Quan niệm của nho giáo về đạo đức gia đình và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu thực tế tại thị xã sơn tây)

Quan niệm của Nho giáo về đạo đức gia đình ý nghĩa của đối với việc hoàn thiện đạo đức gia đình Việt Nam hiện nay (nghiên cứu thực tế tại Thị Sơn Tây)

Quan niệm của Nho giáo về đạo đức gia đình và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức gia đình Việt Nam hiện nay (nghiên cứu thực tế tại Thị xã Sơn Tây)
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ... giáo đạo đức gia đình việc xây dựng đạo đức gia đình văn hóa Trên sở nhận thức vậy, chọn đề tài: Quan niệm Nho giáo đạo đức gia đình ý nghĩa việc hoàn thiện đạo đức gia đình Việt Nam nay (nghiên ... văn: Quan niệm Nho giáo đạo đức gia đình ý nghĩa việc hoàn thiện đạo đức gia đình Việt Nam (nghiên cứu thực tế Thị Sơn Tây) công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đưa luận văn trung thực...
 • 96
 • 249
 • 0

Quan niệm của nho giáo về đạo đức gia đình ý nghĩa của đối với việc hoàn thiện đạo đức gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu thực tế tại thị sơn tây)

Quan niệm của nho giáo về đạo đức gia đình và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu thực tế tại thị xã sơn tây)
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ... giáo đạo đức gia đình việc xây dựng đạo đức gia đình văn hóa Trên sở nhận thức vậy, chọn đề tài: Quan niệm Nho giáo đạo đức gia đình ý nghĩa việc hoàn thiện đạo đức gia đình Việt Nam nay (nghiên ... văn: Quan niệm Nho giáo đạo đức gia đình ý nghĩa việc hoàn thiện đạo đức gia đình Việt Nam (nghiên cứu thực tế Thị Sơn Tây) công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đưa luận văn trung thực...
 • 16
 • 63
 • 0

Giá trị Đông Á ảnh hưởng của đối với sự phát triển quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Giá trị Đông Á và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển quyền con người ở Việt Nam hiện nay
... trưng nội dung giá trị Đông Á quyền người - Chương Ảnh hưởng giá trị Đông Á phát triển quyền người Việt Nam Chương làm rõ tảng ảnh hưởng giá trị Đông Á phát triển quyền người Việt Nam, thông qua ... tích ảnh hưởng cụ thể giá trị Đông Á đến truyền thống văn hóa, pháp lý phát triển quyền người Việt Nam 42 Chương ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ ĐÔNG Á ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN QUYỀN CON NGƯỜI VIỆT NAM 2.1 ... Giá trị Đông Á quyền người 21 1.3.1 Quan niệm giá trị Đông Á 21 1.3.2 Một số nội dung 26 Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ ĐÔNG Á ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN QUYỀN CON NGƯỜI VIỆT NAM...
 • 111
 • 141
 • 0

Thực trạng việc ứng dụng lý thuyết logistics đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở việt nam hiện nay liên hệ thực tế tại siêu thị điện máy nguyễn kim

Thực trạng việc ứng dụng lý thuyết logistics đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở việt nam hiện nay liên hệ thực tế tại siêu thị điện máy nguyễn kim
... tin xử đơn đặt hàng khách, hoạt động coi trung tâm thần kinh hệ thống logistics CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1, ... vực bán lẻ hàng điện máy nay, Nguyễn Kim khẳng định tên tuổi uy tín thông qua việc tổ chức hệ thống bán lẻ sản phẩm điện máy, gia dụng với mô hình bán lẻ đại tiên phong đạt chuẩn quốc tế Việt Nam ... Tổng quan doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Hiện Việt Nam có khoảng 140 siêu thị đại siêu thị, 20 trung tâm thương mại gần triệu m2 mặt kinh doanh bán lẻ đầu tư phát triển Một số tập đoàn bán lẻ lớn...
 • 33
 • 1,122
 • 4

Quan điểm của Nho giáo về xó hội lớ tưởng ý nghĩa của nú trong việc xõy dựng chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam

Quan điểm của Nho giáo về xó hội lớ tưởng và ý nghĩa của nú trong việc xõy dựng chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam
... hội lớ tưởng ý nghĩa việc xõy dựng chủ nghĩa hội Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu chủ yếu luận văn với hy vọng làm sáng tỏ thêm vấn đề hội lớ tưởng Nho giáo ý nghĩa xõy dựng chủ nghĩa ... dung chủ yếu liờn quan đến tư tưởng hội lớ tưởng Nho giáo 1.2.1 Quan điểm mô hỡnh đặc trưng hội lớ tưởng Cần tập trung làm rừ mụ hỡnh hội lớ tưởng đặc trưng hội lớ tưởng: - Trong Nho ... tư tưởng với đời quan điểm Nho giáo hội lớ tưởng tiểu tiết tập trung làm rừ tiền đề văn hóa tư tưởng quan điểm Nho giáo hội lớ tưởng khía cạnh sau: - Nho giáo nói chung quan điểm hội...
 • 20
 • 289
 • 0

Tìm hiểu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay
... đạo đức nghề nghiệp hoạt động kiểm toán độc nói riêng kiểm toán nói chung, ngày 01/12/2005, Bộ Tài ban hành chuẩn mực đạo đức nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam Sự đời chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ... ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 1.3.1 Khái niệm cách tiếp cận tính độc lập a) Khái niệm Độc lập nguyên tắc hành nghề kiểm toán viên Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ... hiệu thực tế chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chứng tỏ vai trò quan trọng hoạt động kiểm toán độc lập Sau số vai trò bật chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Thứ nhất, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp văn hướng...
 • 41
 • 307
 • 1

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay
... dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vào hoạt động kiểm toán độc lập 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoạt động kiểm toán độc lập Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sở ... hiệu áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vào hoạt động kiểm toán độc lập .34 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoạt động kiểm toán độc lập ... 1.4 Tính độc lập hoạt động kiểm toán độc lập 1.4.1 Khái niệm cách tiếp cận tính độc lập a Khái niệm Độc lập nguyên tắc hành nghề kiểm toán viên Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán yêu...
 • 43
 • 345
 • 1

Bài tiểu luận tư tưởng trị nước của thương ưởng, giá trị bài học lịch sử của đối với việc phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam hiện nay

Bài tiểu luận tư tưởng trị nước của thương ưởng, giá trị và bài học lịch sử của nó đối với việc phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam hiện nay
... ẢNH HƯỞNG CỦA THUYẾT PHÁP TRỊ ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Sự ảnh hưởng Thuyết Pháp Trị đến việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền củaViệt Nam Ngay ... hệ thống pháp luật Việt Nam MỤC LỤC THAM KHẢO Tạp chí khoa học công nghệ đại_ Đề tài: tưởng trị nước Pháp gia vai trò lịch sử Bùi Văn Mưa, Triết học (Phần I –Đại cương lịch sử Triết học) Nguyễn ... nhà nước nước hướng tới Nhà nước Pháp quyền xây dựng tảng chế độ pháp trị Nhưng nhận thấy rằng, chế độ pháp trị gắn liền với nhà nước Pháp quyền có khác biệt so với chế độ pháp trị theo tưởng...
 • 22
 • 330
 • 0

Yêu cầu của nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa đối với việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay

Yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay
... cầu việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam h-ớng tới Nhà n-ớc pháp quyền hội chủ nghĩa 3.2 Tính tất yếu khách quan định h-ớng, nguyên tắc việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp ... thống pháp luật Việt Nam h-ớng tới Nhà n-ớc pháp quyền hội chủ nghĩa 3.3 Một số giải pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam h-ớng tới Nhà n-ớc pháp quyền hội chủ nghĩa Ch-ơng ... XHCN Vit Nam phự hp vi iu kin chớnh tr, kinh t, hoỏ T thc tin xõy dng v tng bc hon thin Nh nc cỏch mng Vit Nam di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, cỏc ni dung c 26 trng ca NNPQ XHCN Vit Nam ngy...
 • 126
 • 456
 • 0

Vai trò của văn hóa thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

Vai trò của văn hóa thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay
... YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA THẨM MỸ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phƣơng hƣớng phát huy vai trò văn hoá thẩm mỹ phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam ... tương đồng văn hóa thẩm mỹ nhân cách, vai trò văn hóa thẩm mỹ phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam; + Phân tích thực trạng phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam văn hóa thẩm mỹ mang lại, ... Trên sở lý luận văn hóa thẩm mỹ, nhân cách vai trò văn hóa thẩm mỹ phát triển nhân cách, luận án phân tích, làm rõ vai trò văn hoá thẩm mỹ phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nay, từ đề xuất...
 • 40
 • 247
 • 0

Xây dựng ý thức công dân cho học sinh bậc THPT trong điều kiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩaViệt Nam hiện nay (nghiên cứu ở thành phố Hà Tĩnh)

Xây dựng ý thức công dân cho học sinh bậc THPT trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu ở thành phố Hà Tĩnh)
... nghiên cứu vấn đề xây dựng ý thức công dân cho học sinh THPT thành phố Tĩnh điều kiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam * Phạm vi: Xây dựng ý thức công dân cho lứa tuổi học sinh THPT ... CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH THPT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.1 Xây dựng ý thức công dân cho học sinh THPT 1.1.1 Khái niệm ý thức ... môn học giáo dục công dân trăn trở Chính nên mạnh dạn chọn vấn đề Xây dựng ý thức công dân cho học sinh THPT điều kiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghiên cứu thành phố Tĩnh)...
 • 108
 • 393
 • 4

Vai trò của văn hóa thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

Vai trò của văn hóa thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay
... văn hóa thẩm mỹ, nhân cách, tính tƣơng đồng văn hóa thẩm mỹ nhân cách, vai trò văn hóa thẩm mỹ phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam; + Phân tích thực trạng phát triển nhân cách sinh viên Việt ... VỀ VAI TRÕ CỦA VĂN HÓA THẨM MỸ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN 1.1 Văn hóa thẩm mỹ, nhân cách, nét tƣơng đồng văn hóa thẩm mỹ nhân cách 1.1.1 Văn hoá thẩm mỹ 1.1.1.1 Khái niệm chất văn ... Trên sở lý luận văn hóa thẩm mỹ, nhân cách vai trò văn hóa thẩm mỹ phát triển nhân cách, luận án phân tích, làm rõ vai trò văn hoá thẩm mỹ phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nay, từ đề xuất...
 • 196
 • 444
 • 0

Tiểu luận học thuyết chính danh ý nghĩa của đối với công tác tuyển chọn cán bộ ở nước ta hiện nay

Tiểu luận học thuyết chính danh và ý nghĩa của nó đối với công tác tuyển chọn cán bộ ở nước ta hiện nay
... học thuyết Chính danh Chương 2: Những giá trị học thuyết chính danh công tác tuyển chọn cán nước ta 2.1 Chính danh xã hội ta 2.2 Ý nghĩa học thuyết Chính danh công tác tuyển chọn cán nước ... TRỊ CỦA HỌC THUYẾT “CHÍNH DANH TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN CÁN BỘ NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Chính danh xã hội ta Về đường lối trị: Đảng ta “xưng danh Đảng Cộng sản, Nhà nước ta Nhà nước “Nhà nước ... vào công xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đặc biệt công tác tuyển chọn cán công chức nước ta? Từ vấn đề đặt thân lựa chọn nghiên cứu đề tài tiểu luận: Học thuyết danh ý nghĩa công tác tuyển chọn cán...
 • 24
 • 376
 • 3

bảo vệ lợi ích công chúng trong quy định về quyền tác giảviệt nam hiện nay

bảo vệ lợi ích công chúng trong quy định về quyền tác giả ở việt nam hiện nay
... quy n tác giả pháp luật quy n tác giả với quy định về: tác giả, chủ sở hữu quy n tác giả, tác phẩm bảo hộ, nội dung quy n tác giả, thời hạn bảo hộ quy n tác giả, trường hợp giới hạn quy n tác giả, ... ích công chúng pháp luật quy n tác giả Việt Nam lợi ích chủ sở hữu quy n tác giả lợi ích công chúng lúc tác phẩm thuộc công chúng 37 Trong trường này, chủ sở hữu quy n tác giả tác phẩm không quy n ... đề lý luận quy n tác giả việc bảo vệ lợi ích công chúng quy n tác giả Chương Quy định pháp luật Việt Nam hành việc bảo vệ lợi ích công chúng quy n tác giả Chương Một số bất cập quy định pháp luật...
 • 96
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm quyền con người ở việt nam hiện naynhững đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đối với việc phát triển nguồn nhân lực ở hà nam hiện nayý nghĩa của quan niệm nho giáo về gia đình đối với việc xây dựng gia đình việt nam hiện nayphát huy mặt tích cực của quan niệm nho giáo về gia đình đối với việc xây dựng gia đình việt nam hiện naymột số kiến nghị liên quan đến lối sống đạo đức của tín đồ đạo tin lành ở việt nam hiện nayý nghĩa của việc tiếp biến tam giáo trong tư tưởng đạo đức lê thánh tông đối với việc xây dựng đạo đức con người việt nam hiện nayđạo đức phật giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người việt nam hiện naymột số giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của đạo đức phật giáo đối với việc xây dựng đạo đức con người việt nam hiện nayphát huy các giá trị của nho giáo về gia đình trong gia đình việt nam hiện nayđạo đức và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển xã hộitác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay nghiên cứu trường hợp tại thành phố ninh bìnhlối sống đạo đức của tín đồ đạo tin lành ở việt nam hiện naynhững vấn đề đặt ra đối với lối sống đạo đức của tín đồ đạo tin lành ở việt nam hiện nayhệ thống giáo dục quốc dân việt nam hiện nay a cấu trúc của htgdqdnguyên nhân của thực trạng phẩm chất đạo đức phụ nữ việt nam hiện nayBài giảng trí tuệ nhân tạoCHUYÊN ĐỀ:NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI SÔNG HẬU VÀ KHẢ NĂNG THAY ĐỔI DƯỚI CÁC KỊCH BẢN NUÔI CÁ TRA KHÁC NHAU TẠI TP LONG XUYÊN, AN GIANGĐề thi kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Địa lí 12CHUYÊN ĐỀ:PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG VI TẢONghiên cứu thị trường qua mạng InternetBài tập dự báo sản xuất FTUBài giảng nguyên lý thống kêBài giảng quản trị chiến lượcGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệpGiáo trình kinh tế vĩ mô104 câu chuyên đề peptit hay lạ khóGIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 29Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tếƯƠNG ẤU TR ÙNG CUA BI NG CUA BIỂN (Scylla paramamosain Scylla paramamosain ) VỚI C ÁC HÌNH TH C HÌNH THỨC KH ÁC NHAUTRUYEN DONG CAC DANGTình hình rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội3 tham gia llld vc3a0 so gio lam viec3 tham gia luc luong lao dong va so gio lam viec
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập