PP đặt ẩn không hoàn toàn giải phương trình

05 dat an khong hoan toan giai pt

05 dat an khong hoan toan giai pt
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 22
 • 0

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 22
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... 10   10  ( 1) x 7 Đặt t =  ÷ , điều kiện t >0  10  Khi pt (1) dạng: x t = 7 t − 6t − = ⇔  ⇔  ÷ = ⇔ x = log 7  10 10 t = 1( l ) Vậy, pt có nghiệm +1 x x Ví dụ 11 : Giải phương ... 2.4 x +1 + x +1 = x +1 ( 1) Biến đổi phương trình dạng: 2.2 ( ) + 2.3 x ( ) x +1 +1 =3 ( ) x +1 2 ( 2) Chia hai vế phương trình cho 22( x +1) ≠ , ta được: x +1 3 2+ ÷ 2 ( ) x +1 3 = ÷ 2 ... = ⇔ x = 1  3  t = −4 ( l ) Vậy, pt có nghiệm Ví dụ 12 : Giải phương trình: x +1 + x + = x + + 16 Biến đổi phương trình dạng: 22( x +1) + x + = x+ + 16 ⇔ 2.22 x − 6.2 x − = ( 1) Đặt t = x...
 • 7
 • 859
 • 13

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 279
 • 4

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 330
 • 8

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 344
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx
... phương trình có … nghiệm … Ví dụ 4: Giải phương trình: log x + − lg x = Giải: x > x >   Điều kiện: l o g x ≥ ⇔  x ≥ ⇔ ≤ x ≤ 81  − log x ≥  x ≤ 34   u = log x  , u, v ≥ ⇒ u + v = Đặt: ... Ví dụ 3: Giải phương trình: − lg x = − lg x − Giải: x > x > ⇔ ⇔ x ≥ 10 Điều kiện:  lg x − ≥  x ≥ 10 u = − lg x  , v ≥ ⇒ u3 + v2 = Đặt:  v = lg x −  Khi đó, phương trình tương đương ... log x =   ⇔ ∨  − log x =  − log x =   log x = log x = ⇔ ∨ 4 − log x = 4 − log x = ⇔ x = ∨ x = 81 Vậy, phương trình có … nghiệm … ...
 • 2
 • 225
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf
... dụ 9: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.5 − ) = Điều kiện: 5x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 5x − 1) 1 + log ( x − 1)  =   Đặt t = log ( − 1) Khi pt (1) dạng: ( 1) x 5 ... Biến đổi phương trình dạng: + log x = ⇔ log x − log x − = 2 log x Đặt t = log x ( 1) Khi pt (1) dạng: t − 2t − = ⇔ t = ± ⇔ log x = ± ⇔ x = 21 Vậy, pt có nghiệm x Ví dụ 11 : Giải phương trình: ... − x 1 =  ( Vậy, pt có nghiệm ) ) ( 3) ) x x Ví dụ 8: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.3 − ) = Điều kiện: 3x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 3x − 1) 1 + log ( 3x − 1)  =...
 • 5
 • 370
 • 6

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 220
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 134
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình mũ
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhQuản lý công việc văn phòng nàng dâu tạo tiếng thơm cho doanh nghiệpPháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lạiPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà - UdomxayBài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠNBài Giảng Kỹ Thuật Phòng Cháy Và Chữa CháyKẾ HOẠCH bài dạy, minh nguyệtSCADA – SCHNEIDER MODICON M340 HMI STU855 ATV3123 truyen thong vo tuyen quang dao ngoc lamBÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Việt ThànhXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2Bài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổithuyết trình tài nguyên đấtNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi aspergillus oryzaeBài giảng Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thận
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập