Phát triển du lịch văn hóa ở lạng sơn

Phát triển du lịch văn hóa Lạng Sơn

Phát triển du lịch văn hóa ở Lạng Sơn
... tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn DƯƠNG THị HạNH Phát triển du lịch văn hóa lạng sơn Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) luận văn thạc sĩ du lịch Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: ... trin du lch ca tnh Vỡ vy, nhng nm du lch Lng Sn ó t c nhng kt qu nht nh v phỏt trin sn phm du lch 2.2.1 Du lch tụn giỏo, tớn ngng 44 Trong my nm gn õy khỏch du lch ch yu tham gia vo loi hỡnh du ... 44 2.2.1 Du lch tụn giỏo, tớn ngng 44 2.2.2 Du lch phong tc 45 2.2.3 Du lch l hi 45 2.2.4 Du lch tham quan cỏc di tớch lch s húa, danh thng 46 2.2.5 Du lch m thc...
 • 106
 • 161
 • 0

Lễ hội Báo Slao xã Quốc Khánh với phát triển du lịch văn hóa Tràng Định - Lạng Sơn

Lễ hội Báo Slao xã Quốc Khánh với phát triển du lịch văn hóa ở Tràng Định - Lạng Sơn
... Báo Slao Quốc Khánh với phát triển du lịch văn hóa Tràng Định - Lạng Sơn đến lễ hội Báo slao Quốc Khánh Ngày với phát triển, đổi đất nước, quê hương Quốc Khánh bước phát triển Lễ hội Báo slao ... tiềm du lịch lớn Trong có lễ hội Báo slao, trình bày sau Sinh viên: Tô Thị Anh - Lớp: VH 1001 19 Lễ hội Báo Slao Quốc Khánh với phát triển du lịch văn hóa Tràng Định - Lạng Sơn Chƣơng LỄ HỘI BÁO ... triển du lịch văn hóa Tràng Định - Lạng Sơn Chƣơng BẢO TỒN, KHAI THÁC GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI BÁO SLAO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA 3.1 Vai trò lễ hội Báo Slao đời sống cộng đồng Lễ hội Báo Slao, Quốc...
 • 81
 • 522
 • 1

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam
... : Lễ hội dân gian, tính chất đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Phần II : Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam I-Những nét khái quát du lịch văn hoá II- Vai trò lễ hội dân gian ... chất đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Tính chất lễ hội dân gian Việt nam Đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Phần II Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam ... tài nguyên quan trọng lễ hội dân gian -7- Phần II Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam I nét khái quát du lịch văn hoá Có thể hiểu du lịch văn hoá loại du lịch mà mục đích nâng...
 • 25
 • 595
 • 2

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam .doc

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam .doc
... : Lễ hội dân gian, tính chất đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Phần II : Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam I-Những nét khái quát du lịch văn hoá II- Vai trò lễ hội dân gian ... chất đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Tính chất lễ hội dân gian Việt nam Đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Phần II Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam ... tài nguyên quan trọng lễ hội dân gian -7- Phần II Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam I nét khái quát du lịch văn hoá Có thể hiểu du lịch văn hoá loại du lịch mà mục đích nâng...
 • 25
 • 625
 • 11

Một số giải pháp để phát triển du lịch văn hoá Hà Nội

Một số giải pháp để phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội
... KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA HÀ NỘI Rõ ràng tiềm tài nguyên du lịch văn hóa Nội đa dạng, phong phú chưa khai thác cách triệt để Thực việc khai thác di sản văn hóa ... nghĩa phát huy khả năng, phát triển kinh tế sở khai thác tiềm văn hóa Trên giới ngày phát triển nhiều loại hình du lịch du lịch hoài cổ, du lịch khám phá, du lịch sinh thái, … Nhưng du lịch theo ... muốn tiếp cận giá trị văn hóa Văn hóa nội lực bên phát triển Vì yêu cầu thúc đẩy loại hình du lịch văn hóa Nội trở nên gấp rút nhà quản lý Tiềm tài nguyên du lịch văn hóa Nội đa dạng, phong...
 • 31
 • 339
 • 2

Phát triển du lịch văn hoá Hà Nội

Phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội
... loại hình du lịch văn hoá phát triển du lịch .10 Chơng : thực trạng việc phát triển du lịch văn hoá địa bàn nội .12 2.1 khái quát phát triển du lịch Nội .12 2.1.1 Du lịch Nội thuận lợi ... doanh du lịch Nội với nhiều tiềm để phát triển du lịch văn hoá, với điều kiện thuận lợi tài nguyên du lịch, kinh tế, trị, văn hoá nơi du lịch văn hoá lí tởng cho muón khám phá văn hoá, lịch ... phong tục tập quán Nội nói riêng nớc nói chung 11 Chơng : thực trạng phát triển du lịch văN hoá địa bàn nội 2.1 khái quát phát triển du lịch văn hoá Nội 2.1.1 Du lịch Nội thuận lợi khó...
 • 29
 • 217
 • 3

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt Nam

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt Nam
... ĐẶC ĐIỂM CỦA LỄ HỘI DÂN GIAN VIỆT NAM Tính chất lễ hội dân gian Việt nam Đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam PHẦN II: LỄ HỘI DÂN GIAN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ VIỆT NAM ... một, lễ hội dân gian Việt nam Với mục tiêu làm rõ vai trò, ý nghĩa lễ hội dân gian việc phát triển du lịch văn hoá Việt nam em chọn đề tài nghiên cứu : Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn ... LỄ HỘI DÂN GIAN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ VIỆT NAM Để phát triển du lịch không quốc gia tế giới lại không coi trọng phát triển du lịch văn hoá, du lịch văn hoá loại hình du lịch...
 • 33
 • 385
 • 1

Thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa cố đô Hoa Lư Ninh Bình

Thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa ở cố đô Hoa Lư Ninh Bình
... tiềm phát triển du lịch văn hóa cố đô Hoa III Giải pháp kiến nghị nhằm phát triển du lịch cố đô Hoa NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG I.1 Khái niệm du lịch, du lịch văn hóa I.1.1 Khái niệm du ... tiên để giúp du lịch phát triển Như vậy, thấy rằng, muốn phát triển du lịch văn hoá Cố Đô Hoa phải phát triển toàn ngành du lịch Ninh Bình để đảm bảo tính đồng Cố Đô Hoa thực tiềm lớn tài ... tổng quan du lịch, tầm quan trọng du lịch văn hóa - Trình bày phân tích giá trị tiềm du lịch văn hóa cố đô Hoa - Đánh giá giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa cố đô II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG...
 • 33
 • 792
 • 4

Tục hát Sli của người Nùng đối với việc phát triển du lịch văn hóa Lục Ngan, Bắc Giang

Tục hát Sli của người Nùng đối với việc phát triển du lịch văn hóa ở Lục Ngan, Bắc Giang
... gắn với đặc tr-ng văn hóa ng-ời Nùng phục vụ cho hoạt động du lịch Vì muốn phát triển du lịch cần phải nghiên cứu Tôi mạnh dạn chọn đề tài: Tục hát sli ng-ời Nùng việc phát triển du lịch văn hóa ... du lịch văn hóa ng-ời dân Lục Ngạn nói riêng cho khách du lịch nói chung, lợi ích việc phát triển loại hình du lịch Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu - Khóa luận chủ yếu sâu nghiên cứu sinh hoạt hát ... ng-ời Nùng Lục Ngạn Ch-ơng 2: Tục hát sli ng-ời Nùng Lục Ngạn Ch-ơng 3: Tiềm du lịch tục hát sli Lục Ngạn CHƯƠNG Khái quát tự nhiên, xã hội ng-ời nùng lục ngạn Khái quát tự nhiên, xã hội huyện Lục...
 • 100
 • 618
 • 5

Nghề dệt may của người Thái Noong Bua với phát triển du lịch văn hóa Điện Biên

Nghề dệt may của người Thái ở Noong Bua với phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên
... nghề dệt, may Noong Bua 49 Chương 3: DỆT MAY NOONG BUA VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐIỆN BIÊN Tiềm du lịch Noong Bua, Điện Biên 58 Tiềm du lịch nghề dệt, may Noong Bua Điện Biên 60 Giải ... quát người Thái Đen Noong Bua, Điện Biên Chƣơng 2: Nghề dệt, may người Thái Đen Noong Bua, Điện Biên Chƣơng 3: Dệt may Noong Bua với phát triển du lịch Điện Biên Chương KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI THÁI ... Phòng Nghề dệt may người Thái Noong Bua với phát triển du lịch văn hóa Điện Biên NOONG BUA, ĐIỆN BIÊN 1.1 Đặc điểm tự nhiên Noong Bua Phƣờng Noong Bua đơn vị hành thuộc thành phố Điện Biên Phủ...
 • 80
 • 324
 • 1

Gắn Tháp Tường Long với các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch văn hóa quận Đồ Sơn

Gắn Tháp Tường Long với các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch văn hóa ở quận Đồ Sơn
... t nc, ca a phng Di tớch ghi du chin cụng xp loi Di tớch ghi du nhng k nim Di tớch ghi du s vinh quang lao ng Di tớch ghi du ti ỏc v phong kin Loi hỡnh di tớch húa ngh thut: L di tớch gn vi cụng ... tớch húa kho c cũn gi l di ch kho c, nú c phõn thnh di ch c trỳ ( hang ng, thnh ly) v di ch m tỏng Loi hỡnh di tớch lch s bao gm: Di tớch ghi du v dõn tc hc Di tớch ghi du s kin chớnh tr quan ... ca Thỏp Tng Long 28 2.2 Du vt qua kho t di tớch 31 Ni dung d ỏn phc dng tụn to v quy hoch cnh quan qun th di tớch Thỏp Tng Long 37 3.1 a im phõn b, ng i n di tớch ...
 • 73
 • 429
 • 1

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam
... ĐẶC ĐIỂM CỦA LỄ HỘI DÂN GIAN VIỆT NAM Tính chất lễ hội dân gian Việt nam Đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam PHẦN II LỄ HỘI DÂN GIAN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ VIỆT NAM ... du lịch văn hoá Việt nam bỏ qua nguồn tài nguyên quan trọng lễ hội dân gian -7- -8- PHẦN II LỄ HỘI DÂN GIAN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ VIỆT NAM I NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH VĂN HOÁ Có ... Với đề tài trên, viết em xin trình bày nội dung sau: Phần I : Lễ hội dân gian, tính chất đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Phần II : Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá Việt nam...
 • 26
 • 253
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa huyện thủy nguyên, hải phòng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng
... trọng trình phát triển du lịch Trịnh Thị Giang _ VH 1004 18 Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng CHƢƠNG II TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHÂN VĂN HUYỆN THỦY NGUYÊN ... Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng CHƢƠNG III TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN HUYỆN THỦY NGUYÊN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3.1- HOẠT ĐỘNG DU ... nguyên du lịch nhân văn xu hướng phát triển du lịch Chương : Tiềm phát triển du lịch nhân văn huyện Thủy Nguyên Chương 3: Tình hình phát triển du lịch du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên Chương...
 • 81
 • 694
 • 2

Di tích lịch sử tháp tường long thực trạng và những đề xuất nhằm phát triển du lịch văn hóa quận đồ sơn

Di tích lịch sử tháp tường long  thực trạng và những đề xuất nhằm phát triển du lịch văn hóa ở quận đồ sơn
... t nc, ca a phng Di tớch ghi du chin cụng xp loi Di tớch ghi du nhng k nim Di tớch ghi du s vinh quang lao ng Di tớch ghi du ti ỏc v phong kin Loi hỡnh di tớch húa ngh thut: L di tớch gn vi cụng ... tớch húa kho c cũn gi l di ch kho c, nú c phõn thnh di ch c trỳ ( hang ng, thnh ly) v di ch m tỏng Loi hỡnh di tớch lch s bao gm: Di tớch ghi du v dõn tc hc Di tớch ghi du s kin chớnh tr quan ... ca Thỏp Tng Long 28 2.2 Du vt qua kho t di tớch 31 Ni dung d ỏn phc dng tụn to v quy hoch cnh quan qun th di tớch Thỏp Tng Long 37 3.1 a im phõn b, ng i n di tớch ...
 • 73
 • 234
 • 0

Luan van chuyen de lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá việt nam chuan

Luan van chuyen de lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở việt nam chuan
... ca l hi dõn gian Vit nam lễ hội dân gian Việt nam .3 I.L hi dõn gian Lễ hội dân gian II.Tớnh cht v c im ca l hi dõn gian Vit nam Tính chất đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam 1.Tớnh cht ... dõn gian Vit nam Tính chất lễ hội dân gian Việt nam 2.c im ca l hi dõn gian Vit nam Đặc điểm lễ hội dân gian Việt nam Phn II L hi dõn gian vi phỏt trin du lch hoỏ Vit nam ... đáp văn hoá Việt Nam (NXB văn hoá dân tộc tạp chí văn hoá nghệ thuật) 8-Hi hố Vit Nam (NXB hoỏ dõn tộc) Hội Việt Nam (NXB văn hoá dân tộc) Mc lc Li m u .1 Phn i L hi dõn gian, ...
 • 28
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển du lịch văn hóa ở việt namnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên hải phòngphát triển du lịch văn hóa ở huếcơ sở lý luận về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa ở an giangnghiệm phát triển du lịch văn hóa ở việt namnghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới và ở việt namkinh nghiệm phát triển du lịch văn hóađịnh hướng phát triển du lịch văn hóanghiên cứu phát triển du lịch văn hóađiều kiện phát triển du lịch văn hóagiải pháp phát triển du lịch văn hóaphát triển du lịch văn hóa tại việt namtiềm năng phát triển du lịch văn hóatiềm năng phát triển du lịch văn hóa việt namthực trạng phát triển du lịch văn hóa việt namĐỒ án de tai de xuat mo hinh phan loai rac cua truong theo phuong trinh phan loai rac tai tphcmĐề cương Anh văn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc giaCÁCH rèn LUYỆN bản LĨNH HIỆU QUẢ NHẤTPhương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm nonManagerial economics 14th hirscheyMoney banking and international FInanceSocial psychology 1thPhát huy tư duy giải nhanh sóng cơ, sóng điện từ vật líTổng duyệt kiến thức hàm sốĐồ án Thủy công Đề số 33CHỮA BỆNH sỏi THẬN BẰNG TRÁI dứaSKKN su dung hang dang thuc lop 8Khi mua vé xổ số tự chọn mega 6ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN HCNNĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNHcho thuê máy photo tại hưng yênMon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊTiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân làoTriết học trung quốc tư tưởng vô vi của đạo gia và những ảnh hưởng của tư tưởng này lên đời sống xã hội ngày nayTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập