Chien luoc truong ĐHTK huế

Chuyên đề: Kế hoạch chiến lược trường PT

Chuyên đề: Kế hoạch chiến lược trường PT
... định hình tượng tương lai mong muốn nhà trường (Định hướng chiến lược) Tuyên bố đầy đủ, rộng rãi ý đồ nhà trường Các giá trị đưa đến việc đạt sứ mạng Kết hợp sứ mạng, tầm nhìn xác định mục tiêu ... trong/ngoi (SWOT) Mô tả bối cảnh/môi trường Phân tích khách hàng bên liênquan Đánh giá điểm M -Y- Cơ hội, Thách thức Xác định vấn đề định hướng chiến lược Chúng ta đâu? (What is the environment?) ... tiêu tổng quát đạt tới) Các tiêu cụ thể Dạy học, PT đội ngũ, CSVCKT, thiết bị, công nghệ; nguồn lực tài Cỏc gii phỏp chin lc ưa phương án chiến lược Lựa chọn phương án tốt Chúng ta đến cách...
 • 70
 • 219
 • 1

Chuyen de 4 - Lap ke hoach chien luoc truong pho thong

Chuyen de 4 - Lap ke hoach chien luoc truong pho thong
... toán t chin lc M N Q P Cho im nh hỡnh v, hóy ni im m khụng nhc bỳt mt giy vi: -4 on thng - on thng - ng lin nột Lời giải: Vẽ từ A B C A D A C B D I Mc tiờu ca chuyờn K nng ... phỳt) 4. Quy trỡnh xõy dng k hoch chin lc trng ph thụng (360 phỳt) III Túm tt tng phn chuyờn Khỏi nim k hoch chin lc v cỏc khỏi nim liờn quan Tr li cõu hi: K hoch chin lc l gỡ? Khỏi nim 1. 1- Khỏi ... ngh Cu trỳc bn k hoch chin lc Tờn k hoch chin lc K hoch chin lc phỏt trin trng Giai on 200 9-2 0 14 Cu trỳc bn k hoch chin lc Gii thiu nh trng Gii thiu chung v quỏ trỡnh phỏt trin nh trng, nhng...
 • 103
 • 287
 • 1

Kế hoạch chiến lược trường PT

Kế hoạch chiến lược trường PT
... định hình tượng tương lai mong muốn nhà trường (Định hướng chiến lược) Tuyên bố đầy đủ, rộng rãi ý đồ nhà trường Các giá trị đưa đến việc đạt sứ mạng Kết hợp sứ mạng, tầm nhìn xác định mục tiêu ... trong/ngoi (SWOT) Mô tả bối cảnh/môi trường Phân tích khách hàng bên liênquan Đánh giá điểm M -Y- Cơ hội, Thách thức Xác định vấn đề định hướng chiến lược Chúng ta đâu? (What is the environment?) ... tiêu tổng quát đạt tới) Các tiêu cụ thể Dạy học, PT đội ngũ, CSVCKT, thiết bị, công nghệ; nguồn lực tài Cỏc gii phỏp chin lc ưa phương án chiến lược Lựa chọn phương án tốt Chúng ta đến cách...
 • 70
 • 159
 • 0

Bài 4. Lập kế hoạch chiến lược trường PT

Bài 4. Lập kế hoạch chiến lược trường PT
... Xỏc nh cỏc xut t chc thc hin Vit bn v phờ chun bn k hoch chin lc (Xem Sơ đồ Quy trình lập kế hoạch chiến lược) Cỏc cõu hi cn tr li lp KHCL Chỳng ta ang õu? Chỳng ta s i ti õu? Chỳng ta n ... gii quyt 4.2 Xỏc inh nh hng chin lc (S mnh, tm nhỡn, giỏ tr) Xỏc lp nh hng chin lc gm ni dung chớnh: Tuyờn b y v s mnh ca nh trng Cỏc giỏ tr c bn thc hin s mnh Xỏc nh tm nhỡn 4.2 Xỏc inh ... chin lc cho hiu trng cỏc trng ph thụng iu kin tng cung vai trũ t ch, t chu trỏch nhim ca nh trng Bài toán t chin lc M N Q P Cho im nh hỡnh v, hóy ni im m khụng nhc bỳt mt giy vi: -4 on...
 • 103
 • 206
 • 0

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG PT

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG PT
... định hình tượng tương lai mong muốn nhà trường (Định hướng chiến lược) Tuyên bố đầy đủ, rộng rãi ý đồ nhà trường Các giá trị đưa đến việc đạt sứ mạng Kết hợp sứ mạng, tầm nhìn xác định mục tiêu ... trong/ngoi (SWOT) Mô tả bối cảnh/môi trường Phân tích khách hàng bên liênquan Đánh giá điểm M -Y- Cơ hội, Thách thức Xác định vấn đề định hướng chiến lược Chúng ta đâu? (What is the environment?) ... tiêu tổng quát đạt tới) Các tiêu cụ thể Dạy học, PT đội ngũ, CSVCKT, thiết bị, công nghệ; nguồn lực tài Cỏc gii phỏp chin lc ưa phương án chiến lược Lựa chọn phương án tốt Chúng ta đến cách...
 • 70
 • 161
 • 0

Bài giảng ke hoach chien luoc truòng tieu học

Bài giảng ke hoach chien luoc truòng tieu học
... triển lớp học: Từ 10 lớp (2010) đến 15 lớp (2015) + Học sinh: 400 học sinh - Chất lượng học tập: + Trên 50% học lực khá, giỏi (5 -7% học lực giỏi) + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5% ; học sinh ... dụng giảng dạy công tác - Có % số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin - Phấn đấu năm có CBGV theo học Đại học để đến năm 2020 có 100% đạt trình độ Đại học, số đồng chí tham gia sau Đại học 2.2 Học ... Chất lượng học sinh: 51,7% học sinh có học lực TB, cßn 10 % yếu kÐm, ý thøc rÌn luyÖn, ý thức học tập cha tốt (Cuối năm học 2009-2010) - Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, thiếu đại Phòng học môn chưa...
 • 10
 • 278
 • 0

Tuyến chi viện hậu cần chiến lược trường sơn đường hồ chí minh với việc chi viện cho chiến trường MN trong tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975

Tuyến chi viện hậu cần chiến lược trường sơn đường hồ chí minh với việc chi viện cho chiến trường MN trong tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975
... đời phát triển tuyến chi viện hậu cần chi n lợc Trờng Sơn - đờng Hồ Chí Minh Chơng 2: ĐờngTrờng Sơn- đờng Hồ Chí Minh với việc chi viện cho chi n trờng MN Tổng công dậy mùa xuân 1975 Chơng 3: ... Trờng Sơn- đờng Hồ Chí Minh với việc chi viện cho chi n trờng MN tổng công dậy mùa xuân 1975 2.1 Hoàn cảnh lịch sử 2.2 Tổ chức hoạt động Chơng 3: Những đánh giá sơ công tác chi viện hậu cần chi n ... hoàn toàn MN Với số cụ thể tháng đầu năm 1975 mà đội Trờng Sơn đờng Hồ Chí Minh làm đợc để chi viện cho chi n trờng, thực công tác chi viện chi n lợc tuyến chi viện hậu cần chi n lợc Trờng Sơn có...
 • 61
 • 198
 • 1

Kế hoạch chiến lược trường thcs Quách Văn Phẩm 2010-2015

Kế hoạch chiến lược trường thcs Quách Văn Phẩm 2010-2015
... thực kế hoạch chiến lược phận chịu trách nhiệm điều phối trình triển khai kế hoạch chiến lược Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau giai đoạn sát với tình hình thực tế nhà trường Lộ trình thực kế hoạch ... nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo năm học 11 Chiến lược phát triển trường THCS Quách Văn Phẩm Báo cáo kết thực kế hoạch theo học kỳ, năm học Đề xuất giải pháp để thực kế hoạch ... thực kế hoạch tổ; kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch thành viên Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp để thực kế hoạch Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn kế hoạch chiến lược, kế hoạch...
 • 15
 • 151
 • 0

Đề cương môn học Quản Trị Chiến Lược Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố HCM

Đề cương môn học Quản Trị Chiến Lược Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố HCM
... nghii;Jp'pMt tri~n cac t~p doan kinh te kinh doanh da nganh nen nhu cau phai co chien ILi(iCt~p an kinh doanh d~ Il)'a chon phLiong cach va bo trf nguon II)'Ctrang t~p doan kinh te, Quan tri chien lu ... te.p chi khDa hQc kinh thl c,nh tranh te cua O~i hQc kinh te 8~i hQc quoc gia f)oi vdi doanh nghiip TP .HCM 56 85 - 11.1997 !rang 5-8 - Day Iii thai diemra soat lai m6i TP .HCM trttang, tiem hfc ... m6i tru'ong kinh doanh dL1!;1c hi~n sd s6 th~ 11 Sd 1: Moi quan h~ giCi'acae cap de}moi tru'ong kinh doanh cua doanh nghi~p Moi tn/ana vi mo NhCi'ng cd he}i NhCi'ng de - Cac yeu to kinhte - Cac...
 • 46
 • 263
 • 1

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG PHỔ THÔNG (dành cho hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng)

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG PHỔ THÔNG (dành cho hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng)
... hi Phng thc ỏnh giỏ s tin b 3.2 Quy trỡnh lp k hoch chin lc trng ph thụng Sơ đồ Quy trình lập kế hoạch chiến lợc Cõu hi cn tr li Cỏc bc thc hin Kt qu cn t - Xỏc nh im mnh/ yu ca Chỳng ta ang ... ng th ng Nhn mnh vo ch lm cho ỳng vic Nhn mnh vo ch lm vic cho ỳng cỏch Ngh thut Khoa hc Mt la bn Mt bn Mt s loi k hoch khỏc trng ph thụng K hoch nm hc: K hoch ny nh cho ton b cỏc mt cụng tỏc, ... mun t ti v cỏc gii phỏp chin lc t uc trờn c s kh nng hin ti, m bo cho nh trng cú c s phỏt trin vt bc K hoch chin lc thng xõy dng cho khong thi gian nm Lp k hoch chin lc: Lp LHCL l a nhng nh hng...
 • 13
 • 175
 • 0

KE HOACH CHIEN LUOC TRUONG THCS 2011 - 2015

KE HOACH CHIEN LUOC TRUONG THCS 2011 - 2015
... hào dân tộc Các giá trị cốt lõi: - Tinh thần đoàn kết - Tính trung thực - Tinh thần trách nhiệm - Khát vọng vươn lên - Tính sáng tạo - Lòng tự trọng - Tình nhân - Sự hợp tác Tầm nhìn: Là trường ... 2012 - 2015: Nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu trở thành trường có chất lượng tốt huyện Sa Pa Xây dựng thành công trường THCS đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học giai đoạn 2010 - 2015 - Giai ... mục tiêu sau: - Chất lượng giáo dục khẳng định - Thương hiệu nhà trường nâng cao - Đạt thương hiệu trường chất lượng cao huyện Sa Pa tốp trường THCS có chất lượng cao huyện Sa Pa 2- Chỉ tiêu: 2.1...
 • 9
 • 121
 • 0

Lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông

Lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông
... đích giảng Giúp hiệu trởng trờng phổ thông: 1) Nhận thức đợc tính tất yếu cấp thiết phải đổi lãnh đạo (LĐ), quản lý (QL) giáo dục (GD) nói chung LĐ, QL trờng phổ thông (PT) nói riêng bối cảnh phát ... dẫn đến phải đổi quản lý giáo dục (trong có đổi trờng phổ thông) ! PP:TLN ! 10 1.2 Tính tất yếu cấp thiết phải đổi Lãnh đạo quản lý trờng Phổ thông: nhìn nhận Từ phơng diện thực tiễn phát triển ... dục; Ngời Hiệu trởng trờng phổ thông có tầm nhìn tổng thể phát triển giáo dục, có điều kiện để tìm cách đổi nhà trờng PP:NV, TT&TK ! 25 Vai trò hiệu trởng trờng phổ thông 3.1.nhìn nhận từ quan...
 • 44
 • 26
 • 0

kế hoạch chiến lược trường THCS An Khánh giai đoạn 2010 2015

kế hoạch chiến lược trường THCS An Khánh giai đoạn 2010  2015
... hiệu trưởng: Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục Khánh Trường THCS An Tổ chức triển khai thực kế hoạch chiến lược tới CB, GV, CNV nhà trường thành lập ban kiểm tra đánh giá thực kế hoạch sau ... nhân quan tâm đến nhà trường 2/ Tổ chức: Ban đạo thực kế hoạch chiến lược phận chịu trách nhiệm điều phối trình triển khai kế hoạch chiến lược theo giai đoạn sát với tình hình thực tế nhà trường ... pháp để thực kế hoạch 7/ Đối với cá nhân GV, CB, CNV: - Căn kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo năm học, báo cáo kết thực kế hoạch theo thời...
 • 8
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch chiến lược trường thcskế hoạch chiến lược trường thptkế hoạch chiến lược trường thcs lao bảokế hoạch chiến lược trường thcs yên đổkế hoạch chiến lược trường thpt nhân chínhkế hoạch chiến lược trường thpt nhân chính hà nộiquản trị chiến lược trường đại học thương mạixây dựng kế hoạch chiến lược trường tiểu họcquản trị chiến lược trường đại họckế hoạch chiến lược trường thcs binh ankế hoạch phát triển chiến lược trường thcschuyên đề 4 lập kế hoạch chiến lược trường phổ thôngchiến lược tăng trưởngmôi trường chiến lượcchiến lược thị trườngDesign and Control of an Inverter for Photovoltaic ApplicationsAccounting students’ need for important generic and technical accounting skills in university education and as accountants in the workplaceThe Experience Of Deep Learning By Accounting Students In A University Accounting CourseAn Analysis On The Advantages And Disadvantages Of U.S. Generally Accepted Acounting Principles (GAAP) Converging To Internatinonal Financial Reporting Standards (IFRS)Investigatino The Relationship Beween Maret Values And Accounting Numbers For 30 Selected Australia Listed CompaniesThe Influences of Budgetary System in a Selection of Large Chinese companies in the Industry of Electronic Household AppliancesThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyA Research Paper Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Master Of Science Degree In Career And Technical EducationMitigating China’s Water Scarcity And Pollution: Environmental And Economic Accounting, Modelling And Pholicy AnalysisMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of Nottinghammôn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanhqtri cluong nhom thơmAccounting Misstatements- Prior Period Financial Statement ErrorsCalculating Solar Photovoltaic Potential On Residential Rooftops In Kailua Kona, HawaiiEnvironmental Management Accounting Within Universities: Current State And Future PotentialUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaAnalysis And Synthesis Of Fixturing Dynamic Stability In Machining Accounting For Material Removal EffectPhong Cách Lãnh Đạo Của JACK MACarbonation of Mg(OH)2 in a pressurised fluidised bed for CO2 sequestrationThe Effects Of Tight Budgetary Control On Employee Behavior In The Public Sector Of Jordan, Pakistan And Sweden
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập