nghiên cứu chuyển đổi hệ thống đánh lửa trực tiếp cho động cơ xe jeep

KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRỰC TIẾP TRÊN ĐỘNG 1NZ-FE LẮP TRÊN XE VIOS 2007

KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRỰC TIẾP TRÊN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE LẮP TRÊN XE VIOS 2007
... TRỈÛC TIÃÚP SỈÍ DỦNG BOBIN ÂÅN6 KHẢO SÁT HTĐL TRỰC TIẾP TRÊN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE 3.1 Giới thiệu động TOYOTA 1NZ-FE Hệ thống đánh lửa trực tiếp DIS Bộ góp xả thép khơng gỉ Hệ thống VVT-i Vòi phun loại 12 ... vai trò quan trọng hệ thống đánh lửa * Hiểu rõ cấu tạo ngun lý hoạt động HTĐL động 1NZ-FE Từ đó, dễ dàng nghiên cứu hệ thống điều khiển khác động Các hệ thống đánh lửa động cơ: Bobin âạnh lỉía ... Quan sát đèn Check Engine CG 10 11 12 13 14 15 16 TC 23 KẾT LUẬN  Hệ thống đánh lửa động 1NZ-FE hệ thống đánh lửa đại Góc đánh lửa sớm điều chỉnh tối ưu  Giúp ta có nhìn tồn diện hệ thống...
 • 38
 • 1,363
 • 53

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu Xây dựng hệ thống chẩn đoán kỹ thuật cho động điện kéo trên đầu máy D12E" pptx

Báo cáo khoa học:
... cần thiết ii xây dựng hệ thống chẩn đoán kỹ thuật (CĐKT) cho ĐCĐK đầu máy d12e 2.1 Xây dựng mô hình CĐKT cho ĐCĐK TEO 15B Một hệ thống CĐKT bao gồm phần tử có quan hệ tơng hỗ với (hình ... Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ thiết kế chế tạo hệ thống đo kiểm trợ giúp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật số thiết bị điện chủ yếu đầu máy D12E Đề tài dự thi Sáng tạo Khoa học Công Nghệ TCT ... cho đầu máy diesel TĐĐ nói chung đầu máy D12E Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đợc trình bày nội dung báo Tài liệu tham khảo [1] Đỗ Việt Dũng, Đỗ Đức Tuấn (2003) Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo ghi chẩn...
 • 6
 • 243
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai bô bin đôi trên động đốt trong

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai bô bin đôi trên động cơ đốt trong
... hệ thống đánh lửa liên kết hai loại đánh lửa lại với - Xây dựng s lý thuyết tính toán cho hệ thống đánh lửa lai CDI-TI - Thử nghiệm hệ thống đánh lửa ô tô - Kiểm nghiệm kết qu hệ thống đánh lửa ... Hiện có r t nhiều hệ thống đánh lửa ô tô đ i mới, việc nghiên cứu thí nghiệm để tạo hệ thống đánh lửa nhằm mục đích sau: Tạo hệ thống đánh lửa kết hợp đánh lửa điện dung đánh lửa điện cảm lại ... nên hệ thống đánh lửa lai đ ợc đ i Đ iăt ng nghiên c u Lĩnh vực đề tài nghiên cứu hệ thống điện ô tô hệ thống đánh lửa chủ yếu Qua nhằm tạo hệ thống cho giáo viên tham kh o nh ứng dụng lên hệ thống...
 • 74
 • 299
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai bô đin đôi trên động đốt trong

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai bô đin đôi trên động cơ đốt trong
... xả hệ thống kết hợp chúng lại với Kết nghiên cứu đề tài Qua trình thực hiện, đề tài đạt kết sau: - Chế tạo hệ thống đánh lửa lai hoạt động ổn định - Thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai động cơ, động ... Vậy nên hệ thống đánh lửa lai đời Đối tƣợng nghiên cứu Lĩnh vực đề tài nghiên cứu hệ thống điện ô tô hệ thống đánh lửa chủ yếu Qua nhằm tạo hệ thống cho giáo viên tham khảo ứng dụng lên hệ thống ... PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ PHAN VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA LAI BÔ BIN ĐÔI TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG NGÀNH : KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC- 605246 TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm...
 • 22
 • 104
 • 0

nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện yên lạc  tỉnh vĩnh phúc
... 3.4 Đề xuất chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Yên Lạc giai đoạn 2015 -2020 71 3.4.1 Quan điểm đề xuất 71 3.4.2 Phương án chuyển đổi hệ thống trồng huyện Yên Lạc đến ... nông sản, tăng thu nhập đơn vị diện tích nhu cầu cấp thiết Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Yên Lạc tỉnh ... tỉnh Đăk Lăk Hồ Gấm (2003) nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Đak Mil, tỉnh Đak Lak cho hệ thống trồng, hiệu kinh tế loại hình sản xuất, thu nhập tích luỹ nhóm...
 • 102
 • 122
 • 1

xây dựng mô hình hệ thống đánh lửa trực tiếp - phun xăng trên ô tô

xây dựng mô hình hệ thống đánh lửa trực tiếp - phun xăng trên ô tô
... góc đánh lửa sớm – 10 tuỳ theo động Trang 21 Xây dựng hình hệ thống đánh lửa trực tiếp - phun xăng ơtơ 3.1.4 Điều khiển góc đánh lửa Trong hệ thống đánh lửa trước đây, việc hiệu chỉnh góc đánh ... nghệ lưu ý khơng ngừng cải thiện chúng Hệ thống đánh lửa phát triển từ hệ thống đánh lửa thường (hệ thống đánh lửa vít lửa) góc đánh lửa sớm điều khiển khí (ly tâm, áp thấp) hệ thống đánh lửa ... góc đánh lửa sớm với đồ góc đánh lửa sớm lý tưởng chế độ khởi Trang 24 Xây dựng hình hệ thống đánh lửa trực tiếp - phun xăng ơtơ Điều khiển đánh lửa khởi động Điều khiển thời điểm đánh lửa...
 • 78
 • 321
 • 0

nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động một chiều

nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều
... "Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều" Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều Qua nghiên cứu điều khiển tốc độ động chiều, ... điểm điều khiển Mục tiêu cụ thể là: - Phân tích hệ điều khiển tốc độ động chiều - Thiết kế hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều cách thiết kế hệ thống điện tử công suất sử dụng Thyristor điều ... dụng thyristor điều khiển tốc độ động chiều Chƣơng Mô hình động chiều nghiên cứu thiết kế tự chỉnh Chƣơng Thiết kế hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều Chƣơng Mô thực nghiệm Số hóa Trung tâm...
 • 83
 • 180
 • 0

Đồ án Hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Toyota Vios

Đồ án Hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Toyota Vios
... Sơ đồ cấu tạo hệ thống đánh lửa trực tiếp xe Toyota Vios 40 41 Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa trực tiếp xe Toyota Vios Hệ thống đánh lửa trực tiếp xe Toyota Vios gồm: ECU động cơ, IC đánh lửa, ... loại hệ thống đánh lửa 2.2.1 Hệ thống đánh lửa thƣờng 2.2.2 Hệ thống đánh lửa Manhêtô 2.2.3 Hệ thống đánh lửa bán dẫn 2.2.3.1 Hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm điều khiển 2.2.3.2 Hệ thống đánh ... lửa bán dẫn tiếp điểm 2.2.4 Hệ thống đánh lửa điện tử 2.2.4.1 Hệ thống đánh lửa gián tiếp 2.2.4.2 Hệ thống đánh lửa trực tiếp 2.2.5 Góc đánh lửa sớm điều chỉnh góc đánh lửa sớm 2.2.5.1 Góc đánh...
 • 116
 • 2,390
 • 20

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động một chiều

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều
... "Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều" Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều Qua nghiên cứu điều khiển tốc độ động chiều, ... điểm điều khiển Mục tiêu cụ thể là: - Phân tích hệ điều khiển tốc độ động chiều - Thiết kế hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều cách thiết kế hệ thống điện tử công suất sử dụng Thyristor điều ... trúc điều khiển cho toàn hệ thống động điện chiều 38 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 39 3.1 Sơ đồ khối điều chỉnh PID động chiều DSP TMS320F28069 Để tiến hành điều khiển...
 • 75
 • 102
 • 0

Thiết kế hệ thống đánh lửa điện tử cho động E-TEC II lắp xe Lacetti EX

Thiết kế hệ thống đánh lửa điện tử cho động E-TEC II lắp xe Lacetti EX
... thng ỏnh la in t cho ng c E-TEC II lp trờn xe Lacetti EX ng c E-TEC II l loi ng c c trang b trờn xe du lch i mi ca hóng Daewoo Cỏc loi xe c trang b ng c E-TEC II nh Lacetti EX, Lacetti CDX, Gentra ... k h thng ỏnh la in t cho ng c E-TEC II lp trờn xe Lacetti EX Hỡnh 4-13 Kt cu Bụbin ụi ca ng c E-TEC II 47 Thit k h thng ỏnh la in t cho ng c E-TEC II lp trờn xe Lacetti EX Hỡnh 4-14 S mch ca ... v tng t cho cỏc bugi cũn li v cỏc chu trỡnh cũn li Nh vy nú s bo m cho th t n ca ng c 48 Thit k h thng ỏnh la in t cho ng c E-TEC II lp trờn xe Lacetti EX 4.4 Bugi Bugi ca ng c E-TEC II hóng...
 • 80
 • 199
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' phương pháp điều khiển trực tiếp mômen động không đồng bộ ba pha'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' phương pháp điều khiển trực tiếp mômen động cơ không đồng bộ ba pha'
... động không đồng ba pha phương pháp điều khiển trực tiếp lên mô men 59 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(35).2009 điện từ, tốc độ đại lượng điều khiển gián tiếp Phương pháp đạt ... ứng điều khiển trực tiếp mô men động KĐB pha Kết luận Động không đồng dùng nhiều ứng dụng mà đòi hỏi đáp ứng mô men nhanh th truyền động chất lượng cao Điều khiển trực tiếp mô men ực cho động không ... rotor λ Phương trình chuyển động: mM = mW + J dω z p dt (4) m M , m W : Mômen động cơ, mômen tải, z: Số đôi cực; J: Mômen quán tính; ω : Tốc độ góc học rotor Điều khiển trực tiếp mô men (DTC) động...
 • 6
 • 233
 • 3

Slide nghiên cứu ứng dụng hệ thống đánh giá giá trị công việc để tái cấu trúc bảng lương cho nhân viên tại công ty cổ phần dệt may huế

Slide nghiên cứu ứng dụng hệ thống đánh giá giá trị công việc để tái cấu trúc bảng lương cho nhân viên tại công ty cổ phần dệt may huế
... áp dụng hệ thống đánh giá giá trị công việc để tái cấu trúc bảng lương Đề xuất số giải pháp để nâng cao tính khả thi hiệu hệ thống đánh giá giá trị công việc áp dụng Công ty Cổ phần dệt may Huế ... chung nhân viên nhân viên hệ thống đánh giá giá hệ thống đánh giá giá trị công việc mức trị công việc mức lương lương Thực trạng tiền lương nhân viên HUEGATEX trước sau đánh giá giá trị công việc ... hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPI) sau thực đánh giá giá trị công việc  Cần có tuyên truyền công bố việc áp dụng hệ thống đánh giá giá trị công việc công ty hiệu hệ thống website công...
 • 26
 • 376
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống đánh lửa trực tiếpsơ đồ hệ thống đánh lửa trực tiếphệ thống đánh lửa trực tiếp bô bin đơnnghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiềunguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa trực tiếpcấu tạo của hệ thống đánh lửa trực tiếpnguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa trực tiếphệ thống đánh lửa trực tiếp dishệ thống đánh lửa không tiếp xúchệ thống đánh lửa không tiếp điểmsơ đồ hệ thống đánh lửa không tiếp điểmcấu tạo của hệ thống đánh lửa không tiếp điểmưu điểm của hệ thống đánh lửa không tiếp điểmcấu tạo hệ thống đánh lửa không tiếp điểmnghiên cứu thiết kế chế tạo cam của trục cam ds60 động cơ diesel bằng phương pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lượng của camSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtTUYEN TAP 210 CAU HOI TRAC NGHIEM LY THUYET VAT LI HAY KHOBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINH500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTLY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANTUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LI20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))bí kíp ôn thi đại họcMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập