BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH

BÀI GIẢNG hóa PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG mói nhât

BÀI GIẢNG hóa PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG mói nhât
... dụng phân tích định lượng Nội dung  Đối tượng phân tích định lượng Phân loại phương pháp phân tích định lượng - Phương pháp hóa học - Phương pháp vật lý, hóa Đối tượng phân tích định lượng Phân ... tích (mẫu thử )  Phân tích định lượng có vị trí quan trọng nhiều ngành: Hóa học, địa chất, sinh học, nông nghiệp… Đối tượng phân tích định lượng  Trong ngành dược phân tích định lượng ứng dụng ... đem nung, sau cân lên định lượng Fe2O3 suy FeCl3 Phân loại phương pháp phân tích định lượng 1.2.1 Phương pháp phân tích khối lượng Bản chất phương pháp - Chuyển chất cần phân tích vào dd - Kết tủa...
 • 157
 • 10,459
 • 523

Tài liệu BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH docx

Tài liệu BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH docx
... CÁC BÀI TẬP KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG) TÀI LIỆU HỌC TẬP: BÀI GIẢNG TRÊN LỚP TÀI LIỆU PHOTO CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH 1.1 NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA HÓA PHÂN ... chuyên ngành nhỏ sau: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lí, hóa sinh hóa phân tích - Hóa học phân tích khoa học phương pháp phân tích định tính định lượng chất Ngoài hóa học phân tích khoa học phương ... thêm phần hóa học phức chất) 1.4 Yêu cầu thuốc thử dùng hóa phân tích • Độ tinh khiết: hàm lượng hợp chất X thuốc thử - Hóa chất kỹ thuật X ≤ 99% - Hóa chất phân tích 99% ≤ X ≤ 99,9% - Hóa chất...
 • 25
 • 1,744
 • 9

bài giảng hóa phân tích

bài giảng hóa phân tích
... ướt (mẫu phân tích dạng DD) phân tích lối khô (mẫu phân tích trạng thái rắn) III CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC DÙNG TRONG HÓA PHÂN TÍCH Những biến đổi hóa học kèm theo thay đổi thành phần hóa học, ... dùng hóa phân tích Các loại phản ứng dùng hóa phân tích chia thành hai nhóm chính: Phản ứng oxy hóa khử Phản ứng oxy hóa khử phản ứng trao đổi điện tử đôi oxy hóa/ khử, thường dùng hóa phân tích ... 2H+ Ca 26 Hóa phân tích CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH I CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phân tích thể tích phương pháp đònh lượng cấu tử X dựa phép đo thể tích Khi...
 • 56
 • 554
 • 5

Bài giảng Hóa phân tích - GV. Lại Thị Hiền

Bài giảng Hóa phân tích - GV. Lại Thị Hiền
... Chương Phân tích phức chất • Chương Phân tích kết tủa Nhập môn hóa phân tích  Nội dung yêu cầu hóa học phân tích Phân loại phương pháp phân tích Các loại phản ứng hóa học dùng hóa phân tích Các ... điện, từ PP hóa lí: kết hợp PPVL PPHH - Các pp phổ - Các pp điện hóa - Các pp sắc kí Phân loại phương pháp phân tích Phân loại theo lượng mẫu phân tích hay kĩ thuật phân tích Phân tích thô: sử ... Chương Phân tích định tính cation nhóm  PHẦN THỨ HAI: ĐỊNH LƯỢNG • Chương Phân tích khối lượng • Chương Phân tích thể tích • Chương Phân tích axit – bazơ • Chương Phân tích oxy hóa- khử • Chương Phân...
 • 98
 • 657
 • 3

bài giảng hóa phân tích

bài giảng hóa phân tích
... mẫu phân tích dựa vào tính chất hóa học hay vật lý đặc trưng (màu, mùi, dạng tinh thể, hiệu ứng vật lý,…) Định lượng : xác định hàm lượng cấu tử nghiên cứu mẫu phân tích b) Vai trò hóa phân tích: ... trình phân tích: (hòa tan mẫu; loại bỏ cấu tử cản trở; làm giàu cấu tử phân tích) Áp dụng pp phân tích số liệu pt - Xử lý số liệu PT (toán thống kê) - Tính kết sai số -Kết luận vấn đề phân tích ... độ đúng, độ xác, độ nhạy phương pháp phân tích - điều kiện trang thiết bị phân tích - thời gian, chi phí phân tích Cấu tử đa lượng : %X = 1-100% (w/w) PP PT hóa học Cấu tử vi lượng : %X = 0,01...
 • 231
 • 1,714
 • 6

Bài giảng hóa phân tích ppt

Bài giảng hóa phân tích ppt
... chuyên ngành nhỏ sau: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lí, hóa sinh hóa phân tích - Hóa học phân tích khoa học phương pháp phân tích định tính định lượng chất Ngoài hóa học phân tích khoa học phương ... CÁC BÀI TẬP KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG) TÀI LIỆU HỌC TẬP: BÀI GIẢNG TRÊN LỚP TÀI LIỆU PHOTO CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH 1.1 NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA HÓA PHÂN ... lí, hóa, sinh, …tin học => nắm vững, sâu vào phương pháp, phát triển phương pháp phân tích 1.2 PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH (PPPT) 1.2.1 Phân loại theo chất phương pháp - Phương pháp hóa...
 • 25
 • 1,126
 • 11

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ
...  CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M CH3COOH 0,3M CH3COONa 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,3M 3. 3 Dung dịch đệm  Để thấy rõ tác dụng đệm dung dịch, xét ví dụ:  Ví dụ 1: pH dung dịch CH3COOH ... dung chương sở nguyên tắc pp Đường cong chuẩn độ pH-V Dung dịch đệm Chuẩn độ đa axit Pha chế thiết lập nồng độ axit-bazo 3. 1 sở nguyên tắc pp  Dựa phản ứng: H+ + OH- ⇋ H2O  Trong trình chuẩn ... muốn sai số phép chuẩn độ thuộc khoảng pH cuối phép chuẩn phải thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 Chất thị sử dụng có pT thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 23 Chuẩn độ acid mạnh, baz mạnh 24 3. 2.2 .Chuẩn độ axit yếu...
 • 39
 • 1,573
 • 2

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 1 pot

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 1 pot
... tan ca Mg(OH)2 bng : 0,84 .10 /10 00.58 =1, 4 .1 0-4 mol/l Nh th [Mg ]= 1, 4 .1 0-4 mol/l 2+ [OH ] = 2 .1, 4 .1 0-4 =2,8 .1 0-4 mol/l 32 TMg(OH)2 = 1, 4 .1 0-4 .(2,8 .1 0-4 )2 = 1, 1 .1 0 -1 1 Vy: 4.2 CC YU T HNG N TAN ... 1 0-6 ,4 HCO-3 H+ + CO3 2- vi hng s axit K2 = 1 0 -1 0,3 Ta thy: K1/K2 = 1 0-6 ,4 /1 0 -1 0,3 = 10 4 - H3PO4 phõn li theo ba nc cú hng s axit tng ng cú cỏc giỏ tr l pK1 = 2 ,12 ; pK2 = 7, 21; pK3 = 12 ,36 Nh vy ... trỡnh: [H+]2 = 1 0-4 ,75 .1 0-4 1 0-4 ,75 [H+] [H+]2 + 1 0-4 ,75 [H+] 1 0-4 ,75 = Gii ta c [H+] = 0, 81 1 0-4 ,38 v pH = -lg[H+] = 4,470 Nhng nu b qua [H+] cnh CA thỡ pH = 0,5 4.75 0,5.lg1 0-4 = 2, 375 +...
 • 45
 • 269
 • 0

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 2 pdf

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 2 pdf
... màu trắng - MgSiO3 Dung dịch molipđat (NH4)2MO4 - - - - - Kết tủa màu vàng - - - - HNO3 Các axit - Khí SO2 Có SO2 S tách Khí CO2 - Các muối NH4+, NH4Cl, (NH4 )- - - - - - - - - - - 2SO4 Dung Natrinitropruxua ... Sn2+ + 2OH- → Sn(OH )2 - Sn(OH )2 tan trong kiềm dư tạo thành anion stanit SnO2 2- : Sn(OH )2 + 2OH- → SnO2 2- + 2H2O Để lâu đun nóng, SnO2 2- phản ứng với nước: SnO2 2- + H2O → HSnO 2- + OHTrong môi ... MnO 4- có màu tím đặc trưng: Mn2+ + 5S2O8 2- + 8H2O → 2MnO 4- + 10SO4 2- + 16H+ chế phản ứng có nhiều giả thiết khác nhau, phổ biến theo chế sau: Ag+ + S2O8 2- → 2Ag2+ + 2SO 422 Mn2+ + 10Ag2+ + 8H2O → 2MnO4-...
 • 50
 • 338
 • 2

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng
... HĨA PHÂN TÍCH • 1/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH • 2/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH THỰC PHẨM • 3/ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH • 4/ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG • 5/ ĐÁNH GÍA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... chất cho thêm vào • Kiểm nghiệm phân tích thực phẩm phương pháp hóa học ngồi phân tích trạng thái cảm quan, vi sinh vật… THẾ NÀO LÀ PHÂN TÍCH HĨA THỰC PHẨM Thực phẩm thức ăn , nước uống chất dinh ... thực phẩm t, n, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - Độ xác – Precision Biểu thị qua kết phân tích 01 người thực số người khác thực phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp phân tích thiết bị phân tích...
 • 31
 • 222
 • 1

BÀI GIẢNG: HÓA PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ppsx

BÀI GIẢNG: HÓA PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ppsx
... niệm - thành phần hoá học - phƣơng pháp phân tích - phƣơng tiện phân tích - quy trình phân tích I.2 Mục đích phân tích Nhiệm vụ hóa phân tích ngày nay :phân tích định tính, định lƣợng, xác định cấu ... xạ)  phƣơng pháp vi sinh  phƣơng pháp phân tích động học  Các kỹ thuật phân tích * phân tích thô * phân tích bán vi lƣợng * phân tích vi lƣợng * phân tích siêu vi lƣợng  Các phản ứng hoá học ... pháp phân tích • • • • Môi trƣờng phân tích Phƣơng pháp áp dụng Thiết bị Biểu diển kết quả-Tính sai số 28 II.2.1 Môi trƣờng phân tích thiết bị phân tích nƣớc đất không khí chất thải Phân tích...
 • 91
 • 481
 • 2

bài giảng hóa phân tích trong trường phổ thông

bài giảng hóa phân tích trong trường phổ thông
... H O K= A H O + Trong lớt nc cú 1000/18 = 55,5 mol/l, dung dch loóng cú th coi nng ca H2O khụng i v bng 55,5 mol, ta cú th vit: B H O K H O = A + =K (2.1) a Trong ú Ka c gi l hng ... (giả thiết chất phân ly hoàn toàn ) 38 Cõu 32: Pha loãng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 với 1,3 lít H2O thu dung dịch có pH = 12 Tính nồng độ mol/l dung dịch Ba(OH)2 ban đầu, biết Ba(OH)2 phân li hoàn ... H2O2 Trong mụi trng ny Al3+, Sn2+, Sn4+, to thnh hiroxit lng tớnh tan kim d: CrO2- s b oxi hoỏ thnh CrO4- mu vng - Nhúm IV gm Fe3+, Bi3+, Mn2+, Mg2+, Sb3+ , thuc th nhúm l NaOH d v H2O2 Trong...
 • 162
 • 166
 • 2

Bài giảng Hóa phân tích II (hóa học phân tích định lượng) và đánh giá xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê

Bài giảng Hóa phân tích II (hóa học phân tích định lượng) và đánh giá xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê
... số liệu thực nghiệm xác xuất thống (3 tín = 45 tiết) Thái nguyên, 2011 Lời nói đầu Trên sở kiến thức học phần sở hóa học phân tích (hóa phân tích I) bi giảng Hóa học phân tích định lợng (Hóa ... (Hóa phân tích II) giới thiệu phơng pháp phân tích định lợng v cách xử lý, thống kết thực nghiệm thu đợc cho kết có độ tin cậy cao Để biên soạn Hóa học phân tích định lợng, tác giả tham khảo giáo ... đạI học thái nguyên trờng đạI học s phạm Khoa Hoá học TS Mai Xuân Trờng 0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402 Bài giảng Hoá phân tích II (Hoá học phân tích định lợng) v đánh giá, xử lý...
 • 125
 • 570
 • 38

Bài giảng HÓA PHÂN TÍCH (ANALYTICAL CHEMISTRY

Bài giảng HÓA PHÂN TÍCH (ANALYTICAL CHEMISTRY
... PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH 2.1 ĐẠI CƢƠNG VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH 2.1.1 Nguyên tắc phƣơng pháp : Đo thể tích dung dịch chuẩn R cần dùng để phản ứng vừa đủ với thể tích xác dung dịch phân tích ... Tính kết sai số -Kết luận vấn đề phân tích 1.4 YÊU CẦU VỀ HÓA CHẤT DÙNG TRONG HÓA PHÂN TÍCH Tinh khiết phân tích (PA ; AR) : 99,90 % ≤ X ≤ 99,99 % Tinh khiết hóa học (CP): 99,990 % ≤ X ≤ 99,999 ... toàn đối tƣợng phân tích Xử lý mẫu Mẫu  dạng thích hợp cho việc thực trình phân tích: (hòa tan mẫu; loại bỏ cấu tử cản trở; làm giàu cấu tử phân tích) Đo mẫu Áp dụng pp phân tích  số liệu...
 • 209
 • 192
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa phân tích định tínhslide bài giảng hóa phân tíchbài giảng hóa phân tích của cô hoàng thị huệ anbài giảng hóa phân tích analytical chemistrylâm phước điền 2010 bài giảng hóa phân tích định lượng trường đại học cần thơbài tập hóa phân tíchbài giảng môn phân tích rủi ro bằng cystal ballbài tập hóa phân tích đại họccâu hỏi và bài tập hóa phân tích 1câu hỏi và bài tập hóa phân tíchbài giảng môn phân tích dự án đầu tưbài giảng môn phân tích thực phẩmbài tập hóa phân tích 1bài tập hóa phân tích có giảibài tập hóa phân tích 2Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Địnhbộ 10 đề 8 điểm môn toán 2017 có đáp án chi tiết (p1)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhPhát triển du lịch tỉnh Trà Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập