Phúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị bài cột chêm

Phúc trình thí nghiệm quá trình thiết bị bài sấy đối lưu

Phúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị bài sấy đối lưu
... Bài SẤY ĐỐI LƯUPhúc trình thí nghiệm q trình thiết bị Bài SẤY ĐỐI LƯU I TRÍCH YẾU Mục đích - Khảo sát q trình sấy đối lưu thực nghiệm để: • Xây đựng đường cong sấy đường cong tốc độ sấy • ... THUYẾT THÍ NGHIỆM Định nghĩa - Sấy đối lưu q trình tách ẩm khỏi vật liệu cách cấp nhiệt cho ẩm bay Trong đó, hai q trình truyền nhiệt truyền ẩm thực phương pháp đối lưu Đặc trưng q trình sấy - Q trình ... độ ẩm vật liệu cuối q trình sấy, tương ứng với τ2 (26) ; U2 > U* thường lấy: U2 > U* = Ucb III DỤNG CỤ – THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU SẤY Dụng cụ - Thiết bị: Hệ thống thiết bị sấy gồm - Caloriphe: gồm...
 • 32
 • 116
 • 0

Báo cáo quá trình thiết bị bài cô đăc dung dịch

Báo cáo quá trình và thiết bị bài cô đăc dung dịch
... nghiệm Sai sót điều chỉnh áp suất thiết bị Quá trình theo dõi thời gian để tiến hành khuấy dung dịch đo, đọc kết người thực thí nghiệm - Sai số hệ thống thiết bị, dụng cụ đo,…  Các nguyên nhân ... ) - Tính khối lượng dung dịch đường nhập liệu (Gđ) Áp dụng công thức: Gđ = Vđ.ρđ (kg) Trong đó: • • Vđ: thể tích dung dịch đường nhập liệu (m3) ρđ: khối lượng riêng dung dịch đường nhập liệu ... gian đặc t - Đồ thị biểu diễn quan hệ lượng nước ngưng thu thời gian đặc t III BÀN LUẬN Tính phần trăm sai số  Tính phần trăm sai số nồng độ dung dịch sau đặc : (%SSxc) Áp dụng công...
 • 5
 • 29
 • 0

hoàn thiện kỹ thuật, phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học hóa học lớp 10 ở các trường trung học phổ thông thành phố đà nẵng

hoàn thiện kỹ thuật, phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học và thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học hóa học lớp 10 ở các trường trung học phổ thông thành phố đà nẵng
... thiện kỹ thuật, phƣơng pháp sử dụng thí nghiệm hóa học thiết bị dạy học để nâng cao chất lƣợng dạy học hóa học lớp 10 trƣờng THPT thành phố Đà Nẵng 2.2.2 Đổi phƣơng pháp dạy học hóa học trƣờng phổ ... VIỆC HOÀN THIỆN KĨ THUẬT, PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Phƣơng hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học giới ... sinh thành phố Đà Nẵng việc dạy học hóa học trƣờng trung học phổ thông - Nghiên cứu hệ thống hoàn thiện kỹ thuật, phƣơng pháp sử dụng thí nghiệm hóa học dạy học hóa học trƣờng THPT thành phố Đà Nẵng...
 • 80
 • 326
 • 1

Tài liệu Phúc trình thí nghiệm quá trình thiết bị "Chưng cất gián đoạn" doc

Tài liệu Phúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị
... Phúc trình thí nghiệm trình thiết bị CHƯNG CẤT GIÁN ĐOẠN MỤC ĐÍCH Khảo sát trình phân riêng hỗn hợp hai cấu tử phương pháp chưng cất Sự ảnh hưởng tỉ số hoàn lưu dến hiệu suất chưng cất PHÚC TRÌNH ... hợp: Nhom 2C CBHD: Huỳnh Thu Hạnh n hh = Phúc trình thí nghiệm trình thiết bị m hh 4.913 = × 1000 = 103.32 mol M hh 47.55 Từ (1) & (2) ta có hệ phương trình: D + W = 103.32 D = 2.753 mol ⇒ ... cho cấu tử dễ bay hơi: Nhom 2C Sản phẩm đỉnh 95.0 88.4 88.4 CBHD: Huỳnh Thu Hạnh Phúc trình thí nghiệm trình thiết bị F.xF = D.xD + W.xW (2) Ta có độ rượu a phần mol x: x= ρ M 1 − a  1+ N R ...
 • 5
 • 525
 • 8

Phúc trình thí nghiệm quá trình thiết bị

Phúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị
... Huỳnh Vũ Thanh bị Phúc trình thí nghiệm trình thiết 2.1.4 Thiết bị ngưng tụ có phải lúc đặt cao? Có thể đặt chổ khác không gần mặt đất chẳng hạn ? Thiết bị ngưng tụ thường thiết bị trao đổi nhiệt ... Huỳnh Vũ Thanh bị Phúc trình thí nghiệm trình thiết 1.2.2 Phần cất 1.2.2.1 Tính tỷ số hoàn lưu Nhiệt cung cấp cho thiết bị nồi đun: QR = 483 W = 1738.8 kJ/h Nhiệt cung cấp cho thiết bị ngưng tụ: ... CNHD: Lương Huỳnh Vũ Thanh bị Phúc trình thí nghiệm trình thiết CHƯNG CẤT LIÊN TỤC SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM Bảng 1: Kết thí nghiệm R=3 R= Nhập liệu Nhiệt độ 30ºC Độ rượu 50 Nhiệt...
 • 23
 • 361
 • 0

Phúc trình thí nghiệm quá trình thiết bị quá trình nghiền

Phúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị quá trình nghiền
... nành có - mẫu Sơ đồ lấy mẫu: - IV SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM Thí nghiệm nghiền Bảng 1: Kết thí nghiệm nghiền Mẫu Khối lượng (g) Thời gian nghiền (s) 200 40 Thí nghiệm rây - Cường độ dòng điện (A) Không ... rời III - TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM Thí nghiệm nghiền Cân mẫu vật liệu gạo có khối lượng 100 g Bật công tắc cho máy nghiền chạy không tải, đo cường độ dòng điện không tải Cho vật liệu vào máy, bật ... nhiều Thí nghiệm nghiền - Kết có độ tin cậy không cao 15 Các yếu tố ảnh hưởng Cơ cấu hoạt động máy Loại vật liệu nghiền Không gian thí nghiệm (gió, quạt, độ ẩm không khí,…) Kết phân tích rây Thí nghiệm...
 • 19
 • 91
 • 0

bài giảng thí nghiệm quá trình thiết bị công nghệ hóa học

bài giảng thí nghiệm quá trình và thiết bị công nghệ hóa học
... nhớt động học chất lưu  Q lưu lượng 10 XÂY DỰNG HỆ THÍ NGHIỆM REYNOLDS YÊU CẦU:  Bổ sung sở lý thuyết trình  Các trang thiết bị cần dùng cho thí nghiệm  Lắp đặt thiết bị cho thí nghiệm  Chất ... LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT Thiết bị chưng cất đơn giản Thiết bị chưng cất có cột chưng cất 13 CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT Thiết bị chưng cất ASTM D86 14 CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH CHƯNG ... Exchanger)  Tổng quan phân xưởng, trình thiết bị nhà máy lọc dầu (Overview of Refinery)  Tham quan hệ thiết bị chưng cất phòng thí nghiệm Lọc -Hóa Dầu Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam XÁC ĐỊNH CHUẨN...
 • 105
 • 1,228
 • 0

thí nghiệm quá trình thiết bị cột chêm

thí nghiệm quá trình và thiết bị cột chêm
... Thí Nghiệm Q Trình Thiết Bị 1.4 Cột Chêm Nhận xét kết thí nghiệm - Với lưu lượng khí vào cột chêm, tăng lưu lượng dòng lỏng độ giảm áp ΔP tăng theo - Khi lưu lượng dòng lỏng vào cột chêm ... đònh giản đồ lụt cột chêm, phần giới hạn hoạt động cột chêm đường DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TN 3.1 Dụng cụ, thiết thí nghiệm 3.1.1 Sơ đồ thiết nghiệm Gồm có: - Cột thủy tinh, bên ... thép đáy cột D = 0,09m Page Thí Nghiệm Q Trình Thiết Bị Cột Chêm 3.2 Phương pháp thí nghiệm 1) Khóa lại tất van lỏng (từ đến 4) 2) Mở van khóa van 3) Cho quạt chạy phút để thổi hết ẩm cột Tắt...
 • 19
 • 4,804
 • 25

báo cáo thực tập quá trình thiết bị - phòng thí nghiệm năng lượng sinh học

báo cáo thực tập quá trình và thiết bị - phòng thí nghiệm năng lượng sinh học
... tiến phát triển trang thiết bị Báo cáo thực tập trình thiết bị - Phòng thí nghiệm Năng lượng sinh học Hình 1: Phòng thí nghiệm lượng sinh học Dự án bắt đầu năm 2009 kết thúc vào năm 2014 Từ năm ... cho thiết bị Khi làm việc xưởng thực nghiệm cần nắm vững yêu cầu an toàn: - Không phận miễn vào Báo cáo thực tập trình thiết bị - Phòng thí nghiệm Năng lượng sinh học - Khi vận hành thiết bị phải ... thẳng vào khoảng 100m thấy xưởng nằm bên phải Báo cáo thực tập trình thiết bị - Phòng thí nghiệm Năng lượng sinh học Hình 2: Địa điểm xây dựng phòng thí nghiệm Sơ đồ tổ chức mặt Phòng thí nghiệm lượng...
 • 41
 • 721
 • 2

báo cáo thí nghiệm các quá trình thiết bị truyền nhiệt

báo cáo thí nghiệm các quá trình và thiết bị truyền nhiệt
... mặt đẳng nhiệt đến mặt đẳng nhiệt 1.2.2 Các trình truyền nhiệt: Trong thực tế trình truyền nhiệt diễn theo phương thức truyền nhiệt sau  Dẫn nhiệt Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ cao ... dọc − Ngưng- tắt máy 4 .Thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống có phải thiết bị truyền nhiệt kiểu vỏ ống không? Trả lời: Thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống thiết bị truyền nhiệt kiểu vỏ ống 5.Chỉ ... thống thiết bị thí nghiệm Page 24 Thí nghiệm QT&TB GVHD: Võ Văn Sim Chỉ rõ đường dòng lạnh hệ thống thiết bị thí nghiệm Page 25 Thí nghiệm QT&TB GVHD: Võ Văn Sim Ưu nhược điểm thiết bị truyền nhiệt...
 • 88
 • 899
 • 2

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
... .24 BÀI 9: SẤY ĐỐI LƢU I MỤC DÍCH THÍ NGHIỆM: Khảo sát trình sấy đối lưu thực nghiệm nhằm: - Xây dựng đường cong sấy đường cong tốc độ sấy - Xác đònh thông số sấy: tốc độ sấy đẳng tốc, độ ... buồng sấy – bên trái giàn lưới đặt vật liệu sấy đồng hồ đo nhiệt độ Hệ thống thiết thí nghiệm mô tả sơ đồ sau: Sơ đồ hệ thống thí nghiệm sấy đối lƣu 12 IV PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM ... tác giả “ Cơ sở Qúa trình thiết bị Cơng nghệ Hóa Học” [2] Các tác giả “ Qúa trình thiết bị cơng nghệ hóa học thực phẩm tập 3” ĐHQG TP.HCM [3] Các tác giả “ sổ tay q trình thiết bị tập 1,2 “ ĐHQG...
 • 25
 • 327
 • 3

Báo cáo thí nghiệm quá trình thiết bị Lọc khung bản

Báo cáo thí nghiệm quá trình và thiết bị Lọc khung bản
... BÀI 7: LỌC KHUNG BẢN I MỤC DÍCH THÍ NGHIỆM: - Làm quen với cấu tạo ngun lý hoạt động máy lọc khung - Tiến hành thí nghiệm lọc - Xác định hệ số lọc theo số liệu thí nghiệm thu II PHƯƠNG ... Sơ đồ thiết bị thí nghiệm - Máy lọc khung bản:  Số khung:  Số bản: - Diện tích bề mặt lọc - Máy khuấy chuẩn bị huyền phù - Bơm - Dụng cụ đo:  Áp kế đo áp suất lọc  Đồng hồ đo thời gian lọc ... thống lọc phòng thí nghiệm chưa thật kín Do q trình thí nghiệm lọc, việc điều chỉnh đúng, xác áp suất làm việc khó Khi điều chỉnh lọc chưa thật sát, áp suất dễ bị thay đổi, làm nước lọc bơm vào thiết...
 • 11
 • 904
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ
... tự động Thiết bị đo hiển thị chỗ : nhiệt kế giãn nở cố định vỏ thiết bị phần chân cắm vào dung dich ( có vỏ bảo vệ) để xác định nhiệt độ dung dịch Dải đo thiết bị từ C, thang đo C Thiết bị đo áp ... dung dịch - vào đường ống tới thiết bị khác Cùng với thiết bị gia nhiệt cho dung dịch làm đầu phun dung dịch thiết bị Nguyên lý hoạt động : tùy theo hệ thống CIP yêu cầu, loại thiết bị mà hệ thống ... tiếp ống dẫn thiết bị cô đăc + thiết bị đo thể tích ống thủy tinh nối thông hai đồng với bình chứa nước ngưng, thị thể tích nước ngưng Thiết bị trùng ống lồng ống - Hình 3.7 thiết bị trùng ống...
 • 29
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình và thiết bịquá trình và thiết bị truyền nhiệtbài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệttài liệu quá trình và thiết bị truyền nhiệtgiáo trình quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtquá trình và thiết bị truyền chấtbài giảng các quá trình và thiết bị truyền khốicác quá trình và thiết bị truyền khốigiáo trình quá trình và thiết bị truyền khốigiáo trình quá trình và thiết bị truyền chấtsách quá trình và thiết bị truyền khốiquá trình và thiết bị truyền khốibài tập quá trình và thiết bị truyền chấtquá trình và thiết bị công nghệ sinh học133 2016 TT BTC 284997daithaoduongy4420141 150407224630 conversion gate01trắc nghiệm ngoại khoa cơ sở có đáp ánBÁO cáo THỰC tập CHUYÊN NGÀNH k132016Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Thắng LợiBÁO cáo đồ án HUỲNH QUỐC CƯỜNG DH13H2Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Gianggiao an ds 9 HKI chuan hay Binh DuongBồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 12 (tập 2) nguyễn phú đồngTINH CHAT CO BAN CUA PTÂm nhạc trong giáo dục trẻ emKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06Môn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu tr
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập