Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 1 15

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 34, 35

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 34, 35
... Thị Hiền Lớp Phòng GD - ĐT quận Bắc Từ Liêm Trờng Tiểu học Minh Khai A Thứ .ngày thángnăm 201 Môn :Lịch sử Tiết: 35 Kiểm tra cuối học kì II I Mục tiêu: -Kiểm tra số kiến thức lịch sử tiêu biểu ... kết vào thời gian diễn đâu? Nội dung hiệp định gì? 5. Đánh dấu X vào ô trống trớc câu trả lời nhất: Chiến thắng 30-4-19 75 có ý nghĩa Lịch sử: Nh chiến thắng Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ ... tiêu: -Kiểm tra số kiến thức lịch sử tiêu biểu HS học học kì II -Nhớ đợc kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn từ 1 954 -19 75 dân tộc - Làm kiểm tra giấy Trả lời yêu cầu câu hỏi II Đồ dùng dạy- học: -...
 • 3
 • 123
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 31, 32

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 31, 32
... vệ di tích lịch sử địa phơng - HS nêu em? - Nhận xét tiết học - Về nhà tìm hiểu thêm di tích - Lắng nghe, ghi nhớ lịch sử địa phơng có ý thức bảo vệ di tích lịch sử Nguyễn Thị Hiền Lớp Phòng ... lịch sử Nguyễn Thị Hiền Lớp Phòng GD - ĐT quận Bắc Từ Liêm Trờng Tiểu học Minh Khai A Thứ ngày tháng năm 201 Môn: Lịch sử Tiết: 32 Lịch sử địa phơng ( tiếp) I.Mục tiêu: - Giúp HS có hiểu biết ... trải qua thời kì đấu tranh giành quyền cách mạng tháng tám 19 45, thời kì có ánh sáng cách mạng, thời kì kháng chiến chống thực dân pháp (19 451 954 ), thời kì XD CNXH miền Bắc góp phần chi viện cho...
 • 5
 • 155
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 17, 18

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 17, 18
... ôn bài, chuẩn bị cho tiết kiểm tr cuối học kì - Lắng nghe, ghi nhớ Thứ ngày tháng năm 201 Môn: Lịch sử Tiết : 18 Kiểm tra học kì I I.Mục tiêu: -Kiểm tra số kiến thức lịch sử HS học học kì I -Đọc ... ntn kháng chiến chống Pháp nhân dân ta? - HS thảo luận nhóm - Các nhóm cử đại diện lên trình bày, nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung ý kiến Hoạt động Làm việc lớp - Yêu cầu HS làm việc lớp - ... Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm Trờng Tiểu học Minh Khai A - Ngày 23-1-1946 - Ngày 20-12-1946 + Yêu cầu HS chữa *Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác Hồ nêu bật truyền...
 • 2
 • 160
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 29 33

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 29 33
... ngày tháng năm 201 Môn: Lịch sử Tiết 33 Ôn tập lịch sử nớc ta từ kỷ xix đến I Mục tiêu: Sau học, HS nêu đợc: - Nội dung thời kì lịch sử nớc ta từ năm 1 958 đến Nguyễn Thị Hiền Lớp Phòng GD ... HS lớp nêu ý kiến, trao đổi nghĩa lớn lịch sử dân tộc ta từ thống kiện: 19 45 đến Ngày 19-8-19 45, Cách mạng tháng Hoạt động Thi kể chuyện lịch sử - GV yêu cầu HS tiếp nối nêu tên trận đánh lớn lịch ... Bắc Từ Liêm Trờng Tiểu học Minh Khai A - ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám 19 45 Đại thắng mùa xuân năm 19 75 II Đồ dùng dạy- học: - GV HS chuẩn bị bảng thống kê lịch sử dân tộc ta từ 1 958 đến...
 • 11
 • 115
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)
... dng ch mi ( 194 9- 195 9): + Khụi phc kinh t ( 194 9- 195 2) + K hoch nm ln 1( 195 3- 195 7) + i ngoi: ho bỡnh v tớch cc ng h cỏch mng th gii Hot ng 4: t nc thi kỡ bin ng( 195 9* Hs c mc sgk 197 8): ? Ti Trung ... c mc III sgk 10: ? Trỡnh by s phỏt trin ca t chc Asean? + 198 4 : kt np Brunõy +7/ 199 5: kt np Vit Nam + 199 7 : kt np Lo v Mianma + 199 9 : kt np Campuchia ? Vỡ t Asean phỏt trin thnh Asean 10 ? ... ( 194 4- 194 6) + 194 5- 194 9 hon thnh cuc cỏch mng dõn ch nhõn dõn: xõy dng chớnh quyn, ci cỏch rung t, quc hu hoỏ cỏc xớ nghip t bn, thc hin cỏc quyn t dõn ch Tin hnh xõy dng ch ngha xó hi t nm 195 0...
 • 24
 • 3,548
 • 4

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)
... Cäüng ho Ai Cáûp A/ 17- 8- 194 5 b Cäüng ho nhán dán Trung Hoa B/ 12- 10- 194 5 c Dán ch nhán dán Lo d Cäüng ho Nam Phi C/ 1- 10 194 9 e.Cäüng ho Inâänãxia D/ 18- 6- 195 3 Cáu 4: Âiãưn sỉû kiãûn lëch ... ( 194 9 195 9) -Nhiãûm vủ: : Âỉa Trung Qúc ngho nn lảc háûu, tiãún hnh cäng nghiãûp họa, phạt triãøn KT v XH -Kãút qu: Tỉì 194 9- 195 2 Trung Qúc hon thnh thàõng låüi khäi phủc kinh tãú Tỉì 195 3- 195 7 ... âáúu tranh ca nhán dán Mé Latinh l sỉû lãû thücvo Mé GV: Hỉåïng dáùn HS láûp bng tọm tàõt phong tro tiãu biãøu: Giai âoản 1: Giai âoản ( 194 5- 195 9) ( 195 9- 198 0) *Phong tro gii phọng dán täüc: -Trỉåïc...
 • 115
 • 1,152
 • 3

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)
... Việt Nam nhũng năm 193 6 - 193 9 - Chủ trơng đảng phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 193 6- 193 9 - ý nghĩa lịch sử phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 193 6- 193 9 Kĩ năng: Rèn luyện ... kĩ sử dụng tranh ảnh lịch sử, lập niên biểu lịch sử biết phân tích, đánh giá B Phơng pháp: Phát vấn, nêu vấn đề, trực quan, thảo luận nhóm, phân tích C Chuẩn bị: Giáo viên: - Tranh ảnh lịch sửliên ... Đảng 3/2/ 193 0? ? ý nghĩa lịch sử hội nghị thành lập Đảng? Chơng II: Việt nam năm 193 0 - 193 9 Tiết 22 Bài 18 đảng cộng sản việt nam đời A Mục tiêu: Kiến thức: Giúp hs hiểu: - Hoàn cảnh lịch sử, nội...
 • 85
 • 1,557
 • 4

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)
... Trường THCS A Túc Giáo án Lịch sử Giáo viên: Dương Hoá ...
 • 2
 • 2,010
 • 8

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1
... ( 1 858 19 45) ( TRANG 23 ) I MỤC TIÊU Giúp HS nắm mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + Bảng kẻ sẵn bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 ... KIỆN LỊCH SỬ NGÀY 2-9 – 19 45 - GV hướng dẫn HS thảo luận để tìm - HS thảo luận để trả lời câu hỏi, sau hiểu ý nghĩa lịch sử kiện – – rút ý nghĩa kiện lịch sử 19 45 thông qua câu hỏi: ngày – – 19 45 ... Đêm 18 - HS lớp đọc thầm SGK rạng 19 - 12 - 19 45 đến định không chịu làm nô lệ - GV nêu câu hỏi tìm hiểu cho - HS trả lời câu hỏi GV HS + Trung ương Đảng Chính phủ + Đêm 18 rạng sáng 19 - 12 19 46...
 • 113
 • 338
 • 5

Giáo án Lịch sử lớp 5 học kì 1

Giáo án Lịch sử lớp 5 học kì 1
... PHÁP XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ (1 858 19 45) I Mục tiêu: Qua này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghóa kiện lòch sử II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt ... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 15 Ngày dạy :14 /12 /2006 Bài dạy: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Tại ta đònh mở chiến dòch Biên giới thu – đông 1 950 - Ýù nghóa ... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 13 Ngày dạy: 29 /11 /2006 Bài dạy: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Ngày 19 - 12 - 19 46, nhân dân ta tiến hành kháng...
 • 35
 • 150
 • 1

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7
... : NGUYN TRNG T MONG MUN CANH TN T NC Mọn : LậCH Sặ - Tióỳt : Tón baỡi giaớng : NGUYN TRNG T MONG MU N CANH TN T NC I Mc tiờu: Hc xong bi ny HS bit: -Nhng ngh ch yu canh tõn t nc ca Nguyn Trng ... phong tro ụng du II dựng dy hc : - Chõn dung Phan Bi Chõu - Phiu hc cho hc sinh - HS chun b cỏc thụng tin, tranh nh su tm c v phong tro ụng du v Phan Bi Chõu III Cỏc hot ng Dy - Hc ch yu : Hot ... xột v cho im HS Cõu 1, cõu / 12 -GV cho HS quan sỏt chõn dung Phan Bi Chõu - HS nờu hiu bit ca bn thõn: v hi: Em cho bit nhõn vt lch s ny tờn l ú l Phan Bi Chõu, ụng l gỡ, cú úng gúp gỡ cho lch...
 • 11
 • 4,938
 • 8

Giáo án lịch sử lớp 5 soạn chi tiết

Giáo án lịch sử lớp 5 soạn chi tiết
... vật lịch sử Phan Bội Châu phong trào Đông Du Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Như Hiền Trường Tiểu học Tiên Cảnh Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Như Hiền Lớp Trường Tiểu học Tiên Cảnh Lớp Ngày 25 / ... giới thu-đông 1 950 chi n dịch Việt Bắc thuđông 1947 + Chi n thắng Biên giới thu-đông 1 950 đem lại kết cho kháng chi n ta? + Chi n thắng Biên giới thu-đông 1 950 có tác động đến chi n dịch? Mô tả ... thần chi n đấu đội ta Củng cố –dặn dò: - GV tổng kết bài: chi n dịch Biên giới thu-đông 1 950 với trận đánh Đông khê tiếng vào lịch sử - HS nghe chống Pháp xâm lược trang sử hào hùng Giáo viên soạn...
 • 34
 • 382
 • 2

Giáo án lịch sử lớp 5

Giáo án lịch sử lớp 5
... thời gian sau: 1/9/1 858 ; 1 859 -1864; 5/ 7/18 85 * Nhóm – 4: Hãy nêu số nhân vật, kiện lịch sử tiêu biểu nội dung (hoặc ý nghĩa lịch sử) kiện giai đoạn, mốc thời gian sau: 19 05- 1908 ;5/ 6/1911; 3/2/1930 ... -19 45: Cách mạng tháng Tám thành công Hoạt động 2: Các kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 - 19 45 * Nhóm – 2: Hãy nêu số nhân vật, kiện lịch sử tiêu biểu nội dung (hoặc ý nghĩa lịch sử) kiện giai đoạn, ... vật, kiện lịch sử tiêu biểu nội dung (hoặc ý nghĩa lịch sử) kiện giai đoạn, mốc thời gian sau: 1930-1931; 8/19 45; 2/9/19 45 Thời gian Sự kiện tiêu biểu Các nhân vật lịch sử tiêu biểu 1-9-1 858 Pháp...
 • 18
 • 3,268
 • 9

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).
... Quốc sử thông tin phản hồi GV để chỉnh sửa cho quán thành lập chuẩn xác nhiều sử - GV phát vấn: Em có nhận xét Văn hóa - - Sử học lớn biên Giáo dục thời Nguyễn? soạn: Lịch - Trả lời: Văn hóa giáo ... nhà - HS học bài, ôn tập lịch sử Việt Nam cổ - Trung Đại - Làm tập SGK SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX BÀI 27 QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học ... tàn lụi dần theo mẫu: III Tình hình văn hóa giáo dục Các lĩnh vực Thành tựu - Giáo dục Các lĩnh Thành tựu - Tôn giáo vực - Văn học - Sử học - Giáo - Giáo dục - Kiến trúc dục Nho học - Nghệ thuật...
 • 114
 • 8,720
 • 45

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).
... giới có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, nơi khởi nguồn Ấn Độ Hin-đu giáo Lịch sử phát triển Ấn Độ có bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vương triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn ... triều Hồi giáo Đê-li Vương triều Môgôn? + Vị trí vương triều Hồi giáo Đêli vương triều Mô-gôn lịch sử Ấn Độ?) Tiết : BÀI SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: ... nhân loại Về kỹ năng: - Rèn cho HS kỹ phân tích tổng hợp kiện lịch sử Ấn Độ qua thời kì lịch sử - Kỹ khai thác tranh ảnh, lược đồ lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: - Tranh ảnh đất nước người...
 • 104
 • 7,461
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 5giáo án lịch sử lớp 5 tuần 12giáo án lịch sử lớp 5 bài 17giáo án lịch sử lớp 5 tuần 33giáo án lịch sử lớp 5 tuần 13giáo án lịch sử lớp 5 năm 2012giáo án lịch sử lớp 5 tuần 31giáo án lịch sử lớp 5 cả nămgiáo án lịch sử lớp 5 tuần 17giáo án lịch sử lớp 5 cktkngiao an lich su lop 5giáo án lịch sử lớp 5 tuần 28giao an lich su lop 5 bai 13giáo án lịch sử lớp 5 pdfgiao an lich su lop 5 bai xa hoi viet nam cuoi the ki 19 dau the ki 20ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập