PP đặt ẩn không hoàn toàn giải phương trình

05 dat an khong hoan toan giai pt

05 dat an khong hoan toan giai pt
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 26
 • 0

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 29
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... 10   10  ( 1) x 7 Đặt t =  ÷ , điều kiện t >0  10  Khi pt (1) dạng: x t = 7 t − 6t − = ⇔  ⇔  ÷ = ⇔ x = log 7  10 10 t = 1( l ) Vậy, pt có nghiệm +1 x x Ví dụ 11 : Giải phương ... 2.4 x +1 + x +1 = x +1 ( 1) Biến đổi phương trình dạng: 2.2 ( ) + 2.3 x ( ) x +1 +1 =3 ( ) x +1 2 ( 2) Chia hai vế phương trình cho 22( x +1) ≠ , ta được: x +1 3 2+ ÷ 2 ( ) x +1 3 = ÷ 2 ... = ⇔ x = 1  3  t = −4 ( l ) Vậy, pt có nghiệm Ví dụ 12 : Giải phương trình: x +1 + x + = x + + 16 Biến đổi phương trình dạng: 22( x +1) + x + = x+ + 16 ⇔ 2.22 x − 6.2 x − = ( 1) Đặt t = x...
 • 7
 • 891
 • 13

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 293
 • 4

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 365
 • 8

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 368
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx
... phương trình có … nghiệm … Ví dụ 4: Giải phương trình: log x + − lg x = Giải: x > x >   Điều kiện: l o g x ≥ ⇔  x ≥ ⇔ ≤ x ≤ 81  − log x ≥  x ≤ 34   u = log x  , u, v ≥ ⇒ u + v = Đặt: ... Ví dụ 3: Giải phương trình: − lg x = − lg x − Giải: x > x > ⇔ ⇔ x ≥ 10 Điều kiện:  lg x − ≥  x ≥ 10 u = − lg x  , v ≥ ⇒ u3 + v2 = Đặt:  v = lg x −  Khi đó, phương trình tương đương ... log x =   ⇔ ∨  − log x =  − log x =   log x = log x = ⇔ ∨ 4 − log x = 4 − log x = ⇔ x = ∨ x = 81 Vậy, phương trình có … nghiệm … ...
 • 2
 • 239
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf
... dụ 9: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.5 − ) = Điều kiện: 5x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 5x − 1) 1 + log ( x − 1)  =   Đặt t = log ( − 1) Khi pt (1) dạng: ( 1) x 5 ... Biến đổi phương trình dạng: + log x = ⇔ log x − log x − = 2 log x Đặt t = log x ( 1) Khi pt (1) dạng: t − 2t − = ⇔ t = ± ⇔ log x = ± ⇔ x = 21 Vậy, pt có nghiệm x Ví dụ 11 : Giải phương trình: ... − x 1 =  ( Vậy, pt có nghiệm ) ) ( 3) ) x x Ví dụ 8: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.3 − ) = Điều kiện: 3x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 3x − 1) 1 + log ( 3x − 1)  =...
 • 5
 • 385
 • 6

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 268
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 150
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình mũ
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 193
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập