấu phẩy, nghĩa đọc liên lục theo...
 • 3
 • 186
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 14 SGK Sinh 12: Phiên mã và dịch mã

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 14 SGK Sinh 12: Phiên mã và dịch mã
... màng nhân tế bào chất làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit Bài 2: (trang 14 SGK Sinh 12) Quá trình dịch ribôxôm diễn nào? Quá trình dịch ribôxôm chia thành giai đoạn: – Hoạt hóa axit amin Trong ... Trong trình dịch , mARN không gắn với ribôxôm riêng rẽ mà đồng thời gắn với nhóm ribôxôm gọi pôliribôxôm (gọi tắt pôlixôm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin Bài 3: (trang 14 SGK Sinh 12) Nêu ... prôtêin Đáp án hướng dẫn giải 3: Giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin Bài 4: (trang 14 SGK Sinh 12) Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit sau: 3‘ XGA GAA TTT XGA 5‘ (mạch gốc) 5‘ GXT XTT AAA GXT...
 • 3
 • 629
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập hóa 8 bài 13 phản ứng hóa học 1 2 3 4 5 6tra loi bai tap answer 1 2 3 4 5 6 trang 51 unit 6 lop 9giải bài tập 1 2 3 4 5 định lí ta lét trong tam giácgiai bai tap 1 2 3 4 5 bai 4 hai mat phang vuong gocgiải thích ngữ pháp theo giáo trình minnano nihongobài 13i từ vựng 1 2 3 4 5 pdftim cach giai 1 2 3 4 5 nvan lap luan giai thich de 1 2 3 4 5bai tap 1 2 3 4 5 bai axetilenbai tap 1 2 3 4 5 bai lam viec voi day sogiải bài tập hoá 8 bài 1 2 3 4 bài dung dịchgiải bài tập hoá 8 bài 1 2 3 4 bài dung dịch chương 6bµi tëp vò nhµ bµi tập 1 2 3 4 5 6 trang 83 84bài các số 1 2 3 4 5giáo án âm nhạc lớp 1 2 3 4 5giáo án thể dục lớp 1 2 3 4 5TIỂU LUẬN tìm HIỂU tư TƯỞNG của LÊ NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHIẾN TRANH TRONG tác PHẨM HẢI CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM vừa KHÁNG CHIẾN vừa KIẾN QUỐC, vừa CHIẾN đấu vừa xây DỰNG QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP và CHỐNG mỹ, cứu nướcHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬN CÁCH nói, CÁCH VIẾT TRONG TUYÊN TRUYỀN THEO PHONG CÁCH hồ CHÍ MINHLý luận về lượng giá trị hàng hoá của C. Mác và ứng dụng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp Việt NamHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật việt namPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật việt nam về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trịThi công chức Kiến thức chung 2016Đảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Phần Mềm Martus™ Cẩm Nang Sử DụngBài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếMột số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoĐạo tin lành ở hà nộiLý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nayTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập