bai28 sinh hoc 10 Cơ bản

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10 bản

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10 cơ bản
... A, B C Câu 49 Trong thể sinh vật, trình thờng xuyên cần lợng là: A Các phản ứng sinh tổng hợp chất C Sự thực công học công điện học B Sự tái sinh tổ chức( phân bào, sinh sản ) D Cả A, B C Câu 50 ... bột D Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ Câu 19 Cácbonhiđrat có chức là: A Chất dự trữ sinh lợng C Chất tạo hình chất xúc tác B Chất cấu tạo sinh lợng D Cả A, B C Câu 20 Các bậc phân loại đợc xếp từ ... C Câu 47 Các dạng lợng chủ yếu tế bào sinh vật là: A Điện năng, hóa năng, nhiệt C Các dạng lợng đợc tạo tổng hợp chất hữu B Các dạng lợng đợc tạo mối quan hệ sinh vật với môi trờng D Cả A B Câu...
 • 4
 • 3,074
 • 84

Kiểm tra học kì 2 sinh học 10 bản

Kiểm tra học kì 2 sinh học 10 cơ bản
... quần thể 3 ,25 .103 Sau 3,5 tổng số tế bào vi khuẩn thu lý thuyết là: A 325 .105 tế bào B 4,16 .105 tế bào C 650 .10 tế bào D 4,16 .103 tế bào Câu 14 Trong nuôi cấy không liên tục số lượng vi sinh vật ... MaDe: 1 52 Mã đề 1 52 A B A B D B C D C 10 B 11 A 12 A 13 B 14 C 15 A 16 A 17 B 18 D 19 A 20 A 21 A 22 B 23 B 24 B 25 C ... 21 Khi đưa vi sinh vật vào môi trường nhiều đường muối gây tượng: A Gây co nguyên sinh, vi sinh vật không phân chia B Thể tích tế bào tăng nhanh, vi sinh vật phân chia nhanh C Gây co nguyên sinh, ...
 • 5
 • 825
 • 5

đề thi học kì II sinh học 10 bản

đề thi học kì II sinh học 10 cơ bản
... điểm a sau giảm phân I bsau giảm phân II c sau gián phân d cuối giảm phân I HẾT TRƯỜNG THPT ĐẠ TẺH TỔ :SINH – KTNN PHÚT Đ Ề :102 ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007 MƠN : SINH 10 CƠ BẢN ... HẾT TRƯỜNG THPT ĐẠ TẺH TỔ :SINH – KTNN PHÚT ĐỀ 103 ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007 MƠN : SINH 10 – CƠ BẢN - THỜI GIAN : 45 1/ Để chia hình thức dinh dưỡng vi sinh vật người ta vào: a Nguồn ... Bào tử kín TRƯỜNG THPT ĐẠ TẺH TỔ :SINH – KTNN PHÚT Đ Ề 104 H ẾT ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007 MƠN : SINH 10 – CƠ BẢN - THỜI GIAN : 45 1/ Điều kiện cần thi t để lên men êtilic là: a có...
 • 10
 • 504
 • 2

Giao An Sinh Hoc 10 Co Ban

Giao An Sinh Hoc 10 Co Ban
... III Tin trỡnh t chc bi hc: Quan sỏt hin tng co v phn co nguyờn sinh t bo biu bỡ lỏ cõy Giỏo viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 24 Giỏo ỏn Sinh hc 10( Ban c bn) - GV hng dn HS cỏch tin ... bi c: (?) Quang hp l gỡ ? c im cỏc pha ca quỏ trỡnh quang hp ? Giỏo viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 38 Giỏo ỏn Sinh hc 10( Ban c bn) (?) Quang hp cú ý ngha nh th no i vi sinh vt ? Bi ... viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 14 Giỏo ỏn Sinh hc 10( Ban c bn) Chng II CU TRC CA T BO Tit Bi 7: T BO NHN S Ngy son: Ngy dy: 15 .10. 200 24 .10. 200 I Mc tiờu: Kin thc: HS sinh nm v nờu...
 • 70
 • 2,736
 • 10

bai 31 sinh hoc 10 co ban

bai 31 sinh hoc 10 co ban
... Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I Các virut ký sinh vi sinh vật, thực vật côn trùng II Các virut ký sinh vi sinh vật, thực vật côn trùng Trong sản xuất chế phẩm sinh ... truyền bệnh C Vệ sinh nơi cho thật thoáng mát D Cả ý Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN Câu 3: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh chế phẩm sinh học dựa sở? A Cộng sinh sinh vật B Quan ... nguyên sinh gây Hãy trả lời câu hỏi lệnh SGK trang 122 Muỗi Culex mang virut Polio Muỗi Aedes mang virut Dengue Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I Các virut ký sinh vi sinh...
 • 20
 • 4,610
 • 9

kiểm tra 15'''' sinh học 10 bản

kiểm tra 15'''' sinh học 10 cơ bản
... Câu 2: Một tế bào sinh dưỡng người có 2n = 46 diễn nguyên phân Hãy xác định số nhiễm sắc thể đơn, nhiễm sắc thể kép, tâm động, crômatit tế bào theo bảng : ( 2.5đ ) Các kì Kì đầu ... Kì cuối Câu : Phân biệt điểm khác trình nguyên phân giảm phân theo bảng sau: ( 2.5đ) Nguyên phân Số lần phân bào Tiếp hợp trao đổi chéo NST kì Số tế bào Bộ nhiễm sắc thể tế bào HẾT Giảm phân...
 • 2
 • 191
 • 2

Sinh học 10 bản - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG - Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG pot

Sinh học 10 cơ bản - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG - Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG pot
... bo - c th - qun xó - qun th - h sinh thỏi - sinh quyn B T bo - c th - qun th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn x C T bo - bo quan - c th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn D T bo - c th - qun ... bo quan B Phõn t hu c - phõn t vụ c - i phõn t - siờu phõn t bo quan C Phõn t vụ c - phõn t hu c - i phõn t - siờu phõn t bo quan x D Phõn t vụ c - i phõn t - phõn t hu c - siờu phõn t bo quan ... dung Hot ng 1: Cỏc cp t chc I Cỏc cp t chc ca th sng: sng: - Th gii sinh vt c t chc theo th bc cht (?) Sinh vt khỏc vt vụ sinh ch nhng im no ? - T bo l n v c bn cu to nờn mi c th HS sinh vt Mi...
 • 6
 • 914
 • 1

Sinh học 10 bản - Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT potx

Sinh học 10 cơ bản - Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT potx
... Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Hoạt động 1: Khái niệm I .Giới hệ thống phân loại giới: giới sinh vật: Khái niệm giới: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Giới sinh học đơn vị Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - ... sinh loài vật có chung đặc điểm định (?) Giới ? Cho ví dụ ? Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành HS giới: (?) Sinh giới chia thành - Giới khởi sinh giới ?là giới ? - Giới nguyên sinh HS - ... giới ? - Giới nguyên sinh HS - Giới nấm - Giới thực vật - Giới động vật Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm giới: II.Đặc điểm giới: Giới khởi sinh( Monera): (?) Giới khởi sinh có đặc điểm a.Đặc điểm:...
 • 5
 • 8,477
 • 16

Sinh học 10 bản - SINH HỌC TẾ BÀO - CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO - Tiết 3, Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC pdf

Sinh học 10 cơ bản - SINH HỌC TẾ BÀO - CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO - Tiết 3, Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC pdf
... HS Nội dung Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Hoạt động (?) Tại tế bào khác VÀ NƯỚC I .Các nguyên tố hoá học: lại cấu tạo chung từ số - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên nguyên tố định ? giới sống ... điện tốt Câu 4: Khi chạm tay vào trinh nữ, cụp lại do: A Tế bào thoát nước nhanh B Tế bào hút no nước nhanh C Tế bào cuống thoát nước nhanh x D Tế bào cuống hút no nước nhanh Hướng dẫn nhà: - Học ... Nếu vài ngày thể Vai trò nước tế bào: không uống nước - thành phần cấu tạo nên tế bào ? - Là dung môi hoà tan nhiều chất cần HS: thiết Vậy nước có vai trò - Là môi trường phản ứng sinh tế bào...
 • 6
 • 730
 • 5

Sinh học 10 bản - TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT doc

Sinh học 10 cơ bản - TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT doc
... ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Hoạt động (?) Hãy kể tên I .Cacbohiđrat( Đường): số loại đường mà em Cấu trúc hoá học: biết ? a Đường đơn(Mônôsaccarit) HS: Đường ... -Là nguồn lượng dự trữ tế bào thể -Là thành phần cấu tạo nên tế bào phận thể VD: Kitin cấu tạo nên xương côn trùng Hoạt động (?) Chức Cabohiđrat ? II Lipit: Đặc điểm chung: HS: Tham gia cấu - ... tế bào thức ăn khác? với axit HS thảo luận nhóm béo(16 - trả lời 18nguyên tử C) Mỡ Hoạt động - Axit béo no: có mỡ ĐV (?) Lipit có đặc điểm - Axit béo không khác với no: có TV, cabohiđrat ? số loài...
 • 6
 • 10,488
 • 24

Sinh học 10 bản - Tiết 5: PRÔTEIN docx

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 5: PRÔTEIN docx
... - Prôtein cấu trúc: cấu tạo nên tế bào thể prôtein ? VD: Côlagen tham gia cấu tạo nên mô liên kết HS Quan sát, thảo luận da -> trả lời - Prôtein dự trữ: dự trữ axit amin (?) Tại số sinh VD: Prôtein ... cây… vật sống suối nước - Prôtein bảo vệ: bảo vệ thể chống bệnh tật nóng 100 0C mà prôtein VD: kháng thể không bị biến tính ? - Prôtein thụ thể: Thu nhận thông tin trả lời HS: Prôtein có cấu trúc ... trò Nội dung Prôtein đại phân tử Bài 5: PRÔTIEN hữu có vai trò đặc biệt quan trọng sống, prôtein chiếm khoảng 50% khối lượng I.Cấu trúc prôtein: khô loại tế Đặc điểm chung: bào - Prôtein đại phân...
 • 6
 • 340
 • 0

Sinh học 10 bản - Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC ppt

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC ppt
... thầy trò Nội dung Bài Axit nuclêic Hoạt động I Axit đêôxirib nuclêic( ADN) Axit Axit nuclêic có loại: rib nuclêic( ARN) : Axit Đêôxirib nuclêic( ADN) Cấu trúc hoá học ADN ARN: Axit ribônulêic (ARN) ... không gian ADN? - ADN có chuỗi Gồm mạch HS: pôlinuclêôtit xoắn pôlyribônuclêôtit kép song song gồm có loại quanh trục, tạo nên ribônuclêôtit(mARN, 1A0 = 1 0- 2nm = 1 0- 4 m = 1 0- xoắn kép tARN, ... (?) Đặc điểm sau chung nuclêôtit: -> Đường ribôzơ cho ADN ARN ? -> Đường (C5H10O5) A Cấu tạo theo nguyên tắc đa pentôzơ(C5H10O4) -> Nhóm phân, đơn phân nuclêôtit -> Nhóm phôtphat(H3PO4) B Đều cấu...
 • 8
 • 8,429
 • 23

Sinh học 10 bản - CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO - Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ ppt

Sinh học 10 cơ bản - CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO - Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ ppt
... Mọi sinh vật sinh từ tế bào Thế giới sống Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ cấu tạo từ loại tế bào (Tế bào nhân tế bào nhân thực) I Đặc điểm chung tế bào nhân sơ: Hoạt động : Đặc điểm chung - Chưa có nhân ... chỉnh tế bào nhân - Tế bào chất hệ thống nội màng (?) Tế bào gồm thành Kích thước nhỏ(1 /10 kích thước tế bào phần ? nhân thực) HS: - Tế bào nhân có kích thước nhỏ có lợi: (?) Tế bào nhân ... Tế bào sinh trưởng nhanh, khả (?) Cấu tạo tế bào nhân gồm phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng thành phần ? nhanh HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu II Cấu tạo tế bào nhân sơ: tạo tế bào nhân sơ...
 • 6
 • 3,603
 • 9

Sinh học 10 bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps
... màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân ? Bài mới: Hoạt động GV Nội dung HS Hoạt động 2: Đặc điểm I Đặc điêm chung tế bào nhân thực: tế bào nhân thực: - Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp GV: Tế bào ... II Nhân tế bào ribôxôm: điểm tế bào nhân thực Nhân tế bào: tế bào nhân sơ a Cấu trúc: Hoạt động 2: Cấu trúc - Chủ yếu có hình cầu, đường kính 5micrômet chức - Phía màng bao bọc(màng kép giống nhân ... dày: A - 9nm x B - 50nm C 50 - 80 nm D 80 - 100 nm Câu 3: Lỗ nhân màng nhân tế bào nhân chuẩn cấu tạo che kín bởi: A Các enzim B Prôtein x C Nhiễm sắc thể D Chất tế bào Câu 4: Thành phần hoá học chủ...
 • 6
 • 1,220
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập sinh học 10 cơ bảnbài tập sinh học 10 cơ bảngiáo án sinh học 10 cơ bảngiáo án điện tử sinh học 10 cơ bảngiáo án sinh học 10 cơ bản trọn bộgiáo án sinh học 10 cơ bản 3 cộtbài 26 sinh học 10 cơ bảnbài 30 sinh học 10 cơ bảngiao an bai 3 sinh hoc 10 co banbai 3 sinh hoc 10 co banthiết kế bài giảng sinh học 10 cơ bảnbài giảng sinh học 10 cơ bảngiáo án bài 32 sinh học 10 cơ bảnbài tập trắc nghiệm sinh học 10 cơ bảnđề kiểm tra sinh học 10 cơ bảnĐiểm bất động của ánh xạ Lipschitz suy rộng trong không gian Metric nón với đại số BanachGiải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NaGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăGóp phần nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháyHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk NônHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng BìnHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam VinhHoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHuy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵngKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà NẵnMarketing trực tiếp đối với dịch vụ tiện ích tại Công ty Thông tin Di động Khu vực INghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCNghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại Đà NẵngNghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Na
Đăng ký
Đăng nhập