Báo cáo thực tập kế toán: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai

Báo cáo thực tập kế toán: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai

Báo cáo thực tập kế toán: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai
... Thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Phần 3: Một số nhận xét kiến nghị để tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Tuy nhiên ... 1.1.2.Quá trình phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Công ty cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai công ty Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Vinaconex Xuân Mai Được thành lập vào ngày ... đội tổ) 1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai 1.3.1.Sơ đồ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Xây lắp...
 • 96
 • 61
 • 0

Chuyên đề thực tập: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai

Chuyên đề thực tập: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai
... Trong kinh doanh xõy lp, Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá cần thiết mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình kỳ kinh doanh ... doanh ca cụng ty S 2.2 T chc b mỏy qun lý ca Cụng ty C phn Xõy lp Vinaconex Xuõn Mai S 2.3 Mụ hỡnh t chc b mỏy k toỏn S 2.4 Trỡnh t ghi s k toỏn ti Cụng ty C phn Xõy lp Vinaconex Xuõn Mai S 2.5 ... thc sau: 1.2.1.1 Phõn loi chi phớ theo yu t chi phớ Theo cỏch phõn loi ny, cn c vo tớnh cht ni dung kinh t ca chi phớ sn xut Ton b chi phớ k c chia thnh cỏc yu t: - Chi phớ nguyờn liu, vt liu...
 • 126
 • 63
 • 0

Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Vinaconex Xuân Mai

Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Vinaconex Xuân Mai
... Vinaconex Xuân Mai Phần 2: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty Cổ phần Xây Lắp Vinaconex Xuân Mai Phần 3: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty Cổ phần Xây Lắp Vinaconex ... Lớp: Báo cáo tổng hợp Dân Trường ĐH Kinh Tế Quốc PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX ... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 28 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI 33 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI...
 • 65
 • 122
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuât và tính giá thànhsản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuât và tính giá thànhsản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai
... Trong kinh doanh xõy lp, Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá cần thiết mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình kỳ kinh doanh ... doanh ca cụng ty S 2.2 T chc b mỏy qun lý ca Cụng ty C phn Xõy lp Vinaconex Xuõn Mai S 2.3 Mụ hỡnh t chc b mỏy k toỏn S 2.4 Trỡnh t ghi s k toỏn ti Cụng ty C phn Xõy lp Vinaconex Xuõn Mai S 2.5 ... theo chi phớ d toỏn : Theo phng phỏp ny chi phớ thc t ca lng xõy lp d dang cui k c xỏc nh nh sau : Chi phớ thc t Chi phớ thc t Chi phớ KLXL d dang + ca KLXL phỏt thc t u k sinh k Chi phớ ca Chi...
 • 126
 • 35
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai

 hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai
... 1.1.2.Quá trình phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Công ty cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai công ty Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Vinaconex Xuân Mai Được thành lập vào ngày ... lý sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai 1.3.1.Sơ đồ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Đại hội ... hợp hoàn thành Bài báo cáo thực tập em gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân...
 • 112
 • 54
 • 0

Một số nhận xét và kiến nghị để tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai

Một số nhận xét và kiến nghị để tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai
... trình phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Công ty cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai công ty Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Vinaconex Xuân Mai Được thành lập vào ngày 21 tháng ... điểm tổ chức quản lý sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai 1.3.1.Sơ đồ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân ... tập tổng hợp hoàn thành Bài báo cáo thực tập em gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex Xuân Mai Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex...
 • 122
 • 63
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại chức công ty cổ phần xây lắp Hải Phát

báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại chức công ty cổ phần xây lắp Hải Phát
... lưu động Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát" - Hướng 2: "Nâng cao lợi nhuận Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát" - Hướng 3: "Giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát" Sinh ... hình tổ chức công ty cổ phần xây lắp Hải Phát ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC Phòng Tổ chức hành Đội Xây lắp số Phòng Kinh doanh Phòng Kế hoạch Đội Xây lắp số Đội Xây lắp số ... K45H5 13 PHẦN 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT Công ty Cổ phần xây lắp Hải Phát tồn số vấn đề bất cập sau: - Vấn đề 1: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Trong tổng vốn kinh doanh công ty vốn...
 • 15
 • 124
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty cổ phần xây lắp vinaconex

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty cổ phần xây lắp vinaconex
... Lớp: Báo cáo tổng hợp Dân Trường ĐH Kinh Tế Quốc PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX ... máy kế toán Công ty Xuất phát từ đặc thù sản phẩm xây lắp Công ty áp dụng hình thức kế toán tập chung Kế toán đội công trình mở sổ kế toán, tổ chức máy kế toán để thực tất giai đoạn hạch toán phần ... TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI 1.1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Vinaconex Xuân mai - Tên Công ty: CÔNG TY CP XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI Tên Công ty viết tiếng nước ngoài: VINACONEX...
 • 72
 • 47
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC
... Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức – Hành Công ty Cổ phần xây lắp thương mại Hợp Lực 2.1.1 Tình hình nhân lực phòng Tổ chức – Hành Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hợp Lực Phòng ... lược công ty hoàn toàn đắn SVTH: Trần Thị Thương Lớp: K46U4 Báo Cáo Thực Tập GVHD: ThS Vũ Văn Thịnh PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC ... giao công trình cho khách hàng 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hợp Lực 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động công ty Cơ chế giao tiếp thương lượng công ty...
 • 27
 • 207
 • 0

báo cáo thực tế môi trường công ty cổ phần nước sạch hải dương

báo cáo thực tế môi trường công ty cổ phần nước sạch hải dương
... hạng mục nước thải, chất thải rắn + Quan trắc định kỳ mẫu khí thải, nước thải, khí chung quanh + Đồng thời triển khai việc đăng ký, kê khai chất thải nộp phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp ... nhiễm môi trường số sở sản xuất thực tế, tự đưa nhận định, đánh giá mức độ ô nhiễm rối từ đề xuất phương án xử lý thích hợp Chuyến tham quan, khảo sát Công ty Cổ phần Nước Hải dương( Nhà máy nước ... trường biển, hải đảo Theo đó, chủ sở sản xuất, kinh doanh hải đảo, chủ phương tiện biển có trách nhiệm báo cáo chất thải phương án xử lý chất thải cho quan quản lý Nhà nước môi trường Nước thải từ...
 • 24
 • 91
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25
... trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty CP Xây lắp thương mại Coma25 2.1- Nguyên tắc hạch toán chi phí vào giá thành sản phẩm xây lắp Công ty CP Xây lắp thương mại Coma25 Để đảm bảo tính thống Công ... tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty CP Xây lắp thương mại Coma25 2.2.1- Chi phí sản xuất, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất * Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Công ty CP Xây ... thống Công ty CP Xây lắp thương mại Coma25 thực hạch toán chi phí vào giá thành công tác xây lắp theo quy định chế độ kế toán tài hành Công ty tính chi phí vào giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản...
 • 112
 • 222
 • 0

139 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản wphẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp và Thương mại COMA25

139 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản wphẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp và Thương mại COMA25
... hạch toán kế toán Công ty CP Xây lắp thơng mại Coma25 2.1- Nguyên tắc hạch toán chi phí vào giá thành sản phẩm xây lắp Công ty CP Xây lắp thơng mại Coma25 Để đảm bảo tính thống Công ty CP Xây lắp ... toán chi phí vào giá thành công tác xây lắp có ý nghĩa lớn việc tính đúng, tính đủ hợp chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm nh đảm bảo tính quán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ... việc tính đủ, hợp lý nh quán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty 2.2- Chi phí sản xuất, đối tợng, phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp...
 • 113
 • 148
 • 0

luận văn kế toán Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại COMA 25

luận văn kế toán Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại COMA 25
... giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại Coma 25: Để đảm bảo tính thống Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại Coma 25 thực hạch toán chi phí vào giá thành công tác xây lắp theo ... COMA 25 2.1 Kế toán chi phí sản xuất công ty Cổ phần xây lắp Thương mại COMA 25 - Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại Coma 25 biểu tiền toàn hao phí lao động ... phẩm, Tổ chức sản xuất quản lý chi phí Công ty cổ phần xây lắp Thương mại Coma 25 Chương 2: Thực trạng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây lắp Thương mại Coma 25 Chương 3:...
 • 88
 • 58
 • 0

Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1

Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1
... đổi doanh nghiệp Nhà nước :Công ty xây dựng số trực thuộc Tổng công ty CPXNK xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần xây dựng số thuộc Tổng công ty CPXNK xây dựng Việt Nam thanhfhCông ty cổ phần ... Đội xây dựng số : 04 854 2235  Đội xây dựng số 16 : 04 854 14 10  Đội xây dựng số : 04 854 2305  Đội xây dựng số 10 : 04 854 16 78 Trêng §HKTQD 10  Đội xây dựng số 11 :04 854 15 26  Đội xây dựng ... THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ  Tên giao dịch CONSTRUCTION IONT STOCK COMPANY NO1  Tên...
 • 24
 • 429
 • 0

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại
... THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần xây lắp thương mại 2.1.1 Quá ... doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp thương mại 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty cổ phần xây lắp thương mại 2.2.1.1 Nội dung doanh thu công ... LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1...
 • 108
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap ke toan ve von bang tien tai cong ty co phan xay lap va thuong mai truong lochoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại coma 25thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp tâm phátbao cao thuc trang hoat dong cong ty tnhhbáo cáo thự tập chuyên đề tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp xuân trungbáo cáo thực trạng tổ chứcthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắpthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp tâm phátcơ cấu tổ chức công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 trung ươngthực trạng các hình thức trả lương tạo công ty cổ phần xây dựng số 3phần ii thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp xí nghiệp xây lắp 3phần iii đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp và trang trí nội thất việt namphần 2 phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp cipthực trạng đt của công ty cổ phần đt dệt may thiên an phát giai đoạn 2010 2012đề tài kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp xí nghiệp xây lắp 3Báo cáo thực tập công tác tuyển dụng trong doanh nghiệpTIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM gắn bó mật THIẾT với NHÂN dân vừa là NGƯỜI LÃNH đạo vừa là NGƯỜI đấy tớ TRUNG THÀNH của NHÂN dân THEO TT hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TATIỂU LUẬN GIÁO dục đạo đức, lối SỐNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN là NHIỆM vụ cơ bản và cấp BÁCH TRONG CÔNG tác xây DỰNG, CHỈNH đốn ĐẢNG ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN GIÁO dục NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ ĐẢNG VIÊN TRONG sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN LUẬN điểm bỏ QUA CHẾ độ tư bản CHỦ NGHĨA của c mác và PH ĂNG GHEN ý NGHĨA của nó đối với VIỆC xác ĐỊNH bước đi, HÌNH THỨC KINH tế và PHƯƠNG PHÁP QUÁ độ ở nước TAphân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế việt nam trong giai đoạn 2008 – 2012 theo phương pháp giá trị gia tăngCHUC NANG VIỆT MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8TIỂU LUẬN NGHỆ THUẬT tạo lực, lập THẾ TRONG NGHỆ THUẬT QUÂN sự hồ CHÍ MINH và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC HIỆN NAYđặc điểm thời đại tác động đến Việt Nam trong thời kì đổi mới đi lên CNXHĐẠI VIỆT ở THẾ kỉ XV với sự XUẤT HIỆN DANH NHÂN NGUYỄN TRÃIQUẢN lý NHÀ nước về HÀNH CHÍNH – tư PHÁP ở cơ sởXÂY DỰNG văn hóa đại học CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAITIỂU LUẬN NHÂN tố KHÁCH QUAN và CHỦ QUAN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN NHỮNG LUẬN điểm của lê NIN về nền TẢNG tư TƯỞNG của ĐẢNG KIỂU mới ý NGHĨA đối với CÔNG tác tư TƯỞNG lý LUẬN của ĐẢNG TA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAYĐề thi thử THPTQG năm 2017 môn Hóa học THPT Hoàng Hoa Thám Lần 1 Có lời giải chi tiết File WordĐề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán THPT Ngô Sỹ Liên, Bắc Giang Lần 1 Có lời giải chi tiết File Word15 đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việtTIỂU LUẬN NHỮNG vấn đề lý LUẬN TRONG tác PHẨM NHÀ nước và CÁCH MẠNG của lê NIN ý NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN NHỮNG vấn đề về CHUYÊN CHÍNH vô sản và dân CHỦ TRONG tác PHẨM NHÀ nước và CÁCH MẠNG của v i lê NIN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập