bồi dưỡng học sinh giỏi phần cơ học

boi duong hoc sinh gioi phan co hoc

boi duong hoc sinh gioi phan co hoc
... Chu Văn An ĐS: P CƠ HỌC (1 + sin α + µ sin α cosα ) (1 − sin α + µ sin α cosα ) ≤F≤P ; P10,5 N ≤ F ≤ 26,1 N 2cosα (sin α + µ cosα ) 2cosα (sin α + µ cosα ) 80 Tấm ván AD dài 2l , trọng lượng P ... không co dãn Tính tỉ số m2 m1 để vật m1: a Đi lên thẳng b Đi xuống thẳng c Đứng yên (lúc đầu vật đứng yên) m2 m m = sin α + µ cosα ; b = sin α − µ cosα ; c sin α − µ cos α ≤ ≤ sin α + µ cos α ... mặt nón để vật đứng yên mặt nón biện luận kết g sin α + ω R cos α g sin α + ω R cos α g cot α k≥ kmin = ĐS: ; ;ω< 2 gcosα − ω R sin α gcosα − ω R sin α R 76 Hai cầu m1 = m2 nối với sợi dây dài...
 • 52
 • 116
 • 0

Boi duong hoc sinh gioi phan co - nhiet

Boi duong hoc sinh gioi phan co - nhiet
... 1hnhng lại ngồi ngỉ 0,5h nên tổng thời gian nời đibộ nhiều ngời xe 1h-0,5h = 0,5h.Ta có p/t (AB-AC)/v1-AB/v2=0,5 (AB-20)/5-AB/15=0,5 AB=33,75km b.chọn mốc thời gian lúc ngời khởi hành từ C Vị ... S2= v2(t-2) S1+S2=AB v1t+v2(t-2)=AB, giải p/t t s1,,S2 thời điểm vị trí xe gặp b/ gọi t thời gian tính từ lúc ngời xe xuất phát đến lúc ngời gặp ta có p/t S1= v1 (t-1); S2= v2 (t-2) ; S1 ... giải p/t (1)và (2) v=15km/h; AB=60km/h b/ lập p/t AB=4.1+(t- 1-0 ,5)v2 v2=18km/h A E C 3a ngời bắt đầu ngồi nghỉ D ngời xe đạp t2 =2h-1h=1h Quảng đờng ngời 1h : AE=V2t2=1.15=15km D B Do AE=3/4.AC...
 • 8
 • 119
 • 0

lý thuyết và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần học

lý thuyết và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần cơ học
... − 10000 750000 ≈ 5,36 N 140000 35 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Vật Lí C - CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VẬT RẮN VÀ MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Phần gồm có: + Các toán điều kiện cân vật rắn ... móng là: p= F F = S a.b F=p.a.b=110000.0,22.10=242000N 32 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Vật Lí Bài tập tham khảo: Bài 1: a) Một khí cầu tích 10 m chứa khí Hyđrô, kéo lên không vật ... không? Thay đổi nào? ĐS : Mực nước giảm 20 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Vật Lí (II) Bài tập máy ép dùng chất lỏng, bình thông Bài 1: Bình thông gồm nhánh hình trụ có tiết diện S1,...
 • 44
 • 189
 • 0

Tuyển tập học sinh giỏi phan co

Tuyển tập học sinh giỏi phan co
... NM ( N M )  N sin α = mg ( 3cos α − cos α ) sin α    N M = Mg + mg cos α ( 3cos α − cos α ) α0 bé; α ≤ α0  ⇒ ( N sin α ) max ;( N M ) µ≥ Vậy: m sin 2α M + m cos α ( (0,25đ) (0,25đ) α = α0 ... góc lệch α, Với m có:  (0,25đ) Với N' = N (0,25đ) ⇒ N = mg ( 3cos α − cos α ) (3) Từ (2) (3) ta được: N M = Mg + mg cos α ( 3cos α − cos α ) * Chiếu (1) lên Ox: (0,25đ) N sin α − Fmsn = ⇔ N sin ... (1) " ω2 = − PM + N M − N ' cos α = * Chiếu (1) lên phương Oy: (0,25đ) (2) (0,25đ)  mV  mV = N − mg cos α + mg cos α  N =  R  R ⇔  mV   mV = mgR ( cos α − cos α ) + mgh = mgh0   ...
 • 14
 • 89
 • 0

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần bài tập di truyền học người.

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần bài tập di truyền học người.
... Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền người Câu 3: Khi xét di truyền loại bệnh di truyền người, người ta lập sơ đồ phả hệ sau: 10 Hãy cho biết tính bệnh do: - Bệnh ... GV: Trương Thế Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bài 11: Mẹ tóc thẳng, sinh trai tóc xoăn, gái tóc thẳng Con trai lấy vợ tóc thẳng sinh cháu trai tóc xoăn, ... tính? - Xác định gen người gia đình nói trên? Bài 15: Người ta điều tra bệnh gặp người gia đình xây dựng phả hệ sau: GV: Trương Thế Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền...
 • 6
 • 702
 • 27

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9
... tÊn TÝnh hiƯu st ph¶n øng §¸p sè: 89 , 28% Bµi 6:Cã thĨ ®iỊu chÕ bao nhiªu kg nh«m tõ 1tÊn qng boxit cã chøa 95 % nh«m oxit, biÕt hiƯu st ph¶n øng lµ 98 % §¸p sè: 493 kg Bµi 7:Khi cho khÝ SO3 t¸c dơng ... H2SO4 → x mol x mol mH SO t¹o thµnh lµ 98 x; mSO cho thªm vµo lµ 80 x C% dung dÞch míi: Gi¶i ta cã x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thªm vµo 9, 756 gam Còng cã thĨ gi¶i theo ph¬ng ... tư C mC= 19, 9206.10-27kg 1®vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg 6/Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa1 nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ C II Bµi TËp Bµi 1: Tỉng sè h¹t p ,e ,n nguyªn tư lµ 28 ,trong...
 • 140
 • 940
 • 5

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9 phần lai 2 cặp tính trạng phân lí độc lập

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9 phần lai 2 cặp tính trạng phân lí độc lập
... lặn cặp tính trạng xét - Xét chung cặp tính trạng => KG hai cặp tính trạng bố mẹ - Lập sơ đồ lai minh họa ***Lưu ý: để biết cặp gen có phân li độc lập dựa vào: + Đề cho sẵn + Tỉ lệ phân li độc lập ... sơ đồ lai cặp tính trạng b Tiếp tục theo dõi di truyền cặp tính trạng hình dạng quả, thấy F1 xuất 125 có tròn : 25 2 có dẹt 128 có dài Giải thích lập sơ đồ lai cặp tính trạng c Lập sơ đồ lai để ... Bồi dưỡng HSG - Sinh học GV: Trương Thế Thảo + Về tính trạng hình dạng mắt: Mắt tròn : mắt dẹt : mắt dài = (90 + 32) : (1 79+ 58) : (91 + 29 ) ≈ :2 :1 F1 có tỉ lệ qui luật phân li => mắt tròn tính trạng...
 • 30
 • 2,889
 • 7

bồi dưỡng gọc sinh giỏi toán 9

bồi dưỡng gọc sinh giỏi toán 9
... 2x 2 y 2y 2 x 1 2 y 2 Theo bất đẳng thức Cauchy : max B 173 a 199 7 199 6 ,b 199 8 199 7 Ta thấy ab 199 7 x 2 y a b 2(y 2) 199 6 199 8 199 7 Nên a < b 174 a) A = - với x = max A = b) B = với x = ± max ... - < x – < kq 68 Đặt 0 ,99 9 99 = a Ta chứng minh 20 chữ số thập phân a chữ số c) A < 20 chöõ soá a < Thật ta có : < a < a2 < a Từ a2 < a < suy a < a < Vậy 0 ,99 9 99 0 ,99 9 99 Muốn cần chứng minh ... x 2x 4x 2x 1 1 181 CMR, n Z+ , ta có : 2 (n 1) n 1 1 182 Cho A Hãy so sánh A 1 ,99 9 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 183 Cho số x, y x y số hữu tỉ Chứng minh số x ; y số hữu tỉ 184 Cho a 3 2 6;b...
 • 46
 • 134
 • 0

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần lai 2 cặp tính trạng phân li độc lập

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần lai 2 cặp tính trạng phân li độc lập
... lặn cặp tính trạng xét - Xét chung cặp tính trạng => KG hai cặp tính trạng bố mẹ - Lập sơ đồ lai minh họa ***Lưu ý: để biết cặp gen có phân li độc lập dựa vào: + Đề cho sẵn + Tỉ lệ phân li độc lập ... sơ đồ lai cặp tính trạng b Tiếp tục theo dõi di truyền cặp tính trạng hình dạng quả, thấy F1 xuất 125 có tròn : 25 2 có dẹt 128 có dài Giải thích lập sơ đồ lai cặp tính trạng c Lập sơ đồ lai để ... định tính trạng trội, lặn qui ước gen cho cặp tính trạng nói trên? b Lập sơ đồ lai từ P -> F2? Giải: a - Xét tỉ lệ cặp tính trạng: + Về tính trạng màu sắc quả: đỏ: vàng = ( 120 +360) : ( 123 +41)...
 • 16
 • 140
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9 phần tương tác gen

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9  phần tương tác gen
... Giả sử gen trội B bị át gen trội A.Ta thấy: + Khi gen trội B đứng riêng kiểu gen cho kiểu hình lông nâu (aaB-) + Khi gen trội A đứng riêng kiểu gen cho kiểu hình lông trắng (A-bb) + Khi gen trội ... kiểu gen (A-B-) gen trội A át chế biểu gen trội B làm xuất kiểu hình lông trắng + Kiểu gen đồng hợp lặn tác động qua lại làm xuất kiểu hình lông xám c Các tỉ lệ thường gặp: 12:3:1; 13:3 Tương tác ... *** Ghi chú: Tài liệu thầy Trương Thế Thảo biên soạn tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác Quý thầy cô giáo em học sinh sử dụng, chép, in ấn phục vụ cho việc giảng dạy học tập tài liệu tham khảo...
 • 3
 • 329
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập phần dao động dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 12 trường THPT

Xây dựng hệ thống bài tập phần dao động cơ dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 12 trường THPT
... tin cho HS phỏt trin ton din c kh nng ca mỡnh Vỡ vy tụi chn ti Xõy dng h thng bi phn dao ng c dựng cho hc sinh gii vt lý 12 trng THPT Mc ớch nghiờn cu Xõy dng h thng bi phn dao ng c dựng cho ... phn dao ng c Xõy dng h thng bi dựng cho bi dng HSG lp 12, phn dao ng c; 5.5 Nghiờn cu cỏc tiờu ca bi bi dng HSG; 5.6 Xõy dng h thng bi luyn v bi phn dao ng c 12 dựng cho bi dng HSG; 5.7 Xõy dng ... chng 24 CHNG XY DNG V S DNG H THNG BI TP PHN DAO NG C LP 12 DNG CHO BI DNG HC SINH GII VT THPT 2.1 Phõn tớch mc tiờu, ni dung dy hc phn dao ng c hc lp 12 theo Chun kin thc k nng chng trỡnh Nõng...
 • 82
 • 2,764
 • 14

Biên soạn chuyên để cấu tạo phân tử các chất vô dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học

Biên soạn chuyên để cấu tạo phân tử các chất vô cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học
... tiễn: - Biên soạn hệ thống tập cấu tạo phân tử chất dùng bồi dưỡng HSG hoá học - Giúp cho học sinh giáo viên có thêm tư liệu bổ ích học tập công tác bồi dưỡng học sinh giỏi CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN ... Biên soạn chuyên đề cấu tạo phân tử chất dùng bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học trường THPT” Mục đích nghiên cứu Biên soạn chuyên đề bao gồm lý thuyết nâng cao dạng tập bản, nâng cao cấu tạo ... tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Đối tượng nghiên cứu: Các dạng tập cấu tạo phân tử chất để bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học THPT Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận...
 • 22
 • 1,124
 • 9

Biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến của phản ứng hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học

Biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến của phản ứng hóa học vô cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học
... - Việc biên soạn chuyên đề dùng để bồi dưỡng HSG hóa học giáo viên THPT - Việc biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến phản ứng hóa học dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường ... niệm chuyên đề nguyên tắc biên soạn chuyên đề dùng bồi dưỡng HSG - Sự cần thiết phải biên soạn chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học trường THPT, đặc biệt chuyên đề đánh giá chiều diễn biến phản ứng hóa ... đổi, phản ứng oxi hóa – khử xác định chiều hướng diễn biến phản ứng, với học sinh giỏi Vì vậy, việc biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến phản ứng hóa học (đặc biệt phản ứng cơ) có ý...
 • 225
 • 1,534
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng hõ sinh giỏi toán 7 thcscác chuyên đề bồi dưỡng họ sinh giỏi toán 7 thcstai lieu boi duong häc sinh gioi tings viet 4chuyen de boi duong hoc sinh gioi vat li 8 phan co hocboi duong hoc sinh gioi vat li 8 phan chuuyen dong co hocchuyen de boi duong hoc sinh gioi vat li phan chuyen dong co hocbài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa phần vô cơxây dựng hệ thống bài tập phần dao động cơ dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 12 trường thptboi duong hoc sinh gioi ly 9 phan co hocboi duong hoc sinh gioi vat ly phan quang hoc tu co ban den nang caobồi dưỡng học sinh giỏi phần vô cơchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lý 8 phần cơ họcbồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9 phần điệnxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 thpt chuyênbồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loaiQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ của viễn thông tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCSKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)ky thuat phong chong chay no p1 6415Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiBTS3012 external alarmshuawei instruction C80216h 06 023r1Installation method of DDF for BSS equipment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập