KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHLOROFORM CÂY RAU MÁ LÁ SEN (HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM. EX LAM.)

Khảo sát thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của hai cây rau sen hydrocotyle bonariensis comm ex lam và hydrocotyle vulgaris l (apiaceae)

Khảo sát thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của hai cây rau má lá sen hydrocotyle bonariensis comm ex lam và hydrocotyle vulgaris l (apiaceae)
... Độc l p – Tự – Hạnh phúc ***** L I CAM ĐOAN Luận án Tiến sĩ Khoa học Hóa học Khảo sát thành phần hóa học số hoạt tính sinh học rau sen Hydrocotyle bonariensis Comm ex Lam Hydrocotyle vulgaris ... số hoạt tính sinh học rau sen, Hydrocotyle bonariensis Comm ex Lam Hydrocotyle vulgaris L thuộc chi Hydrocotyle, (Apiaceae) xi Nội dung thực luận án khảo sát thành phần hóa học hai cây, phân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  TÔN NỮ LIÊN HƢƠNG KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA HAI CÂY RAU L SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS...
 • 164
 • 60
 • 0

Tài liệu THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁC CÂY RAU SEN, HYDROCOTYLE BONARIENSIS VÀ HYDROCOTYLE VULGARIS, (APIACEAE), Ở TỈNH TIỀN GIANG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ docx

Tài liệu THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁC CÂY RAU MÁ LÁ SEN, HYDROCOTYLE BONARIENSIS VÀ HYDROCOTYLE VULGARIS, (APIACEAE), Ở TỈNH TIỀN GIANG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ docx
... Riêng loài H bonariensis chưa nghiên cứu hóa học giới Nhiều thử nghiệm sinh học, phân tích hóa học tiến hành với nguyên liệu trồng từ địa phương Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) thành phố Cần Thơ Trong ... Trước nghiên cứu rau sen, nhận thấy loài H bonariensis thu Tiền Giang có hoạt tính sinh học rõ rệt thu mẫu Cần Thơ kháng khuẩn mạnh loài H vulgaris, nên trồng thu hoạch nguyên liệu để nghiên ... nguyên liệu PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Nguyên liệu Mẫu nguyên liệu thu hái sau thời gian trồng (3 tháng), vùng đất phù sa thuộc phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phường An Khánh, thành...
 • 10
 • 311
 • 2

PHÂN lập CHẤT TRONG CAO CHLOROFORM của cây RAU SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM , họ NGÒ (APIACEAE)

PHÂN lập CHẤT TRONG CAO CHLOROFORM của cây RAU má lá SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM , họ NGÒ (APIACEAE)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA - - NGUYỄN HỒNG DUY PHÂN LẬP CHẤT TRONG CAO CHLOROFORM CỦA CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM. , HỌ NGÒ (APIACEAE) ... CH2 1,2 - 1,4 2 (m) CH2 0,8 8 (t, J = 6,5 ) CH3 6 1,0 5 1,6 7 5,6 7 2,2 12 9,7 13 0,7 3 2,5 2 2,5 -3 1,8 2 2,5 -3 1,8 2 2,5 -3 1,8 2 2,5 -3 1,8 1 3,9 17 5,7 7 2,0 3 4,3 2 2,5 -3 1,8 1 3,9 Cấu trúc HBon-D1 SVTH: Nguyễn Hồng ... sen (Hydrocotyle bonariensis Comm ex Lam. ), họ Ngò (Apiaceae) lập tinh chế xác định cấu trúc hợp chất tinh khiết Hydrocotyle bonariensis Comm ex Lam 1.3 Nội dung nghiên cứu Cây rau sen...
 • 62
 • 79
 • 1

PHÂN lập CHẤT từ CAO CHLOROFORM của cây RAU SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM , họ NGÒ (APIACEAE)

PHÂN lập CHẤT từ CAO CHLOROFORM của cây RAU má lá SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM , họ NGÒ (APIACEAE)
... 2,0 ) 7,0 8 dd ( 8,0 ; 2,0 ) 12 6,1 12 6,3 7,4 9 d ( 1,5 ) 7,5 0 d ( 2,0 ) 13 7,3 13 7,5 - - 12 5,8 12 6,0 - - 17 2,5 17 2,8 3-OCH2O 6,0 4 s 6,0 4 s 10 1,7 10 1,9 3′-OCH2O 5,9 3 dd ( 4,0 ; 1,0 ) 5,9 3 dd ( 4,0 ; 1,0 ) 10 1,0 ... 10 1,2 1′ - - 13 1,5 13 1,7 2′ 6,6 6 d ( 1,5 ) 6,6 6 d ( 2,0 ) 10 9,2 10 9,4 3′ - - 14 8,0 14 8,1 4′ - - 14 6,6 14 6,7 5′ 6,7 3 d ( 7,5 ) 6,7 3 d ( 7,5 ) 10 8,8 10 9,0 6′ 6,6 3 dd ( 8,0 ; 1,5 ) 6,6 3 dd ( 8,0 ; 2,0 ) 12 2,1 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Năm học: 2011 - 2015 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO CHLOROFORM CỦA CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM. , HỌ NGÒ (APIACEAE)...
 • 57
 • 62
 • 1

phân lập chất trong cao chloroform của cây rau sen hydrocotyle bonariensis comm ex lam , họ ngò (apiaceae)

phân lập chất trong cao chloroform của cây rau má lá sen hydrocotyle bonariensis comm ex lam , họ ngò (apiaceae)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA - - TRẦN THỊ Ý KHOANH PHÂN LẬP CHẤT TRONG CAO CHLOROFORM CỦA CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM. , HỌ NGÒ (APIACEAE) ... HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Năm học: 2011 – 2015 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÂN LẬP CHẤT TRONG CAO CHLOROFORM CỦA CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM EX LAM. , HỌ NGÒ (APIACEAE) LỜI CAM KẾT ... 2.1 Cây Hydrocotyle bonariensis Comm ex Lam Hình 2.2 hoa Hydrocotyle bonariensis Comm ex Lam Hình 3.1 thân Rau sen Hydrocotyle bonarenseis Comm ex Lam thu hái huyện Chợ Lách, tỉnh...
 • 49
 • 10
 • 0

khảo sát các hợp chất họ flavonoid trong cây rau sen hydrocotyle bonariensis l. và hydrocotyle

khảo sát các hợp chất họ flavonoid trong cây rau má lá sen hydrocotyle bonariensis l. và hydrocotyle
... em chọn đề tài Khảo sát hợp chất họ flavonoid Rau Sen Hydrocotyle bonariensis L Hydrocotyle vulgaris L. với đề tài chúng em mong muốn góp phần vào việc khảo sát có mặt hàm lượng hợp chất ... hợp chất họ flavonoid Rau Sen Đề tài luận văn tốt nghiệp Tháng 06/2008 Trang i Phần tóm lượt PHẦN TÓM LƯỢT  Với đề tài Khảo sát hợp chất họ flavonoid Rau Sen Hydrocotyle bonariensis ... học Rau 1.1.3 Phân bố 1.1.4 Thành phần hóa học 1.2 Sơ lược Rau Sen Hydrocotyle bonariensis L Hydrocotyle vulgaris L .5 1.2.1 Cây Rau Sen Hydrocotyle...
 • 69
 • 524
 • 0

Khảo sát các hợp chất họ flavonoid trong cây rau sen hydrocotyle bonariensis l và hydrocotyle vulgaris l

Khảo sát các hợp chất họ flavonoid trong cây rau má lá sen hydrocotyle bonariensis l và hydrocotyle vulgaris l
... acid thankunic, glucose Rau L Sen định bàng sông Cửu Long phát hai loại giống dạnh, Rau L Sen Hydrocotyle honariensis L Rau L Sen rhamnose Hydrocotyle vulgaris L □ câyTheo giả Phạm ... đỉnh l m, C Ó I Trang Trạng_2_ - cạnh l i, nhẵn có l ng nhỏ Phần ỉ: Tống quan 1.2 Sơ l ợc Rau L Sen Hydrocotyle bonariensis L Hydrocotyle vulgarỉs L 1.2.1 Cây Rau L Sen Hydrocotyle bonarỉensis ... thiết Đây l mà chúng em chọn đề tài Khảo sát họp chất họ flavonoid Rau L Sen Hydrocotyle bonariensis L Hydrocotyle vulgarìs L. ” với đề tài chúng em mong muốn góp phần vào Để tài luận văn...
 • 59
 • 21
 • 0

Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả dứa dại (Pandanus kaida Kurz)

Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả dứa dại (Pandanus kaida Kurz)
... có thành phần dứa dại 17 Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform dứa dại (Pandanus kaida Kurz) NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu chung Trong luận văn này, tiến hành khảo sát thành phần hóa học dứa dại ... lợi tiểu 13 Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform dứa dại (Pandanus kaida Kurz) 1.3.2 Một số thuốc có chứa dứa dại[ 1],[3] Bài số 1: Chữa sỏi thận, tiết niệu Rễ dứa dại dứa dại 12-20 g Hạt ... 50 3.3.2 Ly trích loại cao Khảo sát cao chloroform 51 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 66 ii Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform dứa dại (Pandanus kaida Kurz) DANH MỤC CÁC CHỮ...
 • 118
 • 392
 • 3

Khảo sát thành phần hoá học cao Chloroform của cây Bàng biển (Calotropis gigantea L.), họ Thiên lý (Asclepiadaceace)

Khảo sát thành phần hoá học cao Chloroform của lá cây Bàng biển (Calotropis gigantea L.), họ Thiên lý (Asclepiadaceace)
... OH Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform bàng biển Calotropis gigantea L   - 14- Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform bàng biển Calotropis gigantea L           - 15- Khảo sát thành phần ... hóa học cao chloroform bàng biển Calotropis gigantea L         - 16- Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform bàng biển Calotropis gigantea L     - 17- Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform ... kết 21 2.2.1 Khảo sát cấu trúc hoá học hợp chất BH1 21 2.2.2 Khảo sát cấu trúc hoá học hợp chất BH2 23 2.2.3 Khảo sát cấu trúc hoá học hợp chất BH3 24 2.2.4 Khảo sát cấu trúc hoá học hợp chất...
 • 74
 • 148
 • 0

khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả mướp đắng momordica charantia l

khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả mướp đắng momordica charantia l
... tụi tin hnh iu ch loi cao da trờn phõn cc khỏc ca cỏc hp cht cú qu: cao petroleum ether, cao chloroform, cao methanol T cao chloroform chỳng tụi phõn lp c cht tinh khit l alcol v hn hp steroid ... ln cho n lng cao thu c khụng ỏng k, thu c 200 g cao ethanol thụ p dng phng phỏp chit lng-lng iu ch cỏc loi cao, ú cao tng ban u c hũa tan vo nc S dng ln lt cỏc dung mụi: petroleum ether, chloroform, ... Cao petroleum ether (45g) Cao chloroform (60g) Cao methanol (30g) Cn cũn li (35g) 2.3 Cễ LP V TINH CH CC HP CHT Kt qu sc kớ bn mng trờn cao chloroform cú nhiu vt rừ, p nờn chỳng tụi chn loi cao...
 • 68
 • 49
 • 0

Khảo sát thành phần hóa học cao Cloroform cây Giảo Cổ Lam Gynostemma pentaphyllum họ bầu bí (Curcubitaceae)

Khảo sát thành phần hóa học cao Cloroform cây Giảo Cổ Lam Gynostemma pentaphyllum họ bầu bí (Curcubitaceae)
... học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh ã hết lòng hướng dẫn tạo iều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn GS.TSKH Nguyễn Công Hào - Viện Công nghệ hóa học ... nghệ hóa học, TS Nguyễn Trung Nhân TS trường oàn Ngọc Nhuận - Bộ môn Hóa hữu ại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh ã óng góp ý kiến quý báu cho luận văn Em xin cảm ơn Thầy cô Bộ môn Hóa ... quan h gi a thành ph n hóa h c c a v i nh ng công d ng dư c tính ã c s d ng dân gian, nên ti n hành kh o sát thành ph n hóa h c cao cloroform c a gi o c lam (Gynostemma pentaphyllum) 1 T NG QUAN:...
 • 109
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát thành phần hóa học của rễ cây sâm bố chínhkhảo sát thành phần hóa họcnghien cuu khảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sát thành phần hóa học cây giảo cổ lamluận văn khảo sát thành phần hóa học thân cây dó bầu aquilaria crassna pierrekhảo sát thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của rễ củ cây sắn dây pueraria thomsonii benthkhảo sát thành phần hóa học của cây xuân hoa đỏ pseuderanthemum carruthersii seem guill var atropurpureum bull fosb họ ô rô acanthaceaekhảo sát thành phần hóa học của cây ngâu rất thơm aglaia odoratissima bl và vỏ cây bứa delpy garcinia delpyana pierrekhảo sát thành phần hóa học của lá sen được thu hái ở huyện điện bàn tỉnh quảng namkhảo sát thành phần hóa học trong lá sen ở điện bàn quảng namkhảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoađề tài khảo sát thành phần hóa học của trái khổ qua momordica charantia l potxkhảo sát thành phần hóa học cây cỏ thekhảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu gừng zingiber officinale roscoe và tinh dầu tiêu piper nigrum l potxTiểu luận: Một số ý kiến về Nghị quyết của Quốc hộiĐề tài: “Theo anh chị thế nào là phát triển loại hình Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân ở Việt Nam”Khoá luận tốt nghiệp thế giới nhân vật trong tác phẩm tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nguyễn nhật ánhEm yêu lịch sử xứ thanh 2016trắc nghiệm vật lý 10 4 mức độ có đáp ántrắc nghiệm vật lý 10 4 mức độ có đáp ánViết thư UPU lần thứ 46 2017Khoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn khoa học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong mô hình trường tiểu học mới việt namKhoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trong mô hình trường học mới theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinhkhoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trongA structural review of capital market operatorsBài Giảng Trung Quốc Giữa Thế Kỉ XIX Đầu Thế Kỉ XXABN AMRO RBS GBM JointCapabilities May92008Bài giảng vật lí 12 thao giảng phản ứng phân hạch (10)day vd baica nha thuong nhauTU LUYEN IOE TIENG ANH 4 20162017Tieu luan cao học tu tuong ho chi minh ve CNXH viet namĐề án tái cơ cấu ngành tỉnh dak lakbiện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ở trường tiểu họcBài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)nguồn hydrocacbon thiên nhiên.PPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập