Giáo án dậy thêm hè toán 7

Giáo án dạy thêm Văn 7

Giáo án dạy thêm hè Văn 7
... sự, đoạn văn có sử dụng liên kết Mục tiêu: Tuần 4: Luyện tập tóm tắt văn tự - Giúp H biết cách tóm tắt văn tự - H luyện tập tóm tắt văn tự học lớp 6 ,7, 8 Bài tập 1: Nhóm 1: Tóm tắt văn Sự tích ... dân số ( Có độ dài từ 5 -7 câu) Tuần 3: Liên kết đoạn văn văn Mục tiêu: - Giúp H thấy đợc liên kết yếu tố quan trọng giúp văn trôi chảy, liền mạch - H thực hành viết đoạn văn có sử dụng phơng tiẹn ... Mục tiêu: - H nhận biết có cách trình bày nội dung đoạn văn: diễn dịch, song hành, quy nạp - H thực hành viết đoạn văn Bài tập 1: Phân tích cách trình bày ý đoạn trích a Thứ tự không...
 • 3
 • 1,351
 • 18

giao an day them he

giao an day them he
... x a/ ∫ sin cos dx b/ ∫ x3 − x dx c/ ∫ d/ x 1− x dx Bài tập2 : Tính a/ ∫ t anxdx ln x + dx x b/ ∫ cot xdx c/ ∫ (tan + t anx)dx g/ ∫ ∫ d/ ∫ (cot x + cot x)dx dx x − 6x + h/ ∫x 3x + dx + 6x + 2.1.3 ... f(x) , trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b tính theo côcng thức sau S giới hạn y = f(x) , trục b hoành hai đường thẳng x = a, x = b tính theo côcng thức sau S = ∫ f ( x) dx a @ Cách tính diện ... (x) d/ g/ k/ ∫ sin x cos xdx ∫ e s inxdx ∫ x ln xdx x -x b/ ∫ xe dx (x) d/ ∫e x sin xdx b/ ∫ x tan xdx c/ d/ ∫ ln( x + x )dx ∫ cos(lnx)dx (x) 2.2.1 Tính tích phân cách sữ dụng tính chất nguyên...
 • 8
 • 233
 • 0

Giáo án dạy thêm (duoc)

Giáo án dạy thêm hè (duoc)
... trúc âm ngời ta chia làm loại vần? (vần vần thông) ?Vần thông vần nh nào? Vd: Đêm tháng năm cha nằm sáng Ngày tháng mời cha cời tối 2/ Vần thơ: - Hệ thống vần điệu, điệu yếu tố tạo nên tính nhạc ... tơi sáng + Mùa xuân: tợng trng cho tuổi trẻ sức sống, giàu sinh lực + Chiếc ngô đồng rụng xuống tợng trng cho mùa thu + Tiếng kêu khắc khoải chim Cuốc báo hiệu mùa III/ Một số lỗi cần tránh ... Nay xa cách lòng tởng nhớ Màu nớc xanh cá bạc buồm vôi Thoáng thuyền rẽ sóng chạy khơi Tôi thấy nhớ mùi nồng mặn GV cho học sinh tìm thêm số (Tế Hanh) đoạn thơ học - Nhà thơ bộc lộ cảm xúc ý...
 • 8
 • 230
 • 0

Giáo án dạy thêm 2 toán 7 2014

Giáo án dạy thêm 2 toán 7  2014
... − 52 − − 55 + = = 26 78 7817 (−9). 17 (−9).1 − = = = = −1 ; c) 34 34.4 2. 4 8 a) b) 11 11 − − = = = 30 30 30 1 18 25 18 .25 3 .25 75 = = = = =1 17 24 17 24 17 .24 17. 4 68 68 − − (−5).4 (−5) .2 ... sau : -12x2y ; -14 ; 7xy2 ; 18xyz ; 13xyx ;-0,33 ; -2yxy ; xyz ; x2y ; -xy2 ; 17 Bài 2: Tính tổng đơn thức sau : a/ 12x2y3x4 -7x2y3z4 ; b/ -5x2y ; 8x2y 11x2y Bµi 3: Cho A = 8x5y3; B = -2x6y3; ... 5 c) ( − 2, 5) ; d)  −  ;    2 21 7 b)   ;   ( 0, 125 )  4 7 1  +   : ; g) 25 3 : 52   2 f) −   120 3 d) ; 40 5 12 ; c) ( 0 ,25 ) 1 024 ; 32 3904 e) ; f) ( 0, 375 ) 1304 GV:...
 • 42
 • 164
 • 0

giáo án dạy thêm môn toán lớp 8

giáo án dạy thêm môn toán lớp 8
... 20042 b) 716 v 8( 78 + 1)(74 + 1)(72 + 1) - 10 - Trng em http://truongem.com Ta cú: 716 = ( 78) 2 = ( 78 + 1)( 78 1) = ( 78 + 1)(74 + 1)(74 1) = ( 78 + 1)(74 + 1)(72 + 1)(72 1) = ( 78 + 1)(74 + 1)(72 ... *Vớ d 8: Phõn tớch a thc thnh nhõn t: (S dng phng phỏp thờm bt cựng mt hng t) a) x4 + 64 = (x2)2 + 82 + 2.x2 .8 16x2 = (x2 + 8) 2 16x2 = (x2 + 4x)(x2 + + 4x) = (x2 4x + 8) (x2 + 4x + 8) b) x5 ... + x 28 + x 26 + + x + x + x 28 + x 24 + x 20 + + x + x + ( x 30 + x 26 + x 22 + + x + x ) + ( x 28 + x 24 + + x + 1) = x 28 + x 24 + + x + x + x ( x 28 + x 24 + x 20 + + x + 1) + ( x 28 +...
 • 80
 • 654
 • 5

Giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 cả năm

Giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 cả năm
... 765 0, 267 00, 765 125 a, Số chia hết cho 124; 3544; 267 00 b, Số chia hết cho là: 267 00; 765 0 c, Số chia hết cho là: 267 00 d, Số chia hết cho : 765 0, 267 00; 765 125 e, Số chia hết cho 2, 3, 5, 765 0 ... chỗ làm câu a a, 35 34 + 35 86 + 65 75 + 65 45 = ( 35 34 + 35 86 ) + ( 65 75 + 65 45 ) = 35 ( 34 + 86 ) + 65 ( 75 + 45 ) = 35 120 + 65 120 = 120 ( 35 + 65 ) = 120 100 = 12000 Các phần ... cho mà em làm quen từ lớp Hỏi : Em dùng số 3 ;6; 8 để ghép thành số tự nhiên có hai chữ số HS : 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86 Hỏi :Hãy viềt tập hợp B HS: B={ 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86} Vậy số phần tử tập...
 • 141
 • 804
 • 1

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 9

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 9
... = g) x + y = y = x y = x = h) x + y = y =1 1 09 x = 106 2x y = i) 12 x + 11 y = y = 45 53 13x 15 y = 48 x = k) x + y = 29 y = 11 x y = 17 x = l) x + y = 23 y = 1 x = ... s - Chng minh cỏc bi hỡnh c bn II Cng c lý thuyt: III Bi tp: Đề ễN TP HC K I MễN: TON Thi gian: 90 phỳt I TRC NGHIM Cõu (1 im): Chn phng ỏn ỳng a) Giỏ tr ca biu thc 2 A -3 (2 B ) l: C D b) ... B ) v tip tuyn vi ng trũn, ct Ax, By ln lt ti C v D a b c d Chng minh: OD BE Chng minh: CễD = 90 O Chng minh: AC BD khụng i E thay i trờn na ng trũn AE ct OC ti N , BE ct OD ti M ; K EH vuụng...
 • 15
 • 291
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 6

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 6
... 27, 28 Bài 1: Tính − 7.8.9.10 11.12.13.14 3 .6 + 2.9.5 − 18.(−4) c 7.(−7) + 12.(−7) + a − 13 .6 + 12.5 b 6. (−7) − (−4) .6 2.3.4.5 .6 − 3.4.5 .6. 7 2.4 .6 − 4 .6. 8 3 4 14 + − e f − −  + −  13  13 10 ... Bài 4: So sánh hai số: A= 10 + 10 − B= 10 10 − 7 Tuần A: LÍ THUYẾT Số học: Áp dụng tính chất phép cộng để giải toán nhanh Cộng trừ phân số Dãy số theo quy luật B BÀI TẬP Bài 66 , 68 , 73 SBT – ... − 12 6 − − + 15 18 45 12 11 4) − 13 12 1) 25 − 13 + − − − 36 18 72 6) − 8) −  19 3 −  + 10  31  28 31  4  2  24 12) 13 −  −  −    25 9  25  32 −  +  −  14) −  26 64 32...
 • 11
 • 205
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 7

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 7
... cứu sau) Các dạng tập: Đại số: Bài 1: Bảng điểm kiểm tra tốn học sinh lớp 7A cho bảng sau: 7 7 8 8 9 8 a/ Dấu hiệu ? b/ Lớp có học sinh c/ Lập bảng tần số Bài 2: Tuổi nghề số cơng nhân xí nghiệp ... NGHIỆM (2 điểm): Biểu đồ sau biểu diễn sở thích học sinh lớp 7A trường môn thể dục thể thao n 10 bóng bàn chạy đá bóng đá cầu cầu lông môn học Hãy điền vào chỗ trống (…) để khẳng định a) Dấu hiệu ... -14 ; 7xy2 ; 18xyz ; 13xyx ;-0,33 ; -2yxy ; xyz ; x2y ; -xy2 ; 17 Bài 2: Tính tổng đơn thức sau : a/ 12x2y3x4 -7x2y3z4 ; b/ -5x2y ; 8x2y 11x2y Bài 3: Cho A = 8x5y3; B = -2x6y3; C = -6x7y3 Chứng...
 • 23
 • 109
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán khối 8

Giáo án dạy thêm môn Toán khối 8
... số học sinh hai lớp 8A 8B biết chuyển học sinh từ lớp 8A sang lớp 8B số học sinh hai lớp , 11 chuyển học sinh từ lớp 8B sang lớp 8A số học sinh 8B 19 số học sinh lớp 8A? Toán phần trăm Bài : Một ... DB DC 10 TUẦN THÁNG PHẦN ĐẠI SỐ A Mục đích yêu cầu - Luyện tập cho hs biết cách giải toán cách lập pt - HS làm tập dạng hình học thêm bớt, quan hệ số B Nội dung HS làm tập sau: Toán có nội dung ... KM = KN TUẦN THÁNG PHẦN ĐẠI SỐ A Mục đích yêu cầu - Luyện tập cho hs biết cách giải toán cách lập pt - HS làm tập dạng chuyển động suất B Nội dung 1, Lí thuyết: Ôn lại bước giải toán cách lập pt...
 • 20
 • 151
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán 7

Giáo án dạy thêm môn Toán 7
... BI TP Bi s 1: Tớnh 52 55 a) 26 78 78 17 (9). 17 (9).1 c) ; 34 34.4 2.4 8 b) 11 11 30 30 30 1 18 25 18.25 3.25 75 17 24 17 24 17. 24 17. 4 68 68 (5).4 (5).2 10 e) : ... : : = 14 21 7 13 13 1 22 22 : : : 21 15 15 14 21 14 21 14 21 59 63 59 c) : : = (7) (7) (7) . (7) (7) .7 49 9 9 Lu ý thc hin ... Bi s 1: Tỡm x , bit: a) x 4 x ; 7 b) x c) x 0 ,74 9 x 0, 479 3 x ; 11 11 1 d ) x x 7 ; Bi s 2: Tỡm x, bit: a ) x x 0; b) x 1, 375 x 1, 375 hoặcx 1, 375 c) x khụng tn ti giỏ tr ca...
 • 59
 • 104
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8
... Tỉng sè ®o c¸c gãc cđa ®a gi¸c Tø gÝac Ngò gi¸c Lơc gi¸c n-gi¸c n n-3 n-2 2. 180 0=36 00 3. 180 =54 00 4. 180 0=72 00 (n-2) 180 D/ Cđng cè: E/ H­íng dÉn vỊ nhµ: + ¤n c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ ...  2) +28y(2  3y) Tr¶ lêi: a) 3x2 + 12xy = 3x.x + 3x 4y = 3x(x + 4y) b) 5x(y + 1)  2(y + 1) = (y + 1) (5x  2) c) 14x2(3y  2) + 35x(3y  2) +28y(2  3y) = 14x2(3y2) + 35x(3y2)  28y(3y 2) ... vu«ng +H×nh vu«ng lµ tø gi¸c cã gãc vu«ng vµ cã c¹nh b»ng II.Bµi tËp: Bài tập 84 (sgk/109): 18 A GV: Nªu néi dung bµi 84 F E HS: L¾ng nghe vµ ho¹t ®éng theo B C nhãm bµn a) Tứ giác AEDF D GV: Gäi...
 • 99
 • 132
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8
... 21 (sgk/ 68) : BAC EB AB     (t/c đường phân giác) EC AC  EB  (t/c tỉ lệ thức )   EB  EC    EB     EB = 3, 18 (cm)    EC = BC – EB = – 3, 18 = 3 ,82 (cm) Bµi tËp 21 (sgk/ 68) : 50 ... tËp 18 (sgk/ 68) : Néi dung I.Lý thut: *§Þnh lý:Trong tam gi¸c,®-êng ph©n gi¸c cđa mét gãc chia c¹nh ®èi diƯn thµnh hai ®o¹n th¼ng tØ lƯ víi hai c¹nh kỊ hai ®o¹n Êy II.Bµi tËp: Bµi tËp 18 (sgk/ 68) : ... ®-êng chÐo Sè tam gi¸c t¹o thµnh Tỉng sè ®o c¸c gãc cđa ®a gi¸c n-3 n-2 2. 180 0=36 00 3. 180 =54 00 4. 180 0=72 00 (n-2) 180 D/ Cđng cè: E/ H-íng dÉn vỊ nhµ: + ¤n c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷...
 • 88
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an day them he toan 6 len 7giao an day them he toan 5 len 6giáo án dạy thêm hè toán 8giáo án dạy thêm môn toán lớp 7giáo án dạy thêm hè tiếng anh 7giáo án dạy thêm môn toán lớp 11giáo án dạy thêm anh văn 7giao an day them tieng anh 7 hoc ki 2giáo án dạy thêm vật lý 7giáo án ôn tập hè toán 7 lên 8giáo án dạy thêm môn toán lớp 10giáo án dạy thêm ngữ văn 7giáo án dạy thêm môn toán 6giao an day tang tiet toan 7giao an day phu dao toan 7Vai trò của các thiền sư trong văn hóa đại việt thời lý trần và ý nghĩa đối với việt nam hiện nayHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICANghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (FULL TEXT)bao cao kiem diem tap the BTV huyen doan 2014Đảng bộ huyện mỹ lộc (tỉnh nam định) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015Đảng bộ tỉnh hải dương lãnh đạo phong trào thanh niên từ năm 2005 đến năm 2014Slide Human resource development phát triển nguồn nhân lực song ngữ EngVi Part 4GIÁO TRÌNH KẾT CẤU GỖde thi mon tieng viet theo thong tu 22Tuyển tập đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng anh 6 thí điểm (Có đáp án)Giáo án Công nghệ 9 học kỳ I chuẩn hayDạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 đạt giải III cấp huyện hay Tích hợp liên môn giáo dục công dân hóa học toán địa lý mĩ thuật âm nhạc qua văn bản Ôn dịch thuốc lá Học kì I Ngữ văn 8Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9Thể dục 9 ky II CHUẨNDẤU TRỌNG ÂM TIẾNG ANH 6BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃBIÊN BẢN HỌP HÀNG THÁNG CHI ĐOÀN TRƯỜNG 2017đề thi thử lần 1 trường THPT Mai Thúc Loan Hà TĩnhĐảng bộ huyện mai sơn ( sơn la) lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 1996 đến năm 2010Nghiên cứu ngôn ngữ hội thoại trên lớp giữa giáo viên và giáo sinh (tỉnh hải dương)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập