Đề tàinghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cá basa

Đề tàinghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng thức ăn basa

Đề tàinghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cá basa
... àn vthnh pháưn họa hc cå thãø cạ basa giäúng (Pangasius bocourti) 2.3 Thê nghiãûm 3: Ni thỉûc nghiãûm c Basa läưng sỉídủng thỉïc àn phäúi chãúdỉûa theo nhu u dinh dỉåỵng ca cạ Váût liãûu vphỉång ... cọnghéa thäúng kã åímỉïc (p...
 • 26
 • 273
 • 0

Đề tài:Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng thức ăn basa pdf

Đề tài:Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cá basa pdf
... th nh phá n họ a hc cå thã cạ ø basa giäúng (Pangasius bocourti) 2.3 Thê nghiãûm 3: Ni thỉûc nghiãûm cạ Basa läng sỉí dủng thỉï c àn phäúi chãú dỉûa theo nhu u dinh dỉåỵ ng c a cạ Váût liãûu ... thäúng kã åí mỉï c (p...
 • 21
 • 299
 • 0

nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng thức ăn basa

nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cá basa
... th nh phá n họ a hc cå thã cạ ø basa giäúng (Pangasius bocourti) 2.3 Thê nghiãûm 3: Ni thỉûc nghiãûm cạ Basa läng sỉí dủng thỉï c àn phäúi chãú dỉûa theo nhu u dinh dỉåỵ ng c a cạ Váût liãûu ... thäúng kã åí mỉï c (p...
 • 21
 • 532
 • 2

tiểu luận- tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng thức ăn của rô phi oreochromis niloticus, linnaeus 1758

tiểu luận- tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn của cá rô phi oreochromis niloticus, linnaeus 1758
... đacủa phi lai đợc ớc lợng 0.06mg/kg thực ăn (Shiau & Chin 1999) Gần Shiau & Lo (2000) ớc lợng nhu cầu tối u Choline phần 1000 mg/kg thức ăn cho phi lai Nhu cầu Vitamin C cho phi ... dụng vào thức ăn cho phi nuôi ao có bón phân, nhiên ao nuôi thâm canh thức ăn tự nhiên bị hạn chế việc bổ sung vitamin vào thức ăn cần thiết - 10 - Nghiên cứu nhu cầu vitamin phi đợc ... huyết phi ăn thức ăn glucose cao ăn thức ăn tinh bột mẫu huyết insulin (plasma insulin) phi giống nh ngời, nhiên việc xác định chế insulin từ khả sử dụng carbonhydrate phi...
 • 18
 • 468
 • 5

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (p orratus) tôm hùm xanh (p homarus)

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (p orratus) và tôm hùm xanh (p homarus)
... dinh dưỡng, công thức công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm (Panulirus ornatus) tôm hùm xanh (Panulirus homarus) Mục tiêu đề tài: Mục tiêu chung: Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất ... thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm Mục tiêu cụ thể: • Xác định nhu cầu dinh dưỡng tôm hùm (P ornatus) tôm hùm xanh (P homarus) giai đoạn phát triển • Tính toán công thức thức ăn cho giai đoạn tôm ... công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm tôm hùm xanh giai đoạn giống thương phẩm Nội dung 8: Thử nghiệm nuôi tôm hùm tôm hùm xanh thức ăn viên Chương - TỔNG QUAN 1.1 Tình hình nuôi tôm...
 • 167
 • 505
 • 7

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng xây dựng công thức thức ăn nuôi kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và xây dựng công thức thức ăn nuôi cá kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)
... biến thức ăn làm sở để lựa chọn nguyên liệu phù hợp việc xây dựng công thức thức ăn - Đề tài xây dựng hoàn chỉnh công thức thức ăn kèo bốn giai đoạn nuôi nuôi thương phẩm dựa nhu cầu dinh dưỡng ... nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu dinh dưỡng để xây dựng công thức thức ăn cho giai đoạn nuôi kèo thương phẩm Kết khảo sát tình hình nuôi sử dụng thức ăn nuôi kèo thương phẩm 80 hộ nuôi công ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRẦN THỊ BÉ NGHIÊN CỨU NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC THỨC ĂN NUÔI CÁ KÈO Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH NUÔI...
 • 164
 • 215
 • 1

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng xây dựng công thức thức ăn nuôi kèo pseudapocryptes elongatus (cuvier, 1816) (TT)

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và xây dựng công thức thức ăn nuôi cá kèo pseudapocryptes elongatus (cuvier, 1816) (TT)
... thức ăn làm sở để lựa chọn nguyên liệu phù hợp việc xây dựng công thức thức ăn - Đề tài xây dựng hoàn chỉnh công thức thức ăn kèo bốn giai đoạn nuôi nuôi thương phẩm dựa nhu cầu dinh dưỡng ... mì lát 3.2.4 Nội dung 4: Xây dựng công thức thức ăn nuôi kèo thương phẩm Công thức thức ăn kèo xây dựng dựa kết nội dung Cụ thể: - Xác định nhu cầu dinh dưỡng kèo thực thí nghiệm nội ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRẦN THỊ BÉ NGHIÊN CỨU NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC THỨC ĂN NUÔI CÁ KÈO Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) Chuyên ngành: Nuôi trồng...
 • 33
 • 201
 • 0

Tài liệu Dinh dưỡng thức ăn da trơn pptx

Tài liệu Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn pptx
... thiết phần ăn trơn • - Các nhà máy chế biến thức ăn trơn Mỹ sử dụng 4-8% bột cho thức ăn giống ng ng dễ bò stress Đạm động vật khác có cần thiết không ? ng -Công thức thức ăn trơn có ... None ppm Vitamin C 50.0 ppm CÁC THỰC LIỆU (NGUYÊN LIỆU) PHỐI CHẾ U) THỨC ĂN CHO CÁ TRƠN MỸ Fish Feed Các thành phần nguyên liệu nh thức ăn trơn Mỹ Ngũ cốc: bắp, cám, c : p , m, Phụ phẩm ngũ ... thành thức ăn chủ yếu thực vật ng nh t Nhu Cầu Protein Của Các Giai Đoạn bột - trơn Mỹ: 40-50% - trê: 30-35% giống: ng: - trơn Mỹ: 35-40% - trê: 30-50% - vồ đốm: 35% m: Cá...
 • 23
 • 458
 • 2

Bài giảng dinh dưỡng thức ăn thủy sản chương 7 năng lượng nhu cầu năng lượng

Bài giảng dinh dưỡng và thức ăn thủy sản  chương 7 năng lượng và nhu cầu năng lượng
... (DE) Năng lượng phân (FE) Năng lượng nước tiểu (UE) Năng lượng tiết qua mang (GEE) Năng lượng trao đổi (ME) Năng lượng tỏa dạng nhiệt (HE) Năng lượng (NE) Năng lượng dùng để trì (NEm) Năng ... KHÁI NIỆM CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG THỨC ĂN BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ THỂ SỐNG NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TÍCH LŨY VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG KHÁI NIỆM Năng lượng đại lượng vật lý đặc trưng cho khả ... chuyển hóa lượng thể cá (Smith, 1989) Năng lượng lấy vào (100%) Bài tiết qua phân (25%) Năng lượng tiêu hóa (75 %) Bài tiết qua nước tiểu mang (8%) Năng lượng trao đổi chất ( 67% ) Năng lượng tích...
 • 68
 • 283
 • 0

Bài giảng điện tử mầm non lớp Mầm đề tài KPKH Nhu cầu dinh dưỡng của bé

Bài giảng điện tử mầm non lớp Mầm đề tài KPKH Nhu cầu dinh dưỡng của bé
... gì? XEM AI CHỌN ĐÚNG I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/ Kiến thức: -Trẻ cần biết nhu cầu dinh dưỡng thể người -Tác dụng chất dinh dưỡng thể -Trẻ gọi tên chất dinh dưỡng 2/ Kỹ Năng: -Rèn kỹ phân loại lựa ... có thói quen ăn đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh ăn uống, hứng thú với ăn -Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể II/ CHUẨN BỊ: -Giáo án powerpoint, hát” gì” -Trò chơi: mua hàng, thi xem giỏi ... thể phát triển cân đối -Cho trẻ xem tranh thực phẩm giàu chất béo dầu, đậu ( slide 5) -Giáo dục trẻ cần ăn hạn chế thực phẩm giàu chất béo để thể phát triển cân đối khỏe mạnh -Cho trẻ xem tranh...
 • 13
 • 210
 • 0

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu về DINH DƯỠNG THỨC ăn GIA súc VIỆT NAM

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu về DINH DƯỠNG và THỨC ăn GIA súc VIỆT NAM
... gia cầm 4.3 Tình hình nghiên cứu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại 4.3.1 Tình hình nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại Dinh dưỡng cho gia súc nhai lại thường phụ thuộc vào ... liệu thức ăn đối tượng gia súc gia cầm khác để xây dựng sở liệu tỷ lệ tiêu hoá Việt nam Tình hình nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm Nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng ... học dinh dưỡng thức ăn gia súc Trong 20 năm gần đây, tình hình nghiên cứu phát triển chăn nuôi đặc biệt lãnh vực thức ăn gia súc có nhiều tiến rõ rệt Những tiến lĩnh vực nghiên cứu dinh dưỡng thức...
 • 85
 • 476
 • 1

Tài liệu Bài 3: Dinh Dưỡng Thức Ăn Cho potx

Tài liệu Bài 3: Dinh Dưỡng Và Thức Ăn Cho Dê potx
... Sau lấy tảng liếm treo chuồng với độ cao thích hợp II NGUỒN THỨC ĂN CHO DÊ : Do đặc tính ăn tạp khả sử dụng thức ăn đa dạng nên nguồn thức ăn chủ yếu thức ăn thô xanh, củ phụ phế phẩm nông ... phương thức nuôi nhốt hoàn toàn cạn sữa, có chữa : Ðối với Bách thảo: + Thức ăn hổn hợp: 0.3 đến 0.5 kg + Thức ăn củ : 0.4 + 3- kg thức ăn xanh/con/ngày đực giống : đực giống thức ăn ... đến 500g thức ăn hổn hợp/con/ngày Hậu Bị : Có thể sử dụng phần sau: 0,2 đến 0,3 kg thức ăn hổn hợp, 0,3 đến 0,4 kg thức ăn củ + - kg thức ăn thô xanh Những điểm lưu ý phối hợp phần cho dê: +...
 • 9
 • 272
 • 2

BÁO CÁO " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ DINH DƯỠNG THỨC ĂN TRÊN TRA, BASA TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH" pot

BÁO CÁO
... thay bột thức ăn cho basa, dẫn đến giảm số lượng thức ăn ăn vào Nhiều nghiên cứu khác ghi nhận kết qủả tương tự (Jackson ctv., 1982), đặc biệt loài ăn động vật Từ số liệu trên, cho ... thức ăn cho nhóm da trơn kể Báo cáo phần tổng quan số kết nghiên cứu thực thời gian 2002-2008 NHU CẦU DINH DƯỠNG Nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi yêu cầu tiên sản xuất thức ăn công nghiệp ... liệu công bố tra, basa Thí nghiệm Khoa Thủy Sản, Đại Học Nông Lâm năm 2006 cho thấy thức ăn tra, nghiệm thức đối chứng sử dụng 15% bột (55% protein) nghiệm thức khác thay bột bột phế...
 • 11
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế độ ăn uống hợp lý để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và tăng tuổi thọnghiên cứu nhu cầu dinh dưỡngnhu cầu sữa dinh dưỡng và thức ăndinh dưỡng và thức ăn cho dêcác thành tựu nghiên cứu nổi bật của ngành dinh dưỡng và thức ăn gia súc tron 20 năm qua và định hướng nghiên cứu trong 10 năm tớidinh dưỡng và thức ăndinh dưỡng và thức ăndinh dưỡng và thức ăn vật nuôitài liệu dinh dưỡng và thức ăn vật nuôigiáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôibài giảng dinh dưỡng và thức ăn vật nuôibài tập dinh dưỡng và thức ăn vật nuôidinh dưỡng và thức ăn thủy sảndinh dưỡng và thức ăn cho bòdinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sảnQuản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngPhân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh quảng ninhOral and written discourse analysis basis for integrative activities for basic english course at thai nguyen universityGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện võ nhai tỉnh thái nguyênGiải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quangQuản lý ngân sách cấp huyện cho nông nghiệp nông thôn của huyện cô tô, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động nghiên cứu bài học trong sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông tử đà huyện phù ninh, tỉnh phú thọBài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị, ứng dụng giải một số bài toán trong thực tếDãy farey và áp dụngQuản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT huyện phú xuyên, thành phố hà nộiKinh nghiem thi IELTS tu dau den cuoiTổng hợp vật liệu cho xử lý zn2+ và CN trong nguồn nước ô nhiễmChia sẻ của một bạn đạt 8 0 speaking, writingkinh nghiem 7 5 tu con so 0
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập