PP đặt ẩn không hoàn toàn giải phương trình

05 dat an khong hoan toan giai pt

05 dat an khong hoan toan giai pt
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 18
 • 0

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 18
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... 10   10  ( 1) x 7 Đặt t =  ÷ , điều kiện t >0  10  Khi pt (1) dạng: x t = 7 t − 6t − = ⇔  ⇔  ÷ = ⇔ x = log 7  10 10 t = 1( l ) Vậy, pt có nghiệm +1 x x Ví dụ 11 : Giải phương ... 2.4 x +1 + x +1 = x +1 ( 1) Biến đổi phương trình dạng: 2.2 ( ) + 2.3 x ( ) x +1 +1 =3 ( ) x +1 2 ( 2) Chia hai vế phương trình cho 22( x +1) ≠ , ta được: x +1 3 2+ ÷ 2 ( ) x +1 3 = ÷ 2 ... = ⇔ x = 1  3  t = −4 ( l ) Vậy, pt có nghiệm Ví dụ 12 : Giải phương trình: x +1 + x + = x + + 16 Biến đổi phương trình dạng: 22( x +1) + x + = x+ + 16 ⇔ 2.22 x − 6.2 x − = ( 1) Đặt t = x...
 • 7
 • 824
 • 13

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 269
 • 4

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 310
 • 8

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 324
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx
... phương trình có … nghiệm … Ví dụ 4: Giải phương trình: log x + − lg x = Giải: x > x >   Điều kiện: l o g x ≥ ⇔  x ≥ ⇔ ≤ x ≤ 81  − log x ≥  x ≤ 34   u = log x  , u, v ≥ ⇒ u + v = Đặt: ... Ví dụ 3: Giải phương trình: − lg x = − lg x − Giải: x > x > ⇔ ⇔ x ≥ 10 Điều kiện:  lg x − ≥  x ≥ 10 u = − lg x  , v ≥ ⇒ u3 + v2 = Đặt:  v = lg x −  Khi đó, phương trình tương đương ... log x =   ⇔ ∨  − log x =  − log x =   log x = log x = ⇔ ∨ 4 − log x = 4 − log x = ⇔ x = ∨ x = 81 Vậy, phương trình có … nghiệm … ...
 • 2
 • 215
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf
... dụ 9: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.5 − ) = Điều kiện: 5x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 5x − 1) 1 + log ( x − 1)  =   Đặt t = log ( − 1) Khi pt (1) dạng: ( 1) x 5 ... Biến đổi phương trình dạng: + log x = ⇔ log x − log x − = 2 log x Đặt t = log x ( 1) Khi pt (1) dạng: t − 2t − = ⇔ t = ± ⇔ log x = ± ⇔ x = 21 Vậy, pt có nghiệm x Ví dụ 11 : Giải phương trình: ... − x 1 =  ( Vậy, pt có nghiệm ) ) ( 3) ) x x Ví dụ 8: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.3 − ) = Điều kiện: 3x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 3x − 1) 1 + log ( 3x − 1)  =...
 • 5
 • 363
 • 6

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 205
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 131
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình mũ
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Cấu tạo và chức năng của ngực côn trùng chânTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngChapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)100 cau trac nghiem dia ly lop 11báo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERđề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (7)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập