Thiết kế e book dạy học môn hóa học lớp 12 – chương trình nâng cao

Thiết kế e-book dạy học môn hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao

Thiết kế e-book dạy học môn hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao
... pháp dạy học - - -4 9- CHƯƠNG THIẾT KẾ E-BOOK DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 12, CHƯƠNG – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1 Nội dung kiến thức chương 6, hóa học 12 - Chương trình nâng cao 2.1.1 Cấu trúc chương ... nghiên cứu: Thiết kế E-book dạy học môn Hóa học lớp 12, chương - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Chương trình nâng cao - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Hóa học trường trung học phổ ... tin vào dạy học môn hóa học trường trung học phổ thông Đồng Nai 45 Kết luận chương 48 CHƯƠNG THIẾT KẾ E-BOOK DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 12, CHƯƠNG – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO ...
 • 151
 • 1,003
 • 3

Thiết kế E-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại hóa học lớp 12 chương trình nâng cao

Thiết kế E-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại hóa học lớp 12 chương trình nâng cao
... tài: “ THIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO nhằm nâng cao lực tự học cho học sinh phổ thông, góp phần đổi phương pháp dạy học môn Hóa học trường ... để thiết kế e-book Chương 2: THIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1 Tổng quan chương trình sách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng cao 2.1.1 Nội ... tượng nghiên cứu: Việc thiết kế e-book nhằm hỗ trợ hoạt động tự học học sinh lớp 12 trường THPT PHẠM VI NGHIÊN CỨU − Phần kim lọai Hóa học lớp 12 nâng cao Học sinh lớp 12 số trường THPT tỉnh...
 • 115
 • 1,357
 • 12

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12 chương trình nâng cao

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12  chương trình nâng cao
... (visco, xenluloz axetat ) Cao su: l vt liu polime cú tớnh n hi + Cao su t nhiờn: (C5H8)n vi n 1500 15000 + Cao su tng hp: cao su buna, cao su buna S, cao su buna N, cao su isopren Keo dỏn ... CO2 + H2O Ca(HCO3)2 + CaSO4: * Trong t nhiờn tn ti CaSO4 2H2O (thch cao sng) un núng cú th to thch cao nung 2CaSO4.H2O v thch cao khan CaSO4 (cỏc cht ny hỳt nc thnh nhóo v d ụng cng) dựng lm khuụn ... c im cu to: + Saccaroz, isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz + gc -fructoz bng liờn kt 1,2-glicozit), phõn t khụng cha nhúm CH=O + Mantoz, isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz bng liờn...
 • 43
 • 557
 • 2

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12 - Chương trình nâng cao doc

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12 - Chương trình nâng cao doc
... Ala-Gly-Val; Ala-Val-Gly; Gly-Ala-Val; Gly-Val-Ala 10 Tớnh cht húa hc in hỡnh ca peptit v protein l phn ng thy phõn to cỏc peptit ngn hn (ipeptit, tripeptit, tetrapeptit ) v cui cựng l -amino ... isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz + gc -fructoz bng liờn kt 1,2-glicozit), phõn t khụng cha nhúm CH=O + Mantoz, isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz bng liờn kt 1,4-glicozit), gc -glucoz ... (visco, xenluloz axetat ) Cao su: l vt liu polime cú tớnh n hi + Cao su t nhiờn: (C5H8)n vi n 1500 15000 + Cao su tng hp: cao su buna, cao su buna S, cao su buna N, cao su isopren Keo dỏn...
 • 43
 • 330
 • 0

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng Của chương trình giáo dục phổ thông Môn hoá học lớp 12 Chương trình nâng cao ppt

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng Của chương trình giáo dục phổ thông Môn hoá học lớp 12 Chương trình nâng cao ppt
... (visco, xenluloz axetat ) Cao su: l vt liu polime cú tớnh n hi + Cao su t nhiờn: (C5H8)n vi n 1500 15000 + Cao su tng hp: cao su buna, cao su buna S, cao su buna N, cao su isopren Keo dỏn ... CO2 + H2O Ca(HCO3)2 + CaSO4: * Trong t nhiờn tn ti CaSO4 2H2O (thch cao sng) un núng cú th to thch cao nung 2CaSO4.H2O v thch cao khan CaSO4 (cỏc cht ny hỳt nc thnh nhóo v d ụng cng) dựng lm khuụn ... th iu ch mt s cht do, t, cao su, keo dỏn thụng dng - S dng v bo qun c mt s vt liu polime i sng B Trng tõm Thnh phn chớnh v cỏch sn xut ca : cht do, vt liu compozit, t, cao su, keo dỏn tng hp C...
 • 42
 • 222
 • 0

Nâng cao năng lực nhận thức của học sinh thông qua dạy học chương Crom, sắt, đồng (Hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao

Nâng cao năng lực nhận thức của học sinh thông qua dạy học chương Crom, sắt, đồng (Hóa học lớp 12 - chương trình nâng cao
... nâng cao lực nhận thức học sinh – việc làm cần thiết quan trọng Đó lí chọn đề tài: Nâng cao lực nhận thức học sinh qua dạy học chương Crom, sắt, đồng (Hoá học lớp 12 chương trình nâng cao) ” ... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG CROM, SẮT, ĐỒNG HÓA HỌC LỚP 12 – CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1 Phân tích đặc điểm chƣơng Crom, sắt, đồng – Hóa học 12 chƣơng trình ... học lớp 12 (chương crom, sắt, đồng Chương trình nâng cao) trường THPT 5.2 Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống giảng hoá học chương Crom, sắt, đồng (lớp 12 Chương trình nâng cao) nhằm nâng cao lực...
 • 209
 • 260
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 2 potx

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 2 potx
... chất béo 2/ Tính chất hóa - GV cho HS rút kết luận sgk a/ Phản ứng thủy phân mơi trường axit CH2 O CO CH O CO Hoạt động 3: Tính chất hóa học R1 R2 + 3H2O CH2 O CO R3 triglixerit H+, t0 CH2 OH CH ... ứng chiều - GV bổ sung: chất béo có chứa gốc axit phòng c/ Phản ứng hiđro hóa lipit lỏng khơng no có phản ứng cộng H2 với xúc tác Ni điều kiện t0, p cao CH2 OCOC17H33 CH OCOC17H33 + 3H2 - Phương ... - Phương pháp dùng CN chế biến Ni, t0, p CH2 OCOC17H35 CH OCOC17H35 CH2 OCOC17H33 CH2 OCOC17H35 dầu thành mỡ rắn bơ nhân tạo có giá trị cao hơn- GV trình bày: số dầu mỡ động thực vật để lâu ngày...
 • 5
 • 410
 • 2

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 3 potx

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 3 potx
... thông thường: hoạt động chất giặt rửa - Đun dầu thực vật, mỡ động vật với dd kiềm to cao, P cao (RCOO )3 + 3NaOH  3RCOONa + *GV bổ sung khẳng định kết C3H5(OH )3 - Thêm NaCl vào hh để tách muối khỏi ... xà phòng -Thành phần xà phòng muối natri (kali) axit béo, thường natri stearat (C17H35COONa), natri panmitat (C15H31COONa), natri oleat (C17H33COONa) - Phụ gia: chất màu, chất thơm - Sử dụng: ... chất giặt rửa natri stearat - Đuôi ưa dầu mỡ CH3[CH2]1 6- thâm nhập vào vết dầu bẩn, nhóm –COONa ưa nước lại có xu hướng kéo phía phân tử nước *GV yêu cầu HS quan sát H 1 .3 SGKđể Kết quả: Vết dầu...
 • 5
 • 340
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 4 docx

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 4 docx
... cho biết cách cao với xúc tác thích hợp thu dẫn xuất chứa chuyển hóa thành ancol, andehit, oxi Thí dụ : axit,este  O2 , xt ,t R - CH2 - CH2 - R’  R  - COOH + R - COOH b) Hiđrat hóa anken thành ... – CH = CH2  R - CHX   NaOH , H O ,t - CH3  R - CH(OH) - CH3 Chuyển ancol dẫn xuất halogen thành hiđrocacbon a) Tách nước từ ancol thành anken H2SO4, 1700C H - C - C - OH C=C b) Tách ... H nguyên tử halogen thủy phân  X , as ,( t ) R - H  R - X  NaOH , H O ,t  R - OH  X , Fe Ar - H  Ar - X  NaOH , p ,t  Ar - OH  + Cách chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất...
 • 6
 • 1,058
 • 2

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 5 pot

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 5 pot
... tạo thu gọn - Phân tích kết thí nghiệm để kết luận cấu tạo CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O glucozơ * HS trả lời -OH C5 cộng vào nhóm C=O tạo dạng vòng + Khử hoàn toàn Glucozơ cho n- hexan Vậy ... động CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-C-CH2OH || * HS O - Nghiên cứu sgk cho biết đặc điểm cấu tạo đồng phân quan trọng glucozơ fructozơ - HS cho biết tính chất vật lí trạng thái thiên nhiên fructozơ - HS cho ... phương trình phản ứng Phản ứng lên men C6H12O6 enzim  2C2H5OH + 2CO2  0 30  35 C IV Điều chế ứng dụng Điều chế * HS nghiên cứu sgk tìm hiểu thực tế sống HCl 40 (C6H10O5)n + nH2O  0  nC6H12O6...
 • 6
 • 1,722
 • 10

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 6 ppt

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 6 ppt
... diễn dung - Giải thích: C12H22O11+Ca(OH)2+H2O dịch saccarozơ với Cu(OH)2 nhiệt độ C12H22O11 .CaO 2H2O thường, nêu tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng C12H22O11 .CaO 2H2O + CO2 C12H22O11 ... 2H2O + CO2 C12H22O11 + CaCO3+ H2O Phản ứng thuỷ phân C12H22O11+ H2O  C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Fructozơ * HS nghiên cứu sgk Viết phương trình phản ứng saccarozơ với vôi sữa, sau sục CO2 vào ... trả lời - Dung dịch saccarozơ làm tan Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam Saccarozơ hợp - Glucozơ - Fructơzơ có nhiều nhóm -OH kề - Dung dịch saccarozơ phản III Tính chất hoá học ứng tráng bạc,...
 • 6
 • 924
 • 3

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 7 pot

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 7 pot
... tử oxi, gọi liên kết [ 1-6 ] glicozit a) Thuỷ phân nhờ xúc tác axit Hoạt động - Dữ kiện : sgk H  ,t - Nêu tượng đun nóng dung - Giải thích (C6H10O5)n + nH2O  n C6H12O6 dịch tinh bột với axit ... khoỷang 70 %, cuỷ khoai tãu tửụi khoaỷng 20% - Cho biết đặc điểm liên kết mắt xích -glucozơ phân tử tinh II Cấu trúc phân tử bột * HS trả lời: 6 H Có thể coi tinh bột polime nhiều mắt xích -glucozơ ... mantozơ - Cho biết sơ đồ tóm tắt q trình thuỷ phân tinh bột xảy nhờ enzim * GV biểu diễn: b) Thuỷ phân nhờ enzim H 2O 2O 2O Tinh bét  § extrin H Mantozo H glucozo    α - amilaza β -amilaza...
 • 5
 • 572
 • 1

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 8 docx

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 8 docx
... mắt xích (1,4)glucozit, có công thức - Cấu trúc phân tử xenlulozơ (C6H10O5)n, mạch kéo dài không phân nhánh - Những đặc điểm cấu tạo phân tử xenlulozơ So sánh với cấu tạo phân tử tinh bột CH 2OH ... theo bước: Mỗi mắt xích C6H10O5 có nhóm -OH tự do, nên viết công thức xenlulozơ - Cho nõn vào dung dịch H2SO4 [C6H7O2(OH)3]n 70% III Tính chất hoá học - Trung hoà dung dịch thu dung dịch NaOH ... thích sgk Hoạt động o H2 , (C6H10O5)n+ nH2O SO4 nC6H12O6 t * GV biểu diễn thí nghiệm phản ứng este hoá xenlulozơ theo trình tự sau: - Cho vào ống nghiệm lần lượt: + ml dung dịch HNO3 đặc...
 • 4
 • 414
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 9 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 9 pdf
... Xenlulozụ boọt +[Ag(NH3)2]OH Ag  + - Ag  - + CH3OH/HCl Metyl Metyl - - - Dd xanh Dd xanh Dd xanh Dd xanh lam lam lam lam (CH3CO)2O + + + + + HNO3/H2SO4 + + + + + H2O/H+ - - glucozụ glucozụ + Cu(OH)2 ... hợp nhòm -OH với nhóm C=O chức anđehit xeton - Những hợp chất cacbonat có phản ứng với dd I2 ? - Glucozơ, fructozơ, mantozơ có chứa nhóm -OH hemiaxetal, nhóm -OH hemixetal Tính chất hoá học Bảng ... hợp chất b) Fructozơ HOCH H H CH OH OH OH OH H -Fructozơ OH HOCH2 H OH OH OH H -Fructozơ CH2 OH c) Saccarozơ (C6H11O5-C6H11O5) không -OH hemixetal -OH hemiaxetal nên không mở vòng CH 2OH H H H...
 • 6
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao bài 44 sự phát triển của sinh pptluận văn thiết kế giáo án điện tử môn hoá học lớp 10 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cựcthiết kế bài giảng sinh học lớp 12 cơ bảnthiết kế bài giang sinh hoc lop 12sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngnghiên cứu dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đềbai tap hoa hoc lop 10 chuong 1 nang cao co loi giaixây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trường trung học phổ thôngbai tap hoa hoc lop 11 chuong 1 nang caobai tap hoa hoc lop 10 chuong 1 nang caobai tap hoa hoc lop 8 chuong 1 nang caovận dụng phương pháp tương tự trong dạy học vật lý thpt chương động lực học vật rắn chương trình nâng cao lớp 10 luận văn thạc sỹ giáo dục họcnghiên cứu dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 chương trình nâng cao theo tinh thần dạy học giải quyết vấn đềlựa chọn xây dựng và sử dụng hệ thống hiện tượng thực tiễn vào trong các bài giảng hoá học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinhxây dựng ví dụ và câu hỏi tích hợp kiến thức bảo vệ môi trường trong các tiết dạy phần di truyền học sinh học lớp 12 chương trình chuẩnHDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmaiNS 3 training huong dan su dung NS3HDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n3 nâng cao 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n2 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 12 đề pen i hocmai 2017 cô nguyệt caHDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆPNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNNHU cầu về VIỆC làm của NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA túyPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lựcQUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở dân tộc nội TRÚ cấp HUYỆN, TỈNH đăk NÔNGTHÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYNÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápTư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt namNGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINHCAN THIệP của CHÍNH PHủ VIệT NAM TRONG LĨNH vực NGÂN HÀNGĐánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giangHoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập