Tối ưu hóa trong Công nghệ Hóa học BK HCM (Optimization in Chemical Engineering HCM)

A.CHU KỲ TẾ BÀO, CÁC HÌNH THỨC PHÂN CHIA TẾ BÀO NHÂN THỰC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Ý NGHĨA SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

A.CHU KỲ TẾ BÀO, CÁC HÌNH THỨC PHÂN CHIA TẾ BÀO NHÂN THỰC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Ý NGHĨA SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
... đa bào Các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học nhân tố ảnh hưởng tới phân bào bình thường không bình thường tế bào Có nhiều hình thức phân chia tế bào nhân thực như: nguyên phân, ... cá thể ảnh hưởng tới phân bào 2.2 Giảm phân [4] [5] [7] [9] [11] Giảm phân hay phân bào giảm nhiễm kiểu phân chia tế bào sinh dục để hình thành giao tử Phân bào giảm nhiễm hình thức phân bào mà ... vô nhiễm không xảy biến đổi hoá học rõ rệt bào tương nhân Khả ứng dụng phân chia tế bào công nghệ sinh học Nhờ hiểu biết cấu trúc, chức năng, thành phần sinh hoá, di truyền, chu kỳ tế bào Prokaryote...
 • 11
 • 1,224
 • 7

Cấu trúc và vai trò của màng tế bào. Chu kỳ tế bào, các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học và khả năng ứng dụng sự phân chia tế bào trong công nghệ sinh học

Cấu trúc và vai trò của màng tế bào. Chu kỳ tế bào, các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học và khả năng ứng dụng sự phân chia tế bào trong công nghệ sinh học
... Tiểu luận chuyên đề Sinh học tế bào PHẦN NỘI DUNG A MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HÓA ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG TẾ BÀO, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO NHỮNG THÀNH TỰU ... luận chuyên đề Sinh học tế bào Hình 1.3 Màng tế bào vi khuẩn Gram dương Gram âm 1.2 Màng sinh chất (plasma membrane) Là màng tế bào Màng tế bào gọi màng plasma, màng lipoprotein hay màng sinh ... trọng màng Phân tử cholesterol có nhóm phân cực nhân steroid Hình 1.5: Cấu trúc phân tử Phospholipid Hình 1.6: Công thức cấu tạo mô hình phân tử Cholesterol Tiểu luận chuyên đề Sinh học tế bào - Phân...
 • 21
 • 2,600
 • 1

Sử dụng emzyme trong công nghệ sinh học

Sử dụng emzyme trong công nghệ sinh học
... liệu, hoàn toàn dựa việc sử dụng enzyme nguồn gốc động vật, thực vật vi sinh vật Đặc biệt sử dụng rộng rãi pancreatin – chế phẩm thô enzyme proteolitic tuyến tụy Người ta sử dụng enzyme nguồn gốc ... mesentericus) Trong công nghiệp sản xuất nước trái thường sử dụng enzyme phân giải pectin Chúng làm tăng đáng kể mức thu hoạch sản phẩm (8-15%), giảm độ nhớt làm cho nước trái Trong công nghệ sản ... bột v.v ; 3/ Bơm dung dòch enzyme vào mô thòt Enzyme proteolitic sử dụng có kết qủa công nghệ thuộc da làm mềm da nguyên liệu Sử dụng enzyme làm tăng đáng kể chất lượng len làm nhanh trình xử lý...
 • 13
 • 199
 • 1

Kỹ Mới Trong Công Nghệ Sinh Học

Kỹ Mới Trong Công Nghệ Sinh Học
... Tuấn Anh Page Báo cáo thực tập: Kỹ Mới Trong Công Nghệ Sinh Học Bài thực tập 2: Kỹ thuật đoạn DNA nhân đồng thời (Multiplex PCR) Gới thiệu 1.1 Kỹ thuật PCR  Kỹ thuật cho phép nhân đoạn DNA ... VNU/Biology/Biotechnology/Trần Tuấn Anh Page Báo cáo thực tập: Kỹ Mới Trong Công Nghệ Sinh Học 1.2 Kỹ thuật multiplex PCR  Kỹ thuật không khác nhiều so với kỹ thuật PCR thong thường Điểm khác biệt thay sử ... University of Science, VNU/Biology/Biotechnology/Trần Tuấn Anh Page Báo cáo thực tập: Kỹ Mới Trong Công Nghệ Sinh Học 3µl  Bước 4: Cho đĩa peptri vào tủ ủ 37ºC Bước 5: Lấy đĩa thạch cho vào máy...
 • 12
 • 194
 • 0

các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học

các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học
... dưӟi, gҳn cӝt lên giá theo phương thҷng đӭng Đánh dҩu vӏ trí 5ml bҵng cách đә 5ml nưӟc vào rӗi bơm - Đóng phía dưӟi cӝt bҵng cách dӯng bơm Khuҩy thұt nhҽ, hoà đӅu cӕc gel rӗi dùng pipet 1000µl ... (đӋm A) Chuҭn bӏ mүu - Cân đưӧc 50g khoai tây, dùng dao thái nhӓ nghiӅn 50ml đӋm A bҵng máy xay sinh tӕ Sau tráng máy lӑc bҵng 50ml đӋm A Tәng thӇ tích đӋm phҧi dùng 100ml - Ly tâm 10.000 rpm/20 ... dӏch bҵng giҩy lӑc - Sau lӑc ta tiӃn hành đo OD bưӟc song A280 - Đưa dung dӏch mүu vӅ pH =8 bҵng cách bә sung tӯng lưӧng nhӓ đӋm Tris ( kiӇm tra pH bҵng giҩy quǤ) Chuҭn bӏ gel - Sӱ dөng gel DEAE-cellulose...
 • 6
 • 309
 • 1

Sinh học tế bào và tính ứng dụng trong công nghệ sinh học

Sinh học tế bào và tính ứng dụng trong công nghệ sinh học
... chia tế bào - Sự phân chia tế bào sở tế bào học đặc tính sinh sản, sinh trưởng, phát triển tế bào sống Sự phân bào nguyên nhiễm chế bảo đảm ổn định nhiễm sắc thể qua hệ tế bào - Sự phân bào giảm ... vào tế bào b .Tế bào chất Toàn tế bào chất tế bào vi khuẩn đơn vị Trong đầy đủ hệ thống bào quan chuyên hóa riêng biệt, cấu trúc nâng đỡ bên khiến cho độ bền vững tế bào chủ yếu nhờ vào vách tế ... loại trừ vài trường hợp cá biệt, sinh vật cấu tạo từ tế bào (đối với sinh vật đơn bào) từ nhiều tế bào (đối với sinh vật đa bào) Trong tế bào có cấu trúc với chức phận khác trì sống tế bào bảo...
 • 38
 • 406
 • 2

Phân lập một số vi khuẩn và nấm ở việt nam có khả năng sinh tổng hợp lipase mới, nghiên cứu tái tổ hợp và ứng dụng chúng trong công nghệ sinh học

Phân lập một số vi khuẩn và nấm ở việt nam có khả năng sinh tổng hợp lipase mới, nghiên cứu tái tổ hợp và ứng dụng chúng trong công nghệ sinh học
... Vi t Nam, sinh tổng hợp lipase cao Những chủng vi sinh vật sinh tổng hợp lipase nhiều ứng dụng thực tế chủng 36 Pseudomonas, Bacillus nấm Kết hợp với Phòng Di truyền Bệnh lý học Phân tử, Vi n ... GenBank Lipase biểu tế bào E coli với suất cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất lipase tái tổ hợp Tuy nhiên khó khăn gặp phải vi c ứng dụng lipase tái tổ hợp vi c sinh tổng hợp lipase tái tổ hợp hoạt ... nhiều gene lipase chủng vi sinh vật khác công bố giới gene lipase lipA chủng Ralstonia phân lập Vi t nam gene công bố giới Vi c nghiên cứu hoàn thiện gene giá trị mặt khoa học khả ứng dụng...
 • 140
 • 384
 • 2

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải
... móc…  Nước thải sinh hoạt ngày: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt cán công nhân viện nhà máy Đây lượng nước thải SVTH: Đoàn Vũ Luân 10 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học ... thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC TRONG CÔNG NGHỆ ... khác xử nước thải chúng chiếm từ 0.1% đến 1% tổng số vi khuẩn hỗn dòch SVTH: Đoàn Vũ Luân 46 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công...
 • 110
 • 359
 • 1

Bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm pdf

Bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm pdf
... toán công nghệ phần mềm EXCEL 10.1 Thí nghiệm động hoá học công nghệ Bài 91: Xác định số tốc độ phản ứng hoá học bậc zero Xác định số tốc độ phản ứng hoá trong thí nghiệm cô đặc sản phẩm thực phẩm ... nghiệm yếu tố, Latin Bài 31: So sánh kết luận để đưa vào sản xuất từ kết thí nghiệm độ sản phẩm xử lý loại phụ gia (A, B, C, D) ứng ví trí đo sản phẩm Sản phẩm giã người công nhân: Công nhân giã ... 100 150 200 250 300 350 thời gian (s) Bài 92: Xác định số tốc độ phản ứng hoá học bậc Xác định số tốc độ phản ứng hoá trong thí nghiệm cô đặc sản phẩm thực phẩm với số liệu thu được: thời gian...
 • 65
 • 472
 • 0

Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm doc

Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm doc
... EXCEL Tin học ứng dụng CNSHTP  Tin học ứng dụng nghiên cứu thực phẩm  Phần mềm ứng dụng bảng tính  Phần mềm ứng dụng xử lý thống kê  Phần mềm ứng dụng biểu diễn công thức hóa học 1.1 Tin học ứng ... tiêu  Giúp sinh viên độc lập nghiên cứu khoa học, có khả xử lý số liệu thường gặp điều tra, nghiên cứu công nghệ sinh học thực phẩm  Trang bị cho sinh viên kỹ sử dụng phần mềm tin học việc giải ... hoạch thực nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, 2004  Phan Hiếu Hiền, Phương pháp bố trí nghiệm xử lý số liệu, NXB Nông nghiệp, 2001 Noäi dung Tin học ứng dụng CNSHTP Mô tả đại lượng thống kê phần mềm tin...
 • 297
 • 1,561
 • 6

Lưu chất siêu tới hạn - SCO2 trong công nghệ trích ly dùng trong thực phẩm pdf

Lưu chất siêu tới hạn - SCO2 trong công nghệ trích ly dùng trong thực phẩm pdf
... chiến lược ngành công nghệ thực phẩm Ngày có phương pháp tiên tiến việc chế biến bảo quản thực phẩm Công nghệ trích ly lưu chất siêu tới hạn sử dụng sản xuất hương liệu, tinh chất từ nguồn nguyên ... trích ly hương liệu, tinh chất công nghệ chế biến thực phẩm Hiện công nghệ chiết SCO2 áp dụng phổ biến để chiết tách hoạt chất sử dụng ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, hoạt chất ... hạn Vật chất trạng thái mang nhiều đặc tính chất khí chất lỏng, nghĩa dung môi mang tính chất trung gian khí lỏng Phần 2: Giới thiệu phương pháp dùng lưu chất siêu tới hạn sử dụng trích ly Khi...
 • 9
 • 414
 • 4

báo cáo 'plasmid vi khuẩn và ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học'

báo cáo 'plasmid vi khuẩn và ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học'
... Dùng …………………… làm thể truyền gen Thái Vinh + Thanh Trân 22 II.2 ỨNG DỤNG CỦA PLASMID TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Trong công nghệ sinh học, người ta sử dụng plasmid làm vectơ để chuyển ghép gen từ ... Khai thác đặc tính sinh học plasmid, ngày plasmid ứng dụng cách rộng rãi công nghệ sinh học di truyền Các plasmid vi khuẩn: pSC101 (trái), plasmid siêu xoắn June 29, 2014 Thái Vinh + Thanh Trân ... DUNG Plasmid vi khuẩn II Ứng dụng plasmid công nghệ sinh học III KẾT LUẬN IV TÀI LiỆU THAM KHẢO II.1 June 29, 2014 Thái Vinh + Thanh Trân I MỞ ĐẦU Plasmid có nhiều loại chứa gen sản xuất kháng sinh...
 • 52
 • 658
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩmứng dụng của vi khuẩn trong công nghệ sinh họcquá trình và thiết bị trong công nghệ sinh họcbài giảng ứng dụng tin học trong công nghệ sinh họccác kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh họcung dung cua dao ham trong cong nghe sinh hocnuôi cấy tế bào trong công nghệ sinh họcenzyme và ứng dụng trong công nghệ sinh họcứng dụng tin học trong công nghệ sinh họcvai trò của vi sinh vật trong công nghệ sinh họcnguyên lí cơ bản trong công nghệ sinh họchệ thống danh pháp kép trong công nghệ sinh họcthành tựu mới trong công nghệ sinh học hiện đạiso sanh ho hap hieu khi va ho hap ki khi trong cong nghe sinh hoc moi truongkỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh họcNhân vật nữ trong văn xuôi của Hồ Thủy Giang (LV thạc sĩ)BẢNG TỔNG kết KIẾN THỨC HÓA HỌC cần để THI THPT đại học bí mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA năm 2017 2018Cẩm nang ôn luyện thi đại học 18 chuyên đề hóa học 6Cẩm nang ôn luyện thi đại học 18 chuyên đề hóa học 7500 câu hỏi TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG hợpĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng quốc lộ 1a đoạn từ thành phố đông hà đến thị xã quảng trị, tỉnh quảng trịBỆNH án sản1 ( đức long)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã tam quan bắc, huyện hoài nhơn, tỉnh bình định giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu kĩ thuật thu hái, chế biến hạt giống và gieo ươm cây lim xẹt (peltophorum pterocarpum) tại viện nghiên cứu và phát triển hương vân, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yênNÂNG CAO ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ VIÊN CHỨC tại CHI NHÁNH điện lực sơn hòa, TỈNH PHÚ yênNghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09 02ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của NGƯỜI LAO ĐỘNG ở CÔNG TY cổ PHẦN 1 5 THỪA THIÊN HUẾGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CHI NHÁNH THANH hóa CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGGIẢI PHÁP THU hút NHÓM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP sử DỤNG DỊCH vụ VIỄN THÔNG tại CHI NHÁNH THÔNG TIN DI ĐỘNG THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý hải QUAN đối với HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THEO hợp ĐỒNG THƯƠNG mại tại cục hải QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn đầu tư xây DỰNG kết cấu hạ TẦNG KHU KINH tế CHÂN mây – LĂNG cô từ NGÂN SÁCH NHÀ nướcNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cục hải quan tỉnh thừa thiên huếNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM VIỄN ĐÔNG THỪA THIÊN HUẾĐánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông thanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập