Giáo án hình học 6 2 cột chuẩn hình học 6 bùi công thành

Giao an Dai so 7 (2 cot Chuan KTKN)

Giao an Dai so 7 (2 cot Chuan KTKN)
... sinh làm ?2 số Hs: ?2 a) 79 ,3826 ≈ 79 ,383 - Lớp làm chỗ → nhận xét, đánh b) 79 ,3826 ≈ 79 ,38 giá c) 79 ,3826 ≈ 79 ,4 Bài tập 73 SGK/36 7, 923 ≈ 7, 92 17, 418 ≈ 17, 42 79 ,1364 ≈ 70 9,14 50,401 ≈ 50,40 0,155 ... biểu qui ước làm tròn số Qui ước làm tròn số (SGK/36) Làm tròn số 76 32 473 5 đến hàng 76 32 473 5 ≈ 76 32 474 0 chục, trăm 76 32 473 5 ≈ 76 32 470 0 Hs2: Hãy làm tròn số sau đến hàng 5032,6 ≈ 5033 đơn vị, hàng ... Cách 2: 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 ≈ 39 c) 73 ,95: 14,2 Cách 1: ≈ 74 : 14 ≈ Cách 2: 73 ,95: 14,2 = 5,2 077 ≈ d) 21 ,73 .0,815 7, 3 22.1 ≈ Cách 1: ≈ 21 ,73 .0,815 ≈ 2,42602 ≈ Cách 2: 7, 3 Củng cố: - Có thể em...
 • 149
 • 738
 • 3

Giao an Ly 8 HKI (2 cot) cuc hot

Giao an Ly 8 HKI (2 cot) cuc hot
... lời GV: Em giải C7 HS: lên bảng thực GV: Quan sát hình 8. 7 Ấm chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát đọc nội dung C8: GV: giải thích họat động thiết bị này? ... suất anh An: 46 GV : Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật Lý MW P= A t = 640 50 = 12 ,8 W HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bước vận dụng: GV: Hãy tính cơng suất anh An anh - Cơng suất anh Dũng: ... sgk HS: Thực GV: Như làm việc nhanh HS: Trả lời GV:Hãy tính cơng thực anh An anh Dũng? HS: Anh An: A = F.S = 160.4 = 640 (J) Anh Dũng: A = F.S = 240.4 = 960 (J) GV: Vậy thực cơng lớn hơn? HS: A...
 • 61
 • 295
 • 2

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN
... dới 24 6 + 4 72 609 + 23 7 29 + 457 60 + 595 lớp làm bảng 34 6 - 2 93 584 - 36 6 759 - 567 976 - 874 -Chữa *Lu ý nhớ cách nhớ -Củng cố cách trừ Bài 2: Số ?Củng cố cách tìm SBT-ST-H Số bị trừ 6 42 520 ... bị trừ 6 42 520 910 Số trừ 425 33 5 107 Hiệu 22 5 37 0 -HS làm nháp -4 HSTB-Y nối tiếp lên bảng chữa Bài 3: Tính chu vi hình tam giác, biết: 419cm 24 8cm 32 5cm -HSG-K quan sát, phân tích y/c nêu cách ... nháp: 169 + 31 7 486 169 63 + 175 B.Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học 2. Thực hành: Bài 1/9: a.Củng cố bảng nhân 2, 3, -HSTB tự ghi nhanh kết phép tính 4, Thi nhẩm nhanh 15 Giáo...
 • 24
 • 988
 • 4

GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN 2 CỘT

GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN 2 CỘT
... axit: C12H22O11 –H+→ C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ Glucozơ Fructozơ b Thuỷ phân nhờ enzim: Saccarozơ enzim→ Glucozơ Phản ứng ancol đa chức: Phản ứng với Cu(OH )2: 2C12H22O11 + Cu(OH )2 → (C12H21O11)2Cu ... C2H5OH H2NCH2COOC2H5 + H2O III.ỨNG DỤNG (sgk) Công thức CH2 -COOH NH2 CH3 - CH - COOH NH2 CH3 - CH – CH -COOH CH3 NH2 CH2 CH COOH HO NH2 HOOC(CH2)2CH - COOH NH2 H2N - (CH2)4 - CH - COOH NH2 Bảng ... Cu(OH )2/ OH4 Cho chất: CH3NH2, NH3, C6H5NH2, (CH3 )2NH2 Tính bazờ chất tăng dần theo thứ tự : A NH3, CH3NH2, , (CH3 )2NH2 , C6H5NH2 B (CH3 )2NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 C NH3, C6H5NH2, (CH3 )2NH2,...
 • 28
 • 519
 • 5

giao an Dai 8 KII (2 cot)

giao an Dai 8 KII (2 cot)
... hỏa chắn : x – 48 (km) Thời gian dự đònh : x (h) 48 Thời gian quãng đường lại : x − 48 x − 48 = (h) 48 + 54 Thời gian bò tàu chắn là: 10’ = h Theo đề ta có phương trình : - HS quan sát hình vẽ ... S = 9.(x + x + 2) - Nhóm khác nhận xét, bổ sung x = 18x + 18 - GV chốt cách làm Từ ta có phương trình: 2m 9m 18x + 18 = 144 ⇔ 18x = 144 – 18 = 126 ⇔ x = (m) Củng cố: ? Nêu bước chủ yếu để giải ... nghiệm x = 5x + 8x − x + − = −5 ⇔ 5(5x + 2)–10(8x–1) = 6(4x+2) –150 ⇔ 25x +10 – 80 x +10 = 24x +12 – 150 ⇔ -55x – 24 x = -1 38 – 20 ⇔ -79 x = -1 58 ⇔ x = b) Vậy pt có nghiệm x = c) (2x + 5) ( 3x –...
 • 30
 • 132
 • 0

Giáo án HH 12 CB (2 cột)

Giáo án HH 12 CB (2 cột)
... x + 2mx + m − y'= ; y '' = ( x + m) ( x + m)  y '(2) = Hàm số đạt cực đại x =2 ⇔   y ' '(2) <  m + 4m + =0   (2 + m) ⇔ ⇔ m = −3  ∀m x = -1 khơng thỏa mãn (2) nên pt ln có hai nghiệm khác -1, Vậy (C) ln cắt ... trả lời x3 = b (1) Với b thuộc R pt (1) ln có n0 d.nhất x4=b (2) Nếu b0 pt (2) có nghiệm phân biệt đối Hoạt động 3: * Gv: - Nghiệm có pt...
 • 83
 • 131
 • 0

Giáo án GT 12 CB (2 cột)

Giáo án GT 12 CB (2 cột)
... - Giáo viên :Giáo án , bảng phụ ,phiếu học tập - Học sinh : ơn tập kiên thức,sách giáo khoa III) Phương pháp : Hoạt động nhóm + vấn đáp + nêu giải vấn đề IV) Tiến trình học 1) Ổn định lớp :(2 ) ... biệt: (b ≠ ) log b a log a α b = log a b(α ≠ 0) α log a b = *) Đáp án phiếu học tập số log 125 0 = log2 125 0 = 1 log 125 0= (log 125 + log210) 2 = (3log + log2 + log2 5) 4a + = (1 + 4log2 5) = 2 ... độ : Rèn luyện tính tự giác luyện tập để khắc sâu kiến thức học II Chuẩn bị giáo viên học sinh : + Giáo viên : Giáo án , phiếu học tập , bảng phụ ( Nếu có) + Học sinh :Chuẩn bị tập III Phương...
 • 105
 • 201
 • 1

Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN

Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN
... sinh lên bảng làm : SBT 7 52 37 1 621 ST 426 24 6 39 0 Hiệu 32 6 125 23 1 - Nhận xét , chữa -Cả lớp thực vào -Một em lên bảng làm Giải : Số ki lơ gam gạo ngày bán : 415 + 32 5 = 740 ( kg ) Đ/S : 740 ... tập -HS2 : Làm cột -Học sinh : Làm tập *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu - Một em nêu đề -Cả lớp thực làm vào - em lên bảng thực em cột -Chẳng hạn : 567 868 38 7 - 32 5 - 528 - 58 22 4 34 0 32 9 -Học ... xét đánh giá tiết học -Cả lớp thực làm vào -2HS lên bảng thực -Đặt tính tính : 5 42 660 404 - 31 8 - 25 1 -184 22 4 409 22 0 -2HS nhận xét bạn -Đổi chéo để kiểm tra -Một em nêu đề SGK -Cả lớp...
 • 29
 • 279
 • 0

giao an dai so 7 2 cot

giao an dai so 7 2 cot
... 2: 14,61 - 7, 15 + 3 ,2 = 10,66 11 b) 7, 56 5, 173 Cách 1: = 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c) 73 ,95 : 14 ,2 Cách 1: 74 : 14 Cách 2: 73 ,95: 14 ,2 = 5 ,2 077 21 ,73 .0,815 7, 3 22 .1 Cách 1: 21 ,73 .0,815 ... 59 (tr31-SGK) a )2, 04 : (3, 12) = 2, 04 3, 12 204 17 = 3 12 26 5 b) :1, 25 = : = 23 16 c)4 : = : = 4 23 3 73 73 73 14 d )10 : = : = =2 14 14 73 = Trang 24 Năm học : 20 09 - 20 10 Nguyễn Đức Lâm ... 79 1 = + + 25 25 = 124 31 79 1 915 31 8 87 + + = + = 25 25 25 20 Câu 2: (câu a: 1đ, câu b: 2 ) 27 a) x = 10 27 x= : 10 27 x= 10 x= a) x + 0,139 = x = 2, 861 x = 2, 861 x = 2, 861 Câu 3:...
 • 115
 • 534
 • 3

giáo án lớp 3 tuần 2 theo chuẩn KTKN

giáo án lớp 3 tuần 2 theo chuẩn KTKN
... HS lên bảng Mỗi tổ làm 485 7 63 628 857 - 137 - 428 - 37 3 - 574 35 8 33 6 25 5 2 83 - Nhận xét, tun dương II - Dạy mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu, ghi đề Lãp 3B - HS đọc đề Gi¸o viªn : Cao ... nêu - Gọi HS nêu cách tính - HS nêu - Lớp làm vào bảng - Nhận xét bảng - Kết luận: + Phép trừ 4 32 - 21 5 = 21 7 phép trừ có nhớ lần hàng chục + Phép trừ 627 - 1 43 = 484 phép trừ có nhớ lần hàng trăm ... ) BT1 (cột 1 ,2 ,3) , BT2 (cột 1 ,2 ,3) , BT3 - Áp dụng để giải tốn có lời văn phép tính trừ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra - Kiểm tra tập 3, 4, - HS - Gọi...
 • 27
 • 179
 • 1

Giáo án thể dục 7 2 cột (cả năm)

Giáo án thể dục 7 2 cột (cả năm)
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Giáo án thể dục 32 Giáo án thể dục So¹n ngµy:19/10 /20 10 D¹y ngµy :21 /10 /20 10 TIẾT 17 CHẠY NHANH – NÉM BÓNG CHẠY BỀN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: ... ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung 32 phút 12 phút 13 € € € € - Giáo viên phân tích Giáo án thể dục - Ơn Đi – đứng lại - Đi vòng trái, phải 2/ CHẠY NHANH  Chạy bước ... € € € € € lầnx8nhịp/ động tác € phút - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực đội hình 20 Giáo án thể dục So¹n ngµy :29 /9 /20 10 D¹y ngµy :1/10 /20 10 Tiết 11 ĐHĐN – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN...
 • 139
 • 823
 • 6

Giáo án tăng buổi lớp 2( cực chuẩn)

Giáo án tăng buổi lớp 2( cực chuẩn)
... xét làm bạn, giáo viên nhận xét đánh giá 2, Củng cố, dặn dò - Nhận xét dặn dò ******************************************************************** Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2009 Toán Luyện tập: ... kết luận 3, Hoạt động 3: Thực hành theo nhóm - Giáo viên chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm câu hỏi thình - Các nhóm thảo luận tìm cach giải - Giáo viên gọi nhóm trình bày Nhóm có câu hỏi bổ ... 2: Quan sát tranh - Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm quan sát hình vẽ SGK, thảo luận hình vẽ SGk, tranh - Đại diện nhóm lên trình ý kiến giải thich lí lại nhận xét nh - Giáo viên kết luận...
 • 5
 • 1,525
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 7 2 cộtgiáo án đại số 8 2 cộtgiáo án đại số 7 3 cột chuangiáo án đại số 7 2 cột cả nămgiáo án đại số 7 2 cộtgiáo án mĩ thuật 7 2 cộtgiáo án vật lý 9 2 cộtgiáo án đại số 7 3 cột chuẩngiáo án đại sô 8 2 cộtgiao an vat ly 7 2 cotgiao an tieng anh 7 2 cotgiáo án ngữ văn 8 2 cộtgiáo án âm nhạc 7 2 cộtgiáo án toán lớp 7 2 cộtgiáo án đại số 8 2 cột cả nămCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBảo đảm quyền con người trong Hiến phápBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍCƠ học kết cấu tập 1 hệ TĨNH ĐỊNHbài tập điều khiển tự độngBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamCải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnTHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐA DẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAMDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhEconomic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation StageEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by Sonochemistrybảo hiểm trong vận tải nguyễn văn khoảng
Đăng ký
Đăng nhập